Čišćenje korita Rječine

Početkom 2015. godine članovi Sathya Sai centra iz Rijeke uočili su da je razina vode u Rječini pala, otkrivajući u koritu rijeke velike naslage najlona, metala i plastičnog otpada. Jedanaest volontera, uključujući i osam žena, započelo je čišćenje korita rijeke u nedjelju 9. ožujka 2015., dan nakon  Međunarodnog dana žena, posvećujući svoje nesebično služenje Majci Zemlji. U manje od dva sata, prikupili su dvanaest vreća smeća.