Duhovne vježbe 1.- 30. travnja 2020.

Pripremajući se za obilježavanje dana kada je Sathya Sai Baba napustio svoje fizičko tijelo, članovi Sathya Sai međunarodne organizacije diljem svijeta intenziviraju svoju duhovnu disciplinu.  Povodom tih dana, koje ove godine prati velika pandemija bolesti COVID-19, predsjednik Prashanthi vijeća  dr. Narendranath Reddy uputio je poruku svim štovateljima Sathya Sai Babe:

Draga braćo i sestre,

Bblagoslovljeni smo i sretni što smo živjeli u vrijeme Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, utjelovljenja Ljubavi i Avatāra ovoga doba te bili odabrani da budemo dio Njegove svete, božanske misije. U ovo vrijeme velikoga straha i nesigurnosti uzrokovanog pandemijom COVID-19, Sathya Sai  poklonici diljem svijeta pronalaze utjehu i snagu u Njegovim vječnim učenjima i božanskoj poruci: „Čemu strah kada sam Ja ovdje” kao i u Njegovom dvostrukom  blagoslovu koji oslobađa od straha  i ulijeva sigurnost - abhayahasta.

Svake godine obilježavamo 24. travnja  ārādhana mahotsavam  izražavajući naše štovanje,  ljubav i zahvalnost na milosti, vodstvu i blagoslovima koje smo primili od Njega. Bhagavān je rekao mnogo puta da On nikada neće zaboraviti niti razočarati svoje poklonike. Kada bismo samo prionuli uz Njega s potpunom vjerom i voljeli Ga svim svojim srcem, umom, dušom i snagom, On bi nas čuvao, štitio i preveo preko oceana života.

Dana 17. svibnja 1968. godine, tijekom održavanja Prve svjetske konferencije Sri Sathya Sai organizacije, Svami je objavio da sva božanska imena i oblici predstavljaju manifestaciju Njega. U istom tom govoru On nas je pozvao da bespogovorno slijedimo Njegove upute kako bismo postigli najviše moguće -  summum bonum našega života, odnosno samoostvarenje.

Kao izraz ljubavi i zahvalnosti našem voljenom Svamiju, odlučimo od 1. do 30. travnja 2020. godinepojačati našu duhovnu disciplinu u trajanu od 30 dana tako da svaki dan provodimo sljedeće duhovne vježbe:  

• Izgovaranje Sai Gayatri barem 15 minuta,

• Izgovaranje „Om Sri Sai Ram” 108 puta,

• Prakticiranje meditacije na svjetlost i so'ham - Jyoti Meditation/Soham  

 Meditation,

• Čitanje, promišljanje i primjena Svamijevih učenja uz pomoć 30 navoda koji

   se nalaze ovdje

• Voljenje i štovanje majke prirode primjenom stropa nad željama i 5 ljudskih vrijednosti.

Braćo i sestre, ove duhovne vježbe pomoći će nam u našem putovanju do samoostvarenja, a isto tako donijeti mir svijetu. Uputimo molitve Svamiju da nas sve blagoslovi posvećenošću i predanošću da Ga volimo i da Mu služimo do našega posljednjeg daha.

Neka svi svjetovi budu sretni - samastāh lokāh sukhino bhavantu

Jai Sai Ram.

S ljubavlju,

Narendranath Reddy, M.D.