Misao dana

24. 5. 2018.

Sve svoje misli i težnje posvetite Bogu i prepustite se Božjoj volji. Prepuštanje se možda čini teškim, ali nije tako. Ono je zapravo poput čuvanja novca u banci. Kad god vam novac treba, možete ga podići sa svojeg bankovnog računa. Slično tome, kad sve svoje brige predate Bhagawanu, možete od Njega tražiti sve što vam treba. Što stoji na putu prepuštanja? Vaš ego, vaša posesivnost i nedostatak povjerenja u Gospoda! Ljudi se očajnički drže za svoju imovinu i govore o „svojem novcu“, „svojoj kući“, itd. Bogatstvo će u nekom trenutku otići. Ali jednom kad se prepustite Bogu, stječete Gospodovu milost. Jednom kad se milost zavrijedi, ona će vas zaštititi i zadovoljiti sve vaše potrebe. Bogu ne treba vaše bogatstvo. On je uvijek Chitta Chora (kradljivac srca), a ne  vitha chora (kradljivac blaga). Vi ste ti koji od kradljivaca blaga morate postati kradljivci srca. 

(Božanski govor, 17. srpnja 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp