Misao dana

5. 12. 2021.

Glave se nadimaju samo od neznanja; ako pak spoznaju istinu, svi će ljudi postati ponizni kao Bharthrhari. On je bio moćan vladar, koji je vladao od mora do mora; njegova je vladavina bila neupitna, i njegova volja vladala je nad mnoštvom ljudi. No ipak, u trenutku kad je spoznao da je život samo kratak boravak ovdje dolje, odrekao se svog bogatstva i moći i obukao oker halje lutajućeg svećenika. Njegove države i podređeni prinčevi lili su iskrene suze, jer su ga voljeli i obožavali. Žalili su što je obukao pohabanu halju siromašnog pokajnika i živio od milostinje. „Koje si ti dragocjene posjede odbacio? I kakvu si jadnu pogodbu sklopio“, naricali su. Ali, Bharthrhari je odgovorio: „Prijatelji, ja sam sklopio jako dobru pogodbu. Ovo je odijelo toliko dragocjeno da je čak i moje carstvo mala cijena za to.“ To je mjera veličine duhovnog puta koji vodi Bogu.

Božanski govor, 26. lipnja 1969.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp