Misao dana

16. 11. 2020.

Prije svega trebate pokušati na pravilan način iskoristiti mentalnu i fizičku snagu koja vam je dana. Kad ste tako lijeni da ju ne upotrebljavate, što ćete učiniti s božanskom snagom? Recimo da ste božanskom milošću i Gospodovom snagom dobili hranu i piće. Budući da vam je Bog dao dovoljno hrane na vašem tanjuru, ako ste pomislili da vam Bog također mora pomoći ubaciti tu hranu u trbuh, to je vrlo lijena ideja. Za unošenje hrane u trbuh Bog vam je dao ruke, nepce i usta. Trebate ih pravilno iskoristiti. Da bismo mogli naučiti pravilno iskoristiti svoju mentalnu i fizičku snagu i druge organe, Bog dolazi u ljudskom obliku; pokazuje nam kako ih možemo iskoristiti. Ključna vrlina Avatara je podučiti vas kako dobro i pravilno upotrijebiti svoju misao, riječ i djelo.

Ljetne ruže na Plavim planinama, 1976., 6. poglavlje

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp