Pravila ponašanja i preporuke

Molimo vas da:

 • pazite na tišinu i stalno držite pod nadzorom djecu
 • odijevajte se čisto, skromno i s mjerom (mole se žene u zapadnjačkoj odjeći da nose široki šal preko grudi i duge suknje)
 • držite se odvojenih mjesta za sjedenje žena, odnosno muškaraca
  uvijek stanite u red
 • dobro pazite na svoju imovinu (novac, putovnicu, fotografski aparat, kazetofon i slično)
 • izgubljene stvari koje nađete, ostavite u Uredu za izgubljene stvari
 • napustite sobu čim to Ured za smještaj od vas zatraži
 • kad napuštate sobu, provjerite je li voda zatvorena i prekidači isključeni. Sobu očistite, zaključajte i odmah osobno vratite ključ u Ured za smještaj. Nemojte tražiti od drugoga da to učini umjesto vas.
 • Ako je došlo do kakve štete, nadoknadite je
 • koristite kantine u kojima poklonici pripremaju hranu za poklonike
 • ponesite dovoljno novca da se sami možete brinuti za svoje potrebe
 • posvetite svoje vrijeme duhovnim aktivnostima i osobnoj duhovnoj disciplini
 • Mole se posjetitelji da surađuju s dragovoljcima (sevacima) koji održavaju disciplinu u ašramu. Broj osoba koje se mogu smjestiti ograničen je, tako da se neće primiti oni koji ne poštuju disciplinu i pravila ponašanja u ašramu.

Molimo vas da:

 • ne prijateljujete s ljudima koje ne poznajete i ne potičite ih na poslovne veze. Očekuje se od žena i muškaraca da se međusobno ne druže i ne posjećuju u sobama, osim ako nisu u rodu.
 • nemojte se obazirati na one koji tvrde da su bliski Babi, ili da primaju "unutarnje" poruke, da ih je Baba posebno blagoslovio i dao im posebne milosti. Upozoravamo vas da se čuvate onih koji tvrde da su u rodu s Babom, a potiču vas na djela koja ne dolikuju pokloniku. To napose ističemo za strance.
 • nemojte se obazirati na glasine, priče ili osobna iskustva drugih. Ono što želite saznati o Babi i njegovom učenju, pročitat ćete u knjigama koje možete kupiti u ašramskoj knjižari.
 • nemojte slušati radio, kazetofon ili slično, osim da biste čuli duhovne pjesme, snimljene govore, itd., i to tako da nikome ne smetate
 • ne održavajte skupno pjevanje duhovnih pjesama (bhajana) u ašramu
 • nemojte ulaziti u prostor za meditaciju (unutrašnjost hrama) ako kašljete, jer to ometa druge u meditaciji
 • nemojte nikada i ni u kojoj prilici unaprijed rezervirati prostor za sebe ili druge
 • nemojte fotografirati, snimati kazetofonom ili kamerom unutar prostora za daršan bez dozvole Ureda za sigurnost
 • nemojte pljuvati, bacati smeće, ili na bilo koji drugi način zagađivati okoliš
 • nemojte prati posuđe, odjeću ili sebe, osim na mjestima koja su posebno određena za to
 • nemojte sušiti odjeću i rublje na verandama, u spavaonicama, po stablima i drugdje
 • nemojte nositi obuću unutar prostora za daršan, te na drugim mjestima gdje je to zabranjeno (ašramska knjižara, kantina, itd.)
 • nemojte udarati o zvono u dvorani za molitve i na drugim mjestima gdje je to označeno
 • nemojte biti rastrošni s vodom i strujom, nemojte oštećivati bilo koju stvar tamo gdje boravite, niti ono što se nalazi u sobama u kojima ste smješteni
 • nemojte pokušavati otvoriti vrata sobe (kuhinje) koju su zaključali stalni stanari (vašeg apartmana u ašramu)
 • nemojte koristiti dnevni boravak za kuhanje; nije dopušteno korištenje električnih grijača, ili drugih električnih aparata
 • nemojte dopustiti da druge osobe borave u sobi koja je dodijeljena vama ili na verandi koja je do nje, osim u slučaju da ih osobno znate i da ste za to dobili posebnu dozvolu Ureda za smještaj
 • nemojte sakupljati novac ni za pojedinca, ni za bilo koju organizaciju
 • nemojte poticati ulične prodavače, torbare, prosjake, neovlaštene nosače i sluge. Pročitajte odobrene cijene za obavljeni rad, koje moraju biti napisane na poleđini kartice s identifikacijskim brojem i imenom perača (dhobija) i drugih slugu.
 • nemojte se kretati nakon gašenja svjetla (21 sat u Prashanti Nilayamu)
 • nemojte pušiti, uzimati drogu bilo koje vrste, piti alkoholna pića, nemojte jesti hranu koja nije vegetarijanska (uključujući jaja, ribe, itd.)

Upute Središnjeg ureda:

 • izbjegavajte kontakte s onima koji su stalno nastanjeni u ašramu i s predstavnicima javnih medija
 • nemojte darivati novac pojedincima ili društvima, odnosno nikome osim onima koje je ovlastila indijska vlada, jer tako kršite indijski zakon. Jedine pravne osobe u Puttaparthiju koje je ovlastila indijska vlada da mogu primati strani novac jesu Sathya Sai središnja zaklada (Sathya Sai Central Trust) i Sri Sathya Sai Medical Trust. Novac možete darivati samo preko Ureda tajnika Sathya Sai središnje zaklade (Sathya Sai Central Trust) u ašramu, u zgradi u kojoj je Sjeverno-indijska kantina.
 • mole se svi stranci da strogo poštuju indijske zakone vezane uz prijavljivanje boravka, vizu, dozvolu za stanovanje, itd. Morate strogo paziti da vam sve putne isprave budu u redu. To je isključivo vaša osobna odgovornost. Nije dopušten boravak u Prashanti Nilayamu ili Brindavanu onima koji nemaju ispravnu putovnicu i vizu.
 • u ašramu mogu boraviti jedino oni koji imaju više od 25 godina, osim ako ne dođu s roditeljima, ili sa skupinom iz svoje zemlje
 • dopušteno vrijeme boravka u ašramu: tijekom jedne kalendarske godine možete u ašramu boraviti samo mjesec dana (možete slobodno živjeti izvan ašrama, ulaziti i izlaziti)
 • čim stignete u ašram trebate se prijaviti Uredu za smještaj (Nord 7, u blizini Sjeverno-indijske kantine), gdje svi stranci moraju pokazati putovnicu. Istodobno od vas se zahtijeva da prisustvujete orijentacijskome predavanju u 9.10 ujutro sljedećega dana (u prostoriji iznad Sjeverno-indijske kantine), da biste se upoznali sa životom u ašramu. U Uredu za smještaj reći će vam gdje ćete odsjesti. Od žena i muškaraca očekuje se da se ne druže, osim ako nisu u bliskoj rodbinskoj vezi. Obitelji se smještaju skupa, suprug i supruga (s djecom). U sobama ćete naći samo dva kreveta, dva stolca i stolića dok u velikim spavaonicama (shed) nema namještaja. Naplaćuje se vrlo mali iznos koji pokriva troškove vode, struje i održavanja.
 • Dok ste u ašramu, uključite se u grupu (od dvoje, troje, do dvanaest osoba) samo s onima koje dobro poznajete, koji uvažavaju pravila ponašanja u ašramu te ako se međusobno poštujete i imate razumijevanja jedan za drugog.

Pravila koja trebaju slijediti članovi grupe, a iz iskustva znamo da su važna:

 • naći se na vrijeme prije daršana dvaput dnevno da biste zajedno mogli sjediti kao grupa
 • poštovati pravila ašrama i surađivati s dragovoljcima (sevacima) koji održavaju disciplinu
 • okupiti se bar jednom prije puta u Indiju

PREPORUKE

 • svi članovi iste grupe nose maramu oko vrata. Ako više grupa ima jednake marame, potrebno je na toj marami nositi i oznaku grupe
 • preporučuje se grupama da se dogovore o šutnji za vrijeme sjedenja u redovima
 • Sai grupama preporučuju se duhovni sastanci
 • budite u svakome trenutku na usluzi svima koji trebaju pomoć. Sjetite se da je Baba prije s onima koji pomažu potrebitome, negoli s onima koji su ostavili bolesnika radi daršana.
 • voditelji svih grupa određene zemlje mogli bi se povremeno sastajati radi zajedničkih dogovora
 • ne preporučuje se izlazak iz ašrama, osim ako to nije prijeko potrebno
 • kupujte samo u ašramu - Babina preporuka; u ašramu u Prashantiju možete naći sve što vam je potrebno
 • nemojte jesti van ašrama - Babina preporuka
 • odlazite na predavanja (na engleskom jeziku) koja se svakodnevno organiziraju između 10 i 11 sati u prostoriji iznad Sjeverno-indijske kantine (North-Indian Canteen)
 • zahvalite se ponekad i dragovoljcima koji cijele noći čuvaju zgrade u kojima spavate
 • nakon daršana trebali biste barem 15 minuta provesti u tišini - Babina preporuka


"Uvijek nađite kakav tihi kutak nakon moga daršana. Dok prolazim pokraj vas, moja energija izlazi iz mene. Ako odmah počnete govoriti, energija koju ste dobili raspršit će se i vratiti mi se neiskorištena. Budite uvjereni da se u sve ono što moje oči vide ulijeva život, i da se to preobražava. Mijenjate se iz dana u dan. Nikad ne podcjenjujte ono što dobivate daršanom.“  Sathya Sai Baba

Nesebično služenje u ašramu:

Sathya Sai Baba kaže: "Služenje je program aktivnosti za cijeli život; tu nema ni odmora ni odgađanja. Nema veće duhovne discipline od nesebičnog služenja; ništa ne donosi veću nagradu od služenja."


U ašramu postoje mnogobrojne prilike za služenje. Prilikom svakog posjeta Puttaparthiju, prvih nekoliko dana prođe u oporavku od puta, aklimatiziranju, prilagođavanju novom smještaju, upoznavanju ašrama i okoliša i uključivanju u svakodnevnu rutinu i raspored. Prvi posjet je uvijek najteži. Mnogo toga treba naučiti, primjerice, kako ući u hram (mandir), pjevati bhajane i meditirati, gdje se nalaze ašramske trgovine, kad su otvorene, itd.

No, kad se posjetitelj privikne na život u Prasanthi Nilayamu, vrijeme je da započne razmišljati o služenju. U ašramu se može i treba služiti jednako kao i bilo gdje drugdje. Sav Prasanthi Nilayam i funkcionira isključivo na temelju služenja. Tako je u ašramu sve i organizirano pa se tamo jedino na taj način smješta i hrani svakodnevno u prosjeku 5000 do 10000 ljudi.

Najvidljiviji oblik služenja su grupe seva dal dobrovoljaca - muškaraca i žena (Indijci) s posebnim seva maramama koji kontroliraju i usmjeravaju posjetitelje na daršan i bhajane, služe kao čuvari spavaonica i drugih zgrada, čiste hram i sav ašram, rade u knjižari i trgovinama, itd. Na taj se način svaka dva tjedna smjenjuje preko 250 dobrovoljaca. Neki od njih paze na spavaonice dok se posjetitelji nalaze na daršanu ili gdje drugdje, čuvajući tako njihovu imovinu.

Drugi vidljivi oblik služenja odnosi se na hranu. Indijska i zapadnjačka kantina svakodnevno nahrane na tisuće ljudi. Dobrovoljci pripremaju hranu, kuhaju, poslužuju i čiste. Neki od dobrovoljaca su stalni stanovnici Prasanthi Nilayama, a ostali su privremeni posjetitelji koji dolaze u ašram na nekoliko tjedana. Prošlog je ljeta, primjerice, u zapadnjačkoj kantini bilo potrebno 1520 žena (i muškaraca) za čišćenje i pripremu povrća za dnevne potrebe. Kad bi se, poslije svakog obroka, od potrebnih 20 dobrovoljaca pojavilo tek 10 da operu suđe i sve počiste, tih je 10 dobrovoljaca moralo raditi dvostruko dulje. A ta vrst služenja je, zapravo, vrlo zabavna. Kod takvog služenja prisutan je osjećaj snažnog prijateljstva, pripadnosti, jedinstva, kojega su bili lišeni svi oni koji nisu služili. Čišćenje povrća uz pjevanje bhajana krasno je iskustvo.

Čišćenje je više individualni oblik služenja. Sobe u koje su posjetitelji smješteni, s vremenom postanu prašnjave jer žene koje su angažirane za čišćenje peru podove i kupaonice bez ikakvih sredstava za čišćenje. Pravi bi oblik služenja bio da se u trgovačkom centru kupi neko dobro sredstvo za čišćenje i njime temeljito oriba sobu, kupaonicu, vrata i prozore tijekom boravka ondje. Iza sebe treba ostaviti sobu onakvu, kakvu bismo i sami htjeli zateći.

I spavaonice također vape za čišćenjem, posebno tuševi i WC prostorije. U tu svrhu mogu se organizirati grupe za čišćenje. Zajednički se može ašram učiniti blistavim i sjajnim mjestom boravka.

Postoje i drugi, manje vidljivi oblici služenja. Treba samo pogledati oko sebe. Naprimjer, jedan je poklonik primijetio da su redovi za sladoled predugi jer nema dovoljno blagajnika, onih koji naplaćuju, pa se javio kao dobrovoljac. Zatim je saznao da se sladoled pravi u samoj slastičarnici, 24 sata dnevno. Poslije toga, provodio je velik dio vremena praveći sladoled. Drugi je pak poklonik primijetio da su se neke police u knjižari raspale i da lijep zidni sat s Babinom porukom "WATCH" nužno treba popravak. Bio je vrlo prašnjav i neki njegovi dijelovi držali su se zajedno jedino zahvaljujući starom selotejpu. Potrošio je pet sati u čišćenju i popravku polica i sata koji sad izgleda kao nov.

Dakle, treba tražiti priliku za neko služenje dok se boravi u Prasanthi Nilayamu. Na taj način dobije se mnogo više od boravka ondje.

Sathya Sai Baba kaže: "Tajna mira je u služenju i ljubavi prema svakome."

Može li biti boljeg mjesta za nalaženje tog mira kroz služenje i ljubav, od samog boravišta mira, Prasanthi Nilayama.


"Živjeti s Bogom znači učiti,
živjeti za Boga znači služiti Mu,
a živjeti u Bogu znači spoznati Ga."


Sathya Sai Baba