Rasvijetljeno svjetlošću Istine

Poštovani štovatelji Učenja Sathya Sai Babe!

U ime učitelja Sathya Sai Babe, čije ime znači Istina, koji se cijeli svoj život riječju i djelom zauzimao za pet univerzalnih ljudskih vrijednosti, od kojih je uvijek kao prvu u nizu navodio Istinu, donosimo poredbene analize učenja Sathya Saija s jedne strane, i poruke Madhusudan Naidua s druge strane koji tvrdi da poklonicima prenosi poruke Bhagavana Babe. Poredbena anliza učenja objavljena je u priručniku "Rasvijetljeno svjetlošću Istine".

U sažetom obliku ove analize objavljene se nalaze na web stranicama nekih nacionalnih podružnica Sathya Sai međunarodne organizacije, kao što su web stranice nacionalne Sai organizacije Japana ili Sai organizacije Mauricijusa

Ovi tekstovi omogućuju potpunu usporedbu Madhusudanovih učenja sa Saijevim izvornim učenjima, kako nitko ne bi mogao reći „Madhusudan to ne podučava“, ili „Sai to nije rekao“. Potičemo sve zainteresirane poklonike i simpatizere da prouče ove tekstove, a Sai centre i grupe da ove tekstove koriste za studijske kružoke.

S puno ljubavi,

Upravno Vijeće Sathya Sai međunarodne organizacije Hrvatske

Poštovani čitatelji u nastavku možete pročitati sva poglavlja priručnika "Rasvjetljeno svjetlošću Istine":

Uvod i kontekst

1. poglavlje,  Suptilno tijelo

2. poglavlje, Mediji

3. poglavlje, Imitacija je svojstvena ljudima

4. poglavlje Sathya Sai Babina misija

5. poglavlje, Sathya Sai Babin fizički oblik

6. poglavlje, Komunikacija sa Svamijem

7. poglavlje, Učenja

8. poglavlje, Kritiziranje Sathya Sai Babe i njegove organizacije

9. poglavlje, Ono što je danas potrebno je jedinstvo, a ne sukob

10. poglavlje, Novac i vlasništvo

11. poglavlje, Publicitet i pridobivanje ljudi

12. poglavlje, Čuda

13. poglavlje, Lažna proročanstva

14. poglavlje, Zaključak