Iz riznice govora Sathya Sai Babe

 

20.11.2010. Obilježavanje 29. obljetnice Instituta

CILJ OBRAZOVANJA JE KARAKTER

25.12.2009.

JA SAM JA – JA SAM Ä€TMAN

27.09.2009. Dasara

PRIJE SVEGA, POŠTUJTE MAJKU

02.09.2009. Onam

RAZVIJTE ODLIKE SKROMNOSTI I POKORNOSTI PORED MORALNOSTI U DRUŠTVU

29.08.2009. Konferencija o etici i svijetu financijskog poslovanja

UVIJEK ZAGOVARAJTE ETIKU I MORALNOST

25.08.2009. Vināyaka chaturthi

ONAJ KOJI JE BEZ OBLIKA POPRIMA OBLIK KAKO BI ODRŽAO MORALNOST

20.07.2009.

PRIRODA SEBSTVA

07.07.2009. Gurupurnima - dan Učitelja

UZORI NESEBIČNOG SLUŽENJA

06.07.2009. Gurupurnima - dan Učitelja

LJUBAV SPRAM BOGA STRAH OD GRIJEHA I MORALNOST U DRUŠTVU

29.04.2009.

SPOZNAJTE NAČELO JEDINSTVA

22.07.2008. Svjetska konferencija odgoju i obrazovanju / Gurupournima

LJUBAV JE ISTINA, ISTINA JE LJUBAV - ŽIVITE U LJUBAVI

01.05.2008. Govor Sathya Sai Babe održan u Brindavanu

ČOVJEK BEZ MORALA JE PRAVI DEMON

06.03.2008. Govor Sathya Sai Babe na svečanosti MahāśivarātrI.

ISTINSKI I STVARNI ŽIVOT JE ONAJ KOJI JE PROŽET LJUBAVLJU

15.01.2008. Sankranti 2008.

POŠTUJ MAJKU I OCA KAO BOGA

23.11.2006. Proslava rođendana Sathya Sai Babe

SLUŽENJE DRUŠTVU JE SLUŽENJE BOGU

07.04.2006. RÄ€MANAVAMI

DOŽIVITE SLATKOĆU RÄ€MINA IMENA

03.03.2006. Ugadi

Ä€TMAN JE BOG BEZ IMENA I LIKA

26.02.2006. Mahāshivarātri

NE OGRANIČAVAJTE SVEPROŽIMAJUĆEG BOGA IMENIMA I LIKOVIMA

14.01.2006. SANKRANTI

IZVRŠAVAJTE SVOJE DUŽNOSTI S OSJEĆAJEM PREDANOSTI BOGU

23.11.2005. Poruka osamdesetog rođendana

OSTVARITE SVOJU UROĐENU BOŽANSKOST KAKO BISTE POSTIGLI MIR

19.11.2005. DAN ŽENA

NJEGUJTE DUH JEDNOSTI

22.10.2005. FESTIVAL SAI DJETETA

NJEGUJTE BLAGU NARAV VEĆ OD DJETINJSTVA

11.10.2005. DASARA

VIZIJA BOGA

10.10.2005. DASARA

OBRAZOVANJE BEZ ODGOJA JE NEDOSTATNO

09.10.2005. DASARA

ČISTOĆA SRCA JE PRAVA SÄ€DHANA

08.10.2005. DASARA

BOŽANSKOST OSTVARITE UZ POMOĆ HRABROSTI I ČISTOĆE

07.10.2005. DASARA

STANOVNIK TIJELA JE SÂM BOG