Mark i Barbara Gardner: SAI BABA I MI

Američki bračni par Gardner bio je fasciniran činjenicom da se u ashramu Sathya Saija s istim poštovanjem slave svi vjerski blagdani poznati u svijetu, da se pjevaju Božja imena iz različitih duhovnih tradicija. Zato su odlučili skupiti svoje dojmove u ovu knjižicu i ponuditi je kao svoje sugestije onima koji tek stupaju na duhovni put. Koristeći Babine citate, objašnjavaju razloge svoga posjeta Babi te zašto su prihvatili Njegovo učenje.

Knjiga je pisana u obliku vodiča, sažeto i pregledno.Gradivo je raspoređeno u tri glavne tematske cjeline:

-         Kratki prikaz Sai Babina učenja

-         Život u ašramu

-         Duhovne vježbe za početnike

U Dodatku knjizi nalaze se praktične upute i informacije o pjevanju Božjeg imena i molitvama iz različitih duhovnih tradicija, osnovna bibliografija o Sathya Saiju , mali rječnik Božjih imena i riječi koje se često koriste u bhajanima te podsjetnik  na Zlatno pravilo u svjetskim religijama.

CIJENA: 10,00 kn