Misao dana

18. 1. 2018.

Božja je milost poput ljetnog pljuska ili sunčeve svjetlosti. Da biste je primili morate raditi duhovnu praksu (sadhana): sadhanu držanja posude uspravno da biste primili kišu ili otvaranja vrata svojeg srca da bi ga sunce moglo obasjati. Poput muzike koja se emitira preko radija, ona je svuda oko vas, ali morate uključiti svoj prijemnik i uskladiti valnu dužinu da biste mogli uživati u njoj. Učinite barem malu sadhanu i molite za milost. Milost će sve ispraviti. Milost će vam dati samoostvarenje (Atma Sakshatkara) i druge sporedne dobrobiti, kao što su sretan i ispunjen život te smirenu i hrabru narav temeljenu na staloženom miru. Primarni dar palme banane su plodovi. No njezino lišće, mekana srž njezinog debla i cvjetni pupoljak dodatni su dijelovi koji se mogu iskoristiti. To je milost prirode. Ona ispunjava razne želje.

(Božanski govor, 29. ožujak 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp