Simbol Sathya Sai međunarodne organizacije

Simbol Sathya Sai međunarodne organizacije prikazan je otvorenim lotosom s pet latica. Sadrži pet ljudskih vrijednosti koje čine temelje učenja Sathya Sai Babe o ljudskim vrijednostima. Te vrijednosti su:  istina, ispravnost, mir, ljubav i nenasilje. Osim toga koristi se i znak koji je također prikazan otvorenim lotosom s pet latica, a u laticama su simboli pet velikih svjetskih religija: hinduizma, kršćanstva, islama, zoroastrizma i budizma.

U sredini simbola Sathya Sai organizacije prikazana je sarva dharma stupa s lotosovim cvijetom na vrhu (sarva znači potpun, cjelovit i dharma znači Ispravnost, Božji zakon, kodeks ponašanja). Stupa se nalazi blizu hrama u Prasanthi Nilayamu (ašram Sathya Sai Babe).

Sarva dharma stupa sa, svojim koncentričnim krugovima, predstavlja jedinstvo s Bogom. Prstenovi ukazuju na stupnjeve duhovne discipline koja je potrebna kako bi se otvorio „lotos srca“ čije su latice na vrhu stupe. Plamen unutarnjeg prosvjetljenja je u centru lotosa. Baš kao što cvijet lotosa živi u vodi, ali ne biva  onečišćen njome, tako i ljudi trebaju živjeti u svijetu, ali ne biti dotaknuti njime. U podnožju sarva dharma stupe su simboli pet velikih svjetskih religija zajedno s pripadajućim navodima  koji naglašavaju jedinstvo vjera  i duhovno putovanje čovječanstva.

Neka postoje različite vjere, neka cvjetaju

i neka se o slavi Božjoj pjeva na svim jezicima i

napjevima. To bi trebao biti ideal.

Poštujte razlike između vjera i prepoznajte ih kao

vrijedne dokle god ne gase plamen Jednote.


Sathya Sai Baba