Misao dana

12. 10. 2019.

Smrt dolazi iznenada poput sokola koji nalijeće na pile na tlu. Kako vas Ja mogu prihvatiti k Sebi? Zar ja ne poznam vašu prošlost i sadašnjost, zločine i kazne, uspjehe i nagrade? Na Mene ni na koji način ne utječe nečiji dolazak u svijet ili odlazak iz njega. Ispunjavam ono što je pravedno i ispravno, ponekad promijenjeno Mojom milošću. Živite u istinskoj prirodi Sebstva (atmatatva), to će vam pružiti mir (santi). S otrovom vezanosti i mržnje u sebi, kako biste mogli biti zdravi? Ako iskusite istinsku prirodu Sebstva, postat ćete sam Bog (Bhagavan). Zato vam se obraćam kao Divyatma swarupulara. Svatko od vas mora se preobraziti da postane Bhagavan stapajući svoju individualnu dušu (jiva) u ocean univerzalnog Sebstva, atman. Moja priroda je vječno blaženstvo. Morate iskusiti blaženstvo slijedeći Moje upute i provodeći Moja učenja.

Božanski govor, 18. listopada 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 10. 2019.

Vjera – to je sam dah pobjede! Vjera u sebe, vjera u dobar posao koji se radi i vjera u uspjeh usprkos svim znakovima neuspjeha. Budite dobri, budite korisni, budite ljubazni, budite Bogobojazni – tada ćete steći povjerenje sviju! Vezanost i mržnja su najveći neprijatelji napretka u svakom poslu. Ako netko živi u zabludi da spašava druge, jao si njemu, jer drugi ne postoje! Svi su jedno, tuga jednoga je tuga sviju. Neznanje čovječanstva je temeljni nedostatak. Da ste mudri, znali biste da su svi pojedinci valovi na površini istog oceana. Nesebično djelovanje je ideal kojem morate težiti. Želja za korišću je poput otrovnih očnjaka; kad ih izvadite zmija karme postaje bezopasna i vaša djela postaju dostojni darovi (nishkama karma)!

Božanski govor, 15. rujna 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 10. 2019.

Priča o Rukmini Kalyani nije samo priča o braku. To je sjedinjenje vrhovnog duha (Purusha) s kreacijom, materijalnim svijetom (prakriti). Rukmini je pojedinačno sebstvo (jiva), a Krišna je Vrhovno Sebstvo (Paramatma). Rukmini je patila pod pravilima i ograničenjima koje joj je nametnuo materijalni svijet; egoizam je njezin brat, a svjetovnost je njezin otac. Samo razmislite o ovoj činjenici: Rukmini nikad ranije nije srela Krišnu – njezina je duša snažno žudjela za Gospodom. Uz istinski dobro ponašanje tražila je utočište u Bogu. Njezini su se roditelji, braća i svi rođaci protivili, ali svaki se pojedinac rodio da ispuni svoju sudbinu, a ne da sudjeluje u tuđoj drami. Svatko je rođen da odsluži svoju kaznu i na kraju je slobodan. Nitko ne ostaje u zatvoru pod izgovorom da je dragi prijatelj još uvijek unutra! Rukminine molitve, pokajanje, čežnja i postojanost bile su izdašno nagrađene i Gospod je požurio da je prihvati!

Božanski govor, 28. listopada 1963

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 10. 2019.

Mnogi ljudi smatraju sva djela štovanja 'Njegovim', a sva djela zarade i potrošnje 'svojima'. Ali to je pogrešno! Ne postoji takva razlika između djelovanja; sva karma ili vodi prema Bogu (Madava) ili vas udaljava od Njega! Sva su djela Njegova! Kad kažete da ste se razboljeli, da ste zdravi i slično, osjećate da ste ovo tijelo 'vi', dok ste zapravo samo atma, na koju je stavljeno pet omotača. Kakva je korist od moderne civilizacije koja tjera svoje ljude da plutaju sa strujom koja čovječanstvo odvlači u strah, tjeskobu i očaj? Moderno obrazovanje samo podučava da je blaženstvo (ananda) ono što čovjek crpi iz osjetila. Ne postoji obuka iz umjetnosti stjecanja mentalnog mira. Zar nije krajnje vrijeme da počnete učiti da je vječni izvor blaženstva prisutan unutar vas samih?

Božanski govor, 18. listopada 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 10. 2019.

Božanski govor, 1. listopada 1998.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 10. 2019.

Ne morate obavezno imati vanjski oltar (za yajne), kao što je ovaj ovdje. Samo trebate budno paziti na čistoću riječi koje izgovarate ili slušate i na čistoću djela koja radite. Zapravo je vaše srce svečani oltar; vaše je tijelo ognjište; vaša je kosa sveta trava (darbha); vaše su želje gorivo koje hrani vatru; želja je ghee koji sipate u vatru da biste rasplamsali plamen; ljutnja je žrtvena životinja; a vatra je pokora (tapas) koju radimo. Ljudi ponekad tapas tumače kao asketsku praksu, poput stajanja na jednoj nozi ili glavi. Ne, tapas nije fizička akrobacija. Ona je potpuna i ispravna koordinacija misli, riječi i djela. Kad se ovo postigne, sjaj vatre će se očitovati.

Božanski govor, 2.listopada 1981.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 10. 2019.

Svetkovina Navaratri slavi se kako bi se svijetu očitovala moć Božica. Vrhovna energija (sakti) očituje se u obliku Durge, Lakšmi i Sarasvati. Durga nam daje energiju - fizičku, mentalnu i duhovnu. Lakšmi nam daruje bogatstvo u mnogim oblicima, ne samo u novcu, nego i bogatstvo karaktera i još mnogo toga. Pa i zdravlje je bogatstvo. Sarasvati nam daruje inteligenciju, sposobnost istraživanja intelektom i moć razlučivanja. Naša vlastita majka kombinacija je ovih triju Božica. Ona nam pruža nam energiju, bogatstvo i inteligenciju. Stalno potiče naš napredak u životu. Stoga ona predstavlja sve tri Božice koje štujemo tijekom Navaratri festivala. Život osobe koja ne može poštivati i voljeti svoju majku, vrijedan je žaljenja. Prepoznajući svoju majku kao samo utjelovljenje svih božanskih sila, čovjek joj mora iskazati poštovanje i odnositi se prema njoj s ljubavlju. To je važna poruka koju nam pruža svetkovina Navaratri, svetkovina devet noći.

Božanski govor, 14. listopada 1988.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 10. 2019.

Navaratri se slavi u čast pobjede koju je Božica božanske moći (parashakti) postigla na silama zla, što se opisuje u Devi Mahatmyamu i Devi Bhagavatamu. Kada se ova iskonska božanska energija očituje u čistom i nježnom (satva) aspektu, naznačena je kao velika učiteljica i nadahnuće, Maha-Saraswati; kada je aktivna i potentna (rajas) ona je izvor koji daje i održava, Maha Lakshmi; kada je u aspektu lijenosti i neaktivnosti (tamas) latentna kao velika tamna razarateljica i ona koja obmanjuje, ona je Maha Kali. Pomoću sustavne sadhane moguće je koristiti unutarnje resurse kojima vas je Bog obdario i uzdignuti se u čišće i sretnije područje stvarnosti. Ova Parashakti je u svakome kao uspavana duhovna energija (kundalini shakti), koja je sposobna uništiti zle sklonosti u umu, kad ju se probudi. Stoga posvetite ovaj Navaratri tome da umilostivite sveprisutnu Božicu Majku, i živite u miru i radosti.

Božanski govor, 14. listopada 1967.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 10. 2019.

Utjelovljenja božanske ljubavi! Ne ostavljajte prostora sumnjama koje se mogu pojaviti zbog hrane koju konzumirate, društva u kojem se krećete ili okoliša u kojem živite. Suočite se sa sumnjama hrabro i s vjerom. Za početak, oslobodite se mrlja u sebi, ojačajte svoju predanost, učinite je čvrstom i nepokolebljivom. To je trud koji svatko treba uložiti (Purusha prayatna). Tada ćete automatski zavrijediti Božju milost (Daiva anugraha). Nemojte moliti Babu da promijeni vaš um. Vaša je dužnost promijeniti svoj um i ostati usmjerenim. Ako očekujete da Baba učini sve, koji je vaš doprinos? Radite svoju sadhanu s postojanom vjerom, redovno i intenzivno. Božja pomoć automatski će vam doći čim napravite svoj dio. Ispunite svoju dužnost, a rezultate prepustite Bogu. Koračajući ovim putem istine, prelazeći cestu duhovne mudrosti (jnana) ne smijete se zaustaviti dok se ne stopite s Bogom.

Božanski govor, 6. listopada 1992.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 10. 2019.

Kad sile nepravde, nemorala i neistine narastu do monstruoznih razmjera i prepuštaju se plesu smrti, kad se razbuktaju sebičnost i briga samo za sebe, kad su muškarci i žene izgubili svaki osjećaj dobrote i suosjećanja, atmičko načelo, preuzimajući oblik Božanstva, pojavljuje se da uništi zle elemente. Ovo je unutarnje značenje festivala Dasara. Svatko za sebe mora odlučiti da li je Ravana ili Rama prema osobinama koje očituje u svakodnevnom životu. Tko je Ravana i što su njegovih deset glava? Požuda (kama), ljutnja (krodha), zabluda (moha), pohlepa (lobha), ponos (mada), zavist (matsarya), um (manas), intelekt (buddhi), volja (chitta) i ego (ahamkara) – ovih deset su deset glava. Arogancija je demon. Loše misli su demoni. Rama je uništavatelj loših osobina. Tijekom deset dana Dasare morate se moliti Bogu da uništi sve loše osobine prisutne u vama.

Božanski govor, 18. listopada 1991.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 10. 2019.

Na život svakog djeteta jako utječu osobine roditelja. Pažnja i ljubav majke Jijabai od Shivajia je napravila velikog ratnika. Gandhi je postao Mahatma zbog svoje pobožne majke Putlibai. Putlibai se pridržavala strogog zavjeta da će čekati zov kukavice prije nego što krene jesti. Jednog dana je jako dugo čekala da čuje kukavicu, a da nije ništa pojela. Mladi Gandhi nije mogao podnijeti da njegova majka tako dugo posti. Stoga je izašao iz kuće i imitirao zov kukavice. Zatim se vratio u kuću i rekao: "Majko, molim te pojedi sada svoju hranu, jer smo čuli kukavicu." Ne mogavši suzdržati tugu zbog toga što joj je sin lagao, ona ga je ošamarila i zavapila: "Koji grijeh sam učinila da rodim lašca!" Gandhi se odmah pokajao i zamolio je za oprost. Obavezao se da više nikad neće izgovoriti laž i do kraja je živio za istinu.

Božanski govor, 23. studenoga 2003.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 10. 2019.

Festival Dasara odaje počast pobjedi Bogova (deva) nad demonima (asuras) – sila pravednosti nad silama zla. Pobijedili su zbog dinamičkog aspekta Boga (Parashakthi), moći koja je Boga uobličila u svu ovu raznolikost i ljepotu, koja im je došla pomoći i borila se na njihovoj strani. Sveto društvo kao što je ovo pomaže pobuditi želju za spoznajom sebe, za spoznajom istinske prirode svijeta koji nas okružuje i za spoznajom kako otkriti i iskusiti jedinstvo to dvoje, izraženo kroz vedsku izreku: 'to si ti'. Upravo kroz suptilni utjecaj društva u koje je bio uključen Narada, sin sluškinje, se preobrazio u najistankutijeg praktičara i pobornika puta predanosti (Bhakti-marga); Valmiki, drumski razbojnik, se preobrazio u velikog mudraca i najistaknutijeg pjesnika; a mnogim je grešnicima pokazan put pokajanja i iskupljenja.

Božanski govor, 26. rujna 1965.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 9. 2019.

Svi moraju raditi dvije yajne svaki dan. Kad uzmete hranu, sjetite se da jela nudite vatri koju je Bog upalio u vama da probavite hranu. Stoga jedite u molitvi, s dubokom zahvalnošću. Gita podučava da je vatra koja kuha obrok Bog, obrok je Bog, onaj koji jede je Bog, svrha jedenja je izvršiti svoje dužnosti koje nam je povjerio Bog, a plod tog rada je napredovanje prema Bogu. Druga yajna je ova: predajte svoje egoistične želje, emocije, strasti, impulse i djela u plamen predanosti i posvećenosti. To je prava yajna! Baš kao što dijete učimo da izgovara riječi "glava", "mreža", "vijenac" i tako dalje, potičući ga da zvuk i oblike slova poveže sa slikom objekta, isto tako pomoću prolaznih i svjetovnih simbola (kshara) vječno načelo (askhara tatwa) mora biti osviješteno.

Božanski govor, 11. listopada 1972.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 9. 2019.

Ljudi se pridržavaju samo vanjskih oblika štovanja bez razumijevanja unutarnjeg značenja. Cijeli svemir je hram. Gospod prožima svemir. Priroda (prakrti) podučava duhovnu istinu o Navaratriju. Gospoda morate spoznati pomoću duhovne prakse (sadhana). Sadhana ne znači štovati Boga na određenom mjestu ili u određenom obličju. Sadhana znači da mislite o Bogu u svemu što radite, gdje god bili. Možda se pitate je li to moguće. Odgovor je da, tako da svako djelo posvećujete Bogu. Tijekom Navaratri festivala provodi se jedan oblik štovanja zvan angarpana puja. U tom štovanju udovi čovjekova tijela predaju se Bogu! To znači svako svoje djelo predati Bogu, u duhu prepuštanja, i odreći se svake ideje o odvojenosti sebe od Boga. Tijekom Navaratri festivala štujte Božicu Majku u duhu jedinstva i predanosti. Budite uvjereni da isti Bog boravi u svim bićima!

Božanski govor, 6.¸listopada 1992.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 9. 2019.

Buddha je jednom one koji su ga stali zlostavljati podučio jako važnu lekciju. Upitao je jednog od njih: "Dijete! Prosjak dođe u tvoju kuću tražeći milostinju. Ti mu daš nešto hrane. Ako prosjak kaže: 'Ovo nije milostinja koju sam tražio, i ne želim je prihvatiti', što ćeš učiniti?" Čovjek je odgovorio:"Primit ću je nazad." Buddha je rekao:"Na isti način, ti si pokušao meni ponuditi milostinju zlostavljanja. Ja je nisam prihvatio. Kome ona pripada? Ostaje tebi. Dakle, ti si zlostavljao sama sebe, a ne mene", reče Buddha. Ako je preporučeno pismo naslovljeno na nekoga tko ga odbije primiti, poštanski ured će ga vratiti pošiljatelju. Slično tome, ako kritizirate ili mrzite nekoga, a ta druga osoba ostane nedirnuta i neuznemirena time, vaša kritika i mržnja vraćaju se vama. Ljubomora i mržnja nanose više boli onima koji gaje takve osjećaje, nego onima prema kojima ih iskazuju.

Božanski govor, 6. rujna 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 9. 2019.

Različiti strojevi rade na struju. Razlikuju se po obliku i funkciji, ali struja koja ih pokreće je jednaka. Kad struja teče kroz električnu žarulju, ona osvjetljava sobu i daje svjetlost. Kad ista struja teče kroz električni ventilator, stvara povjetarac i hladi sobu. Isto tako načelo atme pokazuje svoje jedinstvo u bezbroj entiteta u kojima preuzima razne oblike i imena. Kao što postoje žarulje različite snage koje upotrebljavamo u različite svrhe, tako postoje razlike među živim bićima. Struja koja teče kroz različite žarulje je ista. Razlike u količini svjetla kojim sjaje javljaju se zbog razlika u snazi žarulje. Isto tako netko tko je ispunjen ljubavlju jako sjaji. Onaj kome nedostaje ljubavi nalikuje prigušenom svjetlu. Da bi svjetlo bilo jače, morate promijeniti žarulju, a ne električnu struju.

Božanski govor, 6. rujna 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 9. 2019.

Bog je utjelovljenje ljubavi. Da biste iskusili Boga morate se ispuniti ljubavlju. Jedino kroz ljubav možete iskusiti utjelovljenje ljubavi. Osoba ispunjena ljubomorom i mržnjom je poput slijepog čovjeka koji ne može vidjeti sunce, koliko god ono sijalo. Prekrivena neznanjem takva osoba ne može vidjeti Boga, koliko god joj bio blizu. Mudra osoba (jnani) ispunjena dobrim vrlinama kao istina, ljubav, odsustvom ljubomore, ega i mržnje može vidjeti Boga, a da Ga ne traži. Učenici, mladi i stariji ne bi trebali razvijati loše navike poput ljubomore. Morate se radovati kad drugi uspiju u učenju, sportu ili profesiji. Osjećati ljubomoru prema uspješnoj osobi trostruka je uvreda. Prvo zanemarujete svoju dužnost ili učenje, zatim razvijate ljubomoru prema boljem pojedincu i na kraju jadikujete nad vlastitim neuspjehom.

Božanski govor, 6. rujna 1984

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 9. 2019.

Njegovanje dobrih osobina podrazumijeva uklanjanje svih loših osobina. Među potonjim, dvije su posebno nepoželjne. To su ljubomora (asuya) i mržnja (dwesha). Ove dvije loše osobine su poput dva zavjerenika, jedan pomaže i podupire drugoga u svakoj akciji. Asuya je poput nametnika koji napada korijen drveta. Dwesha je poput nametnika koji napada grane, lišće i cvijeće. Kad se to dvoje spoji drvo koje može biti predivno i procvasti, u potpunosti je uništeno. Slično tome asuya napada osobu iznutra i nije vidljiva. Dwesha se pokazuje na otvoren način. Rijetko tko je slobodan od poroka ljubomore. Ljubomora se može pojaviti i zbog beznačajnih stvari, a iz nje se budi mržnja. Za oslobađanje od mržnje stalno se treba ljubav prenositi u praksu. Gdje je ljubav, tu neće biti mjesta za ljubomoru i mržnju, a gdje nema ljubomore i mržnje tu je stvarna radost.

Božanski govor, 6.rujna 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 9. 2019.

Poljoprivrednik koji želi uzgojiti usjev na polju mora sa svog polja ukloniti korov. Ako rastu različite vrste korova, to će negativno utjecati na usjev. Uklanjanje korova je ključan preduvjet za dobar usjev. Slično tako, duhovni poklonik koji teži postići radost blaženstva ('atma-ananda') mora iz svog srca ukloniti razne manifestacije guna rajo i tamo u obliku zlobe, želje, pohlepe, ljutnje, mržnje i ljubomore. Ovih šest čovjekovih neprijatelja su djeca guna rajo i tamo (karakteristike strasnih aktivnosti, glupog neznanja i lijenosti). Sri Krišna je objasnio u Giti da je tuga plod guna rajo i tamo. Cijeli svijet je manifestacija guna. Samo onaj koji prepozna ovu istinu i ukloni ove dvije osobine iz srca bit će sretan.

Božanski govor, 12. rujna 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 9. 2019.

Ako u svoj dom pozovemo nekog sveca ili učenjaka, napravit ćemo pripreme i urediti dom. Prije dolaska gosta očistit ćemo kuću i njezin okoliš. Kući koja nije čista nedostaje svetosti i nije prikladna za velike ljude. Isto tako, ako bismo pozvali ministra ili guvernera u našu četvrt, očistili bismo cestu, ukrasili put i držali sve sjajnim i prikladnim za doček emninentnog gosta. Ako toliko brinemo kad pozovemo nekog na svjetovnom položaju, koliko više truda je potrebno kad pozovemo samog Kreatora i Zaštitnika svijeta osobno da uđe u naše živote i srca? Krišna je primijetio: "Arjuna, tražiš od Mene da budem vozač tvoje kočije. Uzmi Me kao vozača svog života. Razmisli kako čisto i veličanstveno treba biti tvoje srce da bi postalo Moje sjedište. Sve dok su u njemu gune rajo i tamo, srce nije čisto. Stoga ih, za početak, uklonite.

Božanski govor, 12. rujna 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 9. 2019.

Vidjevši čašu do pola napunjenu vodom, optimist je sretan što je napola puna, a pesimist je tužan što je napola prazna. Iako su obje izjave točne, optimist se nada ispuniti drugu polovicu, dok pesimist odustaje uslijed očaja. Optimist ima vjeru i nadu, a pesimist se bez vjere prepušta očaju. Stoga postojanim trudom razvijajte vjeru. Vjera je neophodna za čovjekov napredak na svakom području. Znanje, i pomoću znanja mudrost, moguće je steći jedino vjerom i trudom. Opremljeni time, možete savladati velike visine i izaći kao pobjednici. Naravno, morate se čuvati da ne ulažete previše vjere u puke materijalne stvari! Morate imati duboku vjeru samo u vječno postojanu istinu – Boga! Vjera je moć. A vjera se mora spojiti s trudom. Vjera je sam vaš životni dah! Bez vjere nije moguće sretno živjeti!

Božanski govor, 27. lipnja 1981.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 9. 2019.

Ljudi prilaze guruima kako bi primili moćne mistične formule (mantre) koje će recitirati radi svog duhovnog uzdizanja; drugi traže iscjelitelje i svete redovnike kako bi dobili ezoteričke talismane (yantre) za zaštitu i odbijanje zlih sila; treći pak od svećenika žele naučiti svete obrede (tantra) za postizanje nadljudskih moći. Ali sve je to uzaludan trud! Svoje tijelo trebate gledati kao tantru, svoj vlastiti dah kao mantru, i svoje vlastito srce kao yantru. Nema potrebe tražiti ih izvan sebe. Kada su sve riječi koje izviru iz vas slatke, vaš dah je uistinu Rg veda. Kada prakticirate suzdržanost, kada slušate i služite se samo slatkim i plemenitim govorom, sve što čujete postaje Sama veda! Kada činite samo plemenite, blagotvorne i nadahnjujuće radnje, sve što radite postaje yajur homa. Tada ćete svakog dana provoditi vedapurusha yajnu, žrtvenu vatru koja potiče vedski duh.

Božanski govor, 2. listopada 1981.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 9. 2019.

Zapamtite i pazite! Riječi mogu nanijeti štetu na mnogo načina. Kad god govorimo s omalovažavanjem, klevetnički, sarkastično ili s mržnjom prema drugima, to se bilježi na vrpci u našem umu. Kad osoba nešto snimi diktafonom, to ostaje i nakon njezine smrti. Isto tako, dojmovi i utjecaj loših misli, zlonamjernih riječi i zlih spletki žive i nakon što čovjek fizički nestane. Stoga nikad nemojte upotrebljavati niti slušati riječi koje ismijavaju, osramoćuju ili povrjeđuju druge. Kleveta je izravan grijeh. Zato su naši preci i mudri vidjeoci propisali tišinu kao sadhanu. Mladi, kako učenici tako i stariji, mogu imati velike dobrobiti ako ograniče razgovor na apsolutni minimum, i upotrebljavaju ga samo za poticanje radosti i sklada. Uključite se u koristan rad. Kada ostane besposlen, vaš um luta suludim područjima misli. Dobre misli, čiste navike, vrline i dobra djela – to životu daje ljepotu i zadovoljstvo. To daje dobar okus lijepom životu.

Božanski govor, 31.kolovoza 1981.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 9. 2019.

Oklijevanje u molitvi Bogu je posve površno. Tijekom ispita svaki se učenik ili student moli Svemogućem. Kad se dogode nesreće ili netko pretrpi neki gubitak ili se članovi obitelji razbole i u smrtnoj su opasnosti, tada svi žure moliti se Bogu. Zašto onda pokleknuti pred lažnim ponosom i odbiti spoznati Boga u dobrim vremenima? To je puko licemjerje! Još jedna osobina obrazovanih je njihov ponos. Hodaju uokolo noseći krunu uobraženosti. Ponos je zid koji odvaja Boga od demona, Istinu od neistine. Ta se prepreka mora ukloniti da bi se Bog mogao očitovati. Mnogi učenici ili studenti i mladi razvijaju ovu štetnu osobinu zvanu ponos, jer imaju fizički šarm, obrazovne uspjehe i novčana sredstva. Oni moraju jako paziti da iskorijene ove osobine. Ako je Bog odsutan, sve je vražje. Svi vi morate imati vjere u Boga, zazivati Ga i neustrašivo moliti. To će otjerati zloću koja vas okružuje.

Božanski govor, 31. kolovoza 1981.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 9. 2019.

Vrijednost svakog ljudskog bića je u njegovoj sposobnosti da pročisti svoje misli, riječi i djela. Tri instrumenta koja imate (um, jezik i ruke) moraju biti posvećena da bi vas uzdigla do najviše razine. Osobu se procjenjuje po riječima koje izgovara. Izgovorena riječ, iako je možda kratka i čini se da je samo zvuk, u sebi ima snagu atomske bombe. Kad riječ punu nade izgovorite osobi potonuloj u očaj, ona je puni slonovskom snagom. Kad klevetu izgovorite osobi koja je izrazito jaka i sretna, to je može dovesti do toga da potone preplavljena tugom. Riječi mogu dati snagu, ali i iscrpiti energiju. Riječi mogu stvoriti prijatelje, kao i pretvoriti prijatelje u neprijatelje, uzdići ili spustiti pojedinca. Morate razviti naviku da svaku svoju riječ učinite slatkom, nježnom i ugodnom.

Božanski govor, 31. kolovoza 1981.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 9. 2019.

Vaš uspjeh u sadhani ovisi o samokontroli i kontroli osjetila. Zar ne vidite koliko su vam ove kontrole korisne, čak i za uspješno izvršavanje vaših svakodnevnih svjetovnih zadataka? Većina živih bića je razvila razlučivanje iz potrebe, radi preživljavanja. Ali u ljudima je to postala vrlo razvijena vještina. Čovjek tu vještinu mora koristi da bi odvojio kukolj od žita i odlučio se za konstruktivan put istine i ispravnosti. Bez čišćenja uma od loših misli i niskih želja, kako se mogu postići dobri rezultati u meditaciji ili štovanju? Hrana skuhana u prljavom posuđu nije dobra za konzumaciju. Slično, glavna nužnost za napredak u duhovnoj praksi je čisti um, slobodan od zlih misli i osjećaja. Rad se pročišćava štovanjem. Sve svoje aktivnosti posvetite Bogu. Tada one neće biti deformirane i pokvarene egom. Svatko od vas mora stalno biti vrlo discipliniran i to će vas voditi na ispravnom putu.

Božanski govor, 12. travnja 1981.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 9. 2019.

Mnogi se ponose iznimnom ekspanzijom obrazovanja u zemlji. No ima li razloga za zadovoljstvo trenutnom situacijom? Nezdrava ekspanzija obrazovanja jednako je nepoželjna poput nezdrave nadutosti tijela. Stjecanje diploma uz visoku cijenu i intelektualnog ponosa iz kojeg se razvija prijezir prema svojim roditeljima nije znak ispravnog obrazovanja. Poniznost je znak ispravnog obrazovanja. Arogancija, zavist i oholost ne bi smjeli imati mjesta u ispravno obrazovanoj osobi. Ljudi žude za mirom i radošću, ali rade stvari koje donose nesreću i brigu. Budući da ste se rodili kao ljudska bića trebate se pokušati uzdići iznad nivoa životinja. U osnovi vi ste svi božanske iskre. Ali poput iskre koja dolazi iz peći nakon nekog vremena se pretvarate u pepeo, zaboravljate svoje božansko porijeklo. Dok se bavite obrazovanjem za svjetovne svrhe, trebali biste također prakticirati duhovnu disciplinu koja će vas odvesti do Boga.

Božanski govor, 1. ožujka 1981.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 9. 2019.

Požrtvovnost ili odricanje (tyaga) ne znači otići u šumu, napuštajući svoju suprugu, djecu i imetak. Ono što treba žrtvovati jest žudnja za rezultatima, plodovima svojih djela. To je istinsko žrtvovanje. Morate se odreći neograničenih želja. Samo onda će vaše srce postati čisto. Bog želi samo čisto, sveto i ljubavlju ispunjeno srce. On ne želi niti treba ništa od vas! Samo vi imate želje. Kad vi imate plemenite želje, Bog će biti sretan. Jedino tada će vaša obitelj, društvo i država doživjeti mir i sreću. Prvo i najvažnije, mir treba zavladati u vašem domu. Onda će se taj mir širiti i na društvo. Kad društvo postane dobro, država će procvasti. Da bi se u državi uspostavio mir, najprije pojedinac treba iskusiti mir. Mir u svijetu moguć je samo kad se mir uspostavi na individualnoj razini. Ako pojedinac nije miran, kako može biti mira u svijetu?

Božanski govor, 5. rujna 2006.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 9. 2019.

Kaže se: "Pokaži mi svoje društvo, reći ću ti tko si." Dakle, prije svega, krećite se u dobrom društvu. Tada ćete postati dobra osoba. Ne trebate steći dobrotu od negdje drugdje. Ona je vaša urođena priroda. Morate njegovati dobrotu u sebi, baš kao što se nježnu mladicu njeguje i čuva da bi izrasla u veliko drvo. Kada ste se rodili kao ljudska bića, najveći grijeh je ponašati se kao životinje. Kadgod se pojave ružne životinjske osobine, morate se odmah podsjetiti : "Ja nisam životinja, moram postupati kao ljudsko biće". Nažalost, danas gdje god pogledate, divljaju životinjske osobine. Kamo god išli i s kim god se susreli, postoji samo jedna želja – novac, novac i još novca. Zapamtite, novac dolazi i prolazi, ali moralnost dolazi i raste! Dakle njegujte moralne vrijednosti i rastite u njima!

Božanski govor, 5. rujna 2006

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 9. 2019.

Ljudi polažu svoju vjeru u tako krhko i prolazno fizičko tijelo. Ovo ljudsko tijelo je lutka s devet rupa i može se srušiti u bilo kojem trenutku pukim kihanjem. Stavljajući svoju vjeru u tako prolazno tijelo ljudi zaboravljaju neprocjenjive ukrase pohranjene u njemu, odnosno pet ljudskih vrijednosti: Sathya, Dharma, Santi, Prema i Ahimsa; one su istinsko i najvrjednije vlasništvo svakog ljudskog bića. Ovo je razlog zašto pate od mentalne uznemirenosti. Ako odete do milionara i pitate ga: "Gospodine! Ti imaš sve na ovom svijetu, ali imaš li mir?". Odmah će odgovoriti: "Imam sve na ovom svijetu, ali nemam mira?". Kamo god pogledate danas u svijetu, vidite samo 'pieces' (dijelove, igra riječi u engl.), a ne 'peace' (mir). Mir je u vašem unutarnjem jastvu. Stoga ga tražite unutar sebe, putujte u sebe! To je vaša dužnost. Kad budete u stanju očitovati svoje urođene plemenite osobine, doživjet ćete istinu i vječni mir.

Božanski govor, 5. rujna 2006.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 9. 2019.

Tri osobine razlikuju čovjeka od drugih životinja. To su suosjećanje, samilost i odricanje. Danas je glad isušila ove osjećaje u ljudskom srcu. Ovo tragično stanje stvara uznemirenost i nemir kako među učenicima tako i među učiteljima. Uvjerenje da novac može postići sve se razvilo u ljudskom umu, iako je nemoguće poticati mir i sigurnost gomilanjem novca. Novac može kupiti puno hrane, ali ne može kupiti apetit ili glad. Novac može kupiti medicinsku skrb i lijekove, ali ne može kupiti zdravlje i imunitet. Novac može kupiti sluge, ali ne može kupiti dobru volju. Može kupiti ugodu, ali ne i sreću. Ne može pomoći promicati karakter ili moral. Ovu istinu moraju razumjeti i učenici i učitelji. Jer učitelji oblikuju naciju, a učenici je čine sigurnom i snažnom.

Božanski govor, 31. kolovoza 1981.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 9. 2019.

Ljudi u Kerali slave Onam festival tako što rade uljnu kupku, nose novu odjeću, štuju Krišnu i posjećuju hramove. Na dan Onama kuhaju mnoge specijalitete, a svi članovi obitelji slave zajedno i mole se caru Baliju da ih blagoslovi. Car Bali je bio plemenit kralj, velik i skroman poklonik. Ali u njemu je bio element ega. Unutarnje značenje Gospoda Vamane koji gura cara Balija u pakao, otkriva da Gospod Vamana uništava Balijev ego. Spoznajte da Bog neće nikad prihvatiti ljutnju i ego. Zašto smo egoistični? Je li to zbog fizičke ljepote ili snage osjetila, ili zbog intelektualne oštrine ili bogatstva? Ništa od toga nije trajno. Bog je svako ljudsko biće obdario istinom, ispravnošću, mirom, ljubavlju i nenasiljem. Razvijte ove osobine. Na ovaj poseban dan Ja vas blagoslivljam da njegujete dobru prirodu, vodite moralan život i putujete od dobrote do 'božanskosti' (Madhavathwa).

Božanski govor, 5. rujna 2006.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 9. 2019.

Priča o Krišni i gopikama (pastiricama) ima duboko unutarnje značenje. Brindavan nije određeno mjesto na zemljopisnoj karti; on je sam svemir. Svako je srce ispunjeno žudnjom za Gospodom, a flauta je Gospodov poziv. U sportu zvanom Rasakrida, u kojem je Gospod Krišna opisan kako pleše s gopikama na mjesečini, svaku je djevojku Krišna držao za ruku u plesu. To je simbol žudnje i truda onih koji žele doći u Njegovu blizinu. Gospod očituje toliku milost da Ga svatko od vas ima samo za sebe; ne trebate biti tužni da Ga nećete imati kad Ga drugi imaju, niti ponosni da Ga vi imate, istovremeno ga nitko drugi ne može Ga imati! Gospod je na oltaru tvog srca.

Božanski govor, 23. studeni 1968.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 9. 2019.

Dvije osobe kao pojedinci se ne mogu složiti ni oko čega, bilo da su braća ili sestre, životni partneri ili otac i sin. One se mogu iskreno složiti i toplo surađivati samo kao hodočasnici na putu prema Bogu. Možete biti hodočasnik čak i dok obavljate svoje svakodnevne obaveze. Jedino trebate biti svjesni da je svaki trenutak korak prema Njemu. Sve što radite posvetite Njemu, prema Njegovim uputama, kao štovanje Njega ili služenje Njegovoj djeci. Ispitajte sva svoja djela, riječi i misli ovim pitanjem: "Hoće li to Bog odobriti? Hoće li to povećati Njegovu slavu?". Kad se posvetite slavljenju Gospoda cijenit ćete tijelo, osjetila, inteligenciju, Volju i sve instrumente znanja, djelovanja i osjećaja kao ključne za Njegov rad. Dok se drugi opijaju ponosom, poklonici će biti prožeti nesebičnom ljubavlju (prema).

Božanski govor, 23. studenoga 1968.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 9. 2019.

Život koji odabirete voditi i težnje koje imate u svom umu mogu se ostvariti ako ste u društvu dobrih ljudi. Morate njegovati prijateljstvo s dobrim ljudima i slijediti njihov primjer u svojoj svakodnevnoj rutini. Dobri ljudi mogu se prepoznati po nježnim mislima, toplim riječima i plemenitim djelima. Mladost je odgovarajuća dob kad trebate voditi takav život, bivajući u društvu zrelih ljudi. Tijekom ovog životnog razdoblja možete razvijati dobre ideje i dobro ponašanje; trebate čvrsto odlučiti da tako činite. U ovoj važnoj fazi svog života, posvetite se služenju svojoj domovini i svojim roditeljima. U protivnom, ako svoje vrijeme provodite u lošem društvu, lutate ulicama poput pasa lutalica i zavijate poput lisica, uzalud tratite svoj život. Izgubljeno vrijeme je izgubljen život.

Ljetni pljuskovi u Brindavanu 1973., 5. poglavlje

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 9. 2019.

Naši sveti spisi podučavaju vas da služeći drugima dobivate zasluge, a povrjeđujući druge činite grijeh. Tog načela morate se pridržavati svugdje. Na primjer, razumijevanje i prilagodba jednih drugima uistinu su bitni za dobro funkcioniranje obitelji. Kad postoji pravilno razumijevanje između žene i muža, ženu neće smetati čak ni kasni povratak muža kući iz ureda. Ustvari, željno će ga očekivati razmišljajući da je možda zauzet na poslu ili da je zaglavio u prometu. Ali ako između njih dvoje nema razumijevanja, čak i petominutno kašnjenje dovest će do velike svađe! Prilagodba će biti lakša samo kad postoji ispravno razumijevanje. Kad učitelj odlazi na odmor, drugi učitelj može preuzeti njegov razred. Takvo razumijevanje i prilagodba među učiteljima puno će pomoći učenicima. To moraju prakticirati svi, bilo da su učenici, učitelji, članovi obitelji ili članovi zajednice.

Božanski govor, 29. rujna 2000.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 9. 2019.

Svatko od vas mora imati vjeru u Boga i samopouzdanje. Ako nemate vjere ne možete ništa postići. Gdje je samopouzdanje, tamo je ljubav. Gdje je ljubav, tamo je mir. Gdje je mir, tamo je istina. Gdje je istina, tamo je blaženstvo. Gdje je blaženstvo, tamo je Bog. U stvari, ako nemate vjere ne možete čak vjerovati ni svojoj majci. Trebali biste imati samopouzdanje. Jednom kad steknete sigurnost da je ta osoba vaša majka, volite je. Samopouzdanje vas vodi u ljubav. Ljubav vas vodi u mir. Mir stvara istinu, a čim se istina očituje, dosežete blaženstvo. To blaženstvo je sam Bog. Stoga je samopouzdanje je nužna karakteristika. Gubitak samopouzdanja uzrokuje gubitak duhovnosti u svijetu.

Božanski govor, 29. rujna 2000.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 9. 2019.

Učitelj je poput putokaza. Ako je putokaz klimav, kako može pokazati pravi smjer? Zato učitelj treba imati stabilan um. Tek tada učenike može voditi pravim putem. Učitelj treba prenijeti ljudske vrijednosti – satya, dharma, shanthi, prema i ahimsa. Mnogima nije jasno koja je najvažnija vrijednost od njih pet. Ljubav je od najveće važnosti. Svaki učitelj mora podučiti svoje učenike da vole i poštuju svoje roditelje, rođake i sve bližnje. Učitelji moraju imati čisto srce i vrline poput privrženosti istini, dobro ponašanje, dužnost, predanost i disciplinu da bi ih mogli prenijeti učenicima. Samo onaj učitelj ili ona učiteljica koji te vrline prenose učenicima je učitelj ili učiteljica u pravom smislu te riječi. Cijeli će svijet napredovati kad studenti budu koračali ispravnim putem. Dakle za učitelja, kojeg će učenici sigurno oponašati, je ključno da njeguje vrline.

Božanski govor, 29. rujna 2000.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 9. 2019.

Ljudski se život može usporediti sa četverokatnicom. Celibat, domaćinstvo, prepuštanje i odricanje (brahmacharya, grihastha, vanaprastha i sanyasa) su četiri faze ljudskog života. Brahmacharya je temelj; ako je temelj snažan, tri preostale faze su automatski riješene. Ali današnja mladež uništava tri četvrtine svojeg života jer nemaju snažne temelje. Kad im stariji savjetuju da sjednu i mole barem pet minuta, odgovaraju da nemaju vremena, ali imaju sve vrijeme svijeta za uživanje u lošim osobinama i navikama. Mladi posebno trebaju svoj trud uložiti u izgradnju snažnih temelja za brahmacharyu. Nije brahmacharya jednostavno ostati samac. Istinska brahmacharya je stalno razmišljanje o Brahmanu. Razmišljajte o Bogu i ponavljajte Njegovo ime u svim situacijama. Vodite život čistoće. Posvetite svoj život načelu ljubavi. To pruža sigurnost kući vašeg života.

Božanski govor, 10. rujna 2002.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 9. 2019.

Danas ljudi svoj um (mati), trud (gati), položaj (sthiti) i bogatstvo (sampatti) ne koriste pravilno. Kao posljedica toga gube svetu energiju kojom ih je Bog blagoslovio. Ne samo to, izloženi su jadu i tuzi zbog svojih loših osobina kao što su želja, ljutnja i pohlepa (kama, krodha i lobha). Nemaju baš nikakvu kontrolu nad svojim željama. Kad se ispuni jedna želja, ljudi žude za drugom. Ljutnja je druga loša osobina koja uništava ljude. Mržnja je još opasnija od ljutnje. Ona budi mnoge loše osobine koje ometaju vaš doživljaj Boga. Ljudi bi trebali živjeti stotinu godina, ali je čovjekov život skraćen zbog tih loših osobina. Kad se ove loše osobine potpuno pokore, čovjek može uživati dug i sretan život. Neće ga izgubiti čak ni ako doživi tešku nesreću.

Božanski govor, 10. rujna 2002.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 9. 2019.

'Ga' simbolizira intelekt (buddhi), 'Na' označava mudrost (­vijnana). Ganapati je gospodar intelekta i mudrosti. Svemir podržavaju Bogovi (Gana), a Ganapati je njihov gospodar. Gospod Vinayaka simbolizira vrline istinskog vođe u svim aspektima. Viyate nayake iti Vinayaka, što znači, On je Svoj gospodar. Ganapatijem se također naziva onog čije je vozilo miš (mooshika vahana). Možda se pitate kako mali miš može na svojim leđima nositi moćnu osobnost kao što je Vinayaka? Ovdje mooshika ne znači obični miš. Već simbolizira tamu neznanja jer miš se kreće u tami. Dakle, mooshika vahana govori o onom koji je pokorio neznanje i raspršio tamu. Vinayaku također zovu uklanjateljem prepreka (Vighneswara). Niti jedna prepreka ne može spriječiti onoga koji se moli Vinayaki. Dakle, štovanje Vinayake donosi uspjeh u duhovnim i svjetovnim poduhvatima.

Božanski govor, 10. rujna 2002.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 9. 2019.

Banke imaju trezore za pologe, gdje klijenti mogu držati svoje vrijednosti, dragulje, pravne dokumente i druge plemenite metale kao što su srebro i zlato koji privlače lopove; ljudi onda mogu biti bez bojazni i mirno spavati. Znate li da vaša božanska banka također ima trezor? U njega možete položiti dragulje svoje inteligencije, bistrine, sposobnosti da služite i dragulj koji najviše cijenite, naime, svoj 'ego', na brigu Bogu! Onda možete biti slobodni i sretni. Božanski bankar poziva: "Predajte se jedino Meni" (Mam ekam sharanam vraja). Zatim vas uvjerava da uopće ne trebate tugovati (ma suchah). Bogatstvo (dhanam) prihvatljivo u Božanskoj banci dolazi samo onima koji se trude biti kreposni i nevezani, skromni i sveti. Vaše vrline (punyam),čistoća koju postižete i ljubav koju očitujete – to su dragocjene stvari koje Gospod rado prihvaća kao polog.

Božanski govor, 14. srpnja 1966.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

31. 8. 2019.

Ne tražite sve više i više sreće (sukham), umjesto toga tražite mudrost (jnanam). Um je plodno tlo za neznanje. Izbrišite sve tragove uma (mano nasanam). Kako uništiti um? To je lako. Um je ispunjen željama. Nalik je nogometnoj lopti ispunjenoj zrakom. Probušite ju, i više se neće kotrljati. Nirvana znači bez zraka. U četvrtastoj posudi ispunjenoj vodom, voda se čini četvrtastom; ako je pak posuda kružnog ili pravokutnog oblika, površina vode koja ju ispunjava ličit će tom geometrijskom obliku. Um preuzima oblik želje koja ga ispunjava. Drugi primjer: um je poput komada tkanine, želje su osnova i potka. Tekstura, boja, izdržljivost i sjaj tkanine ovise o želji koja čini osnovu i potku. Uklonite jednu po jednu nit, i tkanina nestaje. To je tehnika za uništenje uma.

Božanski govor, 16. listopada 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 8. 2019.

Morate znati da je svatko hodočasnik, a svaki život samo faza na putu prema gradu oslobođenja. Ovo tijelo je odmorište u kojem ostajemo kratko vrijeme na ovom hodočašću. Um je skrbnik, čuvar u odmorištu u kojem odsjedamo. Ne trebamo se prema njemu odnositi kao da je gospodar ili vlasnik. Ali trebali bismo se brinuti da se kuća u kojoj imamo privilegiju boraviti ne ošteti ili zaprlja. Moramo se dobro brinuti o njoj i njenom namještaju te se pristojno ponašati prema čuvaru. Hodočasniku hirovi njegovog uma pomažu ili odmažu. Um ima svoju osnovu i potku, želju ili žeđ za ovim ili onim, za ostvarivanjem neke koristi ili izbjegavanjem nekog gubitka. Želja nastaje iz vezanosti, koja je često posljedica iluzije. Želja iskrivljuje i ocrnjuje um. Stalno ga drži uznemirenim. Blaženstvo koje izvire iz atme zapravo se mora spremiti u spremište uma uz pomoć intelekta (buddhi) kao kanala. To je istinska funkcija uma.

Božanski govor, 20. studenoga 1982.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 8. 2019.

Prehrambene navike jako su važne kad se zdravlje mora osigurati i održavati. Kad one nisu pod kontrolom zdravlje pati. Trebate obuzdati divljanje jezika. Od 8,4 milijuna vrsta živih bića svi osim ljudi žive na hrani koju im je osigurala majka priroda. Jedino čovjek teži takvu hranu učiniti ukusnijom, privlačnijom za osjetila vida, dodira i mirisa kuhanjem, prženjem, smrzavanjem, miješanjem, mljevenjem i namakanjem. Posljedica ove pohlepe je loše zdravlje i slabost. Trebali biste spoznati da je hrana u obliku u kojem je daje priroda zapravo mnogo blagotvornija. Kad je grijete ona gubi komponente koje doprinose vitalnosti i ne može pružiti snagu i učinkovitost. Osoba brzo stari i gubi mladenačku ležernost. Zadovoljavanje žudnji jezika i gutanje teške hrane tri ili četiri puta dnevno može samo pogoršati stanje. Samo redovni i ograničeni unos može nekome omogućiti da obavlja svoje dužnosti.

Božanski govor, 20. studenoga 1982.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 8. 2019.

Jedini učinkoviti način da se pokore svi izvori fizičkih i mentalnih bolesti i slabosti je svjesnost o svojoj božanskoj stvarnosti. To će potaknuti ljubav i svjetlost, jer kad prepoznate da ste atma istu atmu prepoznajete u svima, sa svima dijelite radost i tugu, sudjelujete u svačijoj snazi i slabosti. Kad čeznete za srećom i blagostanjem cijelog čovječanstva, bit ćete blagoslovljeni mudrošću i snagom da označite put i sve povedete prema njemu. U svakome vidite Boga. Tada će svako vaše djelo biti čisto, iskreno i sveto kao prinos Bogu. Dobre riječi, ponašanje, pogledi i misli ključni su za dobro zdravlje! Što mogu učiniti jaki i skupi lijekovi, ako je netko bolestan od loših misli i osjećaja? Moralan život, blagotvorne misli, nadahnjujući ideali i ispravno ponašanje pružit će zdravlje i još dragocjenije blaženstvo sebstvu (atmaananda)!

Božanski govor, 20. studenoga 1982.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 8. 2019.

Težak je posao spoznati svoje sebstvo. Razmislite o hrani koju jedete svojim ustima. Osjećate je u svom trbuhu, a nakon toga ne možete doživjeti što se događa u svakoj fazi. Kako onda možete znati, bez upotrebe posebnih sredstava, istinu koja leži iza omotača koji su oko vas – annamaya, pranamaya, manomaya, vijnanamaya i anadamaya (omotači hrane, vitalne energije, uma, inteligencije i blaženstva)? Očistite svoju intelektualnu snagu (dheeshakti) od paučine ega, prašine želje, čađe pohlepe i zavisti te će ona postati dobar instrument za otkrivanje unutarnje istine. "Spoznajte sebe, spoznajte unutarnjeg motivatora, unutarnjeg stanovnika (antarymin)" – to je poticaj iz svetih pisama u svim vjerama. Ako niste naoružani tim znanjem, vi ste poput broda bez kompasa koji plovi olujnim morem.

Božanski govor, 16. travnja 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 8. 2019.

Vaša banka vam pomaže držati novac na sigurnom, kad ga položite kod nje. Omogućit će vam da ga koristite kad ste u poteškoćama. Ali novac vam pomaže samo u svjetovnim nevoljama. Brižno ga akumulirate kroz brojna odricanja, uskraćujući sebi ovu ili onu udobnost, štedeći na ovome ili onome, trošeći manje i zarađujući više, ali dođe dan kad morate napustiti tu hrpu i otići praznih ruku. Ova štedna knjižica tamo neće vrijediti. Iako trebate razvijati naviku štednje u banci za stare i teške dane, neophodno je također razviti naviku štednje za život nakon života, kako biste mogli biti spašeni. Čini ispravna djela, govori istinu (dharmam cara, satyam vada) - to je metoda. Ispravnost, istina i ljubav valuta su koju prihvaća ta druga banka. Sva djela, riječi i osjećaji odjekuju čistoćom ovih metala bit će prihvaćena kao depoziti.

Božanski govor, 14. srpnja 1966.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 8. 2019.

Raso vai sah – On je slatkoća. Stoga svemir (jagat) koji je Njegova kreacija mora biti sladak za one koji ga prepoznaju kao Njegovu rukotvorinu. Jagat mora služiti kao alat za učenje o blistavilu i moći Boga, tako da ga možete tražiti i naći. Ako nemate ljubavi, ne možete tvrditi da ste bliski s Božjim poklonicima; puko obredno štovanje, pompozno obožavanje kao ni glasno proklamiranje neće vas ovlastiti za ulazak u božanske odaje! To je tek puka bižuterija spram riznice ljubavi. Čista ljubav je most kojim se prelazi od rođenja i smrti do besmrtnosti. Kada se uzvisite od ljudskosti do božanskosti, više nema rođenja ni smrti. Oslobođenje se događa kada svako biće volite tako intenzivno da ste svjesni samo Jednoga. Natopite svoje srce ljubavlju, natopite svoja djela ispravnošću i natopite svoje osjećaje samilošću; tada ćete se stopiti s Bogom vrlo brzo!

Božanski govor, 13. kolovoza 1971.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 8. 2019.

Bog je posvuda, u svako doba. On postiže sve. Jedno od Njegovih manjih postignuća jest to što poprima ljudski lik, raste uz muškarce i žene, te ih, boraveći među njima, pridobiva za put istine. On čovječanstvu daje priliku da okusi Njegovu slatkoću i vidi blijesak Njegova blistavila. On djeluje premda nije ničim prinuđen na djelovanje, tako da se i ljudi ugledaju i izaberu djelovati! Kada je mudrac Vyasa prolazio nedaleko Krišne koji je prao konje Arjunine kočije u vodi rijeke Yamune, pustio je suzu, jer je razmišljao o tome kakvu si je dužnost Gospod nametnuo da bi vodio ljude ispravnim putem. Krišna je igrao ulogu sluge Arjune, da bi čovjek spoznao kako služiti i time se uzvisiti do suverenosti!

Božanski govor, 13. kolovoza 1971.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 8. 2019.

Ime 'Krišna' ima tri različita značenja: (1) karsh je jedan od korijena iz kojih potječe to ime. On znači „ono što privlači“; Krišna privlači srca k Sebi svojim zabavnim igrama, čudesnim pobjedama nad silama zla Svojim šarmantnim razgovorima, Svojom mudrošću i Svojom osobnom ljepotom. (2) Riječ 'Krišna' također je vezana uz korijen krish, koji znači njegovati, primjerice njegovati polje radi uzgoja žitarica. To označava Onoga koji uklanja korov iz ljudskog srca i sije sjeme vjere, hrabrosti i radosti. (3) Riječ 'Krišna' povezana je i s korijenom krish u značenju onoga što je iznad i onkraj triju svojstava i triju doba, dok rječca na označava bitak, svjesnost i blaženstvo (satcitananda). Krišnine božanske igre (lila) i čudesne moći (mahima) kojima privlači ljubav čovječanstva, sije radost u srcima svojih poklonika i čini ih svjesnim svojeg bitka, svjesnosti i blaženstva (satcitananda), opisane su u Bhagavati.

Božanski govor, 13. kolovoza 1971

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 8. 2019.

Vaša odlučnost da steknete blaženstvo (ananda) i mir (santi) ne smije podrhtavati poput plamena svjetiljke postavljene na vjetrovito okno prozora. Kako steći blaženstvo i mir, to morate naučiti iz svetih spisa ili od mudraca koji su ih stekli. Potom se pridržavajte puta, bez obzira na to koliko vas kritizirali i bez obzira na to tko bezobzirno i cinično osuđuje taj put. Cinično ismijavanje ne smije nauditi duhovnom tražitelju. Može li oluja nauditi planinskim lancima Himalaya? Neka vaša vjera u pogledu vašeg cilja ne poklekne pred problemima, poteškoćama, patnjom, žalošću ni očajanjem. To su tek prolazni oblaci, koji bacaju privremene sjene, nakratko skrivajući sjaj sunca ili mjeseca. Nikada nemojte biti zbunjeni sumnjama ni beznađem. Zdanje svog života gradite na čvrstim stupovima ispravnosti (dharma), bogatstva (artha), želje (kama) i oslobođenja (mokša) – to su ciljevi ljudskog života (purusharta) koje su postavili drevni mudraci, a svaki stup je neraskidivo, čvrsto vezan uz sve druge stupove. Nikada nemojte dopustiti da se ti stupovi oslabe ili uruše, kako mnogi pojedinci, zajednice i nacije danas čine!

Božanski govor, 23. ožujka 1966.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 8. 2019.

Kada su Pandave putovali Himalayom, Dharmaraju je mučila mentalna tjeskoba te je molio Krišnu za pomoć. Gospod Krišna ih je utješio, a Dharmaraji je ostavio poruku koju je trebao pročitati kad god su ga mučile radost ili tuga. U poruci je pisalo: „I to će proći“ (eppudu undadhu). Ta metoda smanjit će vaš mentalni nemir. Shvaćajte život u svijetu kao obaveznu dužnost koja vam je nametnuta. Sada ste u zatvoru radi odsluženja kazne za zločine koje ste počinili u prethodnom rođenju. Nadzornik dodjeljuje različite dužnosti – kuhanje, nošenje vode, cijepanje drva itd. Radite ono što vam je dodijeljeno najbolje što možete, bez očekivanja ikakve nagrade. Ako se ponašate dobro, obavljajući dodijeljene dužnosti bez mrmljanja, i ako ne stvarate nikakve probleme, možda ćete biti otpušteni ranije, s potvrdom da ste pouzdani i dobri. Ova analogija može vam pomoći da radite nesebična djela bez očekivanja ikakve nagrade (nishkama karma) i da ograničavate svoja osjetila.

Božanski govor, 26. listopada 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 8. 2019.

Vaš jezik može izgovarati ime Gospoda, vaše uši mogu biti otvorene za recitiranje u slavu Gospoda, vaše ruke mogu ukrašavati cvijećem Gospodov lik, no pozna li i uživa li vaš jezik u tome okusu? Čezne li vaše uho? Žudi li vaša ruka za Gospodom? Plodovi vaših duhovnih vježbi mogu se užiti tek kada je vaše srce svjesno Najvišega i kada je vaš um ushićen kada se prisjeća Gospodova blistavila. U suprotnom, um je poput žlice koja ništa ne osjeća bilo da je uronjena u slatko ili u kiselo. Niti uživa u tom okusu, niti joj je on odbojan! Revnosno čitajte i provodite u praksu Vedantu odnosno svete tekstove, tada će oni postati dio vaše svakodnevice, ponašanja i karaktera. Možete se nazivati Gospodovim poklonikom, štovateljem Najvišega, jedino ako su vaše strasti i emocije čiste i plemenite, a vaš karakter krepostan.

Božanski govor, 23. ožujka 1966.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 8. 2019.

Osjetila kažu: „Čemu se boriti? Jedite, pijte i veselite se, dok možete“, ali guru kaže: „Smrt na vas slijeće bez obavijesti; nadiđite strah od smrti sada, prije nego što stigne poziv smrti. 'Sada' je istinski prijatelj, 'jučer' vas je prevarilo i napustilo, a 'sutra' je dvojbeni posjetitelj.“ Jednom kada je Bhimin najstariji brat Dharmaraja obećao joginu prosjaku pomoć u obrednoj žrtvi te mu rekao da dođe sutradan, Bhima je naredio da se oglase svi bubnjevi i razviju sve zastave, jer, „Moj je brat siguran da će živjeti sutra! Ili barem vjeruje da će biti tako.“ Smrt vas prati u stopu poput tigra u zasjedi. Stoga ne gubite dalje vrijeme, nastojte se odreći lijenosti i srdžbe; budite smireni usred oluja i budite u smirenom društvom. Neka se miomirisi božanskih misli, punih ljubavi prema svima, šire oko vas. Plamen iskustvenog znanja o vrhovnoj zbilji može do pepela spaliti impulse naslijeđene iz brojnih rođenja i mnogih iskustava. U vrućini te talionice spaljuje se nečistoća i pojavljuje se dragocjeni metal.

Božanski govor, 6. veljače 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 8. 2019.

Razljutiti se možete u trenutku, ali postati mirni, nedirnuti životnim usponima i padovima možete uslijed mnogih godina vježbanja Vedante. Mir se može uspostaviti jedino pomoću čvrste vjere da su sve materijalne stvari koje pripadaju području osjetilnog iskustva u osnovi nepostojeće. One su proizvod obmane, sklonosti da se vidi mnoštvo ondje gdje postoji samo Jedno. Viđate mrtva tijela kako jedno za drugim odlaze na groblje, no ipak živite kao da vas se to ne tiče, smatrajući se vječnim. Zapravo, vaše božansko Sebstvo je uistinu vječno! Baš kao što se voda koju popijete uklanja znojenjem, tako se i karma koju akumulirate uklanja karmom odnosno djelovanjem koje obavljate sa zadovoljstvom. Stoga podnosite i sreću i tugu s jednakom mirnoćom. Poput prostora u posudi koji se stapa s prostorom izvan posude, tiho, u potpunosti, bez trunke odvojenosti ili razlike, stopite se s univerzalnim. To je istinska predanost, spasenje i oslobođenje!

Božanski govor, 6. veljače 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 8. 2019.

Što je duhovna praksa, sadhana? Služenje je istinska sadhana. Služite društvu. Odnosite se prema svima kao prema svojoj braći i sestrama. Jedino putem nesebičnog služenja možete iskupiti svoj život. Služenje drugima smatrajte služenjem Bogu. Nažalost, danas se ljudi laćaju služenja očekujući nešto zauzvrat. Ljudi su postali opsjednuti novcem. Pretjerano bogatstvo čini čovjeka sebičnim. Ego vodi u loše osobine. Pretjerane želje vode čovjeka u patnju. Kako se želje povećavaju, povećava se i patnja. „Nezadovoljan čovjek pati dvostruko“ (asamtruptho dwijo nashtaha). Ljudi nisu sretni onim što imaju, te su nesretni zbog onoga što nemaju. Budite zadovoljni onim što imate. Doživite blaženstvo i dijelite ga s drugima. Ako imate predanosti, sam Bog će vam dati blaženstvo.

Božanski govor, 30. rujna 1998.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 8. 2019.

U ovom prolaznom svijetu mnogo je tajanstvenih sila nepoznatih čovjeku. Naziva ih se transcendentalnim i skrivenim moćima; ne mogu ih svi razumjeti. Svako je biće obdareno božanskom moći. Zato vam se uvijek obraćam kao utjelovljenjima božanske atme (divyatma swarupulara). Čak ni danas liječnici ne mogu razumjeti tajne i misterije ljudskog tijela. Uzmite, na primjer, jezik. Na njemu je 40.000 okusnih pupoljaka. Od toga 25.000 pupoljaka stvara toplinu u jeziku. Oko, čija je veličine jedva 2,5 cm, može prepoznati 130 milijuna vrsta svjetlosnih zraka. U vašem tijelu su milijuni i milijuni stanica, a svaka je stanica božanska i sadrži vaš potpuni oblik. Nije li to zadivljujuće? Čija je ovo kreacija? To je transcendentna moć Boga. Besmisleno je smatrati takvo sveprožimajuće Božanstvo nepostojećim!

Božanski govor, 23. studenoga 1998.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 8. 2019.

Velika je sreća roditi se u Indiji (Bharatu). Moći reći da ste Indijac (Bharatiya) stvar je velike sreće. Morate biti dostojni ovog blagoslova koji vam je dan. Ni u kojim uvjetima nitko ne bi trebao kritizirati svoju Domovinu. Ni u kakvim okolnostima ne biste smjeli kritizirati svoju Domovinu. Pa ni u snu ne biste trebali razmišljati o tome da zaboravite ili odbacite svoju Domovinu. To je istinska zahvalnost. Kakva je korist od toga da se rodite kao čovjek ako nemate osjećaj zahvalnosti? Nezahvalan čovjek je zao čovjek. U epovima koji se odnose na štovanje Boga Sunca kaže se da Bog Sunca može oprostiti svaki grijeh osim nezahvlnosti. Stoga uvijek budite zahvalni i nikad nemojte nikome dati priliku da vas optuži za nezahvalnost. Morate se truditi da poboljšate slavu kulture Indije (Bharatiye). Vaša su majka i domovina vrijednije od samog raja,

Božanski govor, 27. svibnja 2000.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 8. 2019.

Pohvale i kritike odrazi su unutarnjeg bića. Moralna osoba nikad ne kritizira druge, samo zle osobe uživaju u takvim nesvetim aktivnostima. Boja koju vidite ovisi o boji naočala koje nosite. Nosite naočale ljubavi i svuda oko sebe vidjet ćete ljubav. Nemojte pridavati važnost kritici. Ako vas netko glasno kritizira to nestaje kao da nije postojalo. Ako vas potiho optužuje to se vraća njima. Kritiziraju li vaše tijelo? Tijelo je tromo. Kritiziraju li atmu? Ako da, ista atma boravi u vama oboje pa to znači da kritiziraju sebe! Istinski tragatelj za istinom spoznat će tu činjenicu! Odvojite vrijeme za prepoznavanje stotina mana prisutnih u vama. Zašto umjesto toga želite ukazati i na najmanju grešku u drugima? Loše u vama odražava se kao loše u drugima. Odlučite prvo ispraviti sebe! Samo tada će vaš um postati čist. Stoga uvijek razvijajte svete misli!

Božanski govor, 23. studenoga 1998.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 8. 2019.

Kad je Thyagaraji bio ukraden idol Gospoda Rame, spopala ga je velika tuga. Čak je preispitivao Raminu božanskost i zavapio: "Zar nemaš moći da riješiš moje probleme ili meni nedostaje predanosti? Ja sigurno imam predanosti, samo Ti nemaš snage.". Nastavio je u ovom tonu veličajući svoju predanost i u tom procesu postao egoističan. Kad je sjeo u meditaciju, iznenada je shvatio. Spoznao je svoju ludost što je sumnjao u Raminu božanskost. Mislio je: "Može li majmun prijeći ocean bez milosti Gospoda Rame? Da Rama nije imao moći da li bi Ga Lakshmana štovao ili bi li Mu Lakshmi, božica bogatstva, služila, a izuzetno inteligentni Bharata Ga štovao? O Rama! Tvoja je moć sigurno neizmjerna. Zbog svog neznanja i zlobe izazvao sam Tvoju božanskost.". Molio je Gospoda Ramu za oprost i potpuno Mu se predao. Kad pročistite svoje srce i potpuno se predate Bogu, Bog se odmah očituje!

Božanski govor, 25. prosinca 1998.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 8. 2019.

Na putu predanosti mnogo je prepreka. Teškoće su potrebne za pročišćenje srca kako bi bilo čisto i sjajno. Neki ljudi optužuju, kritiziraju, omalovažavaju ili osuđuju Boga kad prolaze teškoće. Svatko od nas mora se suočiti s posljedicama svojih djela. Bog ostaje nedirnut. Bog je čist, neukaljan i svet. Što god ljudi govorili, budite mirni i stabilni. Nemojte ulaziti u nepotrebne rasprave ni s kim. Rasprave samo bude neprijateljstvo. Uvijek govorite nježno i slatko, s osmijehom na licu. To će utišati kritike. Osmijeh je najbolji odgovor na kritiku. Kad je Petar optužio Isusa, Isus mu je prišao s ljubavlju i toplo mu se osmjehnuo. Slatkoća u Isusovom osmijehu preobrazila je otrovno Petrovo srce. Dakle uvijek budite veseli, čak i kad vam je teško. Uvijek nosite osmijeh na licu, nikad nemojte ići uokolo s 'kiselim izrazom lica'. Sreća leži jedino u jedinstvu s Bogom.

Božanski govor, 25. prosinca 1998.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 8. 2019.

Veliki slikar jednom je ponudio naslikati fresku na zidu palače; uz njega je došao drugi slikar, koji je izjavio da će on na suprotnom zidu nacrtati što god da veliki umjetnik naslika, čak i ako mu zastori zaklone pogled i predmet freske ostane mu tajna! Obje ponude su prihvaćene! Drugi slikar završio je svoj zadatak istog trenutka kada i prvi! Princ je došao u dvoranu u kojoj je gusta tkanina odvajala dvojicu umjetnika. Silno se divio freski, te je naredio da se ukloni zavjesa, i gle čuda, na suprotnom zidu se nalazio točan duplikat te zahtjevne slike! Točan – jer je slikar ispolirao zid, pretvorivši ga u veliko, lijepo ogledalo! Učinite svoja srca čistim, neukaljanim i mekim, da bi se u njima moglo zrcaliti Gospodovo blistavilo i da bi Gospod mogao u njima vidjeti svoj vlastiti odraz!

Govor prigodom Shivaratrija, ožujak 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 8. 2019.

Za pobjedu nad egoizmom nije potrebna nikakva stroga vježba ni kontrola daha, čak ni komplicirana učenost. Gopike su potvrdile ovu istinu. One su bile jednostavne seoske djevojke, nedirnute zavrzlamama studioznog obrazovanja. Narada je jednom bio tako šokiran njihovim nepoznavanjem znanosti duhovnog napretka, da se ponudio otići i održati im neke lekcije iz mudrosti (jnana). Pri ulasku u Brindavan saznao je da gopike, prodajući mlijeko ili sirutku na ulicama, zaboravljaju izvikivati što prodaju, nego uzvikuju: "Govinda, Narayana!" Neprestano su čeznule i zazivale Gospodova imena. Toliko su bile uronjene u svijest o Bogu. Prašina Brindavana za njih je bila iznimno sveta. Nisu imale nikakve želje za osjetilnim zadovoljstvima (vishayavasana) i stoga nisu bile u neznanju (ajnana). Narada je shvatio da one ne trebaju nikakve duhovne lekcije! Umjesto toga, molio ih je da ga nauče kako postići tako duboku čežnju za Gospodom!

Božanski govor, 15. travnja 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 8. 2019.

Iskušenje da zanemarujete dharmu razvija se iz egoizma; poriv da zadovoljite niže želje korijen je neispravnosti (adharma). Ova želja obuzima vas polako i tiho kao lopov u noći, kao drug koji vas je došao spasiti, kao sluga koji je došao brinuti o vama, ili kao savjetnik koji vas upozorava. Oh, zloba ima na tisuće trikova da zarobi vaše srce. Budite uvijek budni spram ove vrste iskušenja. Želja izbuši rupu u vašoj svijesti, ulazi i ustoliči se, umnožava se i proždire osobnost koju ste izgradili vrijednim trudom tijekom godina. Potom zarobi dvorac vašeg srca i više ga nemate pod kontrolom, postajete lutka kojom manipuliraju vaši unutarnji neprijatelji. Kad god se pokušate obnoviti, želje prodiru u vašu strukturu, i morate krenuti iznova od temelja! Dakle budite spremni oduprijeti se prvom porivu da zanemarite dharmu!

Božanski govor, 15. travnja 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 8. 2019.

Mnogi od vas se žale: "Kaže se da susresti svetu osobu znači uništenje grijeha (darshanam papa nashanam). Pa dobio sam daršan ne jednom, već mnogo puta, no ipak me moja zla sudbina nije napustila i puno mi je teže nego ranije!" Uistinu, možda ste došli i imali daršante ste zasijali svježe sjeme boravka na svetim mjestima – sjeme ljubavi, vjere, predanosti, dobrog društva, pobožnih misli, prisjećanja Božjeg imena i dr. I možda ste ovladali vještinom intenzivne obrade i pripreme tla. Sada morate pažljivo posijati sjeme u dobro pripremljeno polje pročišćenog srca. Sve do nove žetve, kada će izniknuti svježi proizvodi, morate konzumirati žito ubrano u prethodnim žetvama, nije li tako? Nevolja i tjeskoba koje sada proživljavate jesu žito prikupljeno u prethodnim žetvama, stoga nemojte tugovati niti gubiti hrabrost!

Govor prigodom Shivaratrija, ožujak 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 8. 2019.

Svaka stvar u prirodi ima svoju dharmuvoda ima svoju dharmu, prirodi joj je i nužnost joj je kretati se; dharma vatre je da gori i prožima; dharma magneta je da privuče i privlači na sebe. A svako od njih održava svoju dharmu nepromijenjenom, uključujući sunčev sustav i zvijezde u svemiru. Ono što je obdareno svjesnošću ili chaitanyom: biljke i drveće, insekti i ptice, ono što se rađa iz jaja baš kao i sisavci – svi uspijevaju sačuvati svoju dharmu netaknutu prolaskom vremena. Međutim čovječanstvo, čija inteligencija se pretvara iz inertne i sasvim male, u nad-svjesnu i univerzalnu, jedino je živo biće koje se pokliznulo i klizi prema dolje. Dharma propisuje ‘Satyam vada’ ‘Dharmam chara’ - govori istinu i postupaj ispravno. Preispitujte svaki trenutak svog budnog stanja, poštujete li dharmu ili lutate? Ispunite svaki trenutak mislima, riječima i djelima koja odražavaju vaše razumijevanje dharme.

Božanski govor, 15. travnja 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 8. 2019.

Tišina je jedini jezik samospoznatih. Provodite umjerenost u govoru. To će vam pomoći na puno načina. To će razviti neuvjetovanu ljubav (prema), jer većina nesporazuma i sukoba proizlazi iz nepažljivo izgovorenih riječi. Kad se noga poklizne, rana može zacijeliti, ali kad se jezik poklizne, rana koju nanese srcu drugoga traje cijeli život. Jezik je odgovoran za četiri velike greške: izgovaranje laži, vrijeđanje, pronalaženje pogrešaka u drugima i previše govorenja. To treba izbjegavati, ako želimo mir (santi) za pojedinca kao i za društvo. Veza univerzalnog bratstva je čvršća ako ljudi govore manje i slađe. Stoga duhovni tekstovi duhovnim tražiteljima propisuju tišinu kao zavjet. Svi vi ste duhovni tražitelji na različitim dionicama puta, pa je ova disciplina dragocjena i za vas.

Božanski govor, 22. srpnja 1958.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 8. 2019.

Ravana je imao veliko znanje duhovnih tekstova. Njegovih deset glava predstavljaju znanje koje je dobio iz šest svetih spisa (shastra) i četiriju veda. Ali on to znanje nije nikad ni za što upotrijebio. Žudio je samo za posjedovanjem materijalnih objekata (prakriti); želio je ovladati svijetom materije, objektivnim svijetom. Međutim, nije bio oplemenjen duhom. Odbacio je Gospoda (purusa), bio je zadovoljan posjedom materije (prakrti) koju je predstavljala majka Sita na Lanki. Zbog toga je pao. Poput majmuna koji nije mogao izvući svoju ruku iz posude s uskim vratom zbog toga što je zgrabio punu šaku orašastih plodova koji su se nalazili u posudi, ljudi danas pate jer su nevoljni otpustiti stvari koje im pružaju zadovoljstvo koje su zahvatili od svijeta. Ljude vodi pogrešno uvjerenje da će ih stečeno materijalno bogatstvo obdariti radošću i mirom. Međutim, samo božanska ljubav može pružiti takvu trajnu radost.

Božanski govor, 16. listopada 1974

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 8. 2019.

Tijelo je dragocjeni dar koji treba pažljivo njegovati i paziti. To je vrlo komplicirana, ali dobro koordinirana mašina, nadarena za postizanje hvalevrijednih zadataka. Njegova vanjština također mora biti čista, puna dobrote i ljepote. Ljuska ploda božanskog blaženstva (ananda) jest fizičko tijelo; sočno meso su mišići, kosti i živci; tvrdo nejestivo sjeme je zlo koje se izražava tijekom života, a sok koji plod nudi, zbog kojeg je drvo bilo posađeno i njegovano, jest blaženstvo koje drvo dijeli sa svima. Tijelo će zasjati ako je karakter dobar; služenje čovjeku i štovanje Boga sačuvat će njegovu privlačnost. Gospod s tisuću očiju motri svako čovjekovo djelovanje kako bi otkrio i najmanji trag nesebične ljubavi koja djelovanje čini slatkim. Znajući da ste utjelovljenja božanskog Sebstva (atman), žudite za time da osvojite Gospodovu milost upravo u ovom životu.

Božanski govor, 16. listopada 1974.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 8. 2019.

Ideal služenja mora nadahnuti one koji su na vlasti, koji posjeduju bogatstvo, koji su obdareni vještinama, inteligencijom, slobodnim vremenom i dobrim zdravljem. Nadiđite lijenost, zakopajte svoj veliki ego, zakopajte svoju pohlepu za moći i bogatstvom, tada postajete kvalificirani za služenje! Budite vrijedni ovog dara milosti zahvaljujući kojemu možete biti dobrovoljac (sevadal); čuvajte te uzvišene ideale. Ova prilika je čista milost, to nije nikakvo vaše pravo. Ona vas ne vodi u vezanost; ona vam daje vrijednost i dužnost! Ako to imate, ali se ipak povlačite ili oklijevate služiti, na pogrešnom ste putu. Ljudi dolaze k Bogu kako bi se oslobodili grijeha i stjecali duhovne zasluge; ako oskrvnete ovu značku osobe koja služi, onda zadržavate grijehe, te možda akumulirate i puno više grijeha! Zapamtite, sa svakim činom ljubavi i služenja, bliži ste Gospodu; sa svakim činom mržnje i pohlepe, sve ste dalje od Njega.

Božanski govor, 16. listopada 1974

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 8. 2019.

Mnogi od vas sjede u meditaciji (dhyana) i nakon nekog vremena počinju se žaliti: "Oh Bhagavan, zašto se ne mogu skoncentrirati? Molim Te pomozi mi usmjeriti svoj um na Tebe!" Nemojte postati nestrpljivi i očajavati. Radije spoznajte da morate svoj um učiniti čistim i jasnim, kako bi privukao samog Boga. On je kradljivac čistih srca (Chitta-chora). Kad kradljivci uđu u kuću, traže vrijedne stvari, a ne mare za drvo za ogrijev ili ugljen! Isto tako i Bog, kad dođe u ulozi kradljivca, traži ono najdragocjenije, ono što On najviše cijeni, ono u što morate uložiti najviše truda. On prima čiste misli, djela prožeta slatkoćom empatije i suosjećanja, te osjećajima ljubavi koja ne žudi za osvetom. Ako uspijete ponuditi takvo pročišćeno srce Gospodu, znajte da ćete biti bogatiji srećom, mirnoćom i samopouzdanjem!

Božanski govor, 10. srpnja 1974.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 8. 2019.

Pozvao sam sve koji pate u beskrajnom krugu rođenja i smrti da štuju Guruova stopala, stopala Gurua koji se najavljivao, koji je ponovo došao na Sebe preuzeti teret onih koji su pronašli utočište u Njemu. To je bila Moja prva poruka čovječanstvu. Ne trebaju Mi vaši cvjetni vijenci i voće, stvari koje kupujete za nekoliko rupija, to nije istinski vaše. Dajte Mi nešto vaše, nešto čisto, što miriše vrlinom i nevinošću, okupano suzama iskupljenja! Vijenci i voće koje donosite izložba su vaše predanosti; siromašniji poklonici koji si ne mogu priuštiti da ih donose, osjećaju se poniženo i bespomoćno što ne mogu svoju predanost iskazivati poput vas! Ustoličite Gospoda u svom srcu i ponudite Mu plodove svojih ispravnih djela i cvijeće svojih najuzvišenijih misli i osjećaja. Takvo štovanje Mi je najdraže, takvu predanost najviše cijenim.

Božanski govor, Vijayadasami 1953.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

31. 7. 2019.

Morate se čuvati ponosa koji zarazi znalce koji su ovladali određenim brojem svetih spisa. Nemojte ocjenjivati druge kao manje vrijedne zato što ne sudjeluju u poklonstvenom pjevanju (bhajana) ili studijskim kružocima. Možete jako pogriješiti ako procjenjujete nečiji duhovni razvoj prema pukim izvanjskim pokazateljima. Unutarnja čistoća se ne može izraziti kroz pompoznu predstavu. Samo Onaj tko vidi svako srce znade tko je njegov stanovnik: Rama ili kama (Bog ili sebična želja). Učite iskreno s vjerom i predanošću. Ukoliko ne propitujete iskreno, ne možete otkriti lijek za svoj temperament i njegove probleme. Zaronite u značenje i smisao onoga što čitate, i uvijek ispred sebe za cilj imajte primijeniti u praksi ono što ste pročitali. Cijeli svemir je vaše sveučilište. Nebo, oblaci, planine, rijeke, svakodnevno čudo izlaska i zalaska sunca, godišnja doba, ptice, drveće, cvijeće, kukci, u stvari sva bića i stvari u prirodi, izvori su mudrosti.

Božanski govor, 3. ožujka 1974.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 7. 2019.

Svatko od vas je hodočasnik na tom putu, koji korača svojom brzinom, u skladu sa svojim mogućnostima i razinom dosegnutom vlastitim trudom. Savjet koji odgovara odnosno koji je prihvatljiv jednoj osobi, ne mora odgovarati drugoj osobi, koja je prešla manju udaljenost ili je pak dosegnula višu razinu od vas! Kad nekome kažem da slijedi jedan oblik duhovne discipline (sadhana), to je upravo za dobrobit tog pojedinca! Svatko od vas ima drugačiju mentalnu, fizičku i duhovnu strukturu. Kada je netko gojazan, liječnik mu preporuči određene vrste hrane, kad je mršav preporuči mu drugu grupu hrane, zar ne? Kad liječnici koji liječe bolest tijela, moraju prepisivati različite lijekove, koliko pak specifičniji i osobniji lijekovi moraju biti za složena, raznorodna stanja mentalnih situacija, duhovnih žudnji i težnji pojedinaca u različitim vremenima?

Božanski govor, 03. ožujka 1974.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 7. 2019.

I hladnoća i vrućina, oboje su dio Božjeg plana! Prihvatite to i cijenite oboje. Iskušenja i nevolje su djelotvorni instrumenti iz Božje kutije alata za vaše pročišćavanje. Štoviše, majka Kunti se molila Kršni: “Uvijek nam daj patnju, tako da Te nikad ne zaboravimo.” Patnja i bol su dijetalna ograničenja koja doktor propisuje kao nadopunu lijeku prisjećanja Boga putem Njegovih imena (namasmarana). U prirodi su prisutne biljke s trnjem i bez trnja; mudar pojedinac zna cijeniti oboje. On sadi biljke bez trnja i okružuje ih trnovitim grmljem, kako bi ono što uzgaja bilo zaštićeno. Djelovanje može spasiti, baš kao i ubiti; ono je kao mačka koja grize, ona zubima hvata mačića da ga odnese na sigurno mjesto, ali štakora ugrize da ga ubije i pojede. Postanite mačić, i rad će vas spasiti poput voljene majke. Postanite štakor, i bit ćete izgubljeni!

Božanski govor, Vijayadasami 1953.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 7. 2019.

Pročistite svoje emocije, strasti, impulse, stavove i reakcije – to je bit duhovne discipline svih vjera. Preispitajte svoj um i misli, nemojte tražiti mane u drugima. Vidite samo dobro. Nemojte govoriti loše o nikome! Ako vam se omakne kleveta, pokajte se i odlučite da to više nećete činiti. Ne ponižavajte nikoga, poštujte svakoga zbog dobrog u njima. Njihova tuga zbog vašeg ponašanja progonit će vas tijekom vaših posljednjih trenutaka. Neka vam svako vaše djelo bude na diku kad napustite svijet. Neka ni jedno jedino djelo ne postane opterećenje ili dug. Prožmite svaki trenutak ljubavlju prema Bogu. Od kakve je koristi provoditi sate u meditaciji, a onda širiti ljutnju i poticati ogorčenje svojim riječima i djelima prema prijateljima i obitelji? Gita vam preporučuje da budete satatam yoginah – uvijek održavajte samokontrolu i povezanost s Bogom. Zato budite budni, postojani i iskreni. Postojana osoba zavređuje mudrost.

Božanski govor, 23. studeni 1973.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 7. 2019.

Danas je predanost samo 'duboki ocean' u kojem su ljudi uronjeni u svjetovni život. Ljudi govore o suosjećanju, ali se bave samo 'modom' (igra riječi u eng. compassion – suosjećanje / fashion - moda). Govore o 'suradnji' jedni s drugima, ali zapravo samo 'djeluju' bez suradnje (igra riječi u eng. co-operation - suradnja / operation – djelovanje). Danas je predanost postala tek pompozna predstava. Kako bi osigurali božansku milost, nije neophodno težiti za znanjem, bogatstvom, moći ni položajem. Čistoća uma je dovoljna. Svaka stanica ljudskog tijela bit će ispunjena Bogom kad Ga štujete s čistom i posvećenom predanošću. Za požrtvovnog poklonika, Bog je sveprisutan. Istinsko znanje dobivate kada se suočite s krajnjom moralnom krizom. To je bila situacija u kojoj se Arjuna nalazio kada je bio između dvije suprotstavljene vojske. Parikshit se suočio sa sličnom krizom kada je doznao da ima još samo tjedan dana života. Tijekom takvih kriza osoba razmišlja o Bogu i traži Njegovu pomoć. Gospod je uvijek spreman odgovoriti na molitve istinskih poklonika.

Božanski govor, 31. prosinca 1983.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 7. 2019.

Morate se odreći naslijeđenih loših osobina ukorijenjenih u umu. Od tih navika najlošije su mržnja i zavist. One se javljaju iz snažne sebičnosti. To su osobine leoparda i ne bi trebale imati mjesta u ljudskom biću. Neki se ljudi pokušavaju pretvarati da su nadvladali ljutnju, mržnju, ljubomoru i ponos. Ove se osobine pojavljuju s vremena na vrijeme. Morate ih odmah odbaciti. Morate kontinuirano raditi unutarnju yajnu, za razliku od vanjske yajne koja se radi na jednom godišnje. Unutarnja yajna se mora raditi cijelo vrijeme, na svim mjestima i u svim uvjetima. Žrtveni oltar za ovu yajnu je u svakome od nas. Kad god se pojavi loša misao ili želja nemilosrdno je izbacite. Samo stalnom budnošću i nastojanjem možemo zavrijediti Božju milost. Samo kad se izbace loše osobine Bog će se očitovati u svoj svojoj slavi. To je prava svrha yajni – da vam omoguće postići čistoću za spoznavanje Boga.

Božanski govor, 10. listopada 1983.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 7. 2019.

Svaka je sekunda novi trenutak u tvom životu. Upotrijebi je da pročistiš svoje srce i ispuniš ga s ljubavlju. Tada ćeš shvatiti da je Bog tvoj i da si ispunjen s božanskom ljubavlju. Iskrena predanost jedini je način da spoznaš Boga. Predanost znači voljeti Boga bez ikakve želje za nagradom. Takva se predanost može razviti samo kroz dobro ponašanje. Predanosti ne može biti bez ispravnosti. Čistoća uma je ključna za uživanje u božanskom blaženstvu, baš kao što je čistoća tijela ključna za tjelesno zdravlje. Uzvišenije od sveg znanja koje se može steći u svijetu je znanje o Sebstvu (atma jnana). Ono se može postići samo kad se uništi osjećaj ega i razvije molitvena pokornost Bogu. Molitve se, s druge strane, koriste za traženje ispunjenja materijalnih želja. Od milijuna koji nude svoje molitve, vrlo malo ih traži Samog Boga s čistim srcima.

Božanski govor, 31. prosinca 1983.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 7. 2019.

Svatko, bez obzira na državu, rasu ili razdoblje rođenja, rađa se u svijet opterećen s tri duga. Dug je obaveza koja proizlazi iz onoga što ste ranije primili. Prvi dug dugujete Bogu. Drugi mudracima (rishijima). Treći svojim roditeljima. Ove dugove možemo lako identificirati u ljudskom tijelu kao različite božanske sile koje ga hrane i štite. Božanska energija koja prožima vaše cijelo tijelo zove se božanska esencija (rasa). Dugujemo dug zahvalnosti Bogu, koji ne samo da nas je obdario ovim dragocjenim ljudskim tijelom, nego ga i podržava. U ovim darovima od Boga možemo u potpunosti uživati samo kad podmirimo svoj dug prema Bogu. Kako? Radeći dobra djela, služeći drugim bićima prožetim istim Bogom i posvećujući svoja djela služenjem društvu. Podmirite svoj dug Bogu sada ili možda kroz mnoge buduće živote. Što prije podmirimo ovaj dug, prije ćemo spoznati Boga.

Božanski govor, 10. listopada 1983.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 7. 2019.

Da bi dijete shvatilo da riječ 'stolica' predstavlja komad namještaja, morate nacrtati sliku stolice i ispod nje napisati tu riječ. Nakon što dijete nauči razlikovati prolazni oblik, stolicu (kshara) od bezobličnog vječnog, od riječi (akshara), slika se uklanja, a riječ ostaje. Od tada riječ predstavlja tu stvar, konkretnu materijalnu vidljivu stvar. Da ne postoji niti jedna stolica, ne bi mogla nastati ni riječ stolica. Riječ Bog nastala je da bi označila subjekt koji je bio doživljen. 'Ništa', 'nepostojeće biće' ne treba ime. Ime je dokaz postojanja nečega. Riječ Bog je dokaz za Božanski fenomen. Od oblika do bezobličnog, od bezobličnog do oblika, oba ova procesa su moguća i progresivna. Vaš osobni Bog je izraz, simbol, prikaz neosobnog Boga. Neosobno postaje osobno i preuzima lik i osobine. Upravo je to je Božja priroda.

Božanski govor, 2. kolovoza 1986.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 7. 2019.

Zadovoljstvo (samtušti) ispunjava srce božanskim oduševljenjem. Ono označava razinu odmaka od svijeta, jer svijet dovodi do njihanja između boli i zadovoljstva i natrag. Odustanite od pokušaja da zavrijedite radost ili izbjegnete tugu te nemojte se brinuti zbog uspona i padova. Uspjeh ne treba uzdizati vaš ego, niti vas neuspjeh treba dovesti do malodušnosti. Pohvale vam ne trebaju zavrtjeti glavom, niti vas pokude posramiti. Staloženost i spokoj znak su samtuštija. Poklonik mora zahvalno prihvatiti sve što mu se događa kao Božju volju kojoj se predao. Poklonici moraju biti sobodni od tjeskobe i straha, ponosa i zavisti. Četiri neprijatelja koji vas žele uništiti su ljutnja, zavist, mržnja i horda želja. I na veliko i na malo gledajte kao na uloge u Božanskoj igri. Temeljno moralno načelo za svakog poklonika koji teži biti blizak i drag je da štuje Boga i ponudi ljubav Njemu u svakom živom biću.

Božanski govor, 2. kolovoza 1986.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 7. 2019.

Preobrazite svoje srce čineći ga čistim i svetim. Čistoća je istinska osobina ljudskog bića. Ta čistoća treba se očitovati u svemu što radite: u vašim mislima, u svemu što vidite ili govorite, i u svemu što radite. Tek kad pokazujete takvu čistoću, možete postati utjelovljenja božanskog Sebstva (atman). Onda razlika između božanskoga i zemaljskoga nestaje. Sve biva božansko. Razlika između objekta i subjekta također nestaje. Sve onda postaje cjelovito (purnam). Spoznaja te cjelovitosti je istinski Dan učitelja, Guru Poornima, a ne obredno hodočašće guruovim stopalima (pada puja) i dobivanje mantre od gurua. Danas odlučite voditi uzoran život, okrenuti svoje misli prema Bogu, težiti pročišćenju svog srca i tražiti samoostvarenje u upravo ovom životu!

Božanski govor, 13. srpnja 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 7. 2019.

Kako netko može postati 'drag' Bogu? Gita naglašava dvije kvalifikacije: stalno zadovoljstvo (samtushtah satatam) i čvrsta odlučnost (dhurda nischayah). Svi imaju čvrstu odlučnost (dhurda nischayah), osobinu neophodnu za preživljavanje, koja također osigurava popularnost i nadmoćnost. Oni koji se penju na vrhove Himalaja crpe veliku hrabrost iz čvrste odluke da nikad ne gledaju nazad. Netko drugi pokazuje heroizam samostalno prelazeći olujne oceane. Treći pak odlučuju istražiti zastrašujuće šume. Čvrsta odlučnost, hrabrost i vještine koriste se čak i za nemilosrdno mučenje drugih kako bi im oteli njihovo bogatstvo. Zanemarujući svoje unutarnje božanstvo i humanost, neki ljudi spuštaju se na razinu demona. Valmiki dok je bio Ratnakara, upotrebljavao je svoju hrabrost i pustolovni duh na zle načine. Dodir sa sedam mudraca i s njihovim učenjima potakli su ga da te iste osobine usmjeri prema Rami. Preobrazio se tako potpuno, da je postao autor Ramayane. Moramo zaključiti da se čvrstu odlučnost (dhurda nischayah) može upotrebljavati za dobro, kao i za zlo.

Božanski govor, 02. kolovoza 1986.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 7. 2019.

Svaka religija naglašava jedno ime i oblik te preporučuje da ga se prihvati. Neke čak inzistiraju na tome da Bog nema ni ime ni oblik. Ali u stvarnosti Bog je neuništiv, vječan (Akshara) iznad svih imena i oblika. Bog jest! Vi dosežete razinu Akshare, razinu jedinstva bez atributa, u tri korakasadhane: (I) ja sam tvoj, (II) Ti si moj, (III) Ti si ja. Kroz sadhanu morate nadići dualnost 'ja' i 'ti'. 'Ja' je samo odraz 'Tebe' u ovom tijelu. Savršenstvo se doseže kad se nadiđe dualnost. Čuvajte svoje srce spokojnim, čistim i sjajnim – poput mjesečine. Vaš um mora biti pročišćen samo umom. Baš kao što željeznim čekićem oblikujete željezni srp ili sjekiru, tako je i um i onaj koji oblikuje i ono što se oblikuje. Moć koja pomaže umu da se dobro oblikuje je vjera u Boga. Njegujte tu vjeru i sve drugo će vam biti dano.

Božanski govor, 29. srpnja 1969.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 7. 2019.

Guru podsjeća učenika na neizbježnost smrti i prolaznu prirodu bivanja na zemlji. Kad je Yaajnavalkya odlučio otići u šumu živjeti kao asket, pozvao je svoje dvije supruge i predložio da svoje stečeno bogatstvo podijeli između njih dvije. Prije nego što je prihvatila svoj dio Maithreyi je upitala svog supruga hoće li joj bogatstvo pomoći spoznati Istinu i postići besmrtnost. Kad je saznala da ono predstavlja smetnju, a ne pomoć, odbila je taj teret. Nachiketha je odbio da na dar dobije carstvo, bogatstvo i godine zdravog života. Prahlada je svoje prijatelje podučavao istoj lekciji. Buddha je težio razriješiti tajnu patnje i prihvatio je odricanje od vezanosti kao prvi korak u svojoj sadhani.

Božanski govor, 19. srpnja 1970.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 7. 2019.

(1) Tišina je prvi korak u sadhani. Potiče samokontrolu, smanjuje mogućnost za ljutnju, mržnju, pohlepu, ponos i olakšava druge korake. Osim toga Njegove korake možete čuti samo kad tišina vlada u vašem umu. (2) Čistoća: ona predstavlja vrata prema Božanskom. Unutarnja i izvanjska čistoća neophodne su da bi se Bog ustoličio u vašem srcu. (3) Služenje: Ono vas spašava od agonije koju prolazite kad drugi pati; ono širi vaše poglede, proširuje vašu svjesnost i produbljuje vaše suosjećanje. Svi su valovi dio istog mora i spajaju se u isto more. Seva usidrava ovo znanje. (4) Čista ljubav: Nikad ne proračunavajte reakciju, rezultat ili nagradu. Ljubav zove, ljubav odgovara. Ljubav je Bog, živite u ljubavi. (5) Odsutnost mržnje: ni na jedno biće ne smije se gledati s visoka kao manje vrijedno, inferiorno, nevažno ili potrošno. Svatko ima svoju dodijeljenu ulogu u drami koju je osmislio Svemogući. Nikad nemojte povrijediti ili uvrijediti neko biće, jer Bog živi u svakom biću i vaše omalovažavanje postaje svetogrđe!

Božanski govor, 19. srpnja 1970.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 7. 2019.

Guru Poornima je sveta zbog mnogo razloga: tragatelj, koji je zabludi da je materijalni svijet stvaran kao što je to on sam, usmjerava se prema istini. Na ovaj dan oni koji nisu nikad osjetili poriv istražiti Stvarnost nadahnuti su da potraže izvor blaženstva u sebi. Danas hodočasnici koji dolaze do Božjih lotosovih stopala čitaju i proučavaju vodiče za život. Danas poklonici pred stopalima učitelja iskazuju zahvalnost za dar svjetla. Kad sunce izađe, svijet je blagoslovljen toplinom i svjetlom. Kad Guru daje blagoslov, učenik dobiva mir i radost! Zapamtite Guru Poornima nije datum označen na kalendaru koji završava s krajem dana! Spoznajte da kad god je vaš um, zajedno s predsjedavajućim božanstvom Mjeseca, pun (poorna), on prima Guruove osvježavajuće zrake milosti! Izvježbajte svoj um da prosvjetljenje crpi iz intelekta, a ne iz obmanjujućih sila osjetila.

Božanski govor, 18. srpnja 1970.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 7. 2019.

Budite jednostavni i iskreni. Čisti je gubitak novca opterećivati slike i idole na oltarima u vašim domovima težinom vijenaca i paradirati skupim priborom, posudama i darovima da biste se hvalili svojom predanošću. To je zavaravanje koje ponižava Boga tako što Mu se pripisuje želja za pompom i publicitetom. Da bih vas obasuo milošću tražim samo čistoću u srcu. Nemojte računati udaljenost između vas i Mene; nemojte uplitati formalnosti u odnos učitelj – učenik (Guru-Sishya) ili čak visinske razlike u odnosu Bog – poklonik, između vas i Mene. Ja nisam guru, niti Bog; Ja sam vi, vi ste Ja – to je istina. Nema razlike. Ono što se tako čini je zabluda. Vi ste valovi, Ja sam ocean. Spoznajte ovo i budite slobodni, i živite božanski život!

Božanski govor, 19. srpnja 1970.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 7. 2019.

Gayatri mantra je kraljevski put do Boga. Nema određenog perioda vremena ili pravila kako ju recitirati. No ipak bi bilo dobro da ju osobe u celibatu (bramachari) recitiraju tijekom jutra, te navečer u vrijeme sumraka (sandhya), kako bi polučile najveću dobrobit. Međutim, budući da je Bog je onkraj vremena i prostora, svako vrijeme i mjesto je primjereno za ponavljanje Božjeg imena. Bhagavata objavljuje:sarvada, sarvatra, sarvakaleshu Hari chintanam – kontemplirajte o Bogu na svakom mjestu, u svako doba. Morate naučiti razmišljati o Bogu u svemu što vidite, svemu što radite i svemu što dotaknete. Morate spoznati da igrate prolazne uloge na kozmičkoj pozornici. A kad se igra završi morate se vratiti svom božanskom Sebstvu. Redovno recitirajući Gayatri morate pročistiti svoje živote i ispravnim življenjem biti primjer svijetu. To je ono što želim za vas.

Božanski govor, 17. ožujka 1983.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 7. 2019.

Istini za volju, svaki predmet u prirodi, svaki događaj u vremenu nečemu vas poučava. Jednog jutra Dakshinamurthy je polako koračao plažom. Promatrao je valove i stekao pouku od njih. Polako ali sustavno, valovi su na obalu nanosili slamu prenoseći je s jedne kreste vala na drugu sve dok je nisu donijeli do kopna! More je veliko prostranstvo, duboko i moćno. No ipak se stalno čisti od stranih stvari. Ono zna da ne smijete zanemariti želju, jer je ona poput slame. Istjerajte ju nazad na obalu gdje ne može učiniti nikakvu štetu. Dakshinamurthy uzvikne "Predivno! More me naučilo veliku lekciju" – lekciju da opasnost vreba kad se želja koja proizlazi iz osjetila i uma pojavi! Cijena mira i sreće jest vječna budnost. 

Božanski govor, 29. srpnja 1969.

 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 7. 2019.

Tragatelj mora biti vrlo oprezan sa svojim stajalištem, sa stvarima koje želi vizualizirati i za kojima žudi. Jer gledište (drishti) odlučuje o vezanosti, tuzi, strasti i dr. Vi ste najplemenitija do sad stvorena bića i zato morate razviti vid koji ne vidi velike ili male, nego sve kao prožete Bogom i stoga kao jednake. Shankara je rekao: "Ispunite svoj drishti s mudrošću (jnana) pa će se ono što vidite pojaviti u svom pravom svjetlu kao Brahman." Takav se vid naziva božanskim, nadnaravnim, nadosjetilnim i povoljnim. Svako je tijelo koje vidite ispred sebe ogledalo u kojem, ako samo otvorite oči, možete vidjeti Božji lik. Bog u vama je također i u svakome od njih. Nemojte vidjeti druge kao odvojene, oni su samo vi u puno ogledala.

Božanski govor, 29. srpnja 1969.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 7. 2019.

Prvo i najvažnije, očistite svoje srce. Samo čistoća privlači Boga. Ako su željezne strugotine zahrđale čak ih ni najsnažniji magnet ne može privući. Željezne strugotine mogu okriviti magnet govoreći da nema snage. Ali magnet im odgovara: "Možeš misliti što god želiš, mene to ne smeta. Oslobodi se hrđe i postanite čiste. Samo tada ću vas privući." Isto tako kako možeš očekivati da Bog privuče tvoj um koji je zahrđao zlim mislima? Vidite dobro, slušajte dobre stvari, govorite dobre i ugodne riječi, te radite sveta djela. Ako djelujete na taj način ne tražeći ništa, Bog će vas sigurno blagosloviti Svojom milošću. Kontemplacija o Bogu je jedini način da održite svoja čula čistima. Sve duhovne prakse usmjerene su na kontrolu nad osjetilima.

Božanski govor, 22. veljače 2001.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 7. 2019.

Ljudsko tijelo je namijenjeno služenju drugima, a ne uživanju u sebičnim djelima. Kako je sebičnost postala sastavni dio vašeg života, uživate u mnogim grešnim aktivnostima. Izbjegavajte sebičnost, posvetite se nesebičnom služenju. Odrecite se vezanosti za tijelo. Vežite se za Sebstvo. Spoznajte da isto Sebstvo (atma) postoji u svima. Iako ovdje vidite bezbroj žarulja koje svijetle, struja koja teče kroz njih je ista. Tijela su kao žarulje; načelo atme je struja koja je prisutna u njima. S takvim osjećajem jedinstva uložite trud da ublažite patnju svojih bližnjih. Mudracu Vyasi je dana srž osamnaest purana u sljedećoj izjavi: "Paropakaraya punyaya papaya parapidanam" (zasluge se postižu kroz služenje drugima, a grijeh se čini kad im se nanosi bol). Stoga uvijek pomozite i nikad ne povrijedite. Nema uzvišenije duhovne prakse (sadhane) od toga. Ovo je temelj za samoostvarenje!

Božanski govor, 14. travnja 2001.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 7. 2019.

Otkrijte svoju svetost, svoju božanskost, pravu istinu! Ponekad možete sumnjati koje je djelo ispravno (darmično), što je istina (satya), što je božanska ljubav (prema) i tako dalje. Ja razumijem, ali nitko o sebi nema nikakve sumnje, zar ne? Dakle otkrijte tko ste i ostanite iskreni i usmjereni na traženje istine. Samo to je dovoljno da vas spasi, da vam pruži trajnu radost! Ovo je bit učenja veda i upanišda, to su iskusili mudraci i sveci, a znanstvenici objašnjavali u svojim studijama. Sjetite se Boga u kojem se krećete, Boga koji vas pokreće, Boga koji je cijeli ovaj široki svemir, svaki atom i svaka velika zvijezda. Odaberite bilo koje Ime ili Oblik ovog sveprožimajućeg imanentnog Boga koji vas poziva i držite ga na svom jeziku i pred svojim mentalnim okom. Ova aktivnost zove se meditacija – recitacija na Ime (japa-sahita dhyanam).

Božanski govor, 13. kolovoza 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 7. 2019.

Morate usrećiti svoju majku. Ako ne možete usrećiti svoju majku, kako možete biti mirni? Besmisleno je štovati Boga ako ne štujete svoje vlastite roditelje. Stoga prvo ponudite štovanje svojoj majci, jer vas je ona rodila. Samo ako je majčino srce ispunjeno milinom, cijeli svijet će biti ispunjen milinom. Božanskost Gospoda Rame procvala je pod brižnom ljubavlju Kausalye. Budući da ga je Kauslaya rodila, poprimio je njene osobine. Zato ga se štuje kao Boga. Shivaji je mogao toliko žrtvovati za zemlju, jer ga je rodila čista dama Jijabai. Upravo zbog plemenitosti majke djeca stječu sretnu sudbinu. Dakle, utjelovljenja ljubavi! Nema ništa iznad ljubavi. Jedino je ljubav glavni izvor vaše sretne sudbine. Stoga trebate voljeti i poštivati majku koja je utjelovljenje ljubavi.

Božanski govor, 1. lipnja 2001

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 11. 2018.

Kada vam savjest kaže da je nešto pogrešno, trebali biste se suzdržati od toga. Svoju istinsku ljudskost izdajete kada ne postupate u skladu sa svojom savjesti. Kada su riječi osobe u skladu su s njezinim mislima, one postaju istina (satya). Kada se izgovorena riječ prevodi u djelovanje, ono postaje ispravno djelovanje (dharma). Temelj kako istine tako i ispravnog djelovanja jest svijest (antaratma), Duh sveti. Misli koje izranjaju iz antaratmana odnosno svijesti trebaju biti izgovorene. Ako su unutarnji osjećaji drugačiji od onoga što je izgovoreno, može li se te riječi smatrati istinom ili neistinom? Jasno, to je neistina. Kada postupci osobe nisu u skladu s njezinim riječima, to je neispravno djelovanje (adharma).Istina i ispravno djelovanje izrazi su poticaja iz dubine savjesti čovjeka.

(Božanski govor, 11. ožujka 1994.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 11. 2018.

Promijenite svoj kut gledanja. Kad na svijet gledate sa stajališta sveprisutnosti Boga, preobrazit ćete se. Iskusit ćete moć Boga u svemu stvorenome. Ništa ne možete sakriti od Boga. Mnogi zamišljaju da Svami ne vidi što oni rade. Ne shvaćaju da Svami ima bezbroj očiju. Pa i vaše su oči božanske. Ali vi niste svjesni svoje prave prirode. Kad imate vjeru u sebe, imat ćete vjeru u Boga. Spoznajte da ne postoji ništa izvan Božje moći. Volite Boga s tom uzvišenom vjerom. Tada ćete biti privučeni Bogu. Za to je potrebna čistoća. Magnet ne može privući komad željeza prekriven hrđom. Slično Bog ne privlači k Sebi nečistu osobu. Stoga promijenite svoje osjećaje i misli te razvijte uvjerenje da je Bog sve.

(Božanski govor, 27. veljače 1995.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 11. 2018.

Nenasilje (ahimsa) nije samo suzdržavanje od nanošenja štete ili povrede drugima. Ono također podrazumijeva suzdržavanje od nanošenja štete samome sebi. Kako to možete osigurati? Stalno se preispitujući je li vaše postupanje ispravno ili nije. Na primjer, morate preispitati da li vaše riječi drugima nanose bol ili ne. Morate osigurati da vaš pogled nije uprljan lošim namjerama ili mislima. Ne biste trebali slušati zao govor. Sve ovo uzrokuje bol prvo vama, a onda drugima. Kako odrediti što je loše? Savjetujući se sa svojom savješću. Kad god vaši postupci nisu u skladu s onim što vam nalaže vaša savjest, slijede loši rezultati. Savjest u vama oblik je Boga koji postoji u svakome. Što god učinite, vaša savjest vam govori je li to ispravno ili nije. Kako bi utvrdili smjernice savjesti, morate pričekati neko vrijeme. Prije nego što nešto kažete, promislite na trenutak je li to ispravno ili ne, a onda to recite.

(Božanski govor, 18. siječnja 1996.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 11. 2018.

Danas se duhovne vježbe svode na slušanje, a ne na praksu. Slušanje (shravanam) je postalo jako popularno, a nakon slušanja ljudi se hvale da znaju sve. Ova luda hvalisavost produbljuje njihovo neznanje. Morate promišljati o onom što slušate. Nakon promišljanja, lekcije treba provesti u praksi (raditi niddhyasanu). Samo tada ćete postići čistoću u mislima, riječima i djelima. Da biste razvili duhovni pogled i nadahnuli druge, morate imati čistoću u srcu (chitta shuddhi).Duhovna mudrost javlja se samo kad je srce čisto. Baš kao što je plijevljenje korova, obrađivanje zemlje, sijanje sjemena i zalijevanje zemlje potrebno prije nego što se što žito može požeti, polje ljudskog srca mora se očistiti od loših misli i riječi, mora se posijati Božansko ime i zalijevati ljubavlju te obraditi duhovnom praksom. Jedino tada moći ćete ubrati žetvu božanske mudrosti (jnana).

(Božanski govor, 7. listopada 1993.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 12. 2018.

Morate njegovati ljubav prema svima, koliko god se ljudi razlikovali u karakteru i sposobnostima. Iako ista krv teče cijelim tijelom, oko ne može mirisati, uši ne mogu okusiti, nos ne može vidjeti, i tako dalje. Zato nemojte naglašavati razlike i međusobno se svađati. Naglašavajte bratske temelje čovječanstva i načelo ljubavi. Baš kao što je šećer koji se posve rastopi u šalici vode nevidljiv, ali jezik ga osjeća u svakoj kapi, isto tako je i Bog nevidljiv ali imanentan, Njega se može doživjeti u svakom pojedincu, bio on bogat, siromašan, obrazovan ili nepismen. Ponavljajte Gospodova imena (namasmarana) neprekidno. Razmišljajte o Njegovoj slavi i suosjećanju koje vam ta imena otkrivaju. Okusite slatkoću koja je u srcu svakoga. Onda će vam biti lakše predočiti si Ga u svima, voljeti Ga u svima i štovati Ga u svima.

(Božanski govor, 31. srpnja 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 12. 2018.

Hanuman nije postao umišljen kad ga je Rama izabrao za ključnu potragu prema jugu i dao mu prsten koji je trebao predati Siti, niti je bio u strahu zbog ogromne odgovornosti. Prihvatio ju je ni sretan, ni nesretan. Smatrao je da Rama zna sve pa je tako njegova dužnost bila samo slušati. Pozvao sam vas i nazvao vas "volonterima" (sevadal) da vam pružim priliku u praksi provesti ovu duhovnu vježbu služenja Bogu kroz služenje čovjeku (Madhava seva kroz Manava sevu). Stoga ovo nemojte shvatiti kao da vam je dan neki autoritet, ili kao da vam je na ramena stavljen neki teret. Kad sebe zovete sevakom (ili sevadalom) koji služi drugome, također imajte na umu da je osoba kojoj služite sam Bog u tom obliku. Ovaj je pristup jako koristan za aspiranta. Služenje čovjeku je služenje Bogu. Ali kad? Samo kad u dubini svog srca osjećate da je osoba kojoj služite val istog mora iz kojeg vi crpite svoju individualnost, svoj okus, svoje ime i oblik!

(Božanski govor, 22. studenoga 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 12. 2018.

Osjećaji mržnje, zlobe, zavisti i ponosa, koji stvaraju podjele među ljudima u krvnom srodstvu, nastaju zbog identificiranja s tijelom. Vi osjećate i vjerujete da ste tijelo. Znate da je vaše tijelo zasebno od drugih tijela. Mislite o svojoj gladi, svojoj žeđi, svojoj ugodi, svojoj obitelji, svojoj zajednici, svojoj državi – tako stvarate granice za svoju ljubav i ograničavate se smatrajući svakog izvan tih granica neprijateljem, strancem i suparnikom. Ali izvor i podrška su jedno: Bog, otac čovječanstva. Obratite više pažnje na očinstvo, nego na bratstvo. To će sve više ojačati bratstvo u vašem srcu i ukloniti otrov razlika do kojih je došlo zbog neznanja. Svi ste udovi jednog tijela, održavani istim životom, krv u vama teče motivirana istom voljom, voljom Boga, a svi ste vezani istim božanskim zakonom! To je kozmička vizija (vishwarupa) koju trebate vidjeti i doživjeti. Koja vam daruje vječno blaženstvo.

(Božanski govor, 20. prosinca 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 12. 2018.

Svaki dan koji prođe uistinu postaje svet, kada ga posvetite duhovnom disciplinom (sadhana), inače ne. Duhovne prakse (sadhana) mogu rasti samo na polju gnojenom ljubavlju i nenasiljem. Ljubav ili prema apsolutno je neophodna za predanost Bogu (bhakti). Ljubav koju osjećate prema materijalnim stvarima, imenu, slavi, supruzi/suprugu, djeci i drugima, trebate posvetiti tako da ju ovijete nadmoćnom Božjom ljubavlju. Dodajte dvije žlice vode u veliku posudu s mlijekom, i ta će voda biti poput mlijeka! Sada se vaša sadhana može opisati kao mješavina dvije litre vode i dvije žlice mlijeka, zar ne? Neka ljubav prema Bogu ispuni i nadahne vaša srca, onda nećete moći mrziti nikoga, nećete se moći upuštati u nezdrava suparništva, i nikome nećete pronalaziti mane. Život će postati lagan, sladak i mek.

(Božanski govor, 1. siječnja, 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 12. 2018.

Što se tiče kontrole osjetila, ogromna je razlika između Indije prije pet stoljeća i Indije danas. Danas je osjetilima dopušteno da se slobodno igraju; svako ljudsko biće rob je pohlepe, požude i egoizma. Za to su u potpunosti krivi roditelji i stariji. Kad djeca odlaze u hramove ili na vjerska predavanja, opominju ih i upozoravaju da je to znak ludila. Govore im da je religija zastarjela potraga, da je mladi ne bi trebali shvatiti ozbiljno! Ali, da samo ohrabrite djecu, ona bi se mogla bolje spremiti za životnu borbu. Svaki je roditelj dužan savjetovati svoje dijete: "Budite uvjereni da Bog postoji, da vas vodi i čuva. Molite Mu se da vas učini čistima. Volite sve i služite svima. Pridružite se dobrom društvu. Posjećujte hramove i svete ljude.". Borite se protiv iskušenja osjetila, pobijedite unutarnje neprijatelje i nadvladajte svoj ego. To je iskrena pobjeda koja zaslužuje slavlje!

(Božanski govor, 1. siječnja 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 12. 2018.

Car je Cholas krenuo posjetiti hram Srirangam Gopuram, o kojem je puno slušao. Zatražio je da mu se pripremi kočija i puno puta u šest mjeseci kretao na put, ali bi svaki put pustinjak u oker odori s krunicom oko svog vrata i aureolom oko glave presreo vozilo. Kad bi car sišao da ga pozdravi, on bi ga zadržao u razgovoru koji je bio tako čaroban da je ovaj zaboravio na svoje putovanje i cilj. Jednog dana, kad se žalio na svoj neuspjeh da uživa u pogledu na slavu Srirangama, Gospod se pojavio pred njim i rekao: "Zašto se žališ? Ja sam Učitelj koji ti je tako često dolazio čim bi krenuo prema Srirangamu; prepoznaj Me u svima, to je istinsko hodočašće u Srirangam.". O svima koje susrećete razmišljajte kao Gospodu Srirangama, svojem Učitelju. Pokažite neukaljanu ljubav (prema) prema svima koji vam priđu.

(Božanski govor, 14. siječnja 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 12. 2018.

Odlazite na zajedničko pjevanje (bhajan), štovanje (puja) i meditaciju (dhyana) – sve su to samo fizičke vježbe. Zapitajte se – mogu li pročistiti svoj mali duhovni trud (sadhana) za višu svrhu? Vibrira li moje srce dok ih izvodite? Ako ne, vi ostajete na ljudskom nivou i ne uzdižete se na razinu Boga. 'Može li se jezero napuniti sa samo par kapi kiše? Može li se žeđ utažiti slinom? Može li se trbuh napuniti, ako čvrsto zadržite dah? Može li se žeravica dobiti spaljivanjem trave?'  - upita pjesnik. Klade se moraju spaliti, ako je potreban ugljen; samo jaka kiša može jezero ispuniti do ruba; samo čaša hladne vode može zadovoljiti nečiju žeđ, ništa drugo ne može. Ponudite svoje srce u potpunosti. Predanost mora ispuniti i prelijevati se iz srca.

(Božanski govor, 8 .siječnja 1983.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 12. 2018.

Svi muškarci i žene kovčezi su božanske slave. Ali vi neke volite kao prijatelje, neke mrzite kao neprijatelje, i dijelite ih u frakcije i grupe. Kada je netko dobar prema vama, tu dobrotu pripišite božanskosti u njima; kada netko je loš prema vama, budite sretni što ste im pružili zadovoljstvo postajući im meta! Ako netko povrijedi tijelo, mudri za to ne mare, jer znaju da nisu tijelo! Pokuša li netko povrijediti dušu, mudri znaju da to nije moguće, jer je duša uvijek u blaženstvu! Pomoću duhovne discipline (sadhana) postanite takav mudrac, nedirnut bilo zadovoljstvom ili boli, bilo gubitkom ili dobitkom, bilo pobjedom ili porazom. Budite svjedok, nezainteresirani svjedok svih obrtaja sreće. Preispitivanje (vicara) će vam otkriti da su to samo prolazne fantazije vašeg uma. Meditacijom i ponavljanjem božanskog imena (japa i dhyana) postignite jedinstvo s univerzalnim Apsolutom (parabrahman).

(Božanski govor, 22. srpnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 12. 2018.

Dom je ispunjen ljubavlju, požrtvovnošću koja proizlazi iz ljubavi, radošću koju ljubav zrači i mirom koji ljubav daje. Konstrukcija od cigle i žbuke u kojoj roditelji i djeca provode svoje živote je kuća, a ne dom; niti djeca žude za njom, niti roditelji pronalaze mir u njoj. U vašim je domovima jedina disciplina koju morate držati - kontrola osjetila! Ako im date potpunu slobodu, uvući će vas u nevolju. Obrazovanje vam mora pomoći da ovladate svojim talentima koji su alati za stjecanje znanja. Oči, uši, jezik su poput nezauzdanih divljih konja; naučite umjetnost meditacije (dhyana) kojom se osjetila mogu kontrolirati, a volja usmjeriti unutra prema ovladavanju osjećajima i emocijama. Ne samo domovi, nego i nacije koje nisu nadvladale svoju senzualnost nikad ne mogu napredovati ili preživjeti.

(Božanski govor, 26. srpnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 12. 2018.

Kad ljudi ne polažu svoju vjeru u Sebstvo, nego samo slijede osjetila, upali se signal za opasnost i Gospod šalje glasnika ili kad se mora napraviti ogroman korak u obnovi dolazi osobno. Arjuna je zaboravio osnovu Sebstva, Ravana je radio suprotno od nje. Svijet sam sebe gradi na pješčanim temeljima osjetilnog svijeta. Zato se Avatari spuštaju. Poput majmuna koji nije mogao izvući svoju ruku iz posude uskog grla, jer je u šaci držao hrpu kikirikija koji su bili u posudi, ljudi danas pate, jer nisu voljni otpustiti iz svog stiska mnoštvo ugodnih svjetovnih stvari. Ljudi pogrešno vjeruju da će im skupljanje materijalnih stvari pružiti radost i mir. Ali tu vječnu radost može pružiti jedino božanska ljubav (prema). Jedino prema može ukloniti ljutnju, zavist i mržnju!

(Božanski govor, 28. veljače 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 12. 2018.

Najveća prepreka na putu predanosti je egoizam i osjećaj za 'moje' odnosno posesivnost. To je od davnina zakopano u vašoj osobnosti, utiskujući svoje pipke sve dublje i dublje sa svakim sljedećim životom. Ukloniti se može jedino dvostrukim deterdžentima razlučivanja i odricanja. Predanost Bogu je voda koja ispire ovu staru prljavštinu, a ponavljanje Božjeg imena, meditacija i zajedništvo (yoga) jesu sapun koji će čišćenje učiniti boljim i bržim. Polagani i postojani poklonici sigurno će pobijediti u ovoj utrci; hodanje je najsigurnija metoda putovanja, iako ga se može smatrati sporim! Brži načini putovanja jamče katastrofu; što su sredstva putovanja brža, rizik od katastrofe je veći. Trebate jesti samo onoliko koliko vam je potrebno da zadovoljite glad, više od toga uzrokovat će poremećaj. Slično tomu, napredujte korak po korak na duhovnom trudu s vjerom, nemojte ići korak naprijed, dva koraka nazad.

(Božanski govor, 7. listopada 1993.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 12. 2018.

Što bi ljudi trebali danas steći? Širenje srca kako bi se ono moglo ispuniti sveobuhvatnom ljubavlju. Jedino se tako može doživjeti osjećaj duhovne jednote cijelog čovječanstva. Iz tog osjećaja jedinstva rodit će se ljubav prema Bogu. Ta ljubav stvorit će čisto, bezgranično, neopisivo i vječno blaženstvo u srcu. Svi oblici blaženstva izviru iz ljubavi. Srce bez ljubavi je poput neplodne zemlje. Njegujte ljubav u svojim srcima i iskupite svoje živote. Bez obzira koliko ste obrazovani ili bogati, to je bezvrijedno bez ljubavi. Bez predanosti Bogu sva druga postignuća jalova su za spoznaju Boga. Ljudi teže oslobođenju. Istinsko oslobođenje znači oslobođenje od želja. Danas ljudi ne mogu radi pokore otići u šumu ili upustiti se u meditaciju i druge duhovne vježbe. Najlakši duhovni put za sve ljude jest posvetiti sva svoja djela Bogu.

(Božanski govor, 25. prosinca 1994.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 12. 2018.

Utjelovljenja božanske ljubavi! Kad je um okrenut prema svijetu, to se zove privlačnost ili privrženost (anuraga), a kad je okrenut prema Bogu to se zove ljubav ili predanost (prema). Ljubav je plod ljubavi. Ljubav se može usporediti samo s ljubavlju. Ljubav može ponuditi jedino ljubav. Ljubav se ne može opisati poezijom. Ne može se dokazati umom ili izgovorenom riječju. Stoga vede kažu da ljubav nadilazi um i govor. Ljubav je neprocjenjiva i neopisivo dragocjena. Njezina slatkoća nema premca. Sveti spisi opisuju nektar (amrit) kao neopisivo sladak. Ali ljubav je puno slađa od nektara. Ljubav se može dobiti jedino ljubavlju. Ljubav je dragocjeni dijamant koji se može dobiti jedino u kraljevstvu ljubavi i nigdje drugdje. Kraljevstvo ljubavi smješteno je u srcu ispunjenom ljubavlju. Ljubav se može doživjeti samo umom i srcem ispunjenim ljubavlju.

(Božanski govor, 2. rujna 1991.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 12. 2018.

Priroda oko nas i s nama Božja je haljina. Kamo god usmjerimo svoj pogled, posvuda oko nas pronalazimo dokaze Njegove ljepote, mudrosti i moći. Ali vještina kako Ga prepoznati nam je nepoznata pa Ga poričemo i živimo u mraku. Posvuda oko nas je muzika koja izvire iz svih radio stanica svijeta, ali one niti u jednom trenutku ne napadaju vaše uho. Ali ako imate prijemnik i podesite ga na ispravnu valnu dužinu, čut ćete emisiju! Ne uspijete li ga ispravno podesiti, dobit ćete smetnje umjesto vijesti! Isto je tako Bog posvuda – iznad, oko, ispod, pored, blizu kao i daleko. Da biste Ga spoznali, ne trebate mašinu (yantra), već mističnu formulu (mantra). Meditacija (dhyana) je postavljanje točne stanice na radiju, ljubav je ispravno podešavanje, a spoznaja realnosti i blaženstva koje ona donosi  je sretno, jasno slušanje!

(Božanski govor, 1. siječnja 1971.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 12. 2018.

Niste se rodili na ovom svijetu da biste se šepurili na pozornici, konzumirali hranu i veselili se. Došli ste na ovaj svijet da biste uživali u Božjoj prisutnosti, življenjem u ljubavi i njegovanjem ljubavi. Ako s ljutnjom odbacite Boga, brišete strune ljubavi iz svog srca. Zemlja je veliki pothvat, uzavrela tvornica, čiji proizvod jest ljubav. Pomoću duhovne prakse (sadhana), moguće je stvarati ljubav i prenositi ju milijunima i milijunima ljudi koji ju trebaju. Što je više dijelite, postaje dublja, slađeg okusa i donosi veću radost. Čovjek se može približiti Bogu i ostati u Njegovoj prisutnosti pomoću ljubavi, jer Bog je ljubav, a kada čovjek živi u ljubavi, živi u Bogu i s Bogom.

(Božanski govor, 01. siječnja 1971.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 1. 2019.

Svi morate posjedovati ove četiri važne osobine: mir (santi), istinu (satya), odsutnost egoizma (nirahamkara) i odsutnost zavisti (anasuya). Živjeti sve ove četiri osobine oznaka je čiste ljubavi. Te osobine ne mogu se kupiti na tržnici, steći učenjem, dobiti od učitelja, niti vam ih netko može pokloniti. Možete ih steći jedino vlastitim trudom. Od djetinjstva njegujte i razvijajte ove plemenite osobine. Iz straha da će ih roditelji ili učitelji kazniti, djeca se upuštaju u laži i izbjegavaju govoriti cijelu istinu. Ta sklonost tijekom vremena kvari njihov cijeli život navodeći ih na to da vode dvostruke živote. Od djetinjstva djecu treba učiti da govore istinu i priznaju svoje pogreške. Nema ničeg krivog u tome da ih se ispravlja u pogrešnome, ove ispravke pomoći će im da se nauče dobro ponašati kao odrasli. Govoriti istinu, bez obzira na poteškoće koje to može izazvati, mora biti čvrsto i duboko upisano u čiste i nezagađene umove i srca mladih.

(Božanski govor, 30. prosinca 1983.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 1. 2019.

Gurui Balvikasa trebaju svoje emocije držati pod kontrolom i ne pokazivati depresiju, malodušnost ili kolebljivu volju. Kvaliteta vašeg rada važnija je od kvantitete, pa nemojte preuzimati više nego što možete ispuniti na zadovoljavajući način. Dopustite svojoj savjesti da prosuđuje i odlučuje hoćete li ispuniti svoju dužnost na odgovarajući način za djecu i društvo. U nastavi se možete suočiti s raznim problemima – riješite ih uz razlučivanje i puno ljubavi. Suočite se s tim problemima uz želju da bolje služite djeci i moći ćete ih lako prevladati. Postupno ćete spoznati da Balvikas nije osmišljen samo za obrazovanje djece već i gurua. Dužnosti Balvikasa će uzdići i pročistiti guruove misli i emocije puno bolje od bilo koje druge duhovne discipline. Zapamtite da kao gurui i vi imate gurua koji vas vodi i nadgleda vašu sevu. I gurui su učenici, koji uče lekcije o jednakosti, staloženosti i nesebičnoj ljubavi sa svojim sveprisutnim Guruom. 

Božanski govor, 6. lipnja 1978. (Sathya Sai nam govori sv.14, pogl.3)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 1. 2019.

Dragi gurui Balvikasa! Kad podučavate djecu, morate znati da obavljate plemeniti zadatak za dobrobit djece povjerene vašoj skrbi. Morate spoznati da obrazujete sebe kad obrazujete djecu. Na primjer, kad djeci prenosite neko znanje vaše osobno razumijevanje tog predmeta se poboljšava. Čak i kad proučavate knjige za podučavanje djece, iz tog proučavanja crpite radost. Stoga uvijek morate imati osjećaj da je što god napravite za druge zapravo služenje Bogu koji boravi u svakome. Kad učitelji ispunjavaju svoju dužnost u ovom duhu, prožet će djecu duhom univerzalne ljubavi. Zapamtite da djeca imaju nježna srca i nevine umove. Samo ako njihova srca ispunite ljubavlju svijet će imati iskreni mir.

(Božanski govor, 30. prosinca 1983.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 1. 2019.

Poštivanje morala u svakodnevnom životu, posvećivanje svih djela i misli te vjernost idealima – sve to čini kulturu. Kultura Indije (bharatiya samskriti) je kombinacija čistoće, božanskosti, uzvišenosti i ljepote. Ova se kombinacija najbolje vidi u sportu i igrama. Iako možda među narodima postoje razlike u prehrambenim i rekreativnim navikama, duh harmonije i jedinstva u sportu lijep je primjer svima. Jedinstvena je osobina sporta da se razlike zaboravljaju, a sportaši dolaze na igre u božanskom duhu prijateljstva i drugarstva. Sport pomaže igračima ne samo da poboljšaju svoje zdravlje, već i da dožive radost. Studenti se ne smiju zadovoljiti samo spoznajom o koristima. Jednako je važno poticati čistoću uma i razviti veliko srce. Istinska čovječnost procvast će samo kad se vaše tijelo, um i duh skladno razvijaju. Projicirajte entuzijazam i trud koje ste pokazali u sportu i u sfere morala i duhovnosti.

(Božanski govor, 14. siječnja 1990.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 1. 2019.

Mladima danas silno treba dobro društvo. Povezujući se s ljudima koji govore ružnim jezikom i uživaju u bezbožnim djelima, mladi se okreću lošim putevima. Trebate u potpunosti izbjegavati loše društvo svake vrste. Potrebna vam je svjetiljka da pronađete put kroz mračnu džunglu . Isto tako, u džungli života trebate svjetlost i vodstvo dobrih pojedinaca da budu uz vas na dobrom putu i dovedu vas do pravog cilja. Čak i loša osoba, u društvu dobrih postaje dobra. Ali i dobra osoba, upavši u loše društvo, postaje loša. Ako litru mlijeka dodate u deset litara vode, mlijeko se toliko razrijedi da postaje bezvrijedno. Međutim, litra vode dodana u deset litara mlijeka dobiva na vrijednosti. Kad njegujete prijateljstvo, budite sigurni da ste se pridružili grupi onih koji govore, ponašaju se i djeluju ispravno. Održavajte samo ispravne odnose s drugima.

Božanski govor, 19.veljače 1987.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 1. 2019.

Na Sankrantiju je običaj svima ponuditi mješavinu šećerne trske i sjemenki sezama (til). Šećerna trska je slatka i simbol ljubavi. Til je još poznat kao sneha, što znači prijateljstvo. Stoga ponuditi mješavinu šećerne trske i sezama znači ponuditi ljudima 'ljubav ojačanu prijateljstvom'. Poruka Sankrantija je poticanje ljubavi među rođacima i prijateljima kroz okupljanje radi proslave ovog festivala. Razvijte sklad prema svima. Puno toga što se danas zove prijateljstvom je zapravo povezivanje s ljudima kad su bogati i iskorištavanje njihovog bogatstva. Kad su u nevolji, isti ih ljudi neće niti pogledati. To nije iskreno prijateljstvo. Iskreno se prijateljstvo mora razviti iz srca i ne smije ga dotaći ni sreća ni jad. Zapravo jedino Bog može biti vjeran prijatelj u svim situacijama. On je s vama, iznad vas, ispod vas, pored vas i oko vas.

Božanski govor, 15. siječnja 1992.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 1. 2019.

Ako na tijelu izbije čir, nanosimo mast na njega i prekrivamo ga zavojem dok potpuno ne zacijeli. Ne nanesete li mast i zamotate zavoj oko čira, vjerojatno će se upaliti i kasnije uzrokovati veliku štetu. Povremeno ćemo ga morati očistiti čistom vodom, ponovo nanijeti mast i staviti novi zavoj. Na isti način u našem životu također postoji čir koji je izbio na našem tijelu u obliku ovog osjećaja "ja, ja, ja". Ako uistinu želite iscijeliti ovaj čir „ja“, morate ga svakog dana oprati vodom ljubavi, nanijeti mast vjere na njega i zamotati ga zavojem poniznosti. Zavoj poniznosti, mast vjere i vode ljubavi moći će iscijeliti ovu bolest koja je izbila s ovim čirom 'ja'.

Božanski govor, 17. veljače 1985.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 1. 2019.

U našem svakodnevnom iskustvu postoji niz situacija koje otkrivaju postojanje Božanskoga u svakoj osobi. Primjerice u kinu na ekranu vidimo kako rijeke poplavljuju svu okolnu zemlju. Iako je scena ispunjena poplavnim vodama, ekran se ni u jednom trenutku ne smoči, čak ni kapljom vode. Neki drugi put na istom ekranu vidimo kako vulkan eruptira plamenim jezicima, ali ekran ne biva spaljen. Ekran koji je osnova za sve ove slike, nije dirnut nijednom od njih. Isto tako u ljudskom životu dobro ili loše, radost ili tuga, rođenje ili smrt, dolaze i prolaze, ali oni ne utječu na Sebstvo (atman). U kinu života ekran je Sebstvo - to je Śiva, Śankara, to je božanskost. Kad čovjek shvati ovo načelo, moći će shvatiti, užiti i pronaći ispunjenje u životu!

Božanski govor, 17. veljače 1985.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 1. 2019.

Ime 'Rama' sastoji se od tri korijenska slova (bijaksharas) povezana s vatrom, suncem i mjesecom. Simbolično to znači da će izgovaranjem imena Rama načelo vatre spaliti nečije grijehe, načelo sunca rastjerati tamu neznanja, a načelo mjeseca smiriti groznice koje proizlaze iz želja. U svom srcu čvrsto ustoličite to ime i gorljivo pjevajte. Na zajedničke bhajane nemojte gledati kao na zabavu. Trebate pjevati snažno, iz duše i povezujući osjećaj (bhava), melodiju (raga) i ritam (tala). Pjevanje ne smije biti monotono, mehaničko ili nenadahnjujuće. Kad se pridružite desecima i stotinama u pjevanju bhajana, pjevajte punog grla, osjećajno i neopterećeno. Budite potpuno uronjeni u proces predanosti i doživite zanos tog iskustva. Zamislite Gospoda u svom srcu i izgovarajte Njegovo ime – tada ćete osjetiti zanos, a i pobuditi radost u drugima. Kad svi pjevaju s takvim jedinstvom, možete doživjeti Boga.

Božanski govor, 8. studenoga 1986.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 1. 2019.

Naučite lekciju o oslanjanju na samog sebe od ptice. Na pticu koja sjedi na lisnatoj grančici drveta ne utječe jako ljuljanje grančice ili oluja koja bi je mogla otpuhnuti, jer joj sigurnost ne pruža grančica ili drvo već njezina vlastita krila. Ona zna da uvijek može odletjeti i spasiti se. Ptica je uvijek sretna i bezbrižna. Ptice se ne bave gomilanjem. Zadovoljne su time da iz sadašnjosti izvuku ono najbolje, živeće od onog što mogu dobiti danas. One ne brinu o karijerama svoje djece ili stanju na svojim računima. Ne opterećuju se održavanjem kuća ili imanja. Sada razmislite o tome što ste učinili od sebe? Dok sjedite na grančici drveta života, niste li zabrinuti zbog svakog malog potresa u životu, niste li prožeti njime i ne gubite li mir svog uma?

Božanski govor, 3. srpnja 1986.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 1. 2019.

Bog pripada svima, Bog nije ničiji isključivi posjed. Postoji samo jedan Bog, On se očituje u mnogim oblicima da bi zadovoljio različite ljude. Duhovna disciplina (sadhana) sama po sebi nije dovoljna za razumijevanje ove istine. Potrebni su također istraživački duh i razlučivanje. Danas u potrazi za svjetovnim interesima, i uslijed profitno usmjerenog razmišljanja, ono što je u biti jedno, vidi se kao podijeljeno i mnoštveno. U ovom procesu istinska božanskost je izgubljena; ljudi ne uspijevaju razlikovati između istinitoga i lažnoga i nisu u stanju shvatiti istinsku prirodu Božanskoga. Da biste to ispravili, potrebna je čvrsta vjera. Budite postojani, iskreni i čisti. Božja milost ne može se steći ako se iz trenutka u trenutak kolebate, i srce vam je nečisto. Bog ocjenjuje poklonike po čistoći srca, a ne po složenom obredu štovanja. Ne učinite li ništa, nego samo očistite svoje srce, Bog će ući u nj i zasjati!

Božanski govor, 11.listopada 1986.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 1. 2019.

Život je sam poput društva s ograničenom odgovornošću. Sva djela u njemu trebaju se voditi ograničenjima primjenjivim na svaki od njih. Kad su želje pod kontrolom, doživljava se istinska sreća. Pa i u provođenju milosrđa u praksi treba poštivati ograničenja. Vaši darovi ne trebaju prelaziti vaše financijske mogućnosti. Niti trebaju biti ispod vaših mogućnosti. Prijeđete li svoja ograničenja, kasnije ćete se suočiti s financijskim problemima. Ako ste škrti, uskratit ćete onima u potrebi ono na što imaju pravo. Uvijek se sjetite da dobročinstvo ne treba biti ograničeno samo na novac, niti smije biti neselektivno. Na odgovarajući način morate dijeliti svoje fizičke, mentalne i duhovne resurse s potrebitima u vašoj zajednici. Pomozite spontano, u skladu s trenutnim potrebama. Gladne se mora nahraniti, potrebitima se mora dati odjeća i pružiti pomoć. Upravo kroz takvo dijeljenje i požrtvovnost postiže se svjesnost o duhu (atma jnana).

Božanski govor, 14. svibnja 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 2. 2019.

Budite dobri, vidite ono što je dobro, slušajte ono što je dobro, govorite ono što je dobro i činite dobro. Temelj takve discipline jest 'misliti dobro'. To podrazumijeva kontrolu uma. Meditacija na Boga jedan je od koraka za postizanje postojanosti uma. Koncentracija je potrebna za svako djelovanje, pa i za hodanje cestom, razgovor, čitanje i tako dalje. Trebali biste se jednousmjereno usredotočiti na Boga. Raditi posao kao oblik bogoštovlja također je jednako meditaciji. Sva djela morate raditi kao dar Bogu. Isto tako, kada imate osjećaj da je Božanskost u vama, nećete misliti, vidjeti, čuti, govoriti niti raditi nikakvo zlo. Imati potpunu vjeru u Božanskost u sebi jest pouzdanje u Sebstvo. To je temelj na kojem treba podići zidove samozadovoljstva i krov samopožrtvovnosti, da bi palača samospoznaje bila dovršena.

Božanski govor, 18. srpnja 1997.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 2. 2019.

Gospod je otkrio Arjuni, a tako i cijelom čovječanstvu, da je zadovoljan zbog predanosti koju koju iskazuju oni koji streme Njegovoj milosti. On kaže: iskreno predana osoba jako Mi je draga (Bhaktiman me priyo narah), Gita poglavlje 12., stih 19. Mnogi mogu s ponosom ustvrditi da vole Boga. To ih dovodi samo do pola puta. Neće puno imati od toga. Morate se zapitati, je li Bog odgovorio 'on ili ona su Mi dragi' (me priyo narah)? Jedino tada možete tvrditi da ste postigli božansku milost. Jedino božanska milost daruje najdragocjeniji dar Njegove ljubavi. Kako netko može postati 'drag' Bogu? Gita naglašava dvije kvalitete: uvijek zadovoljan (santushta satatam) i čvrsto odlučan (dhruda niscayah). Poklonik uvijek mora biti zadovoljan i vedar, bez obzira na promjenjivu sreću.

Božanski govor, 2. kolovoza 1986.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 2. 2019.

Poklonici se ne smiju uzrujati zbog polemika koje potiču ljudi koji nemaju božanskog ili intuitivnog iskustva. Svi vi morate nastojati biti slobodni od tjeskobe i straha, ponosa i zavisti. Svi vi imate četiri neprijatelja koji vas žele uništiti – ljutnju, zavist, mržnju i horde želja. Bez obzira je li uzvišeno ili skromno, na sve morate gledati kao na uloge koje su vam dodijeljene u božanskoj igri. Uvijek se sjetite da kad god nekog uvrijedite, povrijedite ili odbijete, zapravo ste povrijedili voljenog Boga kojeg volite. Ne možete ubrati žetvu milosti od Boga ako duhovni žar posijete na srce puno korova pohlepe i mržnje. Osnovni moralni zakon za svakog poklonika koji teži biti bliži i draži Avataru je: 'ljubi Boga i ponudi Mu ljubav u svakom živom biću.'

Božanski govor, 18. listopada 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 2. 2019.

Izvodite ritual štovanja (puja) sa cvijećem, ponavljajte molitvu (japam) krunicom i tako daljeali samo dok se ne pripremite za veće pothvate. Gospodu ne trebate nuditi cvijeće koje daju biljke; to će nagraditi biljku, a ne vas! Gospod želi da mu ponudite pupoljke lotosa koji cvjetaju u jezera vašeg srca i plodove koji sazrijevaju na drvetu vašeg zemaljskog života. Možete pitati: "Gdje mogu pronaći Gospoda?". Pa On je Svoju adresu dao u 18. poglavlju, 61. stihu Gite. On kaže: "Ishwarassarvabhootha anam hriddese, Arjuna, tistati - O Arjuna, Gospod boravi u srcu svih bića." Pa sada, kad ste to spoznali, kako možete na bilo koje biće gledati prijezirno i svisoka, kako možete uživati u tome da ga mrzite ili ga u razonodi u ismijavate. Zapamtite da je svaki pojedinac ispunjen božanskom prisutnošću, potaknut božanskim atributima. Ljubav, poštovanje, prijateljstvo – to je ono što svatko zaslužuje od vas. Dijelite ih slobodno i obilato!

Božanski govor, 16.travnja 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 2. 2019.

Svijest (caitanya) prisutna je u svima od najmanjih do najvećih. S vaše točke gledišta predmet se može činiti inertnim, ali s vedske točke gledišta, sve je caitanya. Glupo je previdjeti postojanje svijesti (caitanya). Netko može pitati, ako je svijest sveprožimajuća, zašto nije vidljiva golom oku? Svi ste svjesni činjenice da u svakoj kapi mlijeka ima putra. Možete li to poreći samo zato što nije vidljivo golim okom? Proces dobivanja putra uključuje grušanje mlijeka, zatim miješanje. Ljudi nisu u stanju spoznati načelo svijesti (caitanya) zbog dva nedostatka: 1. zanemaruju svoje brojne greške, i 2. uveličavaju i najmanje greške drugih. Boga možete doseći samo kad to prestane raditi. Veliki je grijeh tražiti mane u drugima. Umjesto toga, potražite svoje vlastite. I najmanju svoju grešku gledajte kao veliku pogrešku i pokušajte ju ispraviti.

Božanski govor, 12. ožujka 2002.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 2. 2019.

Kad uložimo tako puno vremena i truda da shvatimo sadržaj svetih spisa, ne bismo li trebali upotrijebiti sve to znanje da razumijemo i iskusimo Boga u sebi? Samo pročitati pa onda podučavati druge, a da to sami niste primijenili u praksi beskoristan je rad – uzalud trošite svoje vrijeme, a i život! Ono što uistinu trebate je Božja milost. U današnje je vrijeme previše zbrke. Da biste to nadvladali, postupajte sa svojim umom postojano i polako te ga stavite pod kontrolu. Nemojte nikad žuriti i upotrebljavati silu da biste kontrolirali um. Ako krava u vašoj kući želi izaći i pojesti žetvu na polju, kako je ukrotiti i vratiti? Pokušavamo otkriti kakva je hrana privlači i nahraniti je nečim još boljim kod kuće. Polako će odustati od poriva da izađe iz kuće! Na sličan način ovladajte svojim umom!

Ljetnji pljuskovi u Brindavanu 1973., poglavlje 27.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 2. 2019.

Možda se sami vozite u pametnom automobilu, ali svakodnevno, bez razmišljanja, svoj auto, sebe i svoju obitelj povjeravate vještini i prisutnosti uma vašeg vozača. Međutim kad vam se savjetuje da prepustite svoje poslove Gospodinu, oklijevate i odbijate se predati božanskoj moći (Mahašakti) zbog moći iluzije (majašakti). Svakako se brinite o svom uspjehu ili neuspjehu u ostvarenju stvarne svrhe svog života. Žudite, žudite, žudite jako i uspjeh je vaš. Sjetite se da ćete sigurno pobijediti; zbog toga ste čuli unutarnji poziv i na njega odgovorili dolaskom k Meni. Koji drugi zadatak Ja imam do li obasuti vas svojom milošću? Nemojte na Mene gledati kao nekog vama dalekog, već jako bliskog. Inzistirajte, zahtijevajte, tražite milost od Mene, nemojte hvaliti, veličati i stiskati se. Svoje srce donesite k Meni i osvojite Moje srce. Nitko od vas nije Mi nepoznat. Dajte Mi svoje obećanje i Ja ću vam dati svoje obećanje. Ali prvo se pobrinite da je vaše obećanje istinsko i iskreno, a ako je Vaše srce čisto, to je dovoljno.

Božanski govor, 10. listopada 1961.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 2. 2019.

Nemojte upasti u očaj. Čak i mladi lotosni pupoljci procvatu u svoje dobro vrijeme. Kumulativnim učinkom dobra koje ste činili u mnogim prethodnim rođenjima, osigurali ste ovu dobru sreću; vi ne znate koliko toga ste prošli, ali Ja znam! I znali vi to ili ne, Ja ću sigurno zadovoljiti sve vaše potrebe. Morate uzeti lijek koji vam dajem, slijediti dijetu koju propisujem i izbjegavati stvari koje zabranjujem. Odaberite lik koji volite i meditirajte na nj, ime koje volite i ponavljajte ga, onda se nikakva zla misao neće pojaviti. Zle misli će nestati. Kad one nestanu, ostaje utjelovljenje atmana (atmaswarupa). Svoj život vodite u skladu s Mojim učenjima, bez imalo modificiranja. Najprije imajte vjeru, onda ćete dobiti iskustvo. Štujte s vjerom i dobit ćete Milost. Vjera donosi milost i kada toga niste svjesni.

Božanski govor, 25. listopada 1961.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 2. 2019.

Za sve naše nevolje i poteškoće odgovorno je isključivo naše ponašanje. Ako su naša djela dobra, rezultati će biti dobri. Loša djela dovest će do loših posljedica. Ljudi misle da dobro ili loše ovisi o trenutku. Nikako! Vaše su misli temeljni razlog. Stoga biste trebali razviti dobre misli i raditi dobra djela. Njegovati dobre osjećaje i družiti se s dobrim ljudima. Svatko od vas također mora spoznati dragocjenost vremena. Danas većina vas gubi dragocjeno vrijeme. To je u potpunosti pogrešno. Vrijeme bi uvijek trebalo biti upotrijebljeno za ispravne svrhe. To je najvažnija dužnost svakog pojedinca. Gubeći vrijeme, gubite život. One koji Mu se utječu Gospodar vremena štiti, čak i od Gospodara smrti Kale. Zapravo blagostanje nacije ovisi o tome kako ljudi koriste svoje vrijeme u činjenju dobrih djela!

Božanski govor, 7. travnja 1997.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 2. 2019.

Drvo se života uvijek mora zalijevati pri korijenu, ali oni koji planiraju podići životni standard zalijevaju grane, listove i cvijeće. Korijeni su vrline, moraju se njegovati da bi cvijeće djelovanja, govora i misli moglo mirisno procvasti i uroditi plodovima služenja (seva), punim slatkog soka blaženstva (ananda). Planiranje hrane, odjeće i zaklona samo unaprjeđuje dobrobit kočije; a treba planirati i za konja, tj. za čovjekov um koji hranu, odjeću, zaklon i druge materijalne instrumente treba za višu svrhu 'bijega iz ega u univerzalno'. Svatko od vas je u osnovi Bog, pa prirodno što više očitujete božanske osobine ljubavi, ispravnosti, istine i mira, to ćete više blaženstva moći uživati i širiti. Morate se sramiti kad pokazujete životinjske osobine, budući da živite suprotno od svog potencijala i baštine.

Božanski govor, 3. kolovoza 1966.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 2. 2019.

Nevezanost (vairagya) prvi je znak duhovnog života. Bez toga ste u duhovnosti nepismeni. To je 'abeceda' duhovnog rada. Nevezanost mora postati toliko jaka da možete odbaciti robovanje osjetilima. Nekoliko minuta kontemplacije pomoći će vam spoznati ispraznost zemaljskih bogatstava, slave i sreće. Dok prikupljate sve više i više novca na svom bankovnom računu, razmislite o tome privlačite li time nevolje sebi i svojoj djeci, otežavajući im da vode čist, ugodan i častan život. Trudeći se lukavštinom postići bezvrijednu slavu, prisjetite se koga se od mnoštva vaših sunarodnjaka danas cijeni i zašto. Zar ne vidite da se svugdje cijeni samo one koji su se odrekli, i krenuli težim putem bogospoznaje, umjesto lakšim putem svjetovnog ostvarenja?

Božanski govor, 8. rujna 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 2. 2019.

Ljubav usredotočena samo na sebe je poput žarulje koja osvjetljava samo sobu, ne šireći svjetlost izvan četiri zida. Ograničena je na osjetila i nikad se ne otvara prema drugima, vašim srodnicima u Bogu. Postoji jedna druga vrsta ljubavi, veća i dublja, koja se širi prema članovima obitelji. Ona je poput mjesečine, nije dovoljno jaka da bi stvari bile jasne, ali je dovoljna za kretanje. I ona prolazi uspone i padove, povećava se i smanjuje. Ali najpoželjniji oblik ljubavi je onaj poput sunčeve svjetlosti – uvijek pročišćava, pokreće i osvjetljava bez razlike. Ta ljubav će svako djelo učiniti u duhu posvećenosti Gospodu. Tada će sva djela biti uzvišena i sveta.

Božanski govor, 17. prosinca 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 2. 2019.

Među svim bićima ljudsko rođenje je najrjeđe. Nemojte protratiti tako dragocjenu i rijetku priliku. Izgubit ćete svoju čovječnost ako se odate laži, nepravdi i neispravnosti. Stoga imajte dobre misli, dobar govor i dobar pogled. Vidite dobro, činite dobro i budite dobri. To je unutarnji smisao života. Ako vas netko kritizira, trebate smatrati da je i to za vaše dobro. Što god drugi učinili, mislite da je to za vaše dobro. Sve radite sa ciljem iskupljenja svog života. Pobrinite se da ni pod kakvim okolnostima ne izgubite čovječnost. Živite svoj život uvijek nasmiješeno i blaženo. Sve radite s dobrim namjerama. Da biste radili dobra djela, vaše misli trebaju biti dobre. Kad je um ispunjen dobrim mislima, sve loše misli će nestati. To vodi do dobrog zdravlja. Voli sve, služi svima. Ako se pridržavate ovih načela, uvijek ćete biti dobrog zdravlja.

Božanski govor, 3. srpnja 2008.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 3. 2019.

Danas je jedino 'čovjek' jeftin! Svemu drugom vrijednost je porasla. Ljudska bića su najviše ponižena i omalovažena. Kada se isplaniraju i realiziraju skupi projekti, kada područje postane bogato i uspješno, neizbježni rezultat je nesretni porast kriminala i poroka. To se događa zato što nije izrađen plan za izgradnju moralne snage ljudske zajednice kojoj je projekt namijenjen! Zajednica može biti uistinu sretna samo ako su njeni stanovnici dobrog zdravlja, imaju postojan mir uma i cijene inteligenciju koja je usmjerena na služenje drugima. Spoznaja o prolaznosti tijela i svih materijalnih stvari mora nadvladati sklonost ponosu i razmetljivosti, te ograničavati pohlepu i ambiciju.

Božanski govor, 31. ožujka 1965.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 3. 2019.

'Šiva' znači povoljnost. Noć (ratri) označava tamu. Šivaratri označava povoljnost svojstvenu mraku. Odnosi se na mudrost koja postoji usred neznanja. Neznanje i mudrost nisu dvije različite stvari; to su suprotni polovi istog temeljnog načela. Nivo koji nadilazi i mudrost i neznanje zove se paratatwa,tamo se rođenje i smrt ne događaju! Tako vas Šivaratri podsjeća na činjenicu da je isti Bog koji je u vama prisutan svugdje. Neki ljudi vjeruju da Šiva živi na Kailašu. Gdje je Kailaš? Kailaš je vaša radost i blaženstvo. Njegujete li u svom umu čistu radost i oduševljenje, vaše će srce postati Kailaš, prebivalište Gospoda ŠiveKako možete iskusiti čisto blaženstvo? Blaženstvo postižete njegovanjem čistoće, postojanosti i svetosti. Tada vaše srce postaje Kailaš, ispunjeno mirom i blaženstvom. Gospod Šiva će tada boraviti u svetosti vašeg srca, unutar hrama vašeg tijela.

Božanski govor, 17. veljače 1985.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 3. 2019.

Uzmite grudu soli i stavite je u vodu. Sol se brzo otapa i nestaje, iako znamo da postoji u svakoj kapi. Grudu ne možemo pronaći, ali kušanjem vode znamo da je prisutna. Isto je tako Bog prisutan svugdje, iako je nevidljiv. Ali možete Ga spoznati okusom. Vi ste okus, božanska kapljica. Ovo je istina - 'Ti si umjetnost'. Drvo ima deblo prekriveno korom i mnoštvo korijenja koje ga hrani i čvrsto drži u zemlji. Ima grane koje se šire u svim smjerovima i sužavaju u grančice. Ima milijune listova koji dišu i posuđuju energiju od sunca. Ispunjava se privlačeći pčele da oplode cvijetove u sjemenke. Sva ta raznolikost boja, mirisa, okusa, mekoće, snage, žilavosti i nježnosti izvire iz jednog sjemena. Isto tako cijela kreacija izvire iz Boga. To je stvarnost. Čvrsto vjerujte u to.

Božanski govor, 2. siječnja 1987.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 3. 2019.

Kontemplirajte o rijeci koja se stapa s oceanom. Vode oceana pretvaraju se u paru kada ih grije Sunce te oblikuju oblake, iz kojih padaju kišne kapi. Svaka kap u sebi nosi žudnju da se vrati u ocean iz kojeg je potekla. Međutim, osjećaj individualnosti nadjačava tu žudnju. Kišne kapi se akumuliraju i teku kao potoci, potoci bujaju i slijevaju se u rijeke koje natapaju ravnice. Na kraju, rijeka se stapa s oceanom i gubi svoje ime, oblik i svojstva. Usprkos svim preobrazbama koje prođe na svom putovanju od oceana do oceana, voda ostaje voda, bilo u obliku pare, oblaka, kiše ili rijeke. Imena, oblici i svojstva se mijenjaju, ali srž ostaje nepromijenjena. Isto tako i čovjek izranja iz oceana božanskosti i sudbina mu je stopiti se s njime To je istina. To je zbilja. To ti jesi. Budite čvrsti u toj vjeri.

Božanski govor, 2.siječnja 1987.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 3. 2019.

Mladići i djevojke današnjice spremni su slušati tisuće laži, ali nemaju strpljenja obratiti pažnju ni na jednu jedinu istinu. Zapamtite da je jedna poštena osoba koja govori s ljubavlju bolja od stotinu laskavaca. Mladi ljudi također ne trebaju podcjenjivati vrijednost dobrog zdravlja i snage koje imaju u mladosti. Trebate ih koristiti za učenje i življenje svrsishodnih i nesebičnih života te održavati dobro zdravlje umjesto da rasipate sve svoje energije i talente provodeći vrijeme u čulnim zadovoljstvima i pokvarenim željama. Osoba s lošim namjerama u selu štetnija je za zajednicu od zagađenog ribnjaka! Zapamtite da se za stjecanje Božje milosti morate držati ispravnog ponašanja i čistoće u mislima, riječima i djelima. Dobrota i suosjećanje znakovi su istinskog ljudskog bića.

Božanski govor, 9. veljače 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 3. 2019.

Hramovi od kamena podsjetnici su na postojanje Boga. Kad vidite odvjetnika, sjetit ćete se svojih pravnih nevolja. Kad vidite liječnika, pomislit ćete na svoje bolesti. Isto tako, kad vidite hram, sjetite se Boga. Međutim ono što Me najviše raduje su trajni hramovi izgrađeni u vašim srcima. Istinsko bogoslužje je u istinskoj predanosti Bogu prisutnom u svakom od vas. Pročistite hram u svom srcu i posvetite svoj život služenju. Upravo takvo predano služenje, koje se radi u duhu sadhane, mora istaknuti Sathya Sai organizaciju među drugim duhovnim organizacijama. Ljudi govore o Swamijevom svetom pepelu (vibhuti) i Swamijevim čudima. Ali stvarno Svamijevo čudo je Njegova bezgranična ljubav koja pokreće brojne Sai poklonike – muškarce i žene, mlade i stare da nesebično služe na razne načine da bi izrazili svoju ljubav prema Saiju. Neumorno primjenjujte čistoću, ljubav i odricanje u praksi te sami otkrijte tajnu trajnog mira i blaženstva!

Božanski govor, 6. travnja 1983.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 3. 2019.

Obrazovani ljudi čini se nemaju nimalo obzira prema moralnim vrijednostima. Ne osjećaju zahvalnost prema onima koji su im pomogli kada im je bila potrebna pomoć. Ne mare za svoje rođake i prijatelje, ne oklijevaju nanijeti im štetu. Za studente koji su prošli godine i godine visokog obrazovanja čuje se da se nedostojno ponašaju. Mnogi provode život jadno. Koja je vrijednost obrazovanja koje ne omogućuje nekome da ispunjava svoje dužnosti prema svom bračnom drugu i djeci? Prvi zahtjev jest ukloniti loše osobine koje vladaju među obrazovanim ljudima. Oni se moraju vratiti na put moralnog i ispravnog ponašanja. Mnogi obrazovani ljudi nemaju ni straha od grijeha, ni ljubavi prema Bogu. Oni koji se prave da su posvećeni Bogu također nemaju istinski dobre osobine. Takvo licemjerno ponašanje zagađuje ozračje posvuda te promiče nered i zbrku. Stoga se svi trebaju truditi osloboditi se loših navika i usvajati božanske osobine.

Božanski govor, 2. travnja 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 3. 2019.

Nemojte se žalostiti kad vas Gospod testira i stavlja na kušnju prolaženja kroz testove, jer tek kad vas se testira možete ili biti sigurni u uspjeh ili postati svjesni svojih ograničenja. Tada se možete skoncentrirati na predmete u kojima ste slabi i obratiti više pažnje na njih, kako biste ih idući put mogli položiti. Nemojte za ispit učiti u zadnji tren, učite dovoljno unaprijed i budite spremni s potrebnim znanjem te hrabrošću i samopouzdanjem koji se temelje na znanju i vještini. Ono što ste učili dovoljno unaprijed mora se pred sam ispit puno puta ponoviti u umu; to je sve što treba učiniti, Sigurno ćete pobijediti – to je put do uspjeha.

Božanski govor, 13. srpnja 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 3. 2019.

Božansko ime spašava i oslobađa! Ono je oklop protiv napada ponosa i samosažaljenja. Kad sustavno počnete pobožno ponavljati sveto ime ili svetu formulu i usmjerite svoje unutarnje oko na lik koji ilustrira ime, susrest ćete se s mnogim preprekama, uznemirujućim mislima i iskušenjima. Njih treba ignorirati, zaobići i ne zamarati se s njima. Ojačajte svoje navike, držite se svoje discipline i poboljšajte svoju unutarnju kontrolu. Više se krećite u dobrom i svetom društvu. Neukrotivog bika treba savladati i ukrotiti, treba mu staviti prsten u nos, treba ga podjarmiti i uvježbati da vuče teške terete i postane poslušan sluga svom gospodaru. Neki ljudi osuđuju šest strasti kao strašne neprijatelje i savjetuju vam da ih odmah izbacite. No ja vam savjetujem da ih imate uz sebe kao pokorne sluge i usmjerite ih da vam pomognu u vašim plemenitim ciljevima.

Božanski govor, 21. studeni 1962

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 3. 2019.

Zamoliti Gospoda da ukloni vaše zemaljske nevolje nije pogrešno. Puno bolje je tako postupiti nego moliti druge muškarce ili žene te gubiti samopoštovanje i čast. Za glasove, ljudi će za noge hvatati sve i svakoga; padnu li pred Gospodova stopala, to će im donijeti više glasova, jer narod će Ga moliti da ih vodi sluga Gospodnji. Možete Me nazvati telefonom, ali neću biti dostupan za sve one koji nemaju iskrenu i čvrstu žudnju za Gospodom. Jer onima koji kažu: "Ne! Ti nisi moj Gospod." Ja kažem "Ne." Onima koji kažu: "Da." Ja također uzvraćam sa "Da." Ako sam dostupan u vašem srcu, bit ću dostupan telefonom. Ali zapamtite, ja imam Svoju posebnu poštu i telefonske sisteme. Oni djeluju iz srca, direktno u srce. Postoje pravila i propise za upravljanje tim sistemom, koja su objavljena u svetim spisima. Tamo ih možete naći.

Božanski govor, 29. srpnja 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 3. 2019.

Mnogi se žale: "Kaže se da se viđenjem svete osobe (darsana) uništava grijeh (papa nashanam). Dobro, darsan sam dobio ne jednom nego mnogo puta, no ipak moja zla sudbina me još uvijek nije napustila i patim još više nego prije." Istina, možda ste došli i dobili darsan, i od tog trenutka nadalje sijali ste svježe sjeme – sjeme ljubavi, vjere, predanosti, dobrog društva, božanskih misli, prisjećanja Božjeg imena i tako dalje, naučili ste umjetnost intenzivnog uzgoja i pripreme tla. Sada ste posijali sjeme u dobro pripremljena polja pročišćenih srca. Zar ne morate čekati na žetvu? Do nove žetve, kao što konzumirate žito već spremljeno od prethodnih žetvi, tako i nevolje i tjeskobe predstavljaju žito koje ste skupili u prethodnim žetvama! Stoga nemojte tugovati i gubiti hrabrost. Ustrajte u svojoj duhovnoj disciplini (sadhana)!

Shivaratri govor, ožujak 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 3. 2019.

Orla gnjave vrane sve dok ima ribu u kljunu. One prolijeću pored njega pokušavajući mu iz kljuna ukrasti ribu, progone tu pticu gdje god sleti da malo predahne. Konačno kad orao odustane od vezanosti za ribu i ispusti je iz kljuna, vrane odlaze ostavljajući orla slobodnim. Stoga odbacite osjetilna zadovoljstva pa će vrane ponosa, zavisti, zlobe i mržnje odletjeti, jer one samo žele strvinu. Zmija se kreće vijugajući, a ne pravocrtno. I ljudi se također kreću iskrivljeno kad slijede osjetila. Odsada primijenite odricanje u praksi da biste mogli krenuti na putovanje kad dođe poziv; ne znate kad će to biti. Inače ćete u tom trenutku biti u suzama kad pomislite na kuću koju ste izgradili, imovinu koje ste skupili, slavu koju ste stekli i sitnice koje ste dobili.

Božanski govor, 10. listopada 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 3. 2019.

Svatko danas traži ugodu i zadovoljstvo; to je razlog za postojanje svih napora. Ako osobi kažete da može jesti sve što želi i koliko god želi, bit će oduševljena, ali ako dodate da zbog toga može razviti neku bolest, gledat će vas kao neprijatelja. Kontrola ili disciplina nikad nisu popularni. Ali snaga proizlazi samo iz kontrole, suzdržavanja i reguliranja. Postajete čvrsti i sposobni izdržati samo ako prihvaćate teškoće. Borite se i dobit ćete snagu da uspijete. Tražite osnovu vidljivog i nevidljivog. Visoki neboder ima duboke temelje u zemlji. Ovaj vidljivi svijet kao temelj ima nevidljivog Boga (Paramatma); vaše tijelo je samo vozilo kojim može pretraživati, istraživati i otkriti taj temelj!

Božanski govor, 23. studenoga 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

31. 3. 2019.

Nemojte podcjenjivati svoje talente; kada zaronite duboko unutar sebe, možete otkriti izvor svekolike snage. Milijuni mrava koji mile po kamenu na svom putu mogu izdupsti duboki utor. Sitne nožice mrava imaju takvu moć. Možda ste vidjeli kako se na zidovima oko seoskih bunara stvaraju šupljine na granitnim pločama jer se na njih stalno odlažu posude za vodu! Posude su napravljene od blata, ali tijekom godina uništavaju i najtvrđi granit, stvarajući rupe tamo gdje su položene! Utjelovljenja sebstva (atma-swarupam), u vama nije beznačajno utjelovljenje (alpa-swarupam)! Atman nije anemično! Ono je snažan dinamo, sposoban stvoriti ogromnu snagu. Vaš duhovni učitelj (guru)pokazuje vam cilj (guri), ali vi sami morate stvarati snagu svojim vlastitim duhovnim trudom.

Božanski govor, 23.studenoga 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 4. 2019.

Smicalice uma su jako iznenađujuće! Bez jasne forme ili oblika um preuzima oblik i formu onoga u što je uključen. U prirodi mu je da luta od želje do želje, od žudnje do žudnje. Tako uzrokuje gubitak i bol, ushit i depresiju. Njegovi učinci su i pozitivni i negativni. Stoga spoznajte karakteristike uma i naučite kako u konačnici ovladati njime u svoju korist. Um je sklon sakupljati iskustva i spremati ih u memoriju. Ne poznaje umjetnost odustajanja. Kao posljedica toga bol, tjeskoba i mizerija i dalje ključaju u njemu. Većina vas pjeva bhajane, radi rituale štovanja i meditira. Zapitajte se da li se vaše srce prelijeva ili iskreno vibrira u sadhani? Da li nastojite oplemeniti malu sadhanu višom i plemenitijom svrhom? Ako ne, ove aktivnosti ostat će obične fizičke vježbe! Ako svoj um podučite žrtvi (tyaga), možete postati duhovno spokojni!

Božanski govor, 8. siječnja 1983.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 4. 2019.

Pjesnik je pjevao: "Držeći dijete na svom kuku majka je lutala u potrazi za djetetom. Motrila je lice svakog djeteta gledajući je li njeno. Ona je nezrelo voće!". Vi svi kao ta majka tražite Boga. Zašto nezrelo voće? Nezrelo voće je gorko, ali kad sazrije iznutra je ispunjeno slatkoćom. Netko može sazrjeti samo kad razvije Boga u sebi nakon što Ga otkrije. Živite u Bogu, s Bogom, od Boga i za Boga. Pijte Boga, jedite Boga, vidite Boga i dosegnite Boga. Bog je istina, suština, srce čovjeka. Vi sada snimate Moj govor na kazetu. Ali možete li vidjeti Moj glas ili riječi na kazeti? Ne. Kad ponovo slušate snimku, možete čuti riječi. Isto tako tijelo je snimka, a Božji je glas u njemu sadržan. Opremite tijelo vjerom i uskladite s ljubavlju. Tada možete upiti Moj glas i riječi. Čisto srce, pročišćen um i Bogom ispunjena svjesnost pomoći će vam čuti Gospodov glas u vama.

Božanski govor, 8. siječnja 1983.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 4. 2019.

Na novogodišnji dan (Ugadi) ljudi ustaju rano, provode sveto kupanje i odijevaju novu odjeću. Zanima ih samo izvanjska čistoća te ne brinu za pročišćavanje svojih srca koja su zagađena zlim mislima i osjećajima. Sasvim je lako održavati izvanjsku čistoću i nositi novu odjeću, ali to nije svrha proslave festivala. Istinska proslava Nove godine leži u napuštanju loših osobina i pročišćavanju srca. Ljudsko srce u svom netaknutom stanju iznimno je sveto, a ljudsko rođenje je teško postići. Postigavši tako dragocjen život, ljudi ne ulažu nimalo truda da žive kao istinsko ljudsko biće. Danas su ljudi postali klupka želja. Sve vrijeme i trud ulažu u ispunjavanje želja. Čovjek treba spoznati da jedino uništenje želja vodi k vrhovnom blaženstvu. Istinska sreća leži u stanju bez želja.

Božanski govor, 13. travnja 2002.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 4. 2019.

Možda ste vidjeli festivale kočija (Rathotsavam) u hodočasničkim centrima. Ogromne hramske kočije predivno su ukrašene zastavama i vijencima cvijeća, odvažne grupe muškaraca ih vuku cestama uz zvukove puhaljki i školjki, plesne grupe i pjevači koračaju ispred njih pridonoseći uzbuđenju te prigode. Tisuće se okupljaju oko svete kočije. Njihova se pažnja prirodno usmjerava prema zabavi, ali najsretniji su kad sklope svoje dlanove i poklone se pred idolom u kočiji. Sve drugo je sporedno, čak i nevažno. Isto tako u životu je tijelo kočija, a atma je idol koji se nalazi u njoj. Zarađivanje i trošenje, smijeh i suze, povrede i iscjeljivanje te razne akrobacije u svakodnevnom životu sekundarne su u odnosu na štovanje Boga i jedinstvo s Gospodom.

Božanski govor, 13. siječnja 1969.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 4. 2019.

Više stvari, više prepreka, više poteškoća. Nagomilavanje kauča, stolica, dječjih krevetića, stolova i rariteta zakrčuje dom i kretanje čine sporim i opasnim. Smanjite želje i živite jednostavno, to je ključ sreće. Vezanost za sobom donosi tugu! Kad smrt zatraži da se sve ostavi iza sebe i da se svakog napusti, preplavljeni ste tugom! Budite poput lotosa na vodi, na njoj, a ne u njoj. Voda je lotosu potrebna za rast, ali on neće dopustiti ni kapljici da ga smoči. Materijalni svijet je arena vrlina i vježbalište za duh. Koristite ga samo za tu svrhu; nemojte ga uzdizati na viši status! Počnite jednostavnu sadhanu ponavljanja Gospodovog imena (sadhana namasmarana) zajedno sa štovanjem roditelja, starješina i učitelja te služenjem bolesnih i siromašnih. Vidite svakog kao odabranog od Boga (ishtadevata). To će vaše srce ispuniti ljubavlju i dati vam stabilnost uma i mir.

Božanski govor, 15. svibnja 1969.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 4. 2019.

Istina i ispravnost (satya i dharma) su najvažniji pojmovi u Ramajani. Vede koje su sam životni dah Indijaca izjavljuju: "Satyam vada, dharma chara (govorite istinu, postupajte ispravno)". Da bi održao riječ svog oca, Rama je odabrao otići u šumu, tako napuštajući Ayodhyu. Istina je temelj sve pravednosti. Nema uzvišenije religije od istine. Rama se istakao kao zagovaratelj istine da bi ispunio obećanje svog oca, da bi održao tradiciju svoje dinastije Ikshvaku, da bi zaštitio svoju zemlju i za dobrobit svijeta. Svatko tko za sebe kaže da je ljudsko biće treba se na isti način zalagati za istinu. Plemenite duše (mahamtme) su one čija su djela, misli i riječi u savršenom skladu. Zli ljudi su oni čije su misli, riječi i djela u međusobnoj suprotnosti. Gospod Rama je uistinu plemenita duša (mahatma), od pamtivijeka vrijedna štovanja!

Božanski govor, 14. travnja 1989.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 4. 2019.

Morate ispunjavati dužnosti koje vam je Bog odredio i posvetiti svoje vrijeme, Koja god djela radili, ona su odraz naših unutarnjih misli i osjećaja. Stoga činite djela koja pružaju radost vama i svima. Uslijed utjecaja doba kali (kali yuga) ljudi ne rade vrijedno. I obrazovani kao i neobrazovani postali su letargični, Danas ljudi biraju živjeti lagodnim životom. Čak i studenti žele položiti ispite bez ulaganja previše truda. Ljudi žele osigurati posao bez previše napornog rada. Nakon što su si osigurali poslove, žele plaću bez da primjereno ispunjavaju svoje dužnosti. Takav stav nije dobar. Kaže se: kashte phali – vrijedan rad donosi bogate nagrade. Nagrade koje dobijete bit će u skladu s naporima koje ste uložili. Budite svjesni dužnosti. Pozdravite djelovanje (tasmai namah karmane) kako bi vaši napori urodili vrlo dobrim rezultatima, i radite iskreno. Posvetite svoj život provodeći ispravna djela.

Božanski govor, 15.travnja 2003

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 4. 2019.

Bog je u tvom srcu. Kamo god išao i što god radio, Bog to vidi, čak i ako ti misliš da nitko nije primijetio. Mnogi se počnu brinuti zbog trivijalnih zemaljskih stvari koje su prolazni oblaci, ponekad posustajući u vjeri i predanosti. To nije u redu. Nikad nemojte odustati od predanosti. Kad provodite vrijeme razmišljajući o Bogu i ponavljajući Njegovo ime nikad nećete biti tužni. Slijedite izreku "Satyam vada, dharmam chara (govorite istinu, provodite ispravnost u praksi)." Sigurno ćete uvijek uspjeti. Vaše će dobro djelo bez sumnje pridobiti Božju milost. Grijeh ili zasluga nastaju samo na osnovu vaših djela, a ne na osnovu nečeg izvanjskog. Istina je zajednička svim zemljama i svim vremenima. Ako slijedite istinu, koja je Bog, uvijek ćete raditi samo sveta ili ispravna djela. Božanska ljubav teče prema svakom tko čini ispravna djela. Zapamtite da ispravna djela (dharma) uvijek trebaju ići ruku pod ruku s nesebičnom ljubavlju (prema). Ako su razdvojena, besmislena su.

Božanski govor, 18. travnja 1998.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 4. 2019.

U potrazi za dobrim i posvećenim životom možete se susresti s mnogim teškoćama i neugodnostima. Oni koji mrze druge u konačnici će biti uništeni vlastitom mržnjom. Pojavljuju se mnoge sumnje i pitanja. Samo kada se otvoreno suočavamo sa svim teškoćama, kada strpljivo i hrabro podnosimo sve nevolje, možemo razumjeti istinsku prirodu zbilje. Preobražavajuća moć ljubavi je neograničena. Svetog Pavla, koji je prvobitno bio zakleti protivnik Isusa, Kristova ljubav preobrazila je u Njegova najvećeg apostola. Čista ljubav se nikad neće pokoriti silama zavisti ili mržnje, ma koliko one bile moćne. Nesebična ljubav će ih sigurno nadvladati. Ne smijete dopustiti da vas ni na koji način preplave teškoće i tuge, sumnje i razočaranja. Morate imate vjeru. Vjerujte u sebe i trudite se dobro razumjeti prirodu Božje ljubavi. Osigurati tu ljubav sveti je cilj ljudskog života.

Božanski govor, 25. prosinca 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 4. 2019.

Duhovna sadhana koju radite može se usporediti sa procesom pretvaranja mlijeka u putar. Vaše ljudsko tijelo je vaš dom. Vaše srce je posuda u kojoj se kuha mlijeko svijesti na štednjaku predanosti. Poklopac za ovu posudu je iskrenost (shraddha). Kad je zapaljena vatra razlučivanja (viveke) iz zakuhalog mlijeka se uzdiže vrhnje razumijevanja. Da biste spriječili mačku maye da vam ukrade mlijeko vrata moraju biti zatvorena s mudrošću (sujnana). Nakon što je mlijeko ohlađeno s mirom (shanti) i u njega dodano neobrano mlijeko božanskog imena dobije se skuta božanske milosti. Kada ova skuta je izmiješana sa štapom znanja i užem ljubavi sirutka se razdvaja od neznanja, a izranja putar atmičke stvarnosti. Takva ostvarena duša sigurno postiže jednotu s Bogom

Božanski govor, 23. veljače, 1990.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 4. 2019.

Baš kao što riba može živjeti samo kada je uronjena u vodu i osjeća taj element posvuda oko sebe, i čovjek je životinja koja može živjeti samo kada je uronjena u blaženstvo. Blaženstvo morate imati ne samo kod kuće, u društvu i svijetu, nego ga ponajviše morate imati u srcu. U stvari blaženstvo u srcu stvara blaženstvo posvuda. Srce je izvor radosti. Taj izvor treba dotaknuti stalnom meditacijom, ponavljanjem Božjeg imena i naizmjeničnim oslanjanjem na slavu, milost i neiscrpnu Gospodovu manifestaciju. Čvrsto se držite cilja; poklonik se nikad ne bi trebao osvrtati unatrag. Nikad pasti u sumnju ili očaj. Čovjek koji vozi auto koncentrira se na cestu, željan sačuvati sebe i druge od nesreće. U ovom slučaju strah izaziva koncentraciju. Ljubav je jača sila koja pomaže koncentraciji. Uz stalnu i odlučnu ljubav koncentracija postaje snažna i nepokolebljiva.

Božanski govor, 23. studeni 1961.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 4. 2019.

Zašto se morate natjecati i svađati? Jedan od vas možda radi u uredu, drugi u trgovini, treći u novinama – zašto je to važno? Nemojte razmišljati da je vaša uloga mala, a uloga druge osobe velika. Nemojte biti depresivni kada shvatite da imate malu ulogu, niti ponosni kad otkrijete da imate glavnu ulogu. Bez obzira koju ulogu dobili, dajte sve od sebe. Upustite se u sadhanu s predanošću, disciplinom i osjećajem dužnosti. To je način da zavrijedite milost. Zašto biste bili toliko opčarani materijalnim željama? Kada ćete nastojati steći ono što je vječno, beskrajno i univerzalno? Jednog dana morate se odreći tijela koje ste hranili i njegovali. Koliko dugo možete zadržati sve što ste zaradili i što ponosno posjedujete? Trivijalne misli i želje donose samo tugu; svete misli i želje donose božanski mir. Njegujte dobre i blagotvorne osjećaje i želje.

Božanski govor, svibanj 1981

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 4. 2019.

Jednako kao što kockica šećera zasladi svaku kap vode u šalici, gledanje očima ljubavi svakog čini prijateljskim i toplim. Jednostavne mljekarice iz Gokula jedna drugu su vidjele kao Krišnu; toliko je snažna bila njihova ljubav prema utjelovljenju Boga. Bhagavata, u kojoj je opisana njihova ljubav i ljubav mnogih drugih Gospodovih poklonika, udžbenik je božanske ljubavi (bhakti)Od danas, od ovog trena počnite služiti s ljubavlju. Svako će vas djelo potaknuti na sljedeće, jer uzbuđenje je tako nadahnjujuće. Čin služenja ne ocjenjuje se oglašavanjem ili nastalim troškom. Potreba primatelja, osjećaj (bhava) osobe koja služi – oni određuju je li čin zlato ili olovo. Svako svoje djelo ispunite ljubavlju. Ne dopustite da itko trpi i najmanju bol zbog vaših misli, riječi ili djela. Neka ovo bude vaša sadhana. To će vam sigurno pomoći da dođete do cilja.

Božanski govor, 24. svibnja 1967

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 5. 2019.

Ljubav koju ste gajili prema muškarcima, ženama te stvarima mora se pretočiti u čisto bogoštovlje. Tada se pretvara u ljubav prema Bogu (bhakti). Uvjerite se da je Gospod u vama, kao kočijaš koji drži uzde pet konja (osjetila) i stalno vas savjetuje, kao onda kad Ga je Arjuna molio da ga vodi i usmjerava. Tada vam postaje lako uvjeriti se da taj isti kočijaš vodi i usmjerava sve druge ljude pa čak i sva druga bića. Kad ste čvrsto utemeljeni u ovoj vjeri postajete slobodni od mržnje i zloće, pohlepe i zavisti, ljutnje i vezanosti. Molite Gospoda da ojača ovo uvjerenje i vjeru; On će vam otvoriti oči da vidite istinu i otkriti vam da je On vječni kočijaš (sanathana sarathi) u svima. To otkriće pružit će vam neusporedivu anandu i dati vam osjećaj zajedništva s raznolikošću svega stvorenog.

Božanski govor, 31. srpnja 1967.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 5. 2019.

Samo zato što netko ima ljudski lik, ne znači da je zaista i čovjek; važna su djela i ponašanje, zar ne? Isto tako, puko stjecanje knjiškog znanja ne čini osobu istinski obrazovanom. Takvo svjetovno obrazovanje po prirodi je negativno. Trebate razlikovati obrazovanje i educare. Obrazovanje je ograničeno na fizičke i mentalne razine. Dok je obrazovanje usmjereno na informacije, educare je usmjereno na preobrazbu. Baš kao što voda rijeka Krishne i Godavari potječe iz oceana, obrazovanje ima korijenje u pojmu educare. Fizičko i svjetovno znanje povezano je s obrazovanjem. Educare je povezano s našim unutarnjim osjećajima i čistoćom srca. Naš govor, pjevanje i način života (matta, patta i batta) trebaju izvirati iz srca. To je srž pojma educare. Čak i ako steknete brojne diplome, ako vam srce nije čisto, ne možete reći da ste uistinu obrazovani.

Božanski govor, 14. siječnja 2006.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 5. 2019.

'Deho devalaya' – Kaže se da je tijelo hram. Živite i radite s hramom u kojem je Bog u najskrovitijem svetištu. Tijelo nije masa mesa i kostiju, ono je medij za svete riječi ili formule (mantre) koje vas spašavaju kad na njih meditirate. Ono je sveti instrument stečen godinama borbe, opremljen razumom i emocijom, spreman da ga se koristi za oslobođenje od boli i zla. Poštujte ga kao takvog i održavajte ga u dobrom stanju da bi moglo služiti toj visokoj svrsi; održavajte ga još pažljivije nego što održavate ove kuće od cigle te uvijek budite uvjereni da je ono samo instrument i ništa više. Upotrijebite ga samo za svrhu za koju je napravljeno i dano.

Božanski govor, 3. veljače 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 5. 2019.

Kad je Krišna plesao na glavi zmije Kalije ispovraćala je sav otrov i bila pokorena. Uzgred bih mogao dodati da vi svoja srca trebate učiniti glatkim i mekim poput zmijske kože. Kad se Bog štuje, svijet i sve njegove otrovne pare se povlače, a vi se vraćate u prvotno zdravlje. Pobrinite se da ime i lik vašeg odabranog Gospoda pleše u vašem srcu. Krišna nije bio vezan za osjetilne objekte (vishayavasana), stoga je mogao uroniti u bazen, skočiti na glavu zmije Kalije, gaziti je i istisnuti joj otrov. Kad ste duboko u blatu, kako možete izvući nekog drugog tko je u njega pao? Nemojte se uhvatiti. Spasite se prizivajući Boga koji stoji na obali slobodan od osjetilnih objekata. Primite Njegovu ruku, a on će vas spasiti i pouzdano držati na čvrstom tlu.

Božanski govor, 14. siječnja 2006.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 5. 2019.

Voda u rijeci je možda prljava, ali poklonik koji je ispija s mantrom ili himnom u slavu Boga na svojim usnama pretvara je u posvećenu vodu. Tijelo postaje zdravo vježbanjem i radom, a um postaje zdrav predanom kontemplacijom i sjećanjem na Božje ime (namasmarana) te redovitom, dobro isplaniranom disciplinom, koja se radosno prihvaća i izvodi. Nenasilje je riža, posvećenost je brašno od slanutka (gram), iskupljenje su grožđice, a pokajanje je šećer. Sve to dobro pomiješajte s maslacem vrline. To je ono što trebate ponuditi odabranom božanstvu, a ne beznačajne sitnice kupljene za par novčića u trgovinama! Gopike su znale ovaj tajni put do Gospodova srca, zato su Ga tako brzo spoznale.

Božanski govor, 6. rujna 1963.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 5. 2019.

Budući da islam znači predaja Bogu, onaj koji živi u miru i harmoniji u društvu, u duhu predaje i posvećenosti zapravo pripada islamu. Islam zahtijeva punu usklađenost između misli, riječi i djela. Muslimanski sveti ljudi i mudraci su naglašavali da moramo preispitati vrijednost onog 'ja' koje misli da je tijelo i 'ja' koje misli da je um te spoznati da je pravo 'ja' sebstvo koje žudi za svemogućim Bogom. Post i molitva tijekom mjeseca Ramazana posebno su osmišljeni da probude i očituju ovu spoznaju. Ako razmotrite bilo koju religiju, koja god ona bila, uvidjet ćete da naglašava jedinstvo, harmoniju i smirenost. Dakle svi morate njegovati ljubav, toleranciju i suosjećanje i pokazati ta univerzalna načela u svojim svakodnevnim aktivnostima svakog dana. Ovo je poruka koju vam sa Svojim blagoslovima dajem danas.

Božanski govor, 12. srpnja 1983.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 5. 2019.

Utjelovljenja ljubavi! Buddha poornima se slavi da se podsjetimo da je ljubav (prema) put prema punini (poornam). Nije dovoljno biti sretan samo na Buddha poornimu. Trebate moći iskusiti blaženstvo u svakom trenutku, a to možete slijedeći Buddhina učenja. Njegova učenja su uzvišena, veličanstvena i sveta. Najvažnije je Njegovo učenje – nenasilje je najviša od svih dharmi (ahimsa paramo dharmah). Gospod Buddha je bio plemenita duša. Putovao je cijelom zemljom savjetujući ljude da slijede put božanske ljubavi. On nije volio pompu, pretjerivanje i ulizivanje. Bio je jednostavan, uvijek miran, čist, ponizan i uvijek pun ljubavi i suosjećanja. Nemojte samo pričati o Buddhi, puno je važnije provoditi Njegova učenja u praksi. To je i ispravan način da pokažete poštovanje i počast prema Buddhi. Danas odlučite iskreno prakticirati Njegova učenja za vlastitu dobrobit.

Božanski govor, 21. svibnja 2000.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 5. 2019.

Svi se lijepo odijevaju prije izlaska jer žele da ih se poštuje. Dok tako brinemo o stanju naše kuće ili odjeće, srce u kojem boravi Bog je potpuno zagađeno. Ispunjeno je nečistim mislima i prljavim fantazijama! Ono što radite je da prikrivate svoje misli i pretvarate se da ste besprijekorni i dobro odjeveni. Kakva je korist od takvog ponašanja? Kakva je korist od pridavanja važnosti izvanjskom izgledu tijela i vrijednosti poštovanju koje mu se iskazuje? Netko tko brine samo o tijelu i zanemaruje stanje svog uma je dvonoga životinja. Pošteno preispitajte nečisto stanje vaših umova i dvostruki život koji vodite, to će vam pomoći osloboditi se loših misli u trenutku!

Božanski govor, 20. svibnja 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 5. 2019.

Čista je ljubav poput dobro popločene jednosmjerne ceste bez ležećih policajaca. Po njoj možete juriti prema Bogu kojom god brzinom želite. Rijeke također ilustriraju ovo načelo. Sve se rijeke u brzacima spuštaju s planina. Nekamo teku brzo i strelovito. Kamo to? Do oceana. U tom procesu prelaze preko kamenja i stijena, vješto izbjegavajući prepreke na putu. Nikad se ne zaustavljaju, nego se stalno kreću prema cilju. Život mora biti rijeka koja juri prema oceanu zvanom Bog. Tok se nikad ne smije zaustaviti ili posustati. Nadvladavajući sve prepreke morate nastaviti žuriti prema Bogu. To mora biti obilježje vašeg duhovnog putovanja. Budite snažni, odlučni, postojani i iskreni. Ne smije biti prostora za očaj, depresiju ili slabost bilo koje vrste. Ispravite ono što vidite i ono što čujete, preispitajte svoje misli i osjećaje te se pobrinite da su svi vaši postupci plemeniti i dobri. Tada ćete iskusiti samo blaženstvo.

Božanski govor, 21. svibnja 2000.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 5. 2019.

Vožnja auta, izrada glinenog lonca, tkanje tkanine s dezenom ili plijevljenje zemlje – svi ti poslovi zahtijevaju fokusiranu pažnju. Hodanje cestom života punom rupa i humaka, razgovor s bližnjima koji imaju različite temperamente – sve to također zahtijeva koncentraciju. Osjetila treba obuzdati da vas ona ne bi ometala ili uznemiravala; um ne smije lutati, a emocije ne smiju obojiti ili izblijediti ciljeve za kojima tragate. To je način na koji se uspijeva u koncentraciji. Joga je chitta vritti nirodha – odbacivanje svog tog meteža iz jezera vašeg uma. Ništa ne smije uzrokovati val emocija ili strasti na mirnoj površini ili u tihim dubinama vaše svijesti. Ovo stanje staloženosti znak je duhovne mudrosti (jnana). Duhovna disciplina (sadhana) je lijek, a preispitivanje (vichara) je režim koji će izliječiti čovjeka od svake neugodnosti i nemira.

Božanski govor, 22. siječnja 1967.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 5. 2019.

Vežite se za Boga. Osjećajte Njegovu prisutnost i uživajte u Njegovom blistavilu. Ne izazivajte Mu 'razočaranje' ili 'tjeskobu' ni jednom riječju ili postupkom koje On ne odobrava. Nemojte Mu zadati ni najmanje 'opterećenje' ili 'brigu'. On ne brine, ali ako Ga duboko volite, vi ćete brinuti o Njemu jer je On vaš Gospod i ljubav. Jatayu je neprestano mislio o Rami i Rama ga je nagradio, došao mu je u posljednjim trenutcima i osobno mu dao posljednju pomast, dužnost koju nije izravno izvršio čak ni za Svog oca! Bog će vam služiti, spasit će vas i uvijek će biti uz vas – samo trebate njegovati svoj karakter i uglačati svoju unutrašnjost tako da se On može odražavati u njoj. Slatkoća je jedina ponuda koju Bog voli. Budi volja Tvoja – to treba biti vaša vodilja!

Božanski govor, 14. siječnja 1967.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 5. 2019.

Novak mora započeti s meditacijom o božanstvu s atributima (saguna Brahman) i poštivati sva ograničenja. Treba biti redovit i točan u svojoj sadhani. Mladica se mora zaštititi od životinja, oko nje treba postaviti ogradu dok ne izraste u veliko drvo. Ograda postaje nepotrebna nakon što mladica izraste u veliko drvo. Slično tome, pravila i propisi su nužni za početnike u sadhani. Napredni duhovni aspiranti ne ovise o vanjskim rekvizitima. Takva osoba može ući u trans po želji. Meditacija postaje spontana i uobičajena. Meditacija (dhyana) se treba razlikovati od dharane ili puke koncentracije. Prvi nivo koncentracije treba slijediti kontemplacija i udubljenost. Ta udubljenost vodi u meditaciju.Dhayana nije monopol neke određene religije. Ona je univerzalni i pragmatični program za stjecanje ujedinjujuće spoznaje o Bogu.

Ljetni pljuskovi 1979., poglavlje 18.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 5. 2019.

Pozdanje u Sebstvo je doista bitno. Ono je temelj na kojem morate podići zidove samopožrtvovnosti. Dakle, najprije morate položiti temelj sampouzdanja i podići kuću samozadovoljstva i samopožrtvovnosti. Onda ćete u konačnici postići samospoznaju. Ali ljudi nemaju tako stabilno pouzdanje u Sebstvo. Zašto? Njihov um je izgubljen u nečistim, svjetovnim, beskorisnim željama. Koliko dugo svjetovne stvari mogu trajati? One dolaze i prolaze poput prolaznih oblaka. Danas se studenti osposobljavaju u takvom obrazovanju koje potiče želje. Zajedno s tim obrazovanjem morate usvojiti ljudske vrijednosti. Ljudske vrijednosti nisu nešto što tek trebate steći. One su vam prirodne i urođene su u vama. Pošto su skrivene u vašoj nutrini, niste ih svjesni. Kada ključem ljubavi otključate sigurnosni sef srca, pojavit će se dragocjene osobine ljudskih vrijednosti.

Božanski govor, 26. rujna 2000.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 6. 2019.

Ljudi se specijaliziraju u različitim metodama štovanja Boga; postoji niz obreda, himni, festivala, postova, zavjeta, hodočašća, i dr..., ali najbolji način štovanja koji će privući obilnu Božju milost jest poštivanje Njegovih zapovijedi. Samo veličanje Boga je loše štovanje! Ako postavite Boga na veliku udaljenost od sebe i slavite Ga kao sveznajućeg, sveprisutnog i svemoćnog, to mu se neće svidjeti. Razvijte bliskost i srodstvo s Bogom. Osvojite Ga poslušnošću, odanošću, poniznošću i čistoćom. Učinite svoje živote jednostavnima, svakodnevne zadatke ispunite ljubavlju i međusobnom suradnjom; budite tolerantni prema greškama i propustima drugih, promatrajte ih sa suosjećanjem i razumijevanjem, i budite mirni u svim okolnostima. Onda ćete vi i vaša zemlja sigurno biti sretni. Vaši osjećaji bit će nesebični i nježni. Zavist, mržnja i osvetoljubivost neće moći ući u utvrdu vašeg uma koju čuvaju milost, dobrohotnost i zadovoljstvo.

Božanski govor, 12. svibnja 1970

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 6. 2019.

Neka se sitne želje radi kojih sada prilazite Bogu ostvare ili ne ostvare, neka se planovi za promociju i napredak koje stavljate pred Boga ispune ili ne ispune – to nije važno! Vaš glavni cilj treba biti ovladati sobom, održavati intimnu i stalnu bliskost s Gospodom koji je u vama i u Svemiru. Prihvatite razočaranja jer vas ona osnažuju i testiraju vašu hrabrost. Nikad nemojte odustati od Boga smatrajući Ga odgovornim za svoje bolesti. Vjerujte da vas nevolje približavaju, potiču da Ga uvijek zazivate kad ste u teškoćama. Patite od stomačnih tegoba i liječnik vas operira kako bi vam ublažio bol i pružio olakšanje. Tada ste radosni. Radost je samo interval između dva trenutka boli, a bol interval između dva trenutka radosti.

Božanski govor, 12. svibnja 1970.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 6. 2019.

Predanost se ne treba ograničiti na četiri zida svetišta ili par minuta izvođenja meditacije. Ona je duhovna disciplina s punim radnim vremenom. Vaša se predanost mora iskazati kao štovanje svakoga, tako da ih smatrate utjelovljenjima Boga. Vidite Boga u svakome, pa i u osobi koju doživljavate kao neprijatelja. Prakticirajte taj otvoren, uključiv tip ljubavi. Kako možete osjetiti sreću iskazivanjem ljubavi i štovanja kamenom idolu koji ne odgovara niti odražava osjećaje? Otkrijte poteškoće i nevolje koje opterećuju druge i pomozite im koliko možete da ih prebrode. Naučite živjeti s drugima te dijeliti svoji radost i tugu s njima; budite strpljivi, a ne nadmeni. Živa bića će vam uzvratiti poštovanjem, zahvalnošću i dobrim željama. Na njihovim licima ćete moći vidjeti radost. To će vam pružiti zadovoljstvo. Ako ne možete voljeti svoje bližnje, kako možete biti predani Bogu.

Božanski govor, 16. ožujka 1973.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 6. 2019.

Prije svega, trebate iskazati zahvalnost svojim roditeljima, voljeti ih i poštivati. Vašu krv, hranu, glavu i novac – sve to darovali su vam vaši roditelji. Ove darove ne primate izravno od Boga. Sve što je povezano s Bogom tek je neizravno iskustvo. Jedino svoje roditelje možete vidjeti i iskusiti njihovu ljubav. Djeca mogu razumjeti značenje riječi 'lisica' ili 'pas' samo kada vide njihove slike. Slično tome, samo nakon što vidi svoje roditelje, čovjek može razumjeti postojanje Boga. Samo kad volite i poštujete svoje roditelje, možete razumjeti ljubav božanskih roditelja (Jagatmata i Jagatpita). Često vam govorim: ako razumijete načelo 'ja' u sebi, razumjet ćete načelo 'ja' u svima. Pojedinac (vyashti) je proizišao iz društva (samashti), društvo (samashti) iz stvaranja (srushti), a stvaranje (srushti) iz Stvoritelja (Parameshti)Samo kad razumijete načelo stvaranja, možete razumijeti Stvoritelja.

Božanski govor, 6. svibnja 1999.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 6. 2019.

Da bi procvalo i urodilo plodom, sjeme božanskosti se mora njegovati ljudskim trudom i stalnom brigom. Uklonite iz svog uma sve tragove želje da naudite drugima mišlju, riječju i djelom. Rezultat prepuštanja ponašanju koje donosi samo privremeno zadovoljstvo, a nanosi bol, je porazan. Svaka takva misao je sjeme, divlji korov posađen u vašem umu. Ono će rasti i uništiti vaš mir i radost. Zato budite oprezni s takvim mislima. Pročistite svoje misli, riječi i djela da budu u skladu s onima koje marširaju prema Bogu. Sebičnost je rak koji uništava milosrđe. Iako ste svjesni da je nešto pogrešno, sebičnost vam neće dopustiti da odustanete. Možete je nadvladati postojanom odlučnošću. Radosno s drugima podijelite znanje, vještine, i bogatstvo koje ste stekli, ideje i ideale od kojih ste imali koristi, te radost prakticiranja discipline i predanosti. Dijeljenje ih neće umanjiti ili obezvrijediti, već će omogućiti da još jače zasjaju.

Božanski govor, 21. travnja 1983.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 6. 2019.

Roditi se kao čovjek posljednja je faza evolucije 840.000 vrsta živih bića. U prethodnim životima netko je možda bio insekt, crv, ptica ili životinja, a možda i sada pokazuju te osobine usprkos prisutnosti božanskih osobina. Na primjer, ponos nije prirodna ljudska osobina; on je prirodna osobina bizona. Ako ste ponosni zapitajte se da li ste u prethodnom životu bili bizon pa se ne možete osloboditi te naslijeđene osobine? Netko pokazuje glupu tvrdoglavost, što je osobina ovce, a ne čovjeka. Ponekad se netko upusti u sitne krađe, slično kao mačka. Isto tako nepostojana i kolebljiva priroda podsjeća na prethodni život u obliku majmuna. Netko je neizlječivo nezahvalan, čak uživa u povređivanju onih koji im pomažu. Zmija je na lošem glasu jer ispušta otrov čak i kad je se hrani mlijekom. Zar nije krajnje vrijeme da se iskreno preispitate i promičete dobre ljudske osobine u sebi?

Božanski govor, 10. listopada 1983.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 6. 2019.

Ako netko kaže da su Sai Babine moći dane toj i toj osobi, vi trčite k toj osobi. Sai Babine moći su takve da se ne daju nikom drugom. Nitko nema sposobnost preuzeti moći od Sai Babe, niti sposobnost dati ih nekom drugome. Sai Babine moći ne daju se na taj način, ne smijete dopustiti da vas zavedu takve izjave. Svatko svoju moć nosi u sebi, nije moguće tu moć dati drugoj osobi. Na taj način, ako dopustimo slabom umu da preuzme kontrolu nad nama, ako počnemo trčati od mjesta do mjesta, kad ćemo razviti snagu uma i kontrolu nad našim vlastitim umom? Moramo moći slijediti jednu misao, jedan put. Ne morate putovati diljem svijeta i trošiti puno novca tragajući za duhovnim moćima. Budite u svom vlastitom domu, razvijajte duhovnu moć u sebi, takva duhovna moć je u vama! Ne morate trčati za njom ovamo i onamo. Bog nije izvana, Bog nije izvan vas – Bog je u vama.

Božanski govor, 28. ožujka 1975.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 6. 2019.

Društvo u kojem se netko kreće određuje njegov karakter; svatko se pokušava pridružiti grupi u kojoj može slobodno izraziti svoju najdublju prirodu. Čovjek je po prirodi sklon zadovoljavanju želja koje se bude u njemu ili poriva potaknutih izvana. Vrlo su često oni štetni. Ljudi tako uništavaju sami sebe dajući im priliku da nadvladaju njihovu osobnost. Razmotrite utjecaj koji dobro društvo može imati. Duljina uzice je bezvrijedna – nitko je niti obožava niti smatra korisnom. Ali kad se poveže s nekoliko mirisnih cvjetova, žene njome ukrašavaju svoju kosu, a poklonici stavljaju vijence na idole koje obožavaju. Kamena ploča na javnom trgu je zapostavljena i oskvrnuta. Ali kad kamen dobije društvo kipara, pretvara se u predivnu statuu Boga i postavlja u hram kako bi primio štovanje tisuća hodočasnika. Zato je sveto društvo (satsang) vrlo važno za rast morala i duhovnosti.  

 Božanski govor, 17. kolovoza 1977.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 6. 2019.

Roditelji, učitelji i lideri raspiruju strasti mladih umova i ohrabruju ih da se prepuste mislima i djelima punim žestine. Upravo oni ljudi koji odgajajući djecu propovjedaju poruku mira, pa lire o pojmovima kao što su ljubav, sklad i međusobna suradnja te raspravljaju o načelima društvenog napretka i nacionalnog uzdizanja su ti koji potkopavaju takve nade mladih svojim životnim primjerima! Djeca ne govore jedno, a rade drugo. Ona su izravna i nevina. Stariji sada to moraju usvojiti od njih, jer su mnogi zalutali daleko od tog ideala! Naša kultura naglašava poniznost, iskrenost i jedinstvo kao najbolji lijek za emocionalne pogreške. Više od potrage za luksuznim životom ili kompetitivnom udobnošću, stjecanjem bogatstva ili moći, a što je sve podložno brzom propadanju,do sretnog života i većeg društvenog mira dovest će vas ideal jednostavnog života i uzvišenog razmišljanja kojeg su oživjeli mudraci Indije.

Božanski govor, 31. ožujka 1975.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 6. 2019.

Morate njegovati ljubav prema svima, bez obzira na to koliko se možda razlikovali u karakteru i sposobnostima. Iako ista krv teče cijelim tijelom, oko ne može mirisati, uho ne može okusiti, niti nos može vidjeti; nemojte prenaglašavati razlike i svađati se. Naglašavajte osnovno bratstvo i ljubav. Kao što šećer nije vidljiv kad se rastopi u čaši vode, ali ga jezikom možete okusiti u svakoj kapi; isto tako je Božansko nevidljivo, ali je imanentno; možete Ga doživjeti u svakom pojedincu, bilo da je na dnu ili na vrhu. Ponavljajte Gospodovo ime (namasmarana) i okusite slatkoću koja je u srcu svakoga; promišljajte o Njegovoj slavi i samilosti koje Njegova imena označavaju. Onda će vam biti lakše vidjeti Ga u svima, voljeti i štovati Ga u svima.

Božanski govor, 31. srpnja 1967.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 6. 2019.

Morate pročitati novine da bi ste znali kako je lud i blesav ovaj svijet, kako je uzaludno herojstvo, a kako slava trenutna. I nakon što pregledate informacije koje prenose bacate ih na stranu, postaju neukusan otpad. Isto tako vi trebate živjeti samo jednom, živite tako da se rodite samo jednom. Nemojte se tako jako zaljubiti u svijet da vas lažna fascinacija ponovo i ponovo vraća u ovu varljivu mješavinu radosti i tuge. Ako se malo ne udaljite od zapetljanosti svijeta, znajući da sve to je igra koju režira Bog, u opasnosti ste da se previše približite. Upotrijebite svijet kao vježbalište za požrtvovnost, služenje, širenje srca i pročišćavanje emocija. To je njegova jedina vrijednost.

Božanski govor, 28.ožujka 1967.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 6. 2019.

Nema svrhe da samo priznate da je Gospod došao, a ne žudite za blagodati Adventa. Ponudite sebe u potpunosti, cijeli svoj život Njemu; tada će vas vaše štovanje preobraziti i preoblikovati tako brzo i potpuno da se vi i On možete stopiti u Jedno. On misli, osjeća i djeluje kao vi, a vi mislite, osjećate i djelujete kao On. Preobrazit ćete se kao što se kamen pod rukama kipara preobražava u idola vrijednog štovanja generacija iskrenih ljudi. U tom ćete procesu morati podnijeti mnoge udarce čekića, mnoge rane djetla, jer On je kipar. On vas oslobađa od okamenjenja! Svoje srce ponudite Gospodu, a ostalim dijelovima dopustite da se preobraze u Njegovim rukama. Nemojte oskvrnjivati vrijeme, ni fizičku ovojnicu, ni ovu životnu priliku koristeći ih za beznačajne ciljeve.

Božanski govor, 23. studenoga 1968.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 6. 2019.

Kada neki prijatelji, dobronamjernici ili rođaci stave u naše ruke dar, rado ga prihvatimo, iako nas možda ne raduje, jer njih to veseli. Kada nas dar obraduje, reagiramo od srca. Čuvamo taj dar i to nas ispunjava. Znajte da Bog reagira na isti način na darove koje Mu čovjek nudi. Ako je dar nečist, možda ga Bog prihvati da bi zadovoljio poklonikovu čežnju. Ali kada Ga dar obraduje svojom čistoćom i iskrenošću, On ga rado prihvaća, a Njegova se radost pretvara u obilnu milost. Stoga morate preispitati, otkriti i odlučiti ponuditi Mu dar koji će Ga oduševiti! Ponudite Mu svoju ljubav i vrline, čisto i iskreno, kako biste primili obilje Njegovih blagoslova i milosti. Obrazovanje je proces kulturacije. Posadite zdravo i moćno sjeme u unutarnje polje svoga srca, i uberite bogatu žetvu vrijednih plodova – vrlina.

Božanski govor, 05. prosinca 1985.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 7. 2019.

U stvarnosti sve nesreće čovječanstva uzrokovalo je čovječanstvo samo, a ne neki vanjski faktor. Budući da u svom posjedu ima sve instrumente radosti i zadovoljstva, ako je čovjek nesretan, to je samo zbog njegovog izopačenja i njegove gluposti. Stoljećima ga se kroz svete spise na svim jezicima upozoravalo da se treba odreći pohlepe i požude, da se treba odreći navike zadovoljavanja osjetila i vjerovanja da je samo tijelo i ništa više. No ipak on ne poznaje bolest koja ga mori. Ta je bolest, kako se kaže, posljedica 'nedostatka vitamina': vitamina istine, ispravnosti, mira i božanske ljubavi (satya, dharma, shanti i prema)Popijte ih i oporavite se, usvojite ih u svom karakteru i ponašanju te sjajite dobrim mentalnim i fizičkim zdravljem.

Božanski govor, 16. prosinca 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 7. 2019.

Tražite duhovno znanje (jnanam), koje je srž slatkoće. Oslobodite se želje za osjetilnim zadovoljstvima, koja, poput užitka koji osjetite kad počešete svrbež od ekcema, samo pogoršava stanje. Ne možete se izliječiti popuštajući pred iskušenjem da se počešete. Što se više češete, to ste više u iskušenju da nastavite dok ne prokrvarite. Stoga se oduprite uzaludnoj potrazi i usmjerite na duhovna pitanja, ili se barem po svijetu krećite s konstantnom sviješću da je on močvara, mreža, zamka u koju vas odvlače vaše vezanosti i želje. Budite iskreni poklonici i postanite tako mali da se izmigoljite iz okova osjetila, ili budite istinski jnani i postanite tako veliki da možete pobjeći razbijajući okove.

Božanski govor, 16. prosinca 1964.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 7. 2019.

Podložni ste teškoćama jer ste zaboravili izvor svog porijekla. Riba je rođena u vodi. Ona ne može preživjeti bez vode. Sretna je samo kad je u vodi, gdje je nastala. Što je izvor čovjeka? Gospod Krišna je odgovorio u Giti: vječna atma u svim bićima dio je Mog bića (mamaivamsho jeevabhuta jeevabhuta sanathanaha). Stoga je očigledno da je svaki čovjek božanska iskra. Svatko je nastao iz Boga. Budući da ste rođeni iz atme, uvijek trebate kontemplirati o Sebstvu. Ako zaboravite atmu postat ćete nemirni i suočiti se s poteškoćama. Stoga nikad nemojte zaboraviti svoje porijeklo. Imajte vjeru u Sebstvo, poštujte ga i cijenite; neka ono bude temelj vašeg života. To je dužnost (dharma) koje se trebate pridržavati. Možete imati bilo koji visoki položaj, biti bogati i prosperirati, ali samo vjera u Sebstvo će vas zaštititi.

Božanski govor, 22. veljače 2001.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 7. 2019.

Govorite meko i nježno, i njegujte dobre misli. Tek onda ćete zavrijediti poštovanje drugih. Ne možete uvijek sve zadovoljiti, ali uvijek možete govoriti obazrivo. Nemojte slušati zle priče. Kaikeyi je pažljivo slušala Mantharine zle riječi, što je u konačnici dovelo do izgnanstva Rame, kojeg je voljela više nego svog vlastitog sina Bharatu. Možete li danas pronaći ženu s imenom Kaikeyi ili Manthara? Ne. Društvo neće poštivati one koji govore zle stvari i slušaju o zlu. Dakle trebate uvijek govoriti i slušati dobre riječi. Ako slučajno čujete nešto loše, nemojte to dijeliti s drugima. Kakva je korist od uznemiravanja drugih prenoseći im nešto što vas je uznemirilo. Danas postoje ljudi koji ne samo da slušaju riječi koje šire zlo, već i oni sami šire to isto dalje u društvu uzrokujući veliki nemir. Neka vaš jezik izgovara riječi koje drugima donose radost.

Božanski govor, 22. veljače 2001.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 6. 2019.

Vladari koji određuju i promiču nacionalni obrazovni sustav odgovorni su za nezadovoljstvo, razočaranje, delikventno ponašanje i poremećaje među učenicima. Oni obraćaju pažnju samo na fizičku i intelektualnu izobrazbu mladih, a zaboravljaju da također moraju voditi računa o mentalnom, moralnom i duhovnom razvoju kako bi se mogla razviti cjelovita osobnost. Danas se dijete upisuje u školu da bi nešto godina kasnije moglo dobiti ugodan posao! Smatra se da je školovanje namijenjeno osiguranju egzistencije, a ne postizanju krajnjeg cilja života. Djecu se nigdje ne uči postići ravnovjesje i mir (shanti), svugdje je cilj ugodan život. Potraga za ugodom, bogatstvom, slavom, moći nad drugima – sve to osobu čini tako egoističnom da postaje opasna za sebe i druge. Jedini siguran put jest tražiti blaženstvo u sebi, ne u drugima ili kroz druge. Velika radost očekuje osobu koja zrači suosjećanjem, istinom, strpljenjem, poniznošću, štovanjem i pobožnošću.

Božanski govor, 30. srpnja 1967.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 9. 2016.

Čeznite za Gospodom  kao što maleno tele čezne za svojom majkom! Dovedite tele na mjesto na kojem je tisuću krava i pustite ga. Ono će bez pogreške pronaći svoju majku – svako tele će to ispravno napraviti! Isto tako, vi morate znati otkuda možete dobiti svu svoju hranu i podršku. Svako biće dobiva pomoć i olakšanje jedino od Boga od kojega potječe. Krenite duhovnim putem s osjećajem žurbe, smrt čeka da vam ukrade život! Zaboravite na sve sitne želje. Nemojte plandovati niti uzalud trošiti dragocjene trenutke na isprazna zadovoljstva. Jedini razlog zašto tako postupate jest to što se poistovjećujete  s tijelom. Tijelo je samo mjesto boravka, vozilo i omot. Vidite sebe kao stanara u njemu i ubrzo će vaša tuga nestati. Postat ćete manje egocentrični i osjećat ćete bliskost s drugima koji su poput vas samo stanari svojih tijela.

(Božnaski govor, 20. veljače 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 10. 2016.

Gandhi, koji je bio običan čovjek, uspio je postići veličinu i svjetsku slavu zahvaljujući lekcijama o dobrom ponašanju koje je naučio od svoje majke. Majka je slijedila zavjet: pojest će svoju hranu tek kada kukavica otpjeva ujutro. Jednom dok je Gandhi bio dječak, majka je dugo čekala da čuje zov kukavice. Uočivši to, Gandhi je izašao iz kuće i oponašao glasanje kukavice. Zatim je ušao unutra i rekao majci da je kukavica otpjevala i da bi ona sada trebala pojesti svoju hranu. Majka, koja je prozrela sinov trik, pljusnula ga je po licu i rekla: "Ti zločesti dječače! Kakav grijeh sam počinila da rodim sina kao što si ti?" Bila je jako tužna. Njena tuga dirnula je Gandhijevo srce. Od toga trenutka Gandhi je donio čvrstu odluku da više nikada neće izgovoriti laž.

(Božanski govor, 6. svibnja 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 9. 2016.

Koja je najvažnija kvaliteta ljudskog bića? Govoriti istinu. Govoriti neistinu i neodgovorno razgovarati ne odgovara ljudskom biću. Ako uživate u beskorisnom i besciljnom razgovoru, kako se to može zvati istinom? U stvari istina mora plesati na vašem jeziku. Prije nego što nešto kažete, morate preispitati je li to istina ili nije. „Istina je samo jedna, ne dvije.“ Ako postoji dualnost, to ne može biti istina. Moramo govoriti jedino istinu koja izvire iz našeg srca. Cijeli svijet nastao je iz istine i sve se stapa u istinu. Oblaci koji se kreću nebom katkad zaklone sunce. Nije moguće ukloniti oblake. Oni dođu i prođu. Jednom kad se oblaci odmaknu, sjajno sunce bit će jasno vidljivo. Slično tomu, tek kad se tamni oblaci zablude u našem srcu raziđu, očitovat će se istina.

(Božanski govor, 29. rujna 2006.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 9. 2016.

Kada zaronite u more, morate tragati za biserima, kada odete do drveta želja (Kalpavriksha), molite za najuzvišenije blaženstvo. Nemojte žudjeti za malim kada je Neograničeno dostupno uza samo malo više truda. Postoji prirodna žudnja u svima da postanu jedno s Neograničenim, Vrhovnim i Bezgraničnim  jer u špilji svačijeg srca predsjeda jedan te isti Svevišnji. Kada ste uronjeni u Gospodovo blaženstvo (ananda), vi ste također gospodar svih nižih ananda. No te anande moraju biti usmjerene prema korisnim smjerovima djelovanja. Vrijednost vode prepoznaje se tek kad nastupi suša, a ne onda kada iz svih slavina voda obilato teče u kante. Kada cisterne i bunari presuše, čovjek plače za čašom vode. Isto je i s ovom Anandom. Prikupljajte ju, gomilajte ju, razvijajte ju i njome natopite presušena srce, sada dok to možete.

(Božanski govor, 20. veljače 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 9. 2016.

Onomu tko je zaslijepljen egom i ne može vidjeti ništa dobro oko sebe, hoće li mu  život dati imalo slasti? Onomu tko ne radi ništa dobro, hoće li mu život biti lagan? Onaj tko vodi grešan život, hoće li u budućnosti na svom putu susresti zadovoljstvo? Tko je Bog, a tko poklonik? Tko je učitelj, a tko učenik? Tko je pisac, a tko glumac? Ako odlučite ne primijeniti svoju od Boga danu inteligenciju u razumijevanje ovih odgovora, čija je to krivnja? U svojem svakodnevnom životu vi ste tako zauzeti uspostavljanjem veza s tako mnogo ljudi. Vi mislite da su neki od njih vaši prijatelji, na neke gledate kao na svoje neprijatelje i vrijeme provodite s onima koji  vam se ‘sviđaju'. Zapamtite, svakomu je njegovo vlastito Sebstvo ili najbolji prijatelj ili najgori neprijatelj.

(Ljetne ruže na Plavim planinama, 12. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 9. 2016.

Mladi ljudi moraju krenuti na dugo putovanje u ovom vlaku zvanom društvo. Stariji u ovom vlaku sići će na stanicama tijekom puta. Zato bi mladi trebali biti spremni poduzeti potrebne korake kako bi ispravili nedostatke u ovom vlaku. Isto tako vi morate ispraviti pogreške u svojoj domovini i utisnuti dobre i plemenite ideje u vlastiti um. Ako danas razmišljate o tome da određeni postupci vaših starijih nisu ispravni, kad odrastete, vi ne biste smjeli jednako postupati. Kada odrastete, trebali biste provoditi ono o čemu danas razmišljate  kao o ispravnoj akciji starijih. Ono što smatrate grijehom trebali biste držati podalje i nikada ne biste smjeli sudjelovati u tome. Sklad između riječi koje izgovarate i djela koja činite i misli koje mislite, to je  vaša prava pokora (tapas) u svakodnevnom životu.

(Ljetne ruže na Plavim planinama, 11. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 9. 2016.

Drvo banane ima mnoge namjene: na njegovim listovima poslužuje se hrana, cvijet se rabi u kuhanju, a dijelovi stabla koriste se kao savitljiva uzica za vezanje i pakiranje stvari. Usto, tu je i gomila banana! Vi ulažete sav trud sadeći i uzgajajući drvo radi banana, a ne samo lišća, uzica, unutarnje meke srži ili cvjetova. Isto tako glavna namjena ovoga ljudskog tijela je ostvarenje Boga, ostalo je sve usputno. Vi možete reći : „Oh, ruke imaju tako mnogo posla!“ Iako ih vi možete koristiti za sve svrhe, glavna je svrha vaših ruku moliti se, štovati Boga, držati Njegove noge. Uši su stvorene da bi slušale o Božjoj slavi, a oči da bi svjedočile  Njegove manifestacije! Jezik se često krivo koristi za govor o skandalu ili laskanju! Koristite jezik onako kako Bog želi: za pjevanje himni o Božjoj slavi.

 (Božanski govor, 21. rujna 1971.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 9. 2016.

Sve dok osoba ima lik, potpuno je prirodno da razmišlja o njemu, no kako taj lik jednog dana mora biti zaboravljen, dobro je koncentrirati se na bezoblično Vrhovno i odreći se vezanosti za oblik. Vedanta nas uči filozofiji nevezanosti (vairagya) kako bi pomogla u ovom procesu koncentracije na bezobličnu vrhovnu Moć koja je iza svakog oblika. Neizbježno je da duša (jiva) napusti tijelo. Ovo tijelo je poput vodenog mjehurića na površini vode. On je nastao od vode, živi na vodi,  preživljava na vodi i na kraju nestaje u vodi. Pogrešno je razmišljati da je čovjek pun slabosti. Ispravno je gledati Boga kao bezobličnog, bez atributa. Mi bismo trebali prihvatiti da je Bog prisutan u nama. To je ispravno stajalište.

 (Ljetne ruže na Plavim planinama, 11. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 10. 2016.

Da bi osigurali Gospodovu milost, morate imati čistoću srca, govora i djela. Ta trostruka čistoća opisana je u govoru Vedante  kao tripurasundariLakshmi, koja je utjelovljenje svega blagostanja, predstavlja srce. Sarasvati predstavlja usta. Čistoću u djelu (kriya shuddhi) predstavlja Durga. Dok slavite festival Navaratri, morate se osloboditi tame u sebi njegovanjem trostruke čistoće. Također morate iskoristiti proslavu Navaratrija  za duboko poštovanje prema prirodi i razmatranje o tome kako ispravno rabiti prirodne resurse u najboljem interesu za čovječanstvo. Resursi kao što su voda, zrak, el. energija i minerali trebaju se koristiti mudro, a ne se rasipati ni zloporabiti. Ekonomija je od vitalne važnosti  u korištenju svakoga prirodnog izvora. Onečišćenje  zraka ima mnoge loše posljedice. Značenje obreda poput Nagarasankirtana (ranojutarnje pjevanje Božjih imena u povorci koja prolazi kroz gradske ulice) i bhajana je  – ispuniti atmosferu svetim vibracijama i mislima.

(Božanski govor, 27. rujna 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 10. 2016.

Navaratri znači devet noći. Tama se povezuje s noći. Kakva je ta tama u ljudskom biću? To je tama neznanja. Svrha proslave blagdana Navaratri jest u tome da vam se  omogući oslobođenje od tame. Kada se govori o Boginji (Devi), to označava ujedinjeni oblik Durge, Lakshmi i Sarasvati. Te tri Boginje zajedno predstavljaju energiju ili Shakti. Shakti je energija koja predstavlja Prirodu (prakrti). Priroda se sastoji od triju značajki: sklada (sattva), aktivnosti (rajas)i nepokretnosti (tamas).  Sarasvati predstavlja značajku sklada, čistoće (sattva guna).  Lakshmi predstavlja značajku energije i aktivnosti (rajo guna), a značajke tuposti i nepokretnosti (tamo guna ) predstavlja Durga. Kao što je Priroda sastavljena od tih triju značajki (rajas, tamas i sattva), tako i ljudi da bi postigli kontrolu nad svojom unutarnjom prirodom, štuju Durgu, Lakshmi i Sarasvati  jer one predstavljaju te tri značajke. Da biste osigurali milost Boginje Shakti, morate imati tu trostruku čistoću:  čistoću srca, čistoću govora i čistoću djelovanja.

(Božanski govor, 27. rujna 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 9. 2016.

Temelj cijelog svijeta je Gospodova ljubav (prema). Kad bi osoba bila u stanju naučiti napamet  bit svih svetih spisa (Veda) te kad bi mogla sastavljati pjesme na vrlo zanimljiv način, a ne bi imala pročišćeno srce, ta osoba bi bila beskorisna. Koju uzvišeniju istinu vam mogu prenijeti danas? Suvremeno obrazovanje nije pravo obrazovanje. Čini se da je obrazovanje danas  samo jedan hobi koji vam omogućava življenje. Dok se držite takva puta koji vam omogućava da sastavljate kraj s krajem, također potičete individualnu sebičnost. Cilj pravog obrazovanja trebao bi biti izgradnja karaktera. Obrazovanje u kojem nema svetosti i karaktera je beskorisno. Od kakve je koristi stjecanje tako mnogo vrsta obrazovanja? Vi morate pokušati naučiti tu mudrost kroz koju možete izbjeći smrt.

 (Ljetne ruže na Plavim planinama, 13. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 9. 2016.

Ako razvijemo suosjećanje i dobrotu (maitri), Bog će se pojaviti da bude uz nas. Bilo da smo u boli ili zadovoljstvu, u tuzi ili nevolji, u svakom trenutku moramo svoja srca razvijati na takav način da možemo primiti Paramatminu premu (Božju ljubav). S druge strane, ako razvijamo loše osobine poput želje da počinimo grijeh ili slušamo stvari koje osoba ne bi smjela slušati, ili ranimo i ozlijedimo druge, tada pravda, dobrota i iskrenost neće ostati blizu nas. Dakle, morate razviti svete osobine. Pandave su bili takvi plemeniti ljudi, to je razlog zašto su uživali u Gospodovoj blizini. Pandavama  je Kršna je bio životorodni dah, a za Kršnu su Pandave bile Njegovo tijelo.Za Pandave nije bilo trenutka kada Kršna nije bio prisutan. Što god da su vidjeli ili radili, to je bilo jedino zbog poticanja i snage koje su primali od Kršne.

(Ljetne ruže na Plavim planinama, 12. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 6. 2016.

Nakon što ste poslušali duhovno predavanje ne biste trebali trošiti vrijeme na nebitne stvari, već biste trebali sumirati naučeno i provesti ga u djelo. Dok sjedite ovdje, vi slušate, kad se vratite kući, vi morate promisliti o ovom materijalu i usvojiti ga. Nakon što ste upili ono što ste čuli ovdje, morate to početi provoditi da biste naučeno posve usvojili.  Ako ste bili u stanju sve ovo usvojiti, sve će sumnje biti razjašnjene i vi ćete dobiti snagu iz svoje  sumnjičavosti. Onaj tko nema sposobnost probavljanja patit će od probavnih smetnji. Ako ne uložite trud probaviti i provesti u djelo sve što čujete, učite i prihvaćate, od svega toga neće biti nikakve koristi. Osoba koja ponavlja da je puna sumnji zapravo pati od probavnih smetnji. Osoba koja može jasno razumjeti sebe nikada neće sumnjati.

(Ljetni pljuskovi u Brindavanu, 1. svezak, 4. poglavlje, 1974.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 6. 2016.

Kada vidimo Avatara  Narasimhu, osjetimo strah. Kada se Gospod  Narasimha ukazao, izgledalo je kao da Prahlada stoji u kutu pun straha. Tog trena je Gospod  Narasimha  pogledao u Prahladu  i upitao ga boji li se zastrašujućeg lika koji je došao kazniti njegova oca, no Prahlada je odgovorio da se ne boji Gospoda jer To je najdraži oblik koji osoba može razumjeti. Rekao je da je uistinu sretan što može vidjeti Gospoda. Gospod ga je onda upitao zašto se uplašio. Prahlada odgovori kako se bojao da će božanska vizija koju je dobio vrlo vjerojatno ubrzo nestati i on će ostati sam. Strah koji je mučio Prahladu bio je da će ga Bog napustiti na ovom svijetu i nestati. Prahlada je želio zamoliti Boga da ga ne napušta. Božja vizija i božanska ljepota su takve da ih samo Njegovi poklonici mogu razumjeti.

 (Ljetne ruže na Plavim planinama, 4. poglavlje, 1976..)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 12. 2016.

Baš kao što bi ljudsko tijelo propalo bez kralježnice, ljudski život također će potonuti bez morala i duhovnosti. Vaša kralježnica, sastavljena od trideset i tri kralješka, podupire cijelo ljudsko tijelo. Slično tomu, moralna i duhovna načela čine kralješke na  kralježnici ljudskog života. Što je besmrtnost? Uklanjanje nemorala je besmrtnost. Ljudski život koji je smrtan jednog dana će sigurno nestati. Stoga moramo težiti moralnosti koja je vječna. Taj moralni sjaj sada je prijeko potreban. Moja istinska želja je da bi mladi trebali njegovati moralni sjaj i težiti dobrobiti i uzdizanju zemlje, pogotovo kad su sebičnost i sebični interesi toliko izvan kontrole. Studenti i mladi moraju pokazati interes za moralna i duhovna načela Ramayane i u potpunosti upiti dobrobit iz njih. Stariji bi također trebali oblikovati svoj život u suglasju s moralom i duhovnosti.

 (Ljetni pljuskovi, 1. poglavlje, 1996.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 6. 2016.

Zamislite knjigu u svojoj ruci i dok je čitate, dolazi vam prijatelj. Vi ga zamolite da vam pozajmi deset rupija. Prijatelj  je voljan dati vam pozajmicu, no prije toga želi vidjeti koju knjigu čitate. Listajući ju, prijatelj unutra pronalazi novčanicu od deset rupija i pita vas zašto želite pozajmicu kad već imate novčanicu od deset rupija u knjizi. Vi odmah odgovarate: “Zaboravio sam da sam tih deset rupija stavio u knjigu! Više ne trebam pozajmicu! ” i sada ste jako sretni. Činjenica je da je novčanica od deset rupija na koju vas je prijatelj podsjetio uistinu vaša i da ste na nju zaboravili! Jednako tako, pravi Guru ističe božanske osobine u vama i skreće vam pozornost na izvor snage i mudrosti u vašem srcu.

(Ljetni pljuskovi u Brindavanu, 1. svezak, 5. poglavlje, 1974.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 6. 2016.

Ljudi plaču kad se rode. Ljudi plaču kad umiru. Ljudi plaču čak i između, zbog različitih stvari. Mi se, pak, moramo upitati hoće li ljudi plakati za stjecanjem pravog znanja o Konačnom? Hoće li plakati za Božjom milošću? Hoće li plakati za razumijevanjem i ostvarenjem Boga? Za života, želja je svakoga ljudskog bića  uživati u miru i radosti. No jesmo li uložili trud spoznati pravi razlog nedostatka mira i sreće u vlastitom životu? Mi možemo biti oslobođeni nedostatka takvog mira i sreće kad znamo ono što trebamo znati, kad zaboravimo ono što trebamo zaboraviti i kad dosegnemo odredište koje trebamo dosegnuti. Što je to što trebamo zaboraviti, a što trebamo znati? Što je to što bismo trebali postići? Moramo zaboraviti individualnost, tj. stajalište pojedinca (jiva). Trebamo znati što uistinu jest naše pravo Sebstvo. Moramo dosegnuti Božansko.

(Ljetni pljuskovi u Brindavanu, 6. poglavlje, 1972.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 6. 2016.

Ako razmišljamo o uznemirujućim temama dok jedemo svoj obrok, to će uzrokovati nemir u našem umu. Zato je naša tradicija da dok ljudi jedu, nitko im ne govori o neugodnim temama. Razlog je u tome što u trenutku kada razmišljamo o nečemu i misli prolaze kroz naš um, naše srce se usklađuje s tom vrstom misli. Kada sjedite kod kuće i netko glasno vikne: „Škorpion!“, bez obzira na to je li škorpion tu ili nije, vi ćete se stresti od same riječi, reagirati i maknuti se ustranu. Dakle, određene stvari koje uđu u naš um uskladit će nas s tom misli u svim našim djelima. Stoga, ako razmišljamo o božanskim osobinama Boga, postoji šansa da i sami razvijemo takve božanske osobine u sebi.

(Ljetne ruže na Plavim planinama, 4. poglavlje. 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 12. 2016.

Vaš život trebao bi biti obilježen disciplinom i moralom gdje god živjeli. Živite u suglasju sa savjesti. Vaši postupci trebali bi ostati jednaki bez obzira na to jesu li prepoznati ili neprepoznati, uočeni ili neuočeni. Teško je obuzdati um, ali ga možete preusmjeriti. Kada um, uronjen u materijalni svijet, preusmjerite prema Bogu, um dobiva moralnu snagu. Um uronjen u svjetovne aktivnosti pretvara vas u zatočenika svijeta, a um uronjen u Boga čini vas slobodnim. Vaše srce je brava, a vaš um je ključ. Kada okrenete ključ ulijevo, on zaključava. Ali kad ga okrenete udesno, on otključava. Okretanje ključa jest ono što čini razliku. Stoga je um uzrok vašeg oslobođenja ili vašeg ropstva. Što je onda oslobođenje (moksha)? To nije klimatizirana vila, već stanje bez zabluda (moha).

  (Ljetne ruže na Plavim planinama, 1. poglavlje, 1996. )

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 6. 2016.

Kada koristimo frazu ‘sloboda izbora’, s poštovanjem prema duhovnom putu, upotrebljavamo ju samo s obzirom na naše razumijevanje Božanskog. Bog je beskonačan, a osoba je slobodna imati vlastitu sliku Boga, a opet može uživati u bezgraničnom aspektu Boga. Tkanina može biti različita, no osnovni materijal – nit –koja čini tkanine različitih vrsta, je ista. Ukrasi su različiti, ali zlato od kojeg se izrađuju ukrasi je isto. Boje krava mogu biti različite, no mlijeko je isto. Cvijeće može biti različite vrste, ali štovanje za koje se ono koristi je isto. Ljudska bića propustila su tu  važnu točku, što je posljedica njihova neznanja. Zbog takva neznanja, ljudi su se podvrgnuli brojnim teškoćama. Bog je jedan, ali svaki bi pojedinac,  prema vlastitu izboru, trebao moći stvoriti Lik za sebe.

(Ljetni pljuskovi u Brindavanu, 1. svezak, 5. poglavlje, 1974.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 6. 2016.

Određeni zakoni također kontroliraju pet elemenata koji čine Zemlju. Čak se  i beskrajni ocean giba prema određenim zakonima i pravilima. Kako bi se uspostavila ova ograničenja na svjetovnoj razini, potrebna je neka disciplina. U kontekstu cijelog svijeta, ljudski život je samo dio. Stoga ljudski život mora biti reguliran. Bilo to radi ljubavi, mržnje ili ljutnje, neka pravila su potrebna. Da bismo na ovome svijetu izvršavali bilo kakav posao, trebamo imati određeni red i određenu disciplinu. Niti jedan posao, koji izvršavate bez discipline, neće donijeti dobre rezultate. Ono što vlada svijetom jest vladavina prava. Ono što je potrebno da biste imali kontrolu nad sobom i stavili se pod vladavinu prava jest disciplina. Ova kontrola nad sobom je poput pokore (tapas). Život, u kojem nema discipline ni kontrole, propast će ovog ili onog dana. Čovjek mora prepoznati istinu da bi nad ljudskom prirodom trebale postojati kontrole i ograničenja.  

(Ljetne ruže na Plavim planinama, 6. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 10. 2016.

Svatko od vas ima svoju vlastitu snagu i slabosti, strahove i mane, vještine i nedostatke, zato ne postoji jedan recept za sve. Morate nastaviti od tamo gdje se sada nalazite vlastitim tempom i u skladu sa svojim unutarnjim svjetlom. No čim ste uhvatili odbljesak atmičke stvarnosti Izvora iz kojeg ste izronili i Cilj s kojim ćete se stopiti, cilj putovanja bit će dosegnut  prije ili poslije. Zanesenost  tijelom i osjetilima koja njime vladaju, svijetom koji hrani ta osjetila kao i očaranost  hvalisavim pustolovinama u potrazi za slavom i bogatstvom – sve to postat će besmisleno i nestat će jednom kad ugledate svjetlucanje atmičke stvarnosti – bilo posredovanjem Milosti, Učitelja (gurua)ili na neki drugi način. Osoba će tada umjesto vezanosti za tijelo (deha-bhranti) koja ga sada muči, žudjeti spoznati i odrediti sebe kao božanskog stanara (Dehi).

 (Božanski govor, 16. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 7. 2016.

Razmotrimo ovaj primjer. Velik broj naranči dovezli su kamionom i ostavili ih u tvornici. Neke od naranči su zelene, neke žute, jedne su zrele, druge prezrele i tako dalje. Od svih tih naranči oni cijede sok i spremaju ga u boce pod zaštićenim imenom. Jednom kada je sok iscijeđen i uliven u boce, više ne vidite različite oblike  naranči koje ste vidjeli prije. Ne možete reći koji dio soka dolazi iz koje naranče. Slično tomu, kada se svi stopimo s Bogom, više nećemo raspravljati o različitim pojedinačnim oblicima i imenima. Vidjet ćemo samo jedan zajednički aspekt Boga (Brahmana) koji sja u svima.

(Ljetni pljuskovi u Brindavanu 1. svezak, 5. poglavlje, 1974.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 7. 2016.

Drvo života je drvo zablude, s granama, lišćem i cvijećem. Možete ga spoznati kao takvo kada sva svoja djela radite s posvećenošću Bogu. Vidite Ga kao snagu kroz svaku stanicu, kao sunce koje grije i gradi svaku malu biljku. Vidite Ga u svima, štujte Ga kroza sve jer On jest sve! Sudjelujte u aktivnostima, ali ispunite ih s predanošću: predanost je ta koja posvećuje! List papira može biti smeće, no ako je to potvrda koju ste zavrijedili, vi je cijenite i čuvate, zar ne? To čak postaje putovnica za vaš napredak u životu! Tu su ujedno namjera i misao (bhava) iza vaših postupaka koji su važni, a ne vanjska prezentacija i predstava (bahya). Rad, štovanje i mudrost su komplementarni, a ne kontradiktorni! Nemojte ih razdvajati! Rad su vaše noge, štovanje su vaše ruke, a mudrost je vaša glava. Sve troje mora surađivati tijekom vašeg života!

 (Božanski govor, 14. siječnja 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 7. 2016.

U svetim hramovima kao Tirupati ili Bhadrachalam  pronaći ćete samo idole oblikovane u kamenu. Ali kada ga prožme osjećaj predanosti, taj kamen postaje najuzvišenije blago ljudskog uma. Mnogi gube dragocjeno vrijeme raspravljajući koji je put štovanja – dužnost, predanost ili mudrost – uzvišeniji nad drugima, no oni su komplementarni. Poučite svoj um tajni preobrazbe svakog svog djela s pomoću predanosti  u sveto bogoslužje. Tada nećete nikada patiti zbog razočaranja i žalosti. Gospod je tako ispunjen milošću da je On voljan voditi i čuvati svako biće koje Mu se preda. Da bi osvojili Njegovu milost, sve što morate učiniti jest biti prožeti ispravnošću (dharma) tako da je svako vaše djelo dostojno Boga! Oštrim dlijetom svojega intelekta oblikujte vlastiti um u savršenu sliku Gospoda! Tada ćete zasjati  božanskim sjajem. Od sada se posvetite ovom plemenitom idealu!

(Božanski govor, 14. siječnja 1996.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 7. 2016.

Upa-vasa (upa-blizu, vasa-živi) znači živjeti u blizini Boga. Povremeni post propisan je kako bi pomogao da se vaš probavni sustav oporavi i dobije prijeko potreban odmor. Zavjete, bdijenja, post i sve oblike voljno prihvaćenih ili prisilno pretrpljenih teškoća treba promatrati kao poticanje duhovne snage, a ne kao slabljenje tjelesne snage. Vrtlari okopavaju korijenje i režu divlje grančice kako bi biljka mogla brže izrasti u snažno i visoko drvo. Neki ljudi, međutim, ponedjeljkom poste za Shivu, četvrtkom za Mene, petkom za Lakshmi, subotom da bi umilostivili Shanija i tako dalje! Ovi pogrešno usmjereni poklonici narušavaju svoje zdravlje i dobrobit pretjerujući sa zavjetom posta. Kada vas misli o hrani opterećuju, a glad ometa, tada je puno bolje jesti nego postiti. Sjetite se da je svrha posta provesti vrijeme u kontemplaciji o Bogu, a ne kažnjavati tijelo preskačući obroke ili niz obroka.

(Sathya Sai govori, 6. svezak, 2. poglavlje, ožujak 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 7. 2016.

Služiti drugim ljudskim bićima potrebnije je nego služiti Gospodu. U stvari, takvo služenje jednako je služenju Bogu. To je put pravog bogoslužja. Jer kako drukčije možemo više zadovoljiti Boga nego zadovoljivši Njegovu djecu? Purusha Sukta govori o Bogu (Purusha) s tisuću glava, tisuću očiju i tisuću nogu. Tako govoreći: “Svi smo mi On!”. Iako se spominje tisuću glava, tisuću očiju i tisuću nogu, nema spomena o tisuću srca! Postoji samo jedno srce! Ista krv teče kroz sve ruke, oči, stopala i udove. Kada njegujete ud, vi ustvari njegujete cijelo tijelo. Slično tomu, kada služite svojim bližnjima, vi zapravo – služite Bogu!

(Sathya Sai govori, 6. svezak, 2. poglavlje, ožujak 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 7. 2016.

Današnji ljudi streme tome da budu naivni u svojim postupcima. Oni slijede isprazne učitelje i od njih traže odgovore. Kada se učitelji sami batrgaju u vezanosti, kako će onda vas osloboditi? Kako netko ispunjen iluzijama može vas osloboditi od vaših iluzija? Neki ljudi konstantno traže neke duhovne poruke (mantra). Koja je mantra koju vi trebate? To je razumijevanje vaše prave prirode. Ta mantra je u vama. Svatko u sebi ima mantru, tantru i yantru, tj. duhovnu poruku, način kako da ju prakticira i instrument za njezinu primjenu. Vaš proces disanja zaista sadrži mantru koju trebate: ja sam to (so-ham). Što je instrument (yantra)? Vaše fizičko tijelo! Što je tantra? Vaše srce! Kada imate sve troje, zašto od bilo koga tražiti poruku? To je znak slabosti i neznanja. Ne idite u potragu za guruima.

(Božanski govor, 7. srpnja, 1990.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 1. 2017.

Ljubav prema Bogu je predanost. Predanost nije nešto objektivno i konkretno – to je unutarnje iskustvo što izvire iz srca. O čemu mislite, to postajete. Dakle, vaše srce mora biti ispunjeno  dobrim osjećajima. Vaša osjetila moraju biti uključena u dobra djela. Kada su vaše oči okrenute k Bogu, cijela kreacija postaje božansko utjelovljenje. Kada je problem u vašim očima, vaša vizija je iskrivljena i nejasna. Kada je vaš vid poboljšan jer nosite ispravne naočale, sve možete jasno vidjeti. Sve u svemiru svjedoči o Gospodovoj slavi. Naučite prihvatiti svako iskustvo kao dar od Boga. Kada su vaša srca ispunjena ljubavlju prema Bogu, svi vaši osjećaji bit će posvećeni  ljubavlju, a druge neželjene misli automatski će nestati. Poklonici često mole Gospoda da dođe i boravi u njihovim čistim i mirnim srcima. U nečistu srcu nema mjesta za Boga.

 (Božanski govor, 9. siječnja 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 7. 2016.

Godinama ste slušali Moje govore. Ako ste zadovoljni samo slušanjem, to je obični gubitak vremena. Trebate razmišljati o tome što ste čuli i pokušati primijeniti naučeno. Slušanje (sravanam), promišljanje (mananam) i primjena u praksi onoga što je naučeno (nidhidhyasanam) – to su razine duhovnoga putovanja. Ponavljati  poput  papige ono što se čulo nije vrijedno ni trenutka uživanja u slatkoći riječi. Rijetki su poklonici koji se trude otkriti što je to iskrena predanost, većina ih tvrdi za sebe da su poklonici i ponašaju se kao da jesu poklonici. Pjevanje i ponavljanje Božjeg imena (bhajani japa), izvođenje žrtvovanja i rituala (yaga yajna) nisu stvarni  znak predanosti. To su samo ceremonije kojima osoba ispire svoje nečistoće. Svih devet oblika štovanja osmišljeno je kako bi se postigla čistoća uma i srca. No čistoća se treba vidjeti i u postupcima,  poput odjeće koja je oprana da bi se nosila. Bez čistoće u djelima, prava priroda sebstva ne može biti prepoznata.

(Božanski govor, 11. srpnja 1987.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 7. 2016.

Danas slavimo Guru Poornimu, dan koji se najčešće smatra prigodom za štovanje  Gurua (vjerskog ili drugog učitelja). Postoji osam vrsta gurua  koji prenose duhovne upute različitih oblika. Među njima, uistinu važan guru je Vihitha Guru, tj. učitelj koji uklanja sumnju iz učenikova uma i otkriva mu proces samootkrivanja  i samoostvarenja. Guru bi trebao uništiti tamu neznanja (o osobnoj stvarnosti) i osvijetliti učenikov um. Prosvjetljenje mora dovesti do percepcije osobne stvarnosti koja je iznad imena, lika i osobnosti. Nema nikakve svrhe ići u potragu za guruimaGuru postoji u svakome od nas. To je načelo Atmana. On je Vječni Svjedok, On je savjest u svakome. Neka sva djela budu učinjena pod vodstvom te Savjesti.

(Božanski govor, 11. srpnja 1987.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 7. 2016.

Iako je čovječanstvo bilo izloženo mnogim Božanskim utjelovljenjima (Avatar),  ljudi još nisu posve razumjeli sve aspekte Došašća. Trebali bismo preispitati razloge zašto bestjelesni Gospod preuzima ljudski lik i dolazi među ljude. To je zato da bi se On mogao pomiješati s ljudskim bićima, postaviti im primjer i ideal, prenijeti im sva učenja koja bi ljudi trebali naučiti. Mnogi u svojoj nevinosti i neznanju pitaju zašto bi Avatar  koji je svemoguć  trebao podvrgavati Sebe svim nevoljama i zašto bi On trebao podnositi glad i patnju prisutnu svuda uokolo. Avatar koji ima sve moći trebao bi moći u jednom trenutku ukloniti svu takvu patnju. Ako ima ikakva smisla u takvom pitanju, zašto bi Avatar uopće trebao doći u ljudskom liku? On može ostati bestjelesno Božanstvo i činiti sve te stvari iz tog položaja. S vremenom i pod određenim uvjetima sve ono što mora biti učinjeno i sva ta djela moraju biti izvedena – na ljudskoj razini.

(Ljetne ruže na Plavim planinama6. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 7. 2016.

Postoje određene bitne korektivne aktivnosti, ne činiti ih i očekivati da Avatar jednostavno ukloni svu patnju, jako je glupo. Najprije biste trebali uložiti trud da na ispravan način iskoristite darovanu vam mentalnu i tjelesnu snagu. Ako ste tako lijeni da se ne služite ni mentalnom ni tjelesnom snagom koju imate, što ćete učiniti s božanskom snagom? Samo zato što vam je Bog dao dovoljno hrane, očekivati od Njega da vam On mora pomoći i unijeti tu hranu u vaš želudac zbilja je lijena ideja. Trebali biste na pravilan način iskoristiti Božje darove svojih ruku, nepca i usta. Ako izaberete ne služiti se tijelom, umom i mentalnom  snagom  na dobar način, tada vam nitko ne može pomoći!

(Ljetne ruže na Plavim planinama 6. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 7. 2016.

Bog je svemoguć  i može otopiti čak i kamena srca, no On neće poduzeti takvo što. Ljudska bića imaju snagu ispraviti svoj put pridržavajući se životnih ciljeva (purushartha —dharma/ispravnost, artha/obilje, kama/želja, moksha/oslobođenje). Stoga, Bog očekuje od vas da najprije vlastitim trudom pravilno postavite svoje misli i tek onda zatražite Njegovu pomoć. Vaš život mora biti nalik na seljanku koja nosi na glavi vrč pun vode. Dok hoda, ona razgovara i šali se s drugim ženama, no ipak vodi brigu o vrču punom vode na svojoj glavi. Isto tako, dok živimo u normalnom svijetu uzimajući stvari koje nam dolaze olako, morat ćemo voditi veliku brigu o duhovnim aspektima; ne smijemo ih zaboraviti niti ignorirati. Ma kakav posao ili zadatak morate obaviti, ako svoju pozornost  usmjerite na Boga, tada će se Bog uvijek pobrinuti za vas.

(Ljetne ruže na Plavim planinama,  7. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 7. 2016.

Mlada majka stavlja bebu na spavanje i kad maleno zaspi, ona se pobrine za druge kućanske poslove. No cijelo vrijeme njezina je pažnja na bebi, a njezine misli uvijek o tome kada će se dijete probuditi. Makar bila uključena u neki hitan i važan posao, majčina  pozornost je na bebi i čim začuje plač, ona dotrči do nje. Majka ne čeka kako bi analizirala u kojem tonu (raga) i ritmu (tala) njezino dijete plače. Baš kao što će majka dotrčati  čim čuje bebin plač, tako isto, čim osoba iz dubine srca zavapi za Gospodom, Bog odmah odgovara i pomaže svakom pokloniku. Bog ne pita koji je put poklonik prihvatio ni koje bhajane pjeva da bi Ga zazvao, već On traži iskrenost  kojom je poklonik za Njim zavapio. 

(Ljetne ruže na Plavim planinama, 7. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 7. 2016.

Kada zraka svjetlosti obasja nekoliko krhotina stakla, svjetlost se rasprši u bezbroj smjerova. Neki ljudi stoga mogu pomisliti da svjetlo dolazi iz mnogih različitih izvora. To nije točno. Jedan izvor svjetlosti obasja mnogobrojne obojene naočale pa se čini da je sastavljen od različitih boja. Ako isto svjetlo padne na zemlju, mi ga ne bismo mogli vidjeti jer tlo ometa i upija svjetlost. Na isti način, ako blještav sjaj Gospodove milosti padne na čistu (sattwik) osobu, on/ona će blistavo zasjati. Ako ista Gospodova milost padne na osobu s agresivnim (rajasic) osobinama, to će njega/nju potaknuti da razvije nekoliko svjetovnih želja. Ako ista milost padne na osobu s inertnim (tamasic) osobinama, milost neće samo proći kroz nju bez ikakva učinka, već bi mogla izgubiti i nešto od svoga sjaja.

 (Ljetne ruže na Plavim planinama, 8. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

31. 7. 2016.

Danas svi žele čitati ili slušati novosti koje dolaze sa svih strana svijeta. Oni misle da je njihova misija znati sve što se događa, no pokušava li itko čuti ono što dolazi iz njih samih? Pojedinac koji ne može razumjeti ili prepoznati svoju vlastitu prirodu nije postigao ništa. Sve što ste naučili tijekom obrazovanja čini se da služi samo za uspjeh u  životu. Ta nepoželjna osobina postala je iluzija našeg uma. Osnova za ovu želju je vaša vezanost i mržnja. Ova vezanost i mržnja obično se mogu vidjeti u onima koji razmišljaju da su drukčiji od sredine oko njih. Sve dok osoba razmišlja da joj taj određeni auto ili kuća pripadaju, tu će postojati vezanost za ono što ona misli da joj pripada, kao i odbacivanje svega za što ona misli da joj ne pripada.

(Ljetne ruže na Plavim planinama, 8. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 12. 2016.

Oltar mora biti središte svakog doma. Miris cvijeća i tamjana koji se širi s oltara treba prožimati dom i pročistiti ga. Majka mora biti primjer čineći oltar srcem kućanstva. Ona mora disciplinirati djecu u osobnoj higijeni, poniznosti i gostoljubivosti, dobrom ponašanju i služenju. Svojim primjerom i pravilima mora ih uvjeriti da poštuju starije te da odvoje neko vrijeme ujutro i navečer za molitvu i tihu meditaciju. Oltar mora biti čist i posvećen. Posebni festivalski dani trebaju se slaviti kako bi se njihova važnost utisnula u umove mladih. Ma koliko sebičan i tašt bio muž, sustavnim uvođenjem  rasporeda sa štovanjem Boga kao najvažnijom točkom u domu, muž će vrlo brzo spoznati kako je dom usmjeren Bogu – mjesto mira i radosti. Ubrzo, i on će Ga slijediti i biti stup vjere.

(Božanski govor, 26. srpnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 8. 2016.

Oko je veliko samo jedan inč, a može vidjeti zvijezde udaljene milijune milja. No je li oko ono koje vidi? Može li oko vidjeti sebe? Ne može. Morate naučiti kako razumjeti druge, a još više od toga - kako razumjeti same sebe. Vi ste jako znatiželjni o drugima i svemu oko vas. Čak i povremene poznanike koje susrećete na javnim mjestima kao što su vlakovi, zračne luke ili autobusi  pitate o njihovim obiteljima, imovini i podrijetlu. No znate li vi svoje podrijetlo, svoju imovinu, baštinu i status? Vi ste Manuja, što znači – rođen od Manua, tj. osobe koja je postavila moralne zakone, a oni su vaša imovina i naslijeđe. Vi u svojim srcima imate ustoličenoga Gospoda  i zato ste u biti božanski. Vi poričete ovo dragocjeno bogatstvo i govorite da ste siromašni i slabi u duhu! Da biste vidjeli svoje vlastite oči, potrebno vam je zrcalo, a da biste vidjeli sebe u svojoj prirodnoj raskoši potreban vam je Učitelj(guru). 

(Božanski govor, 19.veljače 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 8. 2016.

Neka drveća banyan izgledaju jako veliko i imaju mnogo, mnogo manjih izdanaka pa izgledaju poput palače. Ali njihovo sjeme je vrlo maleno, poput sjemena gorušice. Je li istina da tako sitno sjeme u sebi sadrži takvo veliko drvo ili je to naša zabluda? Mi znamo da to je istina. Sjeme je sitno, no kad ga položimo u zemlju, hranimo i njegujemo, ono će niknuti i izrasti u veliko drvo. Voće, cvijeće i lišće – sve nastaje iz malenog sjemena. Na  isti način, u ovom vašem velikom tijelu, postoji beskrajno malo sjeme zvano atman. Ako ga hranite i dopustite da raste i napreduje, tada će ono pokazati božanski oblik svemira. No gdje bismo trebali posaditi ovo sjeme, kako ga trebamo zaštititi i poticati da izraste u veliko drvo? Možemo li staviti to sjeme u svoj dlan i zalijevati ga vodom? Sjeme će postati drvo samo ako ga položimo u zemlju i na odgovarajući način zalijevamo. I kad je u tlu, ako smo ga posadili preplitko ili preduboko, ono  neće izrasti u drvo. Ako možemo položiti sjeme Božjeg imena u zemlju našega srca i njegovati ga vodom ljubavi, ono će niknuti u dobro drvo.

(Ljetne ruže na Plavim planinama, 8. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 8. 2016.

Božanska vizija kozmičke forme (vishwavirat) opisana je kao Jedan koji ima tisuće glava, tisuće nogu i tisuće ruku. Kako je nastala ova vizija Vishwavirat ? To je samo uvećana slika onoga što je u nama. Kada otvorim oči, vidim tako mnogo glava, ali kad su Mi oči zatvorene, Ja ne vidim nijednu glavu. Kada su Mi oči otvorene, Ja ne vidim samo tisuću glava, već vidim i ovaj zid, prozor i sve oko Sebe. Ako osoba izađe van i gleda otvorenih očiju, ona vidi planine, nebo, rijeke i udaljena područja. No ako u tom trenutku zatvori oči, kako to da ona ne može vidjeti čak ni malenog mrava? Ako su oči otvorene, možemo vidjeti cijelu kreaciju, ako su zatvorene, ne možemo vidjeti ništa u kreaciji. Stoga zaključujemo da je cijela ova kreacija nastala iz naše osobne vizije. Baš kao što izvanjskim vidom možemo vidjeti kreaciju, tako s pomoću unutarnje vizije možemo vidjeti vlastito unutarnje Sebstvo.

(Ljetne ruže na Plavim planinama, 8. poglavlje 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 8. 2016.

Ne možete postići sukham s pomoću sukham (sreću s pomoću ugode). Oslobađanje radosti može se postići jedino napornim radom i preispitivanjem. Kroz intenzivnu bol žena postiže blaženstvo majčinstva. Trudeći se, seljak može dobiti željeno sjeme iz polja. Nakon dugotrajna i uporna učenja danju i noću student polaže ispite i zavrjeđuje  željenu diplomu. Lišite se luksuza i ugode; ne vežite se za one koji su vam dragi i bliski iz pukog neznanja što vam je najdraže i najbliže;  borite se, neprekidno težite –  tada ste blagoslovljeni  neizrecivim blaženstvom stapanja s Univerzalnim, sa Sakshathkarom. Tuga je ona koja čini radost vrijednom i dragocjenom; mrkla noć potiče tragatelja za svjetlom; smrt je ta koja daje polet životu.

(Božanski govor, 16. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 8. 2016.

Bog ima mnogo imena i likova, ali On je jedan. Učenjaci govore: „Jedna Istina s mnogo imena (ekam sath viprah bahudha vadanti)“. Kad ste spoznali to, poštujte sve, volite sve i pružite radost svima. Tada ćete postati Bog! Kada prepoznate činjenicu da je božansko u svima jedno te isto, nestaje osjećaj dvojnosti. Vi možete misliti da je to jako teško, ali zapravo je vrlo jednostavno. Niste sposobni prepoznati tu istinu zbog pogreške u svojoj viziji, a ne zbog Stvoritelja. Ispravite viziju i percepciju, prepoznajte jedinstvo u različitosti. U ovom svijetu je stalna borba između dobra  i zla. Mnogi su ljudi ljubomorni na druge i ružno govore o njima. Ali nemojte pridavati nimalo važnosti takvim kritikama. Pohvale i zlostavljanja uobičajena su za čovječanstvo. Nekoliko uzvišenih ljudi suočilo se sa sličnim teškoćama i hrabro ih je nadvladalo. Živite u istini i ljubavi, i nećete biti povrijeđeni.

(Božanski govor, 23. studenoga 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 8. 206.

Vede su nam dale četiri Mahavakye (velike izjave): (1) Ti si To (Tat Twam Asi), (2) Trajna integrirana Svjesnost  je Bog (Prajnanam Brahma), (3) Ja sam Bog (Aham Brahmasmi) i (4) Duša je Bog  (Ayam Atma Brahma). Svi vi znate ove izjave i stalno recitirate te riječi, ali ih ne primjenjujete u praksi. Ponavljanje bez djelovanja  jest obični egzibicionizam. Vi govorite: „Svi su Bog (Brahman)“, ali mrzite druge. To je licemjerje. Ako osjećate odbojnost  prema nekom pojedincu, tiho se držite daleko od njega. Nemojte ga mrziti, pokušajte razviti ljubav prema njemu. Nikoga nemojte kritizirati niti mrziti. To je Moja poruka za vas danas. To je lekcija koju morate usvojiti. Ja volim sve i nemam mržnje ni odbojnosti ni prema kome. Svi su moji poklonici, prijatelji i djeca. Za Mene, svi su Jedno. Ovaj je svemir velika knjiga. Vaša unutarnja svjesnost (Antaratma) je vaš Guru. Bog je vaš najbolji prijatelj.

(Božanski govor 23. studenoga 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 1. 2017.

Ovaj mjesec poznat je kao Pushyamasa, prema hinduističkom kalendaru poznat po miru, blagostanju i radosti koje donosi. Stoga se posebno vrednuje. Bez obzira na to koliko cijene sebe, ako ljudi ne odbace svoje loše misli i djela, to će biti uzalud. Suosjećajte, pa i s onima koji vas mrze. Nadzirite svoju ljutnju i druge loše sklonosti. Slavljenje kretanja Sunca prema sjeveru (Uttarayana) koje se smatra povoljnim trebalo bi biti u znaku duhovne preobrazbe ljudi, a ne raskošna i bučna slavlja. Trebali biste shvatiti koliko mnogo dugujete Bogu za sve pogodnosti koje uživate u životu – one su zapravo Njegovi darovi, uključujući zrak koji udišete i vodu koju pijete. Zar ne biste trebali biti zahvalni Bogu za sve to? Bez zahvalnosti život je besmislen.

 (Božanski govor, 14. siječnja 1994.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 8. 2016.

Utjelovljenja ljubavi! Da bi naša nacija napredovala, mora postojati potpuno jedinstvo među njezinim stanovnicima. Naši veliki vođe podnijeli su velike žrtve i osigurali nam slobodu. Premda smo stekli neovisnost, jedinstvo nije ostvareno. Kakva je korist od slobode bez jedinstva? Mržnja je posvuda. Ako ovakvo nejedinstvo i dalje postoji, kako može teško osvojena sloboda biti očuvana? Ljudi ne slijede ispravan put. Vi morate usvojiti put potpunog jedinstva kako bi svaki građanin (Bharatiya) mogao s ponosom reći: “Ovo je moja voljena zemlja, ovo je moj materinski jezik i moja religija.” Također, trebali biste očuvati ugled i tradiciju svoje obitelji. Mnogi ponavljaju slatko ime Gospoda Rame, ali postoji li itko tko uistinu njeguje vrline koje GospodRama predstavlja? Gospod Rama je rekao: “Majka i domovina veće su od raja! – janani janma bhumishcha swargadapi gariyasi “ Vi morate prepoznati tu istinu i živjeti u skladu s njom.  

(Božanski govor, 23. studenoga 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 8. 2016.

Kad ptica uleti u dvoranu zrcala, ona vidi mnogobrojne  odraze svojega lika. Misli da je unutra mnogo ptica i da su one njeni suparnici. Zato se zabija u zrcala, a staklo se razbija u krhotine. Sada ona vidi onoliko ptica koliko je krhotina zrcala. Kada su sva zrcala razbijena u sitne komadiće, više nema odraza i ptica leti dalje. To je neznanje. Za razliku od ptice, kad mudar čovjek uđe u sobu, on prepoznaje da sve ono što vidi jesu odrazi njegova lika i sretan je. Na isti način, onaj tko vidi sebe u svima drugima i na njih gleda kao na svoj odraz jest istinsko ljudsko biće. Načelo očitovanja koje je vidljivo u izvanjskom svijetu jednako je načelu koje postoji u pojedincu. Imena, oblici i sposobnosti spoznati su odvojeno, ali oni su samo – odrazi. Ono što pokušavate vidjeti u džamiji ili u hramu jest -  u vama. Sva sadhana učinjena je kako biste doživjeli tu unutarnju stvarnost.

 (Božanski govor, 23. studenoga 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 8. 2016.

Mahabharata nas poučava kako trebamo biti svjesni da su naša vlastita djela odgovorna za naše tuge i radosti. Ali, kao ljudska bića, vi morate činiti ono što je potrebno. Nemojte razmišljati o tome da ćete bez Božje milosti postići ovo ili ono, da ćete moći postići velike stvari. Nemojte se umoriti u tom procesu. Vrsta sjemena koje ste posadili i koje je urodilo vašim današnjim položajem odredit će rezultate koje ćete dobiti kasnije. Vi možete biti jako inteligentni i pametni,  no sva vaša inteligencija i pamet neće vam omogućiti da 'preskočite' svoju vlastitu karmu. Kad se rodite, Brahma, Stvaratelj, pripremio vam je vijenac svega dobrog i lošeg što ste učinili i stavlja vam ga oko vrata. Nužno je za nas  prepoznati ovaj uzročni odnos. Mi smo odgovorni za dobro i loše, a naše su želje, zapravo, posljedica toga.

 (Ljetne ruže na Plavim planinama, 8. poglavlje 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 8. 2016.

Znate li zašto vam je dano ljudsko tijelo? Da ga odvedete do svih kutaka svijeta? Ne, to nije njegova svrha. Tijelo vam je dano da biste s pomoću njega potvrdili istinitost izjave: „Tijelo je namijenjeno za činjenje dobra drugim ljudskim bićima.“ Utjelovljenja Božanske duše (Divya atman swarupa)! Na nama je da prepoznamo kako suosjećanje koje sva živa bića zavrjeđuju od nas, stvara bit našeg bića koja je sposobna dobiti viziju atmana. Najveća pokora (tapas) je ujediniti suosjećanje prisutno u svim bićima. Za razliku od krave, konja, slona ili drugih životinja, svetost života koja je dana ljudskom biću na vrlo je visokoj razini.

 (Ljetne ruže na Plavim planinama, 10. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 8. 2016.

Što točno znači Sai BabaSai znači tisuću lotosa (sahasrapadma), ostvarenje, neposredno iskustvo Gospoda (sakshatkara) i sl., Ayi znači majka i Baba znači otac. Stoga, Sai Baba znači On koji je oboje – i Otac i Majka, i Cilj svih yogijskih pothvata; On koji je uvijek milostiva Majka, najmudriji Otac i Cilj duhovnih nastojanja. Sai Baba je izvan dosega najpronicljivijeg intelekta, nedostižan i najoštrijem umu. Čak ni sedam velikih mudraca (rshi) nije uspjelo razumjeti uzvišenost Boga. Zato Me nemojte pokušavati istražiti, već razvijte vjeru i primite blaženstvo (ananda) putem ljubavi (prema). To je najviše što možete učiniti i tako ostvariti dobrobit. Nemojte trčati za svakim i izgubiti se kao brbljavac koji ponavlja napamet naučene stvari i nosi ogrtač fakirizma, samokažnjavanja i trapljenja. Preispitajte, prosudite i zatim se divite. Preispitajte njihovo svakodnevno ponašanje, njihove motive, perspektivu i usklađenost između onoga što govore i onoga što rade.

(Božanski govor, 27. veljače 1961.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 12. 2016.

Istinsko ljudsko biće je ono koje slijedi i primjenjuje načela ispravnosti (dharma). Gorenje je priroda (dharma) vatre. Hladnoća je dharma leda. Vatra nije vatra bez gorenja. Led nije led bez hladnoće. Slično tome dharma ljudskog bića leži u djelovanju  tijelom slijedeći zapovijedi srca. Svako djelo učinjeno sa skladom između misli, riječi i djela čin je pravednosti (dharma). Ispravan (dharmic) život je božanski život. Mi izgovaramo riječ dharma ne znajući njezinu pravu prirodu i veličanstvenost.  Dharma ima različite oblike: dharma domaćina, redovnika, pustinjaka i odricatelja. No dharma srca je najuzvišenija dharma. Ova dharma srca uistinu je i dharma života. Ramayana u sebi sadrži bit dharme pojedinca, obitelji i društva. U stvari, svaki čovjek koji utjelovljuje Ramine ideale na neki način je sam Rama. Dakle, za svakog pojedinca važno je da njeguje Ramine ideale.

(Ljetni pljuskovi, 2. poglavlje 1996.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 8. 2016.

Ljubav (prema) je poput dragocjena dijamanta. Ljubav je strana osobama koje su sebične, umišljene ili razmetljive. Gdje se onda ta ljubav može pronaći? Ovaj dragocjeni dijamant možete dobiti jedino u Kraljevstvu ljubavi, u Ulici ljubavi, u trgovini ljubavi. On se može zadobiti jedino srcem punim ljubavi. Možete upitati: "Zar nije cijeli svijet prožet ljubavlju? Zašto onda ljubav nije lako dostupna?" Ljubav za koju se smatra da prožima svijet nije prava ljubav. Ljubav ne može biti povezana s tijelom, osjetilima, umom ni intelektom. Bilo što povezano s tim jest obična vezanost (anuraga). Duhovni (atmički) život jedino je život ispunjen ljubavlju. Stoga, vodite duhovni život, ne život vezan tijelom, umom, osjetilima i intelektom. Život povezan s tijelom, osjetilima, umom i intelektom nikad ne može biti slobodan od sebičnosti, umišljenosti i hvalisanja.

 (Božanski govor, 21. kolovoza 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 8. 2016

Vi možete razmišljati da su ljubav u vama i ljubav koju daje Bog jednake. No postoji razlika. Božanska ljubav je posve nesebična, apsolutno čista, vječna i nepogrešiva. Većina ljudi u svijetu traži stvari, uključujući i Boga, jedino iz sebičnih razloga. Ljudska ljubav je sebična i zaprljana. Takva sebična ljubav ne može se stopiti s božanskom ljubavlju. Samo kada ste slobodni od egoizma, ponosa, mržnje i zavisi, Bog će prebivati u vama. Ako je osoba uronjena u svjetovna zadovoljstva i vodi zemaljski život  bez odricanja (tyaga), njezina predanost je sebična, umjetna i  samozavaravajuća i neće ju dovesti do Boga. Bog ne može biti osvojen tako lako. U srcu ima samo jedno mjesto i to za samo jednu osobu.  Ako ustoličite svjetovne želje na to mjesto, kako onda možete očekivati da Bog sjedne u vaše srce? Bog će prihvatiti to mjesto jedino ako ga oslobodite od drugih stvari.

 (Božanski govor, 21. kolovoza 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 12. 2016.

Isus je poučavao: „Bog je ljubav“. Umjesto da prepoznaju tu osnovnu istinu, ljudi dopuštaju mržnji, zavisti i drugim lošim osobinama da prljaju njihovu vlastitu ljubav. Vama je podarena osobina  ljubavi, ne samo kako biste ju izrazili iz sebičnih razloga već  da biste ju usmjerili prema Bogu. Isus je jasno rekao: „U uzvraćanju dobroga dobrim nema ništa velikoga“. Trebali biste činiti dobro čak i prema onima koji su vas povrijedili. Ljubav je sredstvo za razvijanje predanosti i postizanje oslobođenja, odvojeno od drugih stvari. Jedino je ljubav prema Bogu prava ljubav. Kraljevska cesta za čovjeka je spoznati božansko u sebi i svima. Tamo gdje je vjera, tu je   ljubav. Tamo gdje je ljubav, tu je  mir. Gdje je mir, tu je istina. Gdje je istina, tu je  blaženstvo. Gdje je blaženstvo,  tu je  Bog. Stoga, vjera se mora ojačati.

(Božanski govor, 25. prosinca 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 9. 2016.

Danas je sveti festival Ganesh Chaturthi. Ga simbolizira intelekt (buddhi),  Na označava mudrost (vijnana). Dakle Ganapati je gospodar buddhija i vijnane. On će vas blagosloviti dobrim intelektom i mudrošću. Vinayaku također zovu ukloniteljem prepreka (Vighneshwara). Niti jedna prepreka ne može se pojaviti na putu onome koji moli Vinayaku. Štovanje Vinayake donosi uspjeh i u duhovnim i u svjetovnim pothvatima.  Ganapatija zovu i kao Onaj koji ima miša za svoje vozilo (Mooshika Vahana). Možda se pitate kako mali miš na svojim leđima može nositi teško biće kao što je Vinayaka. Ovdje mooshika ne znači običan miš. On simbolizira tamu i neznanje jer se miš kreće po mraku. Stoga se ime Mooshika Vahana odnosi na onoga  tko je pokorio neznanje i rastjerao tamu. Uložite vrijeme da biste shvatili unutarnje značenje načela Ganapati  i na ovaj povoljan dan štujte Vinayaku i primite Njegove blagoslove.

 (Božanski govor, 10. rujna 2002.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 9. 2016.

Danas većina ljudi, pogotovo studenti i mladi, uništavaju svoje živote jer nemaju snažne temelje celibata (brahmacharya). Kada stariji savjetuju da sjednu i mole barem pet minuta, oni odgovaraju da nemaju vremena, no imaju sve vrijeme svijeta da se valjaju u lošim osobinama i lošim navikama. Uložite svaki trud da izgradite čvrst temelj brahmacharye. Ostati neženja nije brahmacharya, stalno razmišljanje o Bogu (Brahmi) je pravi brahmacharya. Razmišljajte o Bogu i ponavljajte Njegovo ime u svim situacijama. Vodite čist život. Posvetite ga načelu ljubavi. Vaš život bit će siguran i sretan. Na velikom imanju vidite lijepo dizajnirane zidove, krov i cijelu veliku zgradu, ali ne vidite temelje. Skriveni su ispod zemlje. Sjetite se da sigurnost velikog i lijepog dvorca viđenog izvana počiva na nevidljivim temeljima.

 (Božanski govor, 10. rujna 2002.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 9. 2016.

Ako uzmemo loptu i njome svom snagom udarimo o tlo, lopta će odskočiti onom snagom kojom smo mi lupili njome o tlo. Ako loptom udarimo o meko, blatno tlo umjesto o čvrstu površinu, ona neće odskočiti, već će biti zarobljena u blatu. Slično tomu, ako čisti aspekt Božanskog pogađa sveto srce, ono odskače. S druge strane, ako imamo blatno i nečisto srce, premda Bog  udara o njega,  ono se zaglavi i zapetlja. Stoga su za čovjeka nužni čistoća uma i primjeren život. Istinu i poštenje trebamo cijeniti kao vlastita dva oka. Ako su naše oči zaražene bolešću sebičnosti, tada ne možemo imati čisto i neokaljano srce. Mladi bi trebali imati čistoću uma. Oni bi trebali posvetiti veliku pozornost zaštiti istine i poštenja.

 (Ljetne ruže na Plavim planinama, 11. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 9. 2016.

Da biste doživjeli Božju ljubav, nije potrebno izvoditi nikakvu vrstu meditacije, štovanja ili rituala. Nesebična ljubav (Prema) može biti postignuta jedino potpunim uranjanjem u duhovnost. To je bio razlog zašto je Sri Kršna objavio u Giti: “Predajte Mi se nadilazeći sva pravila (sarva dharman parityajya)". Isto tako Isus je objavio: "Ja sam put." Buddha je prenoseći isto značenje objavio: "Predajte sve (sarvam sharanam gachchami).“ Ove izjave jasno prenose da je bit svih religija, korijen svih svetih spisa, cilj svih vrlina, doživjeti duhovno jedinstvo i zajedništvo (sarvatmika bhavam). Pastirice (gopike) predstavile su takav duh kao prepuštanje i jedinstvo. Gopike simboliziraju misli. Radha simbolizira kombinaciju svih misli u umu. Zato bi  se sve naše misli, želje i težnje, kao i naš um, trebali stopiti u Kršnu  koji predstavlja Prajnu u ljudskom biću. Stalna integrirana Svjesnost (Prajna) Boga bit je vedske izjave: „Prajnanam Brahma (Brahman je mudrost)“.

(Božanski govor, 21. kolovoza 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 10. 2016.

Dasara je festival koji slavi pobjedu dobrih sila nad zlim energijama. Bog se izrazio kao pet prirodnih elemenata. Cijela Kreacija je njihova kombinacija u različitim omjerima. Ovim obilnim izvorima morate se koristiti s poštovanjem, poniznošću i zahvalnošću. Iz iskustva znate da prevelika količina vjetra, vatre ili vode nanosi štetu vašem zdravlju. Ako popijete više vode nego što trebate, to je mučenje. Kada udahnete previše zraka, ugušit ćete se i izgorjeti od prekomjerne vrućine. Glasna buka bez ograničenja razara mir. Dakle, spoznajte da je učinkovito korištenje prirodnih izvora vrsta štovanja. Sama priroda (prakrithi) je božanska. Svemir je božanski. Zato koračajte nježno i s poštovanjem. Izvorima se služite inteligentno da biste poticali svoju dobrobit i dobrobit drugih. Koristite prirodne izvore u umjerenim količinama, s ljubavlju i inteligencijom ponudite služenje zajednici u kojoj živite.

 (Božanski govor, 15. listopada 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 10. 2016.

Kultura Bharata (Bharatiya samskriti) sastavljena je od čistoće, božanskosti, uzvišenosti i ljepote. Ta kombinacija vidljiva je u sportu i igrama. Iako postoje mnoge razlike među nacijama u njihovoj prehrani i rekreativnim navikama, duh suradnje i jedinstva prikazan u sportu predivan je primjer svima. Jedinstvena kvaliteta sporta je tome da su razlike zaboravljene, a ljudi se uključuju u igre u božanskom duhu prijateljstva i druženja. Sportovi pomažu igračima ne samo da poboljšaju zdravlje već i da iskuse radost. No, studenti ne bi trebali biti zadovoljni samo postizanjem tih  dobrobiti. Jednako je važno poticati čistoću uma i plemenitost srca. Iskrena čovječnost procvast će jedino kada se tijelo, um i duh skladno razvijaju. Entuzijazam i trud koje pokazujete u sportovima trebali biste izražavati i u području morala i duhovnosti.

 (Božanski govor, 14. siječnja 1990.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 10. 2016.

Jeste li svjesni uzvišena cilja svojega hodočašća na Zemlji? Nemojte zalutati na stranputice i pogrešne staze, one će vas odvesti samo do katastrofe. Jako puno vjere polažete u izvanjske stvari i s pomoću njih planirate postići radost. Zar ne znate da sva radost izvire jedino iz Izvora radosti u vama? Vi samo obuhvaćate stvari svojom radošću te ju onda doživljavate kao da je od tih izvanjskih stvari! Prepoznati vlastitu unutarnju Božanskost i upravljati svojim dnevnim aktivnostima u skladu s tom istinom – to je zvijezda je vodilja za svako biće koje je uhvaćeno u struje sukoba i borbe. Bez vodstva toga božanskog Svjetla (atmajnana) život postaje besmislena farsa, ruglo, igra za budale. Stjecanje samosvjesnosti učinit će vaš život ozbiljnim i plodnim.

 (Božanski govor, 16.ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 10. 2016.

Život nije jednostavna priča! Ne možete steći radost (sukham) kroz ugodu (sukham). Doživljaj radosti može se postići samo kroz patnju i kušnje. Tuga je ta koja od radosti stvara vrijedan, dragocjen imetak! Trpeći bol, žena postiže radost majčinstva. Napornim radom poljoprivrednik zavrjeđuje kvalitetnu žitaricu s polja. Zahvaljujući vrijednom učenju kroz duge dane i noći student polaže ispite i stječe diplomu. Mrkla tama potiče na traganje za svjetlosti, smrt daje polet životu. Lišite se luksuza i ugode, odvojite se od onoga što vam je drago iz pukog neznanja vašeg uma. Čeznite, borite se, neprekidno stremite i tada ćete biti blagoslovljeni neizrecivim blaženstvom stapanja s Kozmičkim, osvojit ćete dar ujedinjenja s Bogom (Sakshathkara).

 (Božanski govor, 16. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 10. 2016.

Donosim ti poruku koja će ti donijeti snagu, mir, nadu i ispunjenje. Možda neće biti ugodna (priya), ali sigurno će biti korisna (hitha)! Bolesnik mora piti lijekove i primijeniti režim prehrane koji mu pomaže: ne može tražiti samo lijekove i dijetu koji su mu ugodni. Liječnik zna što je najbolje za bolesnika! Iskreno govoreći, prihvatite svoje tijelo kao ranu koja mora biti oprana, povijena i liječena tri ili četiri puta na dan – u tome je prava svrha hrane i pića. Lijek za bolest žeđi je voda. Hrana je lijek za bolest gladi. Nevezanost je lijek za bolest žudnje za zadovoljstvom i ugodom. Za čistu čežnju za Bogom i potragu koju ona potiče nužan je prvi korak: strogo samopreispitivanje kako biste uklonili iz sebe loše navike, sklonosti i osobine.

(Božanski govor, 16. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 10. 2016.

Ljudsko biće nije samo stvorenje s rukama i nogama, očima i ušima, glavom i trupom. Vi ste mnogo više od skupa svih ovih organa i dijelova tijela. Dijelovi su zapravo samo neobrađene slike iz kalupa. Vi zatim morate biti izbrušeni, sastrugani, uglačani, usavršeni i omekšani putem intelekta. Tada ćete postati idealan kandidat za Božansko, što je vaša stvarna sudbina. Samo ako odaberete posvetiti sva svoja djela, riječi i misli Gospodu, iskazane pobude bit će čiste, a vaše namjere podignute na višu i plemenitiju razinu. Da biste to postigli, nužna je vjera u jednu Vrhovnu inteligenciju koja je stvorila, čuva i prožima ovaj svemir. Zatim, morate biti uvjereni u svoju bespomoćnost  i nemir zbog vlastite patnje. Tada ćete se lako uspjeti prepustiti toj Vrhovnoj inteligenciji. Dakle, njegujte vjeru i prepuštanje. Milost će tada prirodno poteći kroz vas u svako vaše djelo!

 (Božanski govor, 17.ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 10. 2016.

Kada njegujete vjeru i prepuštanje, nećete se brinuti o posljedicama svojih djela. Sve vaše misli i postupci bit će čisti, ispunjeni ljubavlju i mirom jer vaša djela više nisu vaša. Ona su sad Njegova, a vi ste slobodni. Stoga pročistite srca i učinite ih čistim  zrcalom kako bi se Gospod u njima mogao zrcaliti u Svom punom sjaju i veličanstvenosti. Želje koje prijanjaju za um mrlje su što potamnjuju unutarnju svijest osobe. Kontrolirajte svoja osjetila. Nemojte pokleknuti pred njihovim ustrajnim zahtjevima za udovoljavanjem. Kada se mrtvo tijelo stavi na lomaču i zapali, i tijelo i lomača pretvore se u pepeo. Isto tako, kada se odreknemo osjetila, i um nestaje. Kada nestane um, iluzija umire i postignuto je oslobođenje. Sjetite se, vjera u Boga najbolji je saveznik duhovne pobjede.

  (Božanski govor, 17. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 10. 2016.

Kada uživamo u kontemplaciji o Gospodovoj veličanstvenosti, ne može nas privući ništa materijalno. Sve što ovaj svijet može ponuditi činit će se nebitnim. Uživat ćete jedino u društvu bogobojaznih i poniznih. Veliki sveci koji su pjevali o Gospodovoj milosti spoznali su Ga na oltaru svojega srca. Neokaljana ljubav i predanost koje su prenosili u svojim pjesmama natopile su isušena srca milijuna poklonika. Ponavljajući Gospodovo ime i slijedeći odabranu duhovnu praksu, mnogi poklonici imaju mogućnost  brzo i intimno dosegnuti Gospoda. Njihova ljubav i predanost tako su jake i duboke da nijedno razočaranje nikada nije uspjelo uznemiriti njihovu vjeru. Ramdas, Tukaram, Meera i mnogi drugi poklonici čudesni su primjeri toga; oni su  sagradili kraljevski put predanosti za cijelo čovječanstvo. Sada je vaša dužnost živjeti u skladu s baštinom koju su vam za razvoj ostavili pobožni preci.

(Božanski govor, 17. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 10. 2016.

Da biste upalili svjetiljku, potrebne su vam četiri stvari: posuda, ulje, fitilj i kutija šibica. Ako vam bilo što od toga nedostaje, ne možete upaliti svjetiljku. Međutim takva svjetiljka može ukloniti samo izvanjsku tamu. Kako ukloniti tamu iz srca? To može jedino svjetlo mudrosti (jnana jyoti). Kako upaliti duhovno svjetlo, svjetlo mudrosti? Za to su također potrebna četiri elementa. Nevezanost (vairagya) je posuda. Predanost (bhakti) je ulje.  Koncentracija na jedno (ekagrata) je fitilj. Znanje o svetoj istini (jnana) je šibica. Bez tih četiriju kvaliteta ne može se dobiti svjetlo duhovne mudrosti. Od svega toga temeljni preduvjet je duh nevezanosti (vairagya). Nevezanost je izostanak vezanosti za tijelo. Trebali bismo se odreći osjećaja ega koji nas cijelo vrijeme potiče na razmišljanje o „ja“. Bez takve nevezanosti znanje o svetim spisima nema svrhe. 

(Božanski govor,  9. studenoga 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 11. 2016.

Postoje narodi koji nemaju mira ni usred obilja; oni su opsjednuti strahom i tjeskobom zbog mnogo toga što su sebi zgrnuli. Jedino jamstvo mira za pojedinca i društvo je duhovni napredak i duhovna disciplina. U Indiji, kao i u drugim državama, vidljivo je tužno zanemarivanje ta dva cilja. Osiguranje smještaja, odjeće i hrane pruža sreću samo za tijelo (sukha). Razvijanje obrazovnih umijeća i prenošenje informacija o svijetu daju sredstva za život. Ali drevna poslovica kaže: „Prava, trajna sreća ne može biti osvojena usrećivanjem tijela - Na sukhat labhate sukham“. Trajna sreća, sreća koja neće biti uznemirena, umanjena niti izmijenjena dobrom ili lošom srećom može biti ostvarena jedino disciplinom uma i vjerom u Višu Silu koja vodi sva čovjekova djela, riječi i misli. Svjetlo te duhovne svjesnosti mora biti upaljeno i hranjeno kako bi ljudi mogli izabrati taj put i nastaviti njime neozlijeđeni.

(Božanski govor u povodu Dana škole, Srednja škola za djevojke u Anantapuru, 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 10. 2016.

Naši festivali i blagdani trebaju biti slavljeni u pravom duhu, s razumijevanjem njihova unutarnjeg značenja. Uništenje demona Narakasure simbolizira uništenje zla i obnovu dobrog. Slavite Deepavali kao dan oslobođenja od svih loših osobina u sebi. Na taj dan Gospod Kršna  je oslobodio mnoge pastirice (gopike) koje je utamničio Narakasura. Znači, moramo osloboditi dobre osobine skrivene u nama i dopustiti im da zablistaju. Sve dok su demonske osobine prisutne u ljudima, oni će biti uronjeni u tamu. Morate se u potpunosti osloboditi loših osobina i misli. Kada spoznate prolaznost tijela i svih osjetilnih iskustava, postići ćete nevezanost (vairagya). Ispunjavajte svoje dužnosti i prihvatite tijelo kao od Boga darovan instrument za tu svrhu.

 (Božanski govor, 9. studenoga 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

31. 10. 2016.

Obožavanje koje su pastirice (gopike) izražavale prema gospodu Kršni je čista ljubav (madhura bhakthi)Gopike su uvijek mislile na Gospoda Kršnu i potpuno Mu se predale. Vjerovale su da sve njihovo bogatstvo, tijelo, um i sve što su imale je predano Kršni. Sve što su radile, jele ili govorile bilo je u Kršnino ime. Svaki trenutak u vremenu morao je pripadati Kršni. Ako Kršna nije bio tu ma i jedan trenutak, one su smatrale da su tada beživotne. Kada bi Kršna otišao s pastiricama, gopike su se uvijek brinule o Njemu i Njegovoj ugodi: ima li primjerenu zaštitu ili nema, ima li sandale ili nema,  stvara li Mu išta neugodu  i tako dalje. Razmišljale su o Gopali  i Njegovoj dobrobiti pa i dok su jele svoju hranu, odmarale se ili spavale. Budući da su vodile takav život, s vremenom  su postale Jedno s Njim.

 (Ljetne ruže na Plavim planinama, 14. poglavlje 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 11. 2016.

Mnogi ne mogu razumjeti svetost nesebične ljubavi i predanosti  pastirica (gopika) te pogrešno tumače sva njihova djela i pripisuju im kriva značenja. Gopike su imale plemenite misli, njihova ljubav i predanost Gospodu Kršni bile su u potpunosti nesebične. Upravo iz tog razloga čak i nakon toliko stoljeća gopike su i dalje prisutne u umovima milijuna ljudi u Indiji. Bhagavata propovijeda svetost predanosti Gospodu Kršni. U božanskoj Ljubavi nema mržnje, ljubomore ni ljutnje, to je razlog zašto ona može pružiti sreću cijelom svijetu. Mi bismo trebali prihvatiti nesebičnu ljubav kao bitan oblik predanosti i poticati je u našoj zemlji. Nesebična ljubav mora biti idealna kada je u pitanju naš odnos s Bogom. Od ovog trenutka odbacite sve nesvete misli i sebičnost iz srca. Njegujte nesebičnu božansku ljubav i pročistite svoje srce.

 (Ljetne ruže na Plavim planinama, 14. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 11. 2016.

Ljudi lete nebom, do velikih visina praznoga svoda. Uranjaju u dubine oceana i na mnoge druge načine čine nevjerojatne stvari. S pomoću znanosti i tehnologije  otkivaju stvari i izume koji prije nisu bili dostupni običnom ljudskom biću. Ulažu svaki trud da nauče i razumiju što više pojava, ali samo djelomice uspijevaju u tome. U stvari, ljudi smišljaju komplicirana i precizna računala i strojeve i s pomoću njih  pokušavaju osvojiti svemir. Nakon što su ljudi stekli sve te prednosti i sposobnosti, ako nemaju mudrosti o tome kako se svime time ispravno služiti za radostan i miran život, svi ti izumi postaju beskorisni.

 (Ljetne ruže na Plavim planinama, 15. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 11. 2016.

Ljudi danas jako pate od groznice osjetila i iskušavaju šarlatanske lijekove rekreacije, zadovoljstva, odmora, izleta, gozbe, plesa i drugoga samo da bi spoznali: groznica se ne smanjuje, već se nakon nekog vremena vraća; ona se ne povlači. Kada izravno i pošteno  razmislite, sva ta raznolikost okusa, boja i mirisa različitih delikatesa samo su lijek za bolest gladi. Sva pića koja su ljudi stvorili lijek su za bolest  žeđi. Ono što danas smatrate luksuzom (bhoga) stvar je koja odvlači ljude u uzbuđenje i lude žudnje. Groznica će nestati tek kada skriveni virus postane neaktivan. Isto tako, virus ili bolest uma umrijet će jedino kada zrake mudrosti (jnana) padnu na njega. Razmotrite i uvijek radije pokušajte izabrati povoljnije (hitha), a ne ugodnije (priya) jer ugoda vas može po skliskoj stazi odvesti – u rupu bez dna.

 (Božanska poruka, 16. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 11. 2016.

Vaš dom (griha) mora odjekivati imenom Govinda, inače je to samo špilja (guha) u kojoj borave divlje životinje. Duša treba kuću, a samo vaše tijelo njena je kuća. U toj kući također mora se čuti Gospodovo ime, inače je to samo posuda od blata (ghata), a ne tijelo ljudskoga bića. Onda će vaši domovi biti uronjeni u najuzvišeniji mir (santi)! Poslušno slijediti Gospodovu zapovijed tajna je vašeg oslobođenja. Jednom kada odlučite da voćnjak u vašem umu pripada Njemu, svi plodovi bit će slatki! Vaša potraga za utočištem radi zaštite (saranagathi) učinit će sve plodove prihvatljivim Gospodu pa ne mogu biti gorki. A voda? Što može biti čišće i dragocjenije od vaših suza – prolivenih ne u žalosti, već u zanosu zbog prilike da služite Gospodu i koračate putem koji vodi k Njemu!

 (Božanski govor, 8. veljače 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 11. 2016.

Ništa drugo vam ne može dati blaženstvo, hrabrost i snagu koje izvlačite iz ponavljanja Božjeg imena (namasmarana). Premda vas neki ljudi ismijavaju, nemojte se opterećivati time. Možete biti mladi ili stari, bogati ili siromašni, no svi moraju raditi namasmaranu. Puna srca pjevajte o slavi Božjoj, bez ustezanja, s dubokom koncentracijom i potpunom posvećenošću. Nemojte se bojati nikoga. Jedino tada možete doživjeti božansko blaženstvo. Od ovog trenutka, počnite s ovom svetom  namasmaranom.  Pobrinite se da vidite Ime kako izranja iz središta vašega srca. Svirajte na veeni (indijski žičani instrument) svojega srca i pjevajte o Božjoj slavi. Pripazite da nemate zlih misli jer one stvaraju tonove nesklada. Tek tada ćete postati primatelj božanske milosti i energije. Blagoslivljam vas da vodite blažen život! Ne tražite blaženstvo vani. Ono je u vama. Od danas, dopustite svojoj predanosti i osjećaju prepuštanja da još više rastu. Budite neustrašivi i pjevajte o slavi Gospoda gdje god bili i vodite život istinskoga ljudskog bića.

 (Božanski govor, 14. veljače 2002.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 11. 2016.

Roditelji i djeca moraju se udružiti i zajedno pjevati o Božjoj slavi. Utjelovljenja ljubavi, vaš život mora biti posvećen Bogu: prvo – morate posvetiti nekoliko minuta svakog dana štovanju Njegove slave i uživati u dubini te slave. Postupno, kad vas ljepota te navike uzdigne, posvetit ćete joj sve više i više vremena i osjećati se sve sretniji. Svrha življenja je postići življenje u Bogu. Svatko ima pravo na tu posvećenost i ispunjenost. Vi ste istina, nemojte gubiti vjeru, nemojte omaložavati sebe. Vi ste božanski, no često padate iz čovjeka u životinju, pa i niže. Njegujte ljubav, dijelite ju sa svima. Kako možete dati jednoj osobi manje, a drugoj više kada su obje jednake kao i vi? Ako zaboravite osnovno Božansko, mržnja se rađa i zavist jača. Vidite Božansko (atmana) u svima. Onda ljubav niče i mir pada poput rose.

 (Božanski govor, 4. srpnja 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 11. 2016.

Hrana koju jedete, voda koju pijete i zrak koji dišete – danas je sve onečišćeno. I ljudi sami su jako zagađeni jer su njihovi umovi onečišćeni negativnim osjećajima i svjetovnim željama. Nema sumnje – možete imati želje, ali bi one trebale biti u granicama. Mnoga ljudska srca su brlozi loših osobina: ljutnje, mržnje, pohlepe, ljubomore, raskoši i nepotrebnog isticanja sebe. Jedino ljubav može otjerati te negativne osobine. Želja, ljutnja, pohlepa, ljubomora i dr. nastaju iz vezanosti za tijelo i nezdravih prehrambenih navika. Zato, kontrolirajte svoju vezanost i želje. Slova koja zapisujete bit će plava kada je olovka kojom pišete ispunjena plavom tintom, a crvena kad je ispunjena crvenom tintom. Slično tome, sve što vidite, čujete i govorite bit će negativno ako su u vašem srcu negativni osjećaji. Stoga ispunite srca ljubavlju. Onda će sve što vidite, čujete i radite biti prožeto  ljubavlju i doživjet ćete svijet prožet ljubavlju.

 (Božanski govor, 11. kolovoza 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 11. 2016.

Nitko ne bi trebao razmišljati o sebi kao o beznačajnomu  ili nevažnomu. Svi, mali ili veliki, bitan su dio cjeline i imaju važnu ulogu u svijetu, kao svi dijelovi u raketi. Bilo kakav mali neispravni dio može uzrokovati eksploziju rakete. Jednako tako u beskrajnom svemiru svako biće mora odigrati važnu ulogu kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje svemira. Danas nema jedinstva, čistoće ni svjesnosti o Bogu. Kada postoji nesklad između misli, riječi i djela, ljudskost je ugrožena. Jedinstvo mora biti promicano kako bismo njegovali ljudskost. Slavimo mnoge festivale i rođendane. Slavlje nije ono što je bitno, niti su to odjeća ili govori. Osjećaji su ono što je važno. Bez čistoće misli nije moguće dosegnuti čistoću mudrosti. Težite pročistiti svoj um. Njegujte nesebičnu ljubav prema svima i prionite služenju društvu. Služiti siromašnima znači služiti Ramu (Grama Seva is Rama Seva).

 (Božanski govor, 23. studenoga 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 11. 2016.

Obrazovanje je vaš ukras, vaše tajno bogatstvo koje vam donosi blagostanje i slavu. Ono je jedan od vaših neiscrpnih rođaka na putovanju u nepoznato. Više od bogatstva, ono osigurava poštovanje vladara. Obrazovanje je temelj za vođenje svrhovita života u materijalnom svijetu, na području uma i u društvu. Ono vas oprema s mentalnom snagom i postojanošću da se suočite s izazovima u životu i razumijete bezbroj manifestacija u prirodi. Samo kada razumijete snagu uma, možete prepoznati odnos između svijeta i društva. Obrazovanje bi trebalo promicati sposobnost razlučivanja i poniznost  te vam omogućiti da prepoznate svoje obveze prema roditeljima i drugima koji su vas učinili onime tko ste danas. Zahvalnost  je uzvišena vrlina. Budite zahvalni svojim roditeljima. Proširite vlastiti pogled. Budite svjesni Boga koji je ustoličen u svakom biću. Njegujte duh ljubavi i ispunite život radošću.

 (Božanski govor, 22. studenoga 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 11. 2016.

Zapamtite, nema posebnih zasluga u takozvanim duhovnim vježbama. U  svakodnevnom životu svaki svoj čin morate posvetiti tako što ga obavljate kao ponudu Bogu. Dok ore polje, seljak bi trebao osjećati da ore polje svoga srca. Dok sije žito, trebao bi u srcu sijati sjeme dobrih osobina. Dok zalijeva polje, trebao bi misliti kako zalijeva ljubavlju polje svoga srca. Na ovaj način svi moraju slijediti duhovni put bez pomoći jape ili odlaska u šumu. Bez obzira na tjelesne i ideološke razlike, božansko načelo (atman) zajedničko je svima. Morate prepoznati da je svako biće u svemiru sastavni dio društva jednako kao što su različiti organi dio jednoga tijela. Čovječanstvo je ekstremitet prirode, a priroda je ekstremitet Boga. Ako razumijete tu neodvojivu povezanost, na čemu onda gradite mržnju? Zato, ponašajte se na primjeren način.

 (Božanski govor, 23. studenoga 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 11. 2016.

Danas je dostupnost robe ograničena, a želje su neograničene. Budući da nam želje i prohtjevi rastu iznad mogućnosti, u svijetu je nastala ekonomska neravnoteža. Mnogi ljudi to pokušavaju popraviti povećavajući dostupnost robe. No, ako ljudi nauče zauzdati svoje želje i prohtjeve, tada nije potrebno povećati ni napor ni potrošnju. U spisima se ovakav način smanjenja naših želja i prohtjeva naziva  nevezanost (vairagya). Pojam vairagya ne znači da biste trebali napustiti obitelj, sjediti u šumi, začepiti nos i podvrgnuti tijelo torturi. Pravo značenje nevezanosti (vairagya) je ovo: morate ostati u društvu, ispunjavati svoje dužnosti i naučiti kako nadzirati svoje želje i prohtjeve. Naš život je dugo putovanje. Na tom dugom putovanju učinite svaki napor kako biste smanjili svoje želje i prohtjeve. Provođenje nevezanosti (vairagya)  također uključuje uzimanje dovoljno hrane te izbjegavanje njezina rasipanja.

 (Ljetne ruže na Plavoj planini, 15. poglavlje, 1976.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 11. 2016.

Mladi i studenti trebali bi krenuti do sva četiri kutka države, očistiti područje i držati se podalje od liječnika tako što će sami bivati čisti. Ako je namjera činiti dobro drugima, onda će se sam Bog pobrinuti za nesebičnu namjeru činjenja dobrog. To je suština Vyasinih 18 svetih hinduističkih tekstova (purana). Moći činiti dobro drugima velika je vrlina (punya). Također, dobra je osobina moći se držati daleko od nanošenja boli drugima. Zato, ako niste u mogućnosti učiniti dobro, sjednite mirno, budite tiho i nemojte štetiti drugima. Morate se pobrinuti da vidite kako svih pet osjetila nema nedostataka. Svojim očima ne biste trebali vidjeti ništa loše. Ništa nedostojno ne biste trebali izgovoriti kroz svoja usta, niti dotaknuti ništa nečisto. Trebali biste svih svojih pet osjetila držati u svetom (satwik) stanju.

 (Ljetne ruže na Plavim planinama, 15. poglavlje, 1976.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 12. 2016.

Ljudsko srce je vrlo nježno kad je mlado. Suosjeća s tugom i boli bližnjih. Primjeri starijih, lekcije koje dobiju od roditelja, društvo u kojemu se kreću, obuka koju dobiju u školi i društvu jesu ono što mlada srca pretvara u kamen! Čuvajte ta srca nježnima. Podijelite s drugima njihovu tugu i njihovu radost. Nemojte biti ljubomorni kada su drugi sretniji, poštovaniji ili nagrađeni. Slijedite  njihovu marljivu prirodu, molite se za svoju jaču inteligenciju ili oštrije pamćenje, ali u svom srcu nikada nemojte dati prostora zavisti i zlobi. Zavist je smrtonosan otrov, zaprljat će vaš karakter, uništiti vam zdravlje i ukrasti mir. Poput nametnika koji uništava uzgoj usjeva, zavist ulazi lukavo, širi se brzo i uzrokuje veliku štetu. Zato, čak i u malim stvarima pripazite da ne postanete njezin plijen. Budite nedodirnuti zavišću (anasuya) i moći ćete zadovoljiti Boga.

 (Božanska poruka, 18. travnja 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 12. 2016.

Među osobinama koje su potrebne da biste ostvarili božanskost najvažnija je kshama (strpljenje, opraštanje). Ona je bitna za svako ljudsko biće i najuzvišenija je među vrlinama. Strpljenje je istina, pravednost, suosjećanje i nenasilje. Kshama obuhvaća svaku vrlinu. Da biste stekli kshamu,  morate prakticirati čistoću uma. Čistoća uma zahtijeva potpuno uklanjanje vezanosti i odbojnosti, a ni mržnja i zavist ne bi trebale imati mjesta u umu. Danas ljudi ne mogu podnijeti da su drugi sretni i uspješni, a  to je znak prljava uma. Da biste uistinu bili čovjek, morate imati čist, neuprljan um. Morate njegovati veliko srce kako biste na zlo uzvratili dobrotom i ne uzrokovali  bol nikome i ni u kakvim okolnostima. To je znak čista uma. Prepoznajte da je isti Bog, isti čisti Duh koji boravi u vama i Snaga koja vas pokreće, jednako  prisutan u svakome ljudskom biću.

 (Božanski govor, 7. siječnja 1988.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 12. 2016.

Da biste razvili strpljenje (kshama), morate prakticirati četiri oblika čistoće: 1. čistoću materijala (dravya soucham), 2. čistoću uma (manasika soucham), 3. čistoću govora (vak soucham) i  4. čistoću djela tj. čistoću tijela (kriya soucham). Čistoća materijala odnosi se na sve stvari koje osoba upotrebljava u kući: odjeću, hranu i kuhinjski pribor te na sve ostale stvari kojima se ona služi. Sve što se svakodnevno koristi mora biti posve čisto. Čistoća uma traži potpuno uklanjanje i vezanosti i odbojnosti iz uma. Čistoća u govoru podrazumijeva izbjegavanje laganja, vrijeđanja, klevete, tračanja kao  i govora kojim se nanosi bol drugima. Podli jezik zavarava um i čini čovjeka okrutnim. Tijelo mora biti pročišćeno izvođenjem rituala Achamana  s vodom (ritual uključuje ponavljanje Gospodovih imena tri puta i ispijanje triju žlica vode s dlana).

 (Božanski govor, 7. siječnja 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 12. 2016.

Da biste dobili sreću i mir, morate razviti čisti i neokaljan um, slobodan od egoizma i njegovih sljedbenika – požude, pohlepe, ljutnje, mržnje, zavisti i ostalog. Zato morate tražiti plemenito društvo (satsanga), činiti dobra djela (satkarma), uroniti samo u dobre misli (sat alochana) i čitati jedino plemenite i nadahnjujuće knjige (sat grantha). Možete vidjeti tisuću dobrih stvari ili slušati tisuću nadahnjujućih govora ili pročitati tisuću dobrih knjiga, no ako niti jednu od njih ne primijenite u praksi, mrlje u zrcalu vašega srca neće biti izbrisane! Gospod se ne može ukazati ako zrcalo srca nije čisto. Zapamtite: vi ste samo val u moru. Znajući to, slobodni ste. Stalna praksa s punom vjerom preobrazit će čovjeka (nara) u Boga (Narayana)  jer božanskost je vaša prava priroda, vaša prava bit!

(Božanski govor, 17. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 12. 2016.

Ljudsko biće nije samo stvorenje s rukama, nogama, očima, ušima, glavom i trupom. Čovjek je mnogo više nego skup svih ovih organa i dijelova. To su samo sirove slike koje nastaju iz kalupa. Zatim moraju biti samljevene, brušene, uglađene i omekšane kroz više poticaje intelekta, čistih namjera i ideala. Tada čovjek postaje idealan kandidat za Božansko, što je njegova istinska sudbina. Poticaji će postati čisti, a namjere uzdignute na višu razinu ako i kad osoba odluči posvetiti sva svoja djela, riječi i misli Gospodu. Za to je nužna vjera u jednu Vrhovnu Inteligenciju koja stvara, čuva i prožima ovaj svemir. Sljedeći korak je biti svjestan svoje bespomoćnosti i patnje zbog svoje tuge. Onda je lako postići prepuštanje toj Inteligenciji.

 (Božanski govor, 17. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 12. 2016.

Nije dovoljno ako imate stabilan kućni proračun, morate naučiti imati stabilan pogled na život koji neće biti uznemiren uspjesima i nevoljama, dobitima ili gubicima, pobjedom ili porazom. Ova stabilnost može biti postignuta jedino pouzdanjem u Boga i vjerom u Boga u sebi. Morate naučiti izbjeći mržnju, zlobu, pohlepu, ljutnju, tjeskobu, ponos i druge zapreke koje se nađu na putu vašega unutarnjeg mira. Obrazovanje vas mora učiniti vladarom vaših talenata, vaših alata za stjecanje znanja. Oči, uši, jezik i dr. su poput divljih konja koji među zubima nemaju uzde. Naučite umjetnost meditacije (dhyana) s pomoću koje se osjetila mogu kontrolirati i usmjeriti unutra, prema ovladavanju osjećajima i emocijama. Morate obratiti pozornost na jednu disciplinu – na upravljanje svojim osjetilima. Ako im date slobodu, ona će vas povući u nevolju.

(Božanski govor, 26. srpnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 12. 2016.

Kad se Isus rodio u jaslicama, tri kralja vođena zvijezdom pronašla su mjesto Isusova rođenja. Vidjevši novorođenče Isusa, jedan od njih primijeti: "Ovo dijete voljet će Boga." Drugi reče: "Ne, Bog će voljeti Njega." Treći reče: "Uistinu, On je sam Bog." Pravo značenje tih triju izjava jest: "Voljeti Boga znači biti Njegov poslanik. Biti voljen od Boga znači biti Božje dijete. Na kraju, to znači biti jedno s Bogom.” A Isus je rekao: "Ja i moj Otac smo Jedno." Ove tri izjave primjenjive su na sve vas. Shvatite da ste i vi poslanik od Boga. Kada si možete dopustiti zvati sebe Božjim djetetom? Bog čini samo čista djela, nesebično i za dobrobit svih, bez primisli o vlastitoj koristi.  Kako biste postali Božji poslanik i dijete Božje te ostvarili jedinstvo s Njim, izražavajte Očeve osobine i prosvijetlite sebe.

(Božanski govor, 25. prosinca 1994.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 12. 2016.

Poput upaljene svjetiljke Božja milost širi se na svakoga tko Mu priđe i voli biti u Njegovoj blizini. No ako umetnete pokrov koji skriva svjetlo od vas, možete samo sebe kriviti zašto milost ne sjaji. Otvorite vrata svojega srca kako bi sunce moglo zasjati kroz njega, očistiti poroke i osvijetliti sve kutove. Morate uložiti barem malo truda. Sunce neće otvoriti vaša vrata i ući. Da biste dobili pravi program i uživali, morate uključiti i ugoditi prijamnik. Ovaj trud ne može se izbjeći. Vjerujte, težite, budite uspješni – to je bit svetih spisa. Bog je nerazdvojiv od svemira. On je srž svakog bića kao što je maslac u svakoj kapi mlijeka. Možete Ga vidjeti pod uvjetom da razlučivanjem (viveka) zgrušate ovaj svemir, izmiješate ga nevezanošću (vairagya) i pokupite maslo – iskrenošću (sraddha).

(Božanski govor, 23. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 12. 2016.

Bogatstvo (artha) jedna je od purushartha ili dopuštenih ciljeva čovjekova djelovanja. Četiri purusharthe su dharma, artha, kama moksha. Navedene su tim redom s određenom svrhom. Ispravnost (dharma) mora usmjeriti i kontrolirati proces stjecanja bogatstva (artha), a oslobođenje (moksha) je činilac koji kontrolira želju (kama). Sve bogatstvo stečeno iz izvora okaljanih neispravnošću (adharma) nije dostojno tebe i treba biti prezreno. Sve želje koje ne služe jedinoj vrhovnoj potrebi za oslobođenjem trebate odbaciti kao bezvrijedne jer su ispod časti. Stoga duhovni temelji,  dharma i moksha, moraju biti korijen arthe i kame. Bez ovakva reda stjecanje  degenerira u pljačku, a želja u smrt.

(Božanski govor, 14. srpnja 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 1. 2017.

Ako imate Boga za svog vodiča i spasitelja, svaki rad koji radite sigurno će uroditi  uspjehom. Bog je vaš jedini pravi prijatelj. Vaši prijatelji mogu biti uz vas dok ste bogati, ali onog trenutka kada sve izgubite, napustit će vas. Bog je jedini prijatelj koji će uvijek biti uz vas, u vama, pokraj vas i nikada vas neće napustiti. Dakle, jedini način da uspijete jest da razvijete prijateljstvo s Gospodom. Budite čovjek,  usrećite  druge. To je ljubav. Vaše je srce puno ljubavi. Na ovaj novogodišnji dan, odlučite započeti svaki dan ljubavlju, provesti dan u ljubavi, ispuniti dan ljubavlju i završiti dan u ljubavi. Podijelite ju s barem petero ljudi svakoga dana. Prakticirajte, doživite i podijelite Božju ljubav sa svima, bez obzira na razlike u kasti, vjeri, boji, religiji ili nacionalnosti. Države i svijet će napredovati i svi će biti sretni.

(Božanski govor, 1. siječnja 1994.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 1. 2017.

Vrijeme je utjelovljenje Boga. Stoga je  jedno od mnogih Božjih imena – Samvatsara. Jer vrijeme je bitan duh Božji, Bog je poznat kao Kalatmaka. Boga ujedno zovu  Gospodar era (Yugadi-krit), jer On stvara i rastvara ere kao što su: Krita, Dwapara i Kali Yuga. Zato što sadrži sve u Sebi i štiti to sve, Bog je također zvan Kalagarbha (Ona koja je maternica vremena). Utjelovljenja ljubavi! Čvrsta vjera u Božje ime pružit će zaštitu od znamenja najavljenog planetarnim konjunkcijama u novoj godini. To mogu biti najave različitih oblika od sukoba, opasnosti i katastrofa tijekom godine, ali i mnogih radosnih događaja. Bog uvijek štiti mudre i čestite. Savjetujem poklonicima da nastave ispunjavati svoje dužnosti u duhu posvećenosti, s čvrstom vjerom u Boga.

 (Božanski govor, 27. ožujka 1990.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 1. 2017.

Želja za svjetovnim objektima može vas gurnuti u beskrajnu patnju. Želje su poput nedozrele bundeve koja tone u vodi. Osoba bez želja je poput tikve (isušene bundeve) koja pluta na vodi. Takvi ljudi moći će nadrasti privlačnosti ovozemaljskog svijeta i težiti božanskom životu. Oni možda ne mogu biti probirljivi glede oslobođenja, ali predanosti se nikada neće odreći. Bog se brine o napretku i dobrobiti takvih ljudi u ovom svijetu i nakon njega samo zato što su oni bez želja i nevezani, tj.  svim su mislima usmjereni k Bogu. Osigurati milost Božju na ovaj način uistinu je najbolja duhovna praksa (yoga). Očuvati tako teško osvojenu milost najbolji je način osiguranja vlastite dobrobiti (kshemam). Možete ju osvojiti jedino ljudskim trudom koji je ispunjen Božjom milošću. Neke duhovne vježbe uistinu su prijeko potrebne za ovu svrhu.

 (Božanski govor, 8. siječnja 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 1. 2017.

Kako je svemir sastavljen od triju značajki  ili guna (sattva – uravnoteženost, rajas – nemir,  tamas – neznanje) i prožet je njima, prva faza duhovne prakse je stati na kraj guni tamas koju karakterizira zadrtost (moorkatwa). Kada je ispunjen inercijom te gune, čovjek pokazuje nedostatak inteligencije i sklonost  uživanju u besmislenom ispitivanju i raspravi. Umjesto toga, pažljivo proučite svaki problem i zatim donesite zaključke. Jedino tada će vaše iskustvo biti blagotvorno. Osoba pod utjecajem gune tamas nije u stanju razumjeti istinu i ne može spoznati Boga. Takva osoba bit će zahvaćena beskonačnim ciklusom rođenja i smrti. Izbjegavajte beskonačne rasprave o nevažnim stvarima. Takvi sporovi donose samo gorčinu, a ne sklad. Takvo ponašanje neće vam omogućiti da spoznate istinu. 

(Božanski govor, 8. siječnja 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 1. 2017.

Osoba strastvena karaktera (rajo guna) jest ona koja je, kada dobije ono što želi, pretjerano sretna. Nakon toga ego se odmah napuhne. Ako joj želje nisu ispunjene, ta osoba ima tendenciju razviti mržnju. Dakle, za osobu preplavljenu osobinama strasti i nemira (rajo), bilo da su njihove želje ispunjene ili ne, posljedice nisu dobre. Takve osobe često su prožete ljutnjom i gorčinom. Rajasic osobine čine osobu naglom i žestokom. Kada je rajo guna jaka, ona izaziva bijes i mržnju u osobi, uzbuđuje krv i čini oči crvenima. Kada osobu ispunjava osobina uravnoteženosti (satwa guna), osoba postaje čista. To postaje otkupljujuća osobina, kada se čistim srcem rade dobra djela i predaju se Bogu. Pri rođenju možete biti u neznanju, no kad napuštate ovaj svijet, morate vrijedno raditi da ga napustite kao ostvarena duša (jnani).

 (Božanski govor, 8. siječnja 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 1. 2017.

Jasno je da su u početku sportske aktivnosti poticane u interesu zdravlja i snage. Ljudi su rado sudjelovali u igrama radi poboljšanja vlastita izgleda i zabave publike. Sportovi su dio programa učenja u svim našim institucijama, zajedno s akademskim predmetima kao što su matematika, fizika i kemija. Ne samo da bi trebalo sudjelovati već bi trebala postojati veća svjesnost i poštovanje filozofije i načela koji upravljaju sportovima i igrama. Cilj u sportu ne bi trebao biti pobjeda pod svaku cijenu, pravedno ili nepravedno. Svakoga tko pobijedi drugi bi trebali dočekati s bratskim osjećajima. Pravila igre moraju se strogo poštovati. Nagrade nisu važne. Ono što je bitno jest osjećaj zadovoljstva sobom koji proizlazi iz dobro odigrane igre.

 (Božanski govor, 14. siječnja 1994.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 1. 2017.

Stablo života mora se zalijevati po korijenju. No u današnje vrijeme oni koji planiraju poboljšati životni standard zalijevaju grane, lišće i cvjetove! Vrline su vaš korijen. Morate ih poticati kako bi cvijeće djelovanja, riječi i misli moglo procvjetati mirisom i uroditi plodovima služenja (seva), punima slatkog soka radosti i blaženstva (ananda). Planiranjem radi osiguranja hrane, odjeće i skloništa samo se potiče dobrobit zaprežnih kola tj. tijela. No morate imati plan i za konja,  tj. čovjekov um koji treba upotrijebiti svu skupu hranu, lijepu odjeću, predivno sklonište i drugu materijalnu imovinu  koju ste stekli. Uvježbajte um za višu i plemenitiju svrhu – za bijeg od ega k Univerzalnom. Pravila moraju doći iz unutarnjih izvora, a ne izvanjskih. Morate nadzirati sebe vlastitom unutarnjom snagom.

(Božanski govor, 3. kolovoza 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 1. 2017.

Vaš pogled koji je sada okrenut na van, prema pojavnom svemiru, trebao bi biti okrenut prema unutra, prema duhu koji prebiva u vama. Morate očitovati božansku Svjesnost  koja vam je urođena. Morate se predati toj Svjesnosti kao duhovnoj disciplini. To se zove „svjesno ostvarenje unutarnje božanskosti“. Prvi zadatak je razviti svjesnost o Bogu u sebi. Sljedeći je korak spoznati istinu da je Bog jednako prisutan i u svima drugima. Morate prepoznati da je taj veo ili prepreka koja se pojavljuje kako bi vas odvojila od drugih nastala iz iluzije; uložite svaki napor da ju uklonite. Jedino tada moći ćete doživjeti jedinstvo sa svim bićima. Postupno ćete shvatiti: Ja sam uistinu Bog i ovaj svijet sadržan je u Meni" (aham eva idam sarvam)”.

(Božanski govor, 16. veljače 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 1. 2017.

U pupoljku ima vrlo malo mirisa. Međutim, kako raste i cvjeta, automatski razvija veoma nježan miris. Isto tako, kada se ljudska svijest širi, ona pronalazi svoju puninu u istini-svjesnosti-blaženstvu (sath-chith-ananda ). Počevši od prosječnog uma, svijest se uzdiže do stanja super uma. Zatim se uzdiže do stanja uzvišenog uma. Sljedeća faza nakon uzvišenog uma je prosvijetljeni um. Kroz sve te faze osoba ostaje ista, jednako kao i tijekom tjelesnih promjena od najranijeg djetinjstva do starosti. To je univerzalna Svjesnost  koja je prisutna u svima – Jedan u mnogima. Univerzalna Svjesnost je istina (Satyam). Ona je vrhovna mudrost (Jnanam). Ona je beskonačna (anantam). Uvijek imajte na umu te tri osobine Božanskog i težite postići najviši cilj ljudskog života.

(Božanski govor, 16. veljače 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 1. 2017.

Rečeno je: „Bog se utjelovljuje kako bi njegovao plemenite i svete (sadhue)“.  Sadhui u svetim spisima nisu oni koji povučeno žive na Himalaji, već je riječ o osobama punima vrlina koje stvaraju unutarnju stvarnost svakoga od vas. Vanjština je samo maska koju osoba nosi kako bi stekla poštovanje. Svatko od vas je sadhu  jer svi ste utjelovljenja ljubavi, mira i besmrtnosti  (prema swarupa, shanti swarupa i amrutha swarupa). No dopuštajući kori ega da raste i jača, dovodite u pitanje svoju pravu prirodu. Druženjem s pobožnim osobama (satsang) uz dosljednu pozornost na samokontrolu i samopoboljšanje osoba može nadvladati iluziju zbog koje se poistovjećuje s tijelom i njegovim potrebama i žudnjama. Bogu smrti (Yama) možete se suprotstaviti samyamom ili kontrolom osjetila. Kada čovjek zaboravi tu činjenicu i počne živjeti kao rob osjetila, Bog iz Svoje beskonačne milosti dolazi i vodi duž nebeskog puta prema Sebi.

(Božanski govor, 7. rujna 1966.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

31. 1. 2017.

Uzrok svih problema je nekontroliran, loše usmjeren um. Kao kad rijeka Godavari poplavljuje – ona uzrokuje pometnju i klizišta, uništava velika područja na objema obalama. Mudrost razlikovanja (viveka) i nevezanost (vairagya) dva su nasipa koja krote ludu energiju poplave i odvode pobjesnjele vode k moru – odredištu za kojim, na kraju, tragaju sve vode. Kako te vrline mogu biti usađene? S pomoću tri osnovna životna cilja: ispravnost, bogatstvo i ispunjenje želja (dharma, artha i kama). Provođenje dharme je umijeće življenja. Ne biste trebali pokušati bježati od dužnosti koje se odnose na vaš položaj i status. Sjetite se, dužnosti moraju biti ispunjene kao štovanje. Ponudite svoju inteligenciju, vještine, vrline, misli i osjećaje Gospodovim stopalima u duhu zahvalnosti za pruženu priliku, bez traga egoizma ili osjećaja vezanosti za plodove djelovanja.

(Božanski govor, 23. travnja 1961.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 2. 2017.

Utjelovljenja ljubavi, jedino rad izvlači pravu snagu iz pojedinca i pokazuje drugima za što je on sposoban. Baš kao što zrcalo odražava naše lice, tako i posao koji radite poput barometra opisuje vaše istinske osobine. Ovaj barometar rada ima sposobnost procijeniti vaše stanje, stanje vašeg uma i pokazati koje osobine posjedujete: inertnost, strast ili uravnoteženost, (tamasik, rajasik, satwik). Neki se ljudi čine jako mirnima i plemenitima (satwik), ali kad krenu raditi, možemo vidjeti da je iza vela satvičke kvalitete prisutna određena doza okrutnosti. Neki se ljudi čine jako grubima u svojim riječima, no kad preuzmu posao, postaju nježni i dobri. Stoga nikada nemojte prosuđivati druge na osnovi izvanjskog izgleda ili njihovih riječi. U stvari, nijedan test ljudskih osobina nije stroži od preispitivanja onoga što osoba čini. 

(Ljetni pljuskovi, 10. poglavlje, 1977.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 2. 2017.

Samo kad su se svetost tijela i svetost uma ujedinjene, božanska snaga može biti kreirana. Uz pomoć tijela bismo trebali poduzimati svete zadatke. Uz pomoć uma bismo trebali razvijati božanske misli. Ovo tijelo nam je dano sa svrhom da pomažemo drugima. Uz pomoć tijela trebali bismo moći služiti i pomoći zajednici. Kakav god posao poduzimamo,  trebali bismo ga učiniti raditi s osjećajem da time njime radujemo Gospoda. Na primjer Hanuman je bio taj koji je imao takve svete ideje i svoj je rad je uvijek posvećivao Gospodu.  Naše je tijelo je poput plastične ovojnice omota na žici. Naš je um je poput bakrene žice unutra. Kada se um udruži s tijelom, božanska se snaga može uliti u strujati u nama.  

(Ljetni pljuskovi u Brindavanu , 10. poglavlje, 1977.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 2. 2017.

Na bilo kojem polju, u bilo kom trenutku, bilo gdje, osobi obdarenoj sa šest dragocjenih osobina – revnošću, hrabrošću, snagom, inteligencijom, sposobnošću i odvažnošću (Utsaham, Sahasam, Dhairyam, Buddhi, Shakti, Parakramam) uspjeh je osiguran. Te će osobine pridonijeti sveukupnom blagostanju. Međutim, s vremena na vrijeme izazivat će vas raznim teškoćama s kojima se morate suočiti. Baš kao što student mora položiti testove i ispite kako bi dobio diplomu, tako su i ove osobine također podložne iskušenju u obliku gubitka, nevolja, boli, patnje, pa i klevete. Na takva biste iskušenja trebali gledati kao na stepenice prema svojim velikim postignućima. Osoba treba nadvladati te nevolje s hrabrošću i samopouzdanjem te krenuti dalje. Kada se hrabro suočite s teškoćama, sigurno ćete uspjeti.  

 (Božanski govor, 14. siječnja 1997.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 2. 2017.

Koji je osnovni uzrok nezadovoljstva? Zavist. Još od početka vremena ona je ukorijenjen ljudski porok. Tek kada se zavist ukloni iz srca, moguće je osjetiti samozadovoljstvo. Zadovoljna osoba uživa mir. Kako nastaje zavist? Kad se netko uspoređuje s onima koji materijalno bolje stoje, imaju više pozicije, dobivaju bolje ocjene ili su ljepši. Dakle, nastaje kad netko boluje od svijesti o vlastitoj inferiornosti; u osnovi to je nezadovoljstvo zbog vlastitih nedostataka. Da bi se otklonila ova loša osobina, treba gledati one kojima je lošije nego nama. Kroz određeno vrijeme razvit će se osjećaj ravnodušnosti, kako prema onima kojima je bolje, tako i prema i onima kojima je lošije. Takva je ravnodušnost božanska osobina. Nema ničeg lošeg u težnji za višim pozicijama. No zavist prema onima koji jesu na takvim pozicijama ne bi se smjela osjećati. Zločin je podržavati takve osjećaje.

(Božanski govor, 19. siječnja 1989.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 2. 2017.

U drevnim su vremenima mudraci i sveci žrtvovali sve za dobrobit čovječanstva. Čak su i mladi tog doba slijedili taj put. Zbog njihovog duha nesebične požrtvovnosti i danas se spominju. Mladi danas upravo suprotno postaju jako pohlepni, sebični i razvijaju osjećaje mržnje i ljubomore. Dok su oni u drevnim vremenima vodili život požrtvovnosti i kontrole osjetila (thyaga i yoga), današnja mladež želi voditi život svjetovnih užitaka i zadovoljstva (bhoga), što može dovesti jedino do bolesti (roga). Sve dok netko nagomilava želje, živjet će u oskudici. Kada se želje kontroliraju, postiže se blagostanje. Pohlepa čini čovjeka nesretnim i jadnim. Tek kad se pohlepa i škrtost odbace, možete imati ugodan i miran život. 

(Božanski govor, 17.srpnja 1997. )

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 2. 2017.

Na putovanje zemaljskog života ljudi ponesu malo bogatstva za troškove, a kad stignu na cilj ono što im je ostalo predaju pouzdanom prijatelju i mirno spavaju. Svatko od trenutka svog rođenja nosi bogatstvo ljubavi. Na ovom polju djelovanja (karmakshetra), ovom svijetu, teško je osigurati bogatstvo ljubavi (prema). Zato bi svatko trebao tražiti vjernog prijatelja. Jedini pravi prijatelj danas je Bog. Kada predate svoje bogatstvo ljubavi Bogu, bit će vam lako nastaviti živjeti u sigurnosti i miru. Ne postoji bolji učitelj od vašeg srca. Vrijeme je najveći propovjednik. Cijeli svijet je sveti tekst. Bog je najbolji prijatelj. Uz punu vjeru u ovih četvero, sretno vodite svoj život.    

(Božanski govor, 17.srpnja 1997.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 2. 2017.

Božanstvo je svojstveno i prirođeno  svakom biću, a proces koji podsjeća čovjeka na tu činjenicu započeo je s početkom ljudske povijesti. Ono što treba učiniti da se vodi božanski život je ukloniti maglu koja skriva istinu i potiče čovjeka da zamišlja nešto drugo – nešto manje vrijedno, prolazno, materijalno i trenutno. Svi su sveti, čisti i dio vječnosti. No te stvari u njima sjaje proporcionalno njihovoj duhovnoj praksi, baš kao što žarulje osvjetljavaju u skladu sa svojom snagom. Ne postoji nitko koga Apsolut ne podržava, ne postoji ime koje ne ukazuje na Sveprisutnog. Svi su predmeti prožeti tim načelom, sva imena vidovi su njegove slave. Božanski je život utemeljen na osobini spokojne staloženosti (satwa guna), koja se mora kultivirati.

(Božanski  govor, 14. prosinca 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 2. 2017.

Čovjek neprestano traži sreću tako što pokušava zadovoljiti želje. Ako se neka želja ispunjeni, osjeća radost, a ako ne, žalost. No problem je što su želje poput krijesa koji snažno gori tražeći sve više goriva. Jedna želja vodi prema deset novih, čovjek se iscrpljuje pokušavajući smanjiti njihove žudnje. Potrebno je sići s ovog puta želja bez kraja i krenuti putem unutarnjeg zadovoljstva i radosti. Čovjek tuguje jer je razvio vezanost za nestvarno. Njeguje nerazumnu privrženost prema bogatstvu, no spreman je žrtvovati bogatstvo kako bi spasio živote svoje djece, jer je vezanost za djecu jača od vezanosti za stečeno bogatstvo! Čovjek se spušta tako nisko da zanemaruje djecu, kad je suočen s izborom između preživljavanja i dobrobiti djece! Ali blaženstvo dobiveno kada boravi u atmi neograničeno je i vječno. To je prava radost.

 (Božanski  govor, 14. prosinca 1958.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 2. 2017.

Da bi se svaki pojedinac mogao sjetiti mudrosti drevnih mudraca kad mu je ona najpotrebnija, stariji moraju predstavljati primjer u razlučivanju (viveka) i nevezanosti (vairagya). Ako oni u grozničavom uzbuđenju jure za osjetilnim zadovoljstvima, kako se mlađim generacijama može predbaciti sebičnost i pohlepa? Stariji moraju raditi ono što propovijedaju, pokazati kako božanski život donosi radost, mentalnu ravnotežu, zadovoljstvo i stvarnu sreću. Svakog dana moraju provesti određeno vrijeme u ponavljanju Gospodova imena ili u meditaciji pa će i djeca to usvojiti te sami  spoznati načine za postizanje mira. Ljudi govore da ništa nije slatko kao Gospodovo ime, ali ga uopće ne ponavljaju. Put je upropašten zanemarivanjem i bezobzirnim razaranjem, no oni savjetuju djeci da idu njime. Ona će pak otkriti prijevaru. Zapravo je odgovornost svakog tko se drži ideala velika, jer ga sam mora pokušati dosegnuti dok savjetuje drugima da ga usvoje.    

(Božanski  govor, 14. prosinca 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 2. 2017.

Drevni mudraci su smatrali da čovjek može doživjeti ovu beskrajnu svjetlost, ovaj duhovni plamen kad se oslobodi neznanja. Gdje su oni doživjeli ovu božanskost? Ne u izvanjskom svijetu. Mudraci su na ljudsko tijelo gledali kao  hram u kojem boravi Bog. Istražujući pet životnih dahova i pet plašteva ljudskog tijela, doživjeli su svjetlo duha unutar svojeg srca. Spoznali su da oni koji Boga vole, pronalaze Ga bliže sebi od ičega drugog na svijetu. Za one koji ne žude za Bogom, On je dalje od najudaljenijeg objekta na planetu! Zapamtite, svaki je pojedinac božanska iskra. Vi niste samo dio prirode ili kombinacija pet osnovnih elemenata (zemlja, voda, vatra, zrak i eter). Vi ste uistinu dio (amsa) vječnog .

(Božanski  govor, 19. veljače 1987.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 2. 2017.

„Ratri“ ili noć označava tamu. „Siva“ znači povoljan. Dakle „Sivaratri“ govori o povoljnosti koja je sadržana u tami. Odnosi se na mudrost koja postoji usred neznanja. Neznanje i mudrost nisu odijeljene, u osnovi su isti. To su suprotni polariteti istog temeljnog načela. Stanje koje nadilazi i mudrost i neznanje je načelo Apsoluta (paratattva). To je stanje koje nije povezano niti s dolaskom niti odlaskom, gdje nema rođenja niti smrti. Sve dok se tijelo rađa, mora slijediti smrt. Što je to što se rađa? Je li to atma? Ne. Jedino se tijelo rađa. Sjetite se da ste vječna, nepromjenjiva atma. Svjetlo ima vrijednost samo uz tamu. Stoga u vremenima nevolja i tuge, kada se pojave problemi, sjetite se probuditi božansko načelo, koje će razjasniti i osvijetliti.  

 (Božanski  govor, 17. veljače 1985.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 2. 2017.

Da biste dosegli Boga u sebi morate biti spremni proći kroz četvera vrata: samokontrolu (shama), samopreispitivanje (vicharana), zadovoljstvo (trupti) i društvo pobožnih i vrlih (satsanga). Shama traži nepokolebljivu vjeru u Gospoda i kontrolu vaših osjetila i uma. Kada ostvarite kontrolu nad spoznajnim osjetilima (jnanendriyas) postaje puno lakše kontrolirati organe djelovanja (karmendriyas). Shama vas čini gospodarom uma te osjetila i organa djelovanja (indriyas). Takva osoba nadilazi životinjsku prirodu i može krenuti od čovjeka prema Bogu. Ptice, zvjeri i druga stvorenja zaokupljena su uživanjem u izvanjskim stvarima. Jedino čovjek ima sposobnost razlučivanja između prolaznog i vječnog te traži ono što je vječno kontrolirajući osjetila i odričući se vezanosti za prolazno tijelo i objekte materijalnog svijeta.

(Božanski  govor, 15. veljače 1999.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 3. 2017.

Svijest u fizičkom tijelu omogućava čovjeku da uživa u zadovoljstvima koja proizlaze iz stvari koje doživljava kroz osjetila. Jednom kad se spozna istina da samo ljudi imaju sposobnost težiti prema vječnom kroz odbacivanje vezanosti za tijelo, božanska će priroda svijesti postati jasna. Tada se svako djelovanje može smatrati darom Bogu. Rad će se tada preobraziti u štovanje. Kada nestane poistovjećivanje sebstva s tijelom, djelovanje koje možda izgleda kao da je usmjereno na osobno zadovoljstvo može se pretvoriti u djelovanje posvećeno Bogu. Kad djeluje u ovom nesebičnom duhu, čovjek može iskusiti osjećaj oslobođenja i uživati u blaženstvu koje prelazi svako razumijevanje. Sve to počinje kontrolom osjetila što je, zapravo, prvi korak u samoostvarenju. Ona mora započeti rano u životu. Ne treba čekati starost da se krene s ovom temeljnom vježbom. Kad smrt pokuca na vrata i čovjek je okružen tugujućom rodbinom i prijateljima, možda neće imati vremena razmišljati o Bogu. Krenite na putovanje prema Bogu odmah sada. 

(Božanski  govor, 14. prosinca 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 3. 2017.

Svi vi u svojem životu imate pet savjetnika. To su pitanja tko, kada, gdje, što i kako. Prije nego što počnete bilo što raditi, morate dobiti odgovore na ovih pet pitanja. Kad na njih dobijete ispravne odgovore, djelovanje koje se temelji na njima prirodno će biti ispravno. Nažalost, većina ljudi danas djeluje bez da se uopće osvrnu na ove faktore. Svi vi morate sami prosuđivati i koristiti svoje sposobnosti primjećivanja i rasuđivanja, tj. sve alate koje vam je Bog dao kroz organe percepcije i djelovanja. U svakom se vašem udu nalazi Božanska snaga. Ta se Božanska snaga zove angirasa. Ime potječe iz činjenice da je Bog prisutan u svakom udu (anga) kao suština (rasa). Stoga nema potrebe za potragom za Bogom izvan samog sebe. Vi ste Bog. Sve vaše sposobnosti su božanske moći.

(Božanski govor, 14. siječnja 1997.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 3. 2017.

U svakom obliku duhovne prakse (sadhana), ljubav je na prvom mjestu. Ljubav je savršen znak ljudskosti. Ljubav je Bog. Živite u Ljubavi. Započnite dan s ljubavlju, ispunite svoj dan s ljubavlju i okončajte dan s ljubavlju; to je put prema Bogu. Također morate služiti (raditi sevu) kloneći se bilo kakvog traga taštine (ahamkara). U služenju treba postojati spoznaja o Božoj svepristunosti u svim ljudskim bićima. Većina ljudi nije razvila duh žrtvovanja (tyaga) ili izbjegavanja putenih zadovoljstava (bhoga). Istinsko služenje traži duh žrvovanja. Žrtvovanje je jedini način da se postigne besmrtnost. Koji god posao da radite, bez obzira da li metete pod ili kuhate ručak, pretvorite to u duhovnu vježbu. Ispunite svako svoje djelovanje ljubavlju prema Bogu i posvetite ga Njemu.

(Božanski govor, 23. ožujka 1989.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 3. 2017.

Svi vi imate ogromne zalihe snage. Kad ih ne koristite dok izvršavate svoje dužnosti za sebe i  za društvo koje vam omogućava život, samo postajete predmetom ismijavanja. Kad na željezničkoj stanici čekate vlak koji treba stići i čujete objavu da će kasniti 5 sati, kako se osjećate? Zar ne izgovarate ružne riječi o vlaku? Kad tako tretirate jedan vlak, koliko gori tretman vi zaslužujete, ako ne ispunjavate svoje dužnosti i odgovornosti prema društvu?  Upotrijebite svoje vještine i znanje što dosljednije i učinkovitije, u skladu sa zahtjevima dužnosti. Ako se ne koristi i sat će zahrđati. Što onda možemo reći za neupotrijebljenu vještinu? Bog nam nije dao tijelo da bismo ga hranili dobro odijevali i ponosno pokazivali uokolo. Tijelo treba vježbati kako bi bilo dobar alat za služenje drugima.

 (Božanski  govor, 27. lipnja 1981.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 3. 2017.

Došao sam da vas preobrazim. Neću vas napustiti dok to ne učinim. Pa i ako otiđete prije nego što to učinim nemojte misliti da Mi možete pobjeći, pronaći ću vas. Ne brinem se ako napustite Saia, jer ne želim ovdje velika okupljanja i niti puno poklonika oko Mene. Tko je sve vas pozvao ovamo? Bez pisanog poziva tisuće dolaze Saiju. Ali budite sigurni u jednu stvar. Bez obzira da li dođete do Mene ili ne, svi ste vi Moji. Ova majka svih (Sai Mata) ima ljubav tisuću majki prema Svojoj djeci; zbog toga vas toliko mazim (lalana) i toliko štitim (palana). Ako vam se činim ljutitim, sjetite se da je to samo drugi oblik ljubavi koji koristim kako bih pokazao svoje razočaranje kada ne slijedite moje vodstvo.

(Božanski  govor, 11. veljače, 1964.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 3. 2017.

Jeste li čuli priču o zečici koja je od Majke Zemlje posudila četiri novčića? Mislila je da će se, ako se preseli na drugo mjesto ili državu, osloboditi od te obaveze. Tako je jednog dana brzo, koliko su je noge mogle nositi, otrčala i otišla jako daleko od mjesta gdje je uzela pozajmicu od Majke Zemlje. Zadovoljna svojim pothvatom, sjela je s velikim olakšanjem i rekla: „Sada me nitko neće tražiti da vratim pozajmicu!“ Na njeno ogromno zaprepaštenje, točno ispod mjesta gdje je sjedila iz tla ispod nje, čula je glas: „Majka Zemlja je točno ispod tvojih nogu, uprvo ovdje. Ne možeš mi pobjeći, koliko god daleko trčala.“ Pa tako niti vi ne možete pobjeći od mene. Sve što tražim je dobro ponašanje, dobre navike, dobre misli i dobro društvo, gdje god da jeste. Upotrijebite ovu dragocjenu priliku da se iskreno potrudite, više nego ikad prije, da dosegnete svoj cilj.

(Božanski govor, 11. veljače 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 3. 2017.

Sjetite se da Bog, poput podzemnih voda, živi u svima. Gospod je stanovnik svih bića, On je sveprožimajući. On je duša (atma) svakog bića. On je jednako u vama kao i u svakom drugom. Nema Ga više u bogatašu niti je veći u debelom čovjeku, Njegova iskra osvjetljava pećinu srca u svakome. Sunce sija jednako na sve, Njegova  milost pada ravnomjerno na sve. Jedino što vi postavljate prepreke koje sprečavaju zrake Njegove milosti da vas ugriju. Ne krivite Gospoda za svoje neznanje, ludost ili izopačenost. Baš kao što podzemni izvor vode obilno navire na površini kad se bušilica spusti na njegovu dubinu, dodirnite izvor Boga stalnim ponavljanjem Božanskog imena, kako bi se on jednog dana obilno izlio donoseći vam mir i beskrajnu radost.

(Božanski govor, 20. prosinca 1954).

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 3. 2017.

Život je hodočašće prema Bogu, sveto je mjesto negdje tamo daleko. Put je odmah tu pred vama, no ako ne napravite prvi korak prema naprijed i nakon njega daljnje korake, kako možete stići do njega? Krenite hrabro s vjerom, radošću i postojanošću. Sigurno ćete uspjeti. Vaš um i intelekt su dva vola vezana za kola vašeg „unutarnjeg sebstva“. Volovi nisu naviknuti na put istine, ispravnosti, nenasilja, mira i ljubavi, nego vuku kola putem koji je njima poznat – putem laži, nepravde, brige i mržnje. Kao njihov gospodar morate ih izvježbati da odaberu bolji put, da ne bi sebe, kola u koja su upregnuti i putnike u njima, odveli u propast. 

(Božanski govor, 12. prosinca 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 3. 2017.

Čovjeka spašava Vedanta, koja je kao rika lava; prožima hrabrošću i poduhvatnošću; od njega radi heroja. Ona ne cmizdri, ne jauče niti plače. Ona ulijeva najvišu vrstu samopouzdanja. Ona je najjači štit protiv strelica sudbine, kabanica koja štiti od tuče i oluja osjetilnih užitaka. Ona je zavjesa koja podalje drži komarce brige, koji bi vam inače oteli san. Sa srcem zasićenim Vedantom vi ste stijena na obali, nedirnuti valovima iskušenja. Vedanta iskušava vaš pustolovni duh, vašu vlastitu stvarnost. Ukrcajte se na vlak duhovne discipline odmah i stići ćete na posljednju stanicu, koja predstavlja apsolutno poznavanje sebe i svega što postoji (jnana). Na putovanju vlakom ne izlazite negdje na pola puta, kad vas privuče neka stanica. Tako se i na duhovnom putu nalaze stanice djelovanja (karma), kontemplacije (upsana) i druge. Kroz njih morate proći, ali zapamtite da one nisu posljednja stanica. Posljednja stanica je Spoznaja.

(Božanski govor, 3. veljače 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 3. 2017.

Boga ne privlače znanje ili diplome, koje vode jedino prema egoizmu i oholosti. Samo iskrena predanost može privući Boga. Meni predajte sve svoje nevolje, Ja ću ih preuzeti i dati vam blaženstvo! Vi žurite u hram ili u Prasanthi Nilayam i žudite za daršanom! Da li je potreban veći znak predanosti od te čežnje? No ta ljubav nije dovoljna! Zapravo  ona i ne znači mnogo! Ono što je potrebno je iskazati je u obliku vrline i služenja. Ako u tome uspijete, uistinu ćete nešto postići. Odricanje i božanska ljubav trebale bi  odjekivati atmosferom, a tišina kao disciplina ispuniti prostor. Imajte Gospodovo ime na usnama i najdraži vam Gospodov oblik pred očima. Ako sebe oblikujete na taj način, mjesto na kojem stojite postat će Kasi, a vaš dom Badri.

(Božanski govor, 3. veljače  1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 3. 2017.

Nemojte mi reći da ste potpuno zadovoljni iluzijom svjetovnih zadovoljstava i da ne želite blaženstvo i mir! Vjerujte mi, vaša osnovna priroda ne podnosi tu dosadnu, ispraznu rutinu jela, pića i spavanja, već iskreno traži nešto što zna da je izgubljeno – a to je mir  (santi). U svom srcu srca svako žudi za oslobođenjem od vezanosti za beznačajno i prolazno, a to je moguće dobiti samo u jednoj radionici - promišljanje o najvišem sebstvu, koje je izvor sveg što se vidi! Koliko god visoko ptica poleti, prije ili kasnije sletjet će na vrh stabla kako bi uživala u miru. Tako će doći dan kad će i najoholiji, najsamovoljniji, najveći nevjernici, pa i oni koji tvrde da u kontemplaciji o Gospodu nema mira i radosti, moliti: „O Gospode, podari mi mir, utjehu, snagu i radost!“ 

(Božanski govor, 7. veljače 1959.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 3 2017.

Praksa – to je ono što je važno u duhovnosti! Učenost je teret, te i vrlo često hendikep. Sve dok vjerujete da je Bog negdje daleko u hramovima i na svetim mjestima, religiju ćete doživljavati kao teret i prepreku. No ako ga usadite u srcu, osjećat ćete se bit ćete lagano, neopterećeno i u stvari jače! To je poput košare za hranu – kada je nosite na ramenima, teška vam je i osjećate se preslabi da bi ju nosili dok šećete. No sjednite uz potok i pojedite hranu. Iako se ukupna težina nije smanjila, ipak se pojevši hranu osjećate se lakše i jače! Primijenite to i na ideju o Bogu. Nemojte Ga nositi na svojim plećima, pustite „Ga“ unutra! Dopustite Mu da procvate u vama! Sjećanje na Gospoda i Njegovu slavu uvijek nosite sa sobom!

(Božanski govor, 18. veljače 1964)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 3. 2017.

Dodir osjetila s materijalnim svijetom budi želju i vezanost; to dovodi do napora, a posljedično i do oduševljenja ili očaja! Tu je zatim strah od gubitka ili tuga zbog neuspjeha, a niz se reakcija produljuje. “Promatrač” se ne smije vezati za “viđeno”; to je tajna sretnog života. Kad su otvorena mnoga vrata i prozori kroz koje pušu vjetrovi, kako može opstati plamen u svjetiljci? Svjetiljka je vaš um, koji mora stalno gorjeti neuznemiren zahtjevima vanjskog svijeta. Potpuno se predati Gospodu (Saranagathi) jedini je način da zatvorite prozore i vrata. Jer kad se potpuno predate Gospodu, lišeni ste “ega” pa vas ne šamaraju niti radost niti tuga. Saranagathi će vam omogućiti da se oslonite na Gospodovu milost u susretu sa svim krizama u svom životu i učiniti vas hrabrim, čvrstim i bolje pripremljenim za suočavanje sa životnim izazovima.

(Božanski govor, 13. siječnja 1965.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 3. 2017.

Promijeniti nečije navike i karakter je uistinu težak zadatak. Netko je možda proučio sve knjige o duhovnoj praksi, pročitao sve svete spise i možda čak satima držao predavanja o njima, no suočen s iskušenjem kreće pogrešnim putem. Poput isušene zemlje srce se može činiti slobodno od korova zla, no nakon prvih pljuskova sjemenje i korijenje ispod površine isušenu će zemlju pretvoriti u zeleni tepih. Možete imati najbolje povrće, možete imati najsposobnijeg kuhara na svijetu, no ako bakrena posuda u kojoj pripremate juhu nije obložena kositrom, jelo pripremljeno u njoj bit će jako otrovno. Isto tako morate „obložiti“ svoje srce istinom, ispravnim ponašanjem, mirom i božanskom ljubavlju. Jedino će tada ono postati posuda spremna ponavljati sveta imena, meditirati, pridržavati se svetih zavjeta, vršiti obredna štovanja i tako dalje.

(Božanski govor, 13. siječnja 1965.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 4. 2017.

Uistinu je šteta što ljudi ne žele jesti najhranjiviji plod iz vrta prirode. Penju se na pogrešno drvo žudeći ubrati pogrešne plodove, a time se njihov tek kvari, ukus vulgarizira i zdravlje uništava. Jedino Gospodova slava može zadovoljiti čovjekovu glad, jer čovjek je dio te slave. Gospodovu milost možete osvojiti samo tako da postupate pravedno. Pravednost prirodno potiče ozračje samopredaje i marljivo ga kultivira. Vježbom koju primjena ispravnog ponašanja (dharma) pruža vašim osjetilima, osjećajima i emocijama, možete doći do nepokolebljive vjere i nevezanosti. Gospod je dharma zamišljena kao osoba. I zaista, Gospod Rama bio je poznat kao „Vigrahavan dharma“, utjelovljena pravednost. Ako napustite granice pravednosti i postupate nepošteno, nikad nećete pobijediti u igri života!

(Božanski govor,25. siječnja 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 4. 2017.

Postoje tri oblika štovanja: metoda vihanga – kad je poklonik, poput ptice koja se obrušava na zreo plod na drvetu, previše nestrpljiv i upravo zbog tog nestrpljenja, gubi plod koji mu isklizne iz hvata. Metoda markata je slična majmunu koji najprije zgrabi jedan plod, a zatim drugi i dvoumi se oko njih tako dajući maha kolebljivosti, jer se ne može odlučiti koji plod želi. Slično i poklonik ove vrste oklijeva i prečesto mijenja cilj i tako propušta svaku priliku da uspije. Treća i idealna metoda je pipilika, kada se poklonik, poput mrava koji polako, ali uporno napreduje prema slatkoći, kreće direktno, s potpunom pažnjom, prema Gospodu i zadobiva Njegovu milost. 

(Božanski govor, veljača 1955.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 4. 2017.

Zapovijedi iz svetih spisa nalažu: „govorite istinu“ i „postupajte ispravno“. Usprkos svim iskušenjima Gospod Rama se držao istine i nikad nije odstupao od ispravnog puta. Nikad nije izazvao drugoga kako bi dobio prikladan izgovor da ga uništi; s druge je strane protivniku  davao svaku priliku da se spasi. Poruku dharme  prenio je majmunima i demonima (vanaras i rakshasas), ali i mudracima poput Jabalija. Bez prigovora je prihvatio Vibhishanino štovanje, a obznanio je da je spreman prihvatiti čak i Ravanu, samo ako se ovaj pokaje za svoje grijehe. Ponavljanje čistog imena Gospoda Rame spasiti će vas jedino ako ste, poput Njega, odani svojim roditeljima. U protivnom, ponavljanje Ramina imena je puko pomicanje usana. Dok pjevate ili pišete Njegovo ime, meditirajte na Ramin lik i istinitu prirodu. Ova će vas praksa učiniti duhovno zdravima i snažnima.    

(Božanski govor,1.travnja 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 4. 2017.

Govori se da Gospod jedne kažnjava, a drugima udovoljava. Slušajte Me, Gospod tako ne postupa. On je poput električne struje u ovoj žici. Ona okreće ventilator i čini život ugodnim, ali na nju radi i električna stolica koja skraćuje život. Struja nema želju ni da rashladi, niti da ubije. Božja je milost poput vjetra. Namotate li svoja jedra, brod leži nepokretno i mirno, razvijete li ih, brod se kreće brzo i ide daleko. Otac svoje bogatstvo daje sinu koji poštuje njegove želje i slijedi naredbe, a ne sinu koji se protiv njega buni i ignorira ga. Gospod je otac svima. Ako prihvaćate postojanje Boga i živite u skladu s tim (ako ste asthika), onda ćete imati pravo na imovina (asthi). Nekome tko ne zna koji su mu pravi interesi i nije svjestan svoje propasti, ne može se povjeriti njegova osobna imovina; skrbnik se mora brinuti o njegovim poslovima, sve dok ne dokaže da je sposoban pažljivo ih voditi sam.

(Božanski govor, 25.siječnja 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 4. 2017.

Sve religije i spisi slažu se da je pomoći bližnjima u nevolji i spasiti ih u opasnim situacijama najveća vrlina  neke osobe. Želi dobro svim bićima (suhrudham sarva bhutanam ), ista duša boravi u svim bićima (ekatma sarva bhuta antharatma) – ovo su dobro poznate izreke iz svetih spisa. Budući da se ista atma nalazi u svim bićima, dužnost je svakoga odnositi se prijateljski prema svim bićima. Shvaćajući tu istinu, dužnost je svakoga tko se rodi kao ljudsko biće s ljubavlju činiti dobro drugima. Nema potrebe Boga  igdje tražiti, jer Bog boravi u svakom biću. Stoga tijelo treba promatrati kao Božji hram. Danas ljudi u umu gaje loše misli i na taj način zagađuju srce koje je sjedište Boga.

(Božanski govor, 25. prosinca 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 4. 2017.

Ako želite razumjeti svoju pravu prirodu, morate učiniti tri stvari: podčiniti tijelo, popraviti  osjetila, i ovladati umom. „Podčiniti tijelo“ znači ne dopustiti egu da se razvije u vašem tijelu. Njegujte poniznost i iskreno izvršavajte svoje dužnosti. „Popraviti svoja osjetila“ traži od vas da preispitate kako se vaša osjetila ponašaju, ispravite ih kada krenu krivim putem i obuzdajte kad to je potrebno. „Ovladati umom“ traži od vas da smirite hirove uma okrećući ga u drugom smjeru. Na primjer, postoji lokot i ključ. Kada okrenete ključ ulijevo zaključava, a kad ga okrenete udesno otvara. Na sličan je način vaše srce lokot, a um je ključ. Kada okrenete um prema Bogu, razvit će nevezanost. Kad je okrenut prema svijetu, razvija vezanost. Stoga okrenite svoj um prema Bogu i svako svoje djelo posvetite Njemu.

(Božanski govor, 6.svibnja 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 4. 2017.

 Blagdane slavite tako što ćete ih razumjeti i iskusiti  njihovo pravo značenje. Od ovog trena krenite u novi život odričući se loših misli i loših osobina. Pročistite svoje srce i vaš će život postati blažen. Nema smisla čitati svete tekstove ili posjećivati uzvišene ljude, ako niste pročistili svoje srce. Dopustite svojim mislima, riječima i djelima da budu sveti. To je pravo značenje proslave Nove godine. Kad sa čistim srcem krenete u bilo koji zadatak, sigurno ćete uspjeti. Svi vi vjerujete da ste odani Saiju, onda se morate čvrsto pridržavati Mojih učenja. Ispunite svoje živote ljubavlju. Prestanite kritizirati druge. Poštujte čak i one koji vas mrze. Mržnja je loša osobina. Uništit će vas. Stoga se oslobodite tog zla. Volite sve. Kada slijedite Moja učenja sigurno ćete postići svete rezultate i zavrijediti dobro ime. Odrecite se sebičnosti i posvetite svoje živote dobrobiti drugih.

(Božanski govor, 13.travnja 2002.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 4. 2017.

Na Novu godinu ljudi ustaju rano, obavljaju svetu kupku i oblače novu odjeću. Zanima ih samo izvanjska čistoća, ne nastoje pročistiti svoja srca koja su okaljana zlim mislima i osjećajima. Dosta je lako postići izvanjsku čistoću i obući novu odjeću, no to nije svrha svečanosti. Prava proslava Nove godine je u odricanju od loših osobina i pročišćavanju svog srca. Ljudsko srce u svom iskonskom stanju iznimno je sveto, a ljudsko rođenje je teško steći. Uspjevši dobiti tako dragocjen život, ljudi ne ulažu nikakav trud da žive kao istinska ljudska bića. Danas su ljudi postali klupko želja. Sve vrijeme i trud ulažu u ispunjavanje želja. Čovjek bi trebao spoznati da jedino uništenje želja vodi u vrhovno blaženstvo. Istinska sreća je u stanju bez želja. 

(Božanski govor, 13. travnja 2002.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 4. 2017.

Posvećenost označava  požrtvovnost. Svi vi nudite cvijeće Gospodu. Cvijeće simbolizira vaše srce. Kada ponudite cvijet svoga srca Gospodu, on bi trebalo biti lišen prljavština - želje, mržnje, zavisti, pohlepe i dr. Zato se zapitajte je li cvijet vašeg srca čist ili okaljan? Je li slobodan od ega (ahamkara) i zavisti (asuya)? Ego je najveća prepreka između vas i Boga, a utemeljen je na osam različitih elemenata: fizičkoj snazi, rođenju, obrazovanju, ljepoti, moći i pokori. Sve dok u vama ima i traga ega, nemoguće vam je prepoznati Boga odnosno spoznati svoju unutarnju zbilju. Ponos na bogatstvo vas vrlo brzo vodi do pada. Zato ga pažljivo u potpunosti uništite. Jedino kada žrtvujete svoj egoistični ponos na Božjem oltaru, možete otkriti svoju istinsku prirodu. Ova posvećenost vašega čistog i ljubavlju ispunjenog srca Bogu prvi je korak na duhovnom putovanju.

(Božanski govor,16. siječnja 1988.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 4. 2017.

Budući da sam se slobodno kretao među ljudima, razgovarao i pjevao s njima, niti intelektualci nisu mogli razumjeti Moju istinu, Moju moć, Moju slavu ili Moj pravi zadatak kao Avatara. Ja mogu razriješiti svaki problem, koliko god zamršen bio. Ja sam izvan dosega najintenzivnijeg preispitivanja i najpreciznijih mjerenja. Jedino oni koji prepoznaju Moju ljubav i iskuse je mogu tvrditi da su na tren vidjeli Moju stvarnost. Ne pokušavajte Me spoznati kroz izvanjske oči. Kad idete u hram i molite ispred slike Boga oči su vam zatvorene, zar ne? Zašto? Jer osjećate da vam Ga jedino unutarnje oko mudrosti može otkriti. Stoga ne tražite od Mene beznačajnene materijalne stvari, već u sebi žudite za Mnom i bit ćete nagrađeni. Put ljubavi kraljevski je put koji čovječanstvo vodi prema Meni. Moja je milost uvijek dostupna poklonicima koji imaju postojanu ljubav i vjeru.

(Božanski govor, 19. lipnja 1974)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 4. 2017.

Pobožnost (bhakti) je najuzvišeniji oblik ljubavi. Sveti spisi kažu: „Služiti Bogu je predanost.“. Predanost znači stalno razmišljanje o Bogu. Izraz bhakti nastao je od korijena bhaj, što znači štovati. Predanost znači s ljubavlju razmišljati o Bogu, ponavljati Njegovo Ime, štovati Ga i činiti pokoru za Njega. Služiti Gospodu najuzvišeniji je izraz predanosti. Ne postoji ništa što se ne može postići kroz služenje Boga s ljubavlju. Predanost ne znači samo otpjevati bhajane ili napraviti puju. Trenutno su ovi oblici štovanja utemeljeni na nekom obliku osobnog interesa i osobnog istraživanja. Iskrena predanost trebala bi biti izraz unutrašnje ljubavi. Predanost nije nešto što treba obznaniti ili pokazati. Iskrena predanost mora biti slobodna od svih oblika sebičnosti. Razmetljiva predanost sigurno će dovesti do propasti.

(Božanski govor, 16.siječnja 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 4. 2017.

Morate primjenjivati strogu disciplinu. Od trenutka kad se probudite morate odraditi jutarnje molitve, meditirati o Bogu, a zatim uredno, bez odstupanja od svakodnevne rutine, izvršavati svoje dužnosti. U svakodnevnoj rutini varijacije nisu poželjne. Svakodnevne aktivnosti bi trebale biti regulirane istim rasporedom. Ujutro je okolina mirna i smirena. U takvom biste okruženju, nakon što ste završili s jutarnjim zadacima, trebali posvetiti barem nekoliko minuta meditaciji o Bogu s ljubavlju. Sijedeće je razlučivanje. Svijet je mješavina dobrog i lošeg, ispravnog i pogrešnog, pobjede i poraza. U svijetu prepunom suprotnosti stalno morate birati između onog što je pravilno i ispravno, i onog što je pogrešno i nepoželjno. Ne bi vas trebao voditi vaš um, već slušajte i slijedite upute svog intelekta (buddhi). Sve dok slijedite svoj um nećete moći dosegnuti Boga.

(Božanski govor, 16.siječnja 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 11. 2017.

Utjelovljenja Božjeg sebstva! Danas slavite Svamijev rođendan i doživljavate blaženstvo (ananda) gledajući različite programe koji se izvode s entuzijazmom; ali zapravo, Ja ne želim taj dan smatrati posebnim! Takva želja u Meni ne postoji niti u jednom trenutku, u ovom ili bilo kojem dolasku. Ja ne trebam ništa u ovom svemiru, ma koliko malo ili veliko bilo! Došao sam samo s jednom svrhom: otkriti svakome od vas tajnu vaše stvarnosti i cilj života! Ono što Mi trebate dati je čista ljubav iznutra. Kad mi to ponudite, Ja širim anandu! Od danas, svoje dane i godine provodite u aktivnostima koje pomažu i brinu za one koji su u velikoj potrebi i učinite svoj ljudski život vrijednim i plodnim. Ponašajte se u skladu s time i ostvarite cilj svog života. Blagoslivljam vas!

(Božanski govor, 23. studenoga 1974.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 4. 2017.

Bez kontrole osjetila vaša duhovna praksa (sadhana) bit će neučinkovita; to je poput držanja vode u šupljoj posudi! Kad jezik žudi za nekom delikatesom, odlučite da nećete pokleknuti pred njegovim hirovima. Ako ustrajte u konzumaciji jednostavne hrane, koja nije niti pikantna, niti ljuta, već bogata  hranjivim sastojcima, jezik će se možda nekoliko dana buniti, no ubrzo će je prihvatiti. To je način kako ovladati njime i nadjačati loše posljedice njegove vladavine nad vama. Budući da je jezik jednako uporan u skandaloznom i lascivnom govoru, tu njegovu osobinu također morate zauzdati. Govorite malo, govorite nježno i govorite samo kad to je zaista potrebno. Ujedno razgovarajte samo s onima s kojima morate, nemojte vikati ili podizati glas u ljutnji ili uzbuđenju. Takva kontrola poboljšat će vaše zdravlje i mentalni mir. To će dovesti do poboljšanja odnosa s javnošću te manje kontakata i sukoba s drugima. 

(Božanski govor, 23. studenoga 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 4. 2017.

Možda ćete reći da se karma prethodnih rođenja mora iscrpiti u ovom rođenju i da ne postoji količina milosti koja nekog može spasiti od toga. Očigledno vas je netko podučio da u to vjerujete. No Ja vas uvjeravam da ne trebate patiti zbog karme na taj način. Kad vas muči oštra bol, doktor vam daje injekciju morfija i bol više ne osjećate, iako je ona i dalje u tijelu! Milost je poput morfija; bol ne osjećate iako prolazite kroz nju! Milost uklanja zloćudnost karme kroz koju morate proći. Postoje i lijekovi koji nakon određenog vremena prestaju djelovati. Na isti način uz milost se učinak karme poništava, iako vi prolazite kroz iskustvo. Stoga je pogrešno reći da se sudbina ispisana na čelu (lalaata likhitam) ne može ostati bez učinka. Milost može nadmašiti sve, ništa joj ne može stati na put. Zapamtite milost je „svemoguća“!   

(Božanski govor, 23. studenoga 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 4. 2017.

Utjelovljenja ljubavi! Ljudski život je dragocjen, plemenit i čestit. Šteta je što ljudska bića to ne razumiju ili često zaboravljaju. Cijela svrha i cilj ljudskog života je spoznati svoju pravu prirodu. Zaboravljajući svoju pravu prirodu uhvaćeni ste u svjetovnim brigama i uronjeni u bijedu. Drevni mudraci isticali su koji put treba slijediti za iskupljenje čovječanstva. Preporučali su devet oblika štovanja (nava-vidha bhakti), od kojih svaki može pružiti blaženstvo i iskupiti život bilo kojeg pojedinca. Za doživaljavanje blizine Boga najlakši je put namasmarana – stalno prisjećanje na Gospodovo ime. Mudrac Veda Vyasa govorio je da za spoznaju Boga u ovoj kali yugi ne postoji ništa uzvišenije od ponavljanja imena Hari (jedno od Vishnuovih imena). To je najlakši put za svakoga, učenoga ili nepismenoga, bogatoga ili siromašanoga.

Božanski govor, 3.listopada 1996

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 5. 2017.

Vi ste od pamtivijeka vječni, beskonačni i neprekidno povezani sa sebstvom (atman). Bhagavatam govori: „Za svako je živo biće prirodno vratiti se izvoru iz kojeg je došao“. Izronili ste iz božanstva (atmana) i morate se stopiti s božanstvom. Dok ne dosegnete cilj, nemojte se olako odnositi prema svetom putovanju života. Zapitajte se od kuda ste došli? Ne od svoje majke! Vaša vam je majka dala tijelo, ali duša je došla od Gospoda. Vi niste tijelo, niti osjetila, niti um. Vi ste sama atma. Svako od vas je dijete besmrtnosti. Kad je tako, zašto tražite neistinu (anrutha)? Koji je put do besmrtnosti? Uklanjanje nemoralnosti jedini je put prema besmrtnosti. Loše navike i zle osobine poput vezanosti, mržnje i zavisti udaljavaju vas od Boga. Oslobodite ih se i Bog će vam postati bliži i draži.

(Božanski govor, 3. listopada 1996.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 5. 2017.

Majka nije samo obična žena, ona je uistinu Bog. Sveti spisi majku uzdižu na visok položaj u univerzumu. Štujte je i zadobijte njezinu milost. Nakon što dobijete blagoslov svoje majke, možete postići sve na ovom svijetu. Nikad joj nemojte biti neposlušni niti ju činiti nesretnom. Nikad joj nemojte izazvati nelagodu. Nikad nemojte povrijediti njezine osjećaje. Tada će vam Bog pomoći u svim vašim poduhvatima. Čak ni danas ne manjka plemenitih majki. One osjećaju bol kad se njihova djeca udaljavaju od pravog puta. Prevrću nebo i zemlju da bi ih popravile. Molitva žene jača je od tisuću molitvi muškaraca, jer su žene čiste i nježnog srca. Nikad ne gledajte na ženu s visoka. Svim starijim ženama pristupite nježno kao prema svojoj majci, a mlađima kao svojim sestrama. Svijet će biti siguran i miran jedino kad muškarci razviju takve plemenite osjećaje.

(Božanski govor, 6.svibnja 2001.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 5. 2017.

Trebate razumjeti da svako djelovanje ima posljedicu. Rezultati svakog djelovanja ovise o načinu na koji je učinjeno, baš kao što vrsta drveta ovisi o sjemenu koje je posijano. Posljedice nečijeg djelovanja su neizbježne i zbog toga je vladar Manu odredio da se svi trebaju pridržavati pravednosti (dharma). Posljedice djelovanja mogu se očitovati prije ili kasnije, no sigurno će se pojaviti. Kad stalno razmišljate o Bogu i sva djela radite s božanskim osjećajima, doživjet ćete potpuni procvat ljudskih kvaliteta. Djelovanje ne možete izbjeći. Rad morate preobraziti u štovanje i u tom duhu raditi. Molitvu ne možete zamijeniti za rad.  Rad i štovanje morate združiti. Stoga od sada nadalje svaki svoj postupak posvetite Bogu.

(Božanski govor, 31. kolovoza 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 5. 2017.

Nepotrebno se borite i radite različite planove o kojima danonoćno razmišljate. Usprkos svim vašim naporima, ono što treba otići od vas otići će. Jedan te isti je Bog u svim ljudskim bićima. Tijelo je poput mjehurića u vodi. Um je poput ludog majmuna. Naći ćete se u nevolji slijedite li tog ludog majmuna. Isto tako i ako vjerujete u tijelo; ne znate kad će ovo tijelo, koje je poput mjehurića u vodi, puknuti. Ništa nije vječno. Jedino je božansko sebstvo (atman) vječno i besmrtno. „Ja“, sebstvo, „Bog“ različita su imena za Boga, Atmaswarupu. Bog se inkarnirao kao Rama, Krišna i drugi te  prošao različite nedaće da bi pokazao velike ideale.  Na kraju je svaki od njih napustio svoje smrtno tijelo. Fizička tijela Avatara se mijenjaju, no božanska duša (atman) u njihovim tijelima ostaje ista. Ona je sveprisutna, vječna, nepromjenjiva i nadilazi vrijeme.

(Božanski govor, 1.siječnja 2001.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 5. 2017.

Gospoda dosižete samo kroz potpunu predanost (para-bhakti). Potpuna se predanost može postići jedino kroz duhovnu mudrost (jnana). Duhovna se mudrost može njegovati jedino kroz vjeru (sharddha), a vjera dolazi samo kroz ljubav. Kako dakle njegovati ljubav? Na dva načina: (1) mane drugih, koliko god velike bile, uvijek gledajte kao nevažne i zanemarive. A svoje mane, koliko god nevažne i zanemarive bile, smatrajte velikima te osjetite tugu i pokajanje zbog njih. Tako izbjegavate razviti još veće mane i nedostatke te stječete osjećaj bratstva kao i strpljenje. (2) Što god radili, radite to sa spoznajom da je Bog sveprisutan. On sve vidi, čuje i zna. Razlučite između istine i laži te govorite samo istinu. Razlučite između dobrog i lošeg te radite samo dobro. Svakog trenutka nastojte biti svjesni svemoći Božje.

- Prema Vahini 19. poglavlje

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 5. 2017.

Svatko se mora interesirati za  iskustva onih savršenih koji su težili spoznati istinu, jer svi trebaju imati ideal kojem teže, cilj koji žele doseći. Da bi klica rasla ključna je zemlja; da bi se ideali usadili ključna je spoznaja o borbi i uspjehu svetaca i mudraca. Stoga ni ova iskustva nisu jednoobrazna; svaki duhovni tragatelj priča drugačiju priču, ovisno o njegovoj opremi i entuzijazmu. Pa su vizija i slava različite, iako su svi božanski. Pogledajte na primjer mudraca Agastyu. Rekao je da je u jednom gutljaju popio cijeli ocean. Pravo značenje toga je ovo: isušio je ocean materijalnog svijeta (samsare) s njegovim valovima tuge i radosti, blagostanja i nedaća, uspjeha i neuspjeha. „Popiti ocean“ nije poseban podvig; to je parabola koja objašnjava da je, iako je bio oženjen i imao sina, pobijedio sve vezanosti svijeta.

(Božanski govor, 8. veljače 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 5. 2017.

Nevjerovanje je podmukla bolest koja je danas jako raširena među ljudima. Ona pali male izdanke vjere i život pretvara u ugarke i pepeo. Nemate nikakav kriterij za procjenu, no ipak polažete pravo na to da procjenjujete. Sumnja, ljutnja, otrov, bolest – sve to mora biti uništeno prije nego što naraste. Imali  vjere ili ne, ponavljajte Ramino ime. Ono će potaknuti vjeru i stvoriti osnovu na kojoj vjera može biti izgrađena. Osim toga, ako težite postati poklonik morate izbjegavati vezanost i odbojnost. Ne smijete biti ponosni ako dobro pjevate ili lijepo ukrasite svoju molitvenu sobu. Morate stalno poboljšavati svoje navike i stavove; u protivnom je duhovna disciplina isprazna razbibriga. Vaši domovi trebaju biti uronjeni u najdublji mir (santi) – neuznemireni nikakvim tragom mržnje, zlobe, ponosa ili zavisti. Nikakvo štovanje niti pokora ne mogu biti jednako djelotvorni kao izvršavanje zapovjedi koja vam je dana za vaše oslobođenje.

(Božanski govor, 8. veljače 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 5. 2017.

Svih pet elemenata kreirala je Božja volja. Oni se moraju koristiti s velikim poštovanjem i opreznim razlučivanjem. Nesmotreno korištenje bilo kojeg od njih samo će vam nanijeti ogromnu štetu. Izvanjsku prirodu morate tretirati s velikom pažnjom, oprezom i divljenjem. Isto tako i svoju unutarnju „prirodu“ i unutarnje instrumente! Od njih, dva su sposobna nanijeti neizmjernu štetu – jezik i požuda. Budući da požudu budi i rasplamsava hrana koju ste pojeli i piće koje ste popili, na jezik treba više paziti. Dok vaše oči, uši i nos imaju jednu svrhu, jezik može obavljati dvije: procijeniti okus i izgovoriti riječi – simbole komunikacije. Morate kontrolirati svoj jezik s dvostrukom pažnjom, budući da vas može raniti na dva načina. Mudrac Patanjali, autor Yoga sutri, kaže da je pobjeda vaša, nakon što je jezik ukroćen.

(Božanski govor, 23.studenoga 1968.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 5. 2017.

Život vam nije darovan da biste uživali u hrani i postali debeli. Tijelo je osnovni instrument za primjenu  ispravnosti (dharma). Hranu dajte gladnima. Posvetite svoje vrijeme služenju i ispravnom izvršavanju svojih dužnosti. Bog je sveprisutan, On je svuda i unutar vas. Vi ste božanski! Morate razviti duh žrtvovanja (tyaga). Svojim tijelom morate služiti drugima i u svom umu njegovati dobre i plemenite misli. Svoje bogatstvo morate upotrijebiti za podupiranje obrazovanja i uslužnih institucija koje pomažu ljudima. To je način kako voditi svrsishodan i uzvišen život. Jedino Bog može preobraziti vaše duhovne napore u transcendentalno iskustvo. Osigurajte da vaše duhovna praksa (sadhana) ne proizlazi iz nikakvih sebičnih razloga. Ona mora promcati dobrobit drugih. Odrecite se sebičnosti, njegujte nesebičnu ljubav prema drugima i tako posvetite svoje živote. Tada ćete iskusiti Sakshatkara, viziju Boga koja proizlazi iz vas samih.

(Prema Vahini 72. poglavlje)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 5. 2017.

Najgora bolest je odsutnost mira. Kad je um miran, vaše će tijelo biti zdravo. Dakle svi koji žude za dobrim zdravljem moraju obratiti pažnju na svoje emocije, osjećaje i motive koji ih pokreću. Baš kao što perete odjeću, morate oprati svoj um i očistiti ga od prljavštine svaki dan. Za čišćenje uma trebate biti u dobrom društvu i izbjegavati elemente prljavštine kao što su laž, nepravda, nedisciplina, okrutnost, mržnja i dr. Istina, ispravnost, mir, ljubav – to su čisti elementi. Ako udahnete svjež zrak čistih elemenata, vaš će um biti slobodan od loših virusa i bakterija, a vi ćete biti psihički otporni i fizički jaki. Kao što Swami Vivekananda kaže – trebate imati čelične živce i željezne mišiće. Morate do vrha biti ispunjeni nadom i radošću kao svojom nepokolebljivom odlukom, a ne pokazivati očaj i utučenost. 

(Božanski govor,  21.rujna 1960.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 5. 2017.

Strastvene i inertne (rajasic i tamasic) sile koje opsjedaju vaše srce vode vas u propast.  Baš kao što dobijete tablete kalcija i vitamina kako biste izliječili anemiju, uzmite tabletu ponavljanja imena kako biste se oslobodili mentalne anemije i drugih bolesti. Gospodovo ime je Narasimha za Hiranyakasipu uma (Avatar Narasimha  pobijedio je zlog Hiranyakasipu). Postoje neke pastile za grlo koje držite u ustima  polako ih rastapajući kako biste smirili kašalj; na sličan način držite Gospodovo ime na svom jeziku i upijajte Ga polako kako biste se oslobodili uznemirujućeg poriva strasti i emocija. Njegovo ime držite na jeziku kako biste osvijetlili svoju nutrinu, a također i vanjštinu. Ono će pročistiti vaš um kao i umove onih koji slušaju dok ponavljate Ime. Držati ga na svom jeziku je poput držanja upaljene svjetiljke na ulazu u vašu kuću.

(Božanski govor, 29. travnja 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 2. 2018.

Vi osjećate radost dok štujete isklesani kameni idol u hramu. Koliko radosniji biste trebali biti dok štujete istog tog Boga koji boravi u hramu srca muškaraca i žena među vama! I ne samo u ljudskim okvirima; Bog živi u svakoj ptici, zvijeri, drvetu, oblutku i trunku prašine! Zapamtite, Božja milost ne može se osvojiti pukim slavljenjem Njegovih djela! Ponavljajte ime Gospoda koje ste odabrali, u potpunosti svjesni njegova značenja, njime prožmite svoja djela i osjećaje. Amerikanci koji su danas pjevali bhajane obraćali su pažnju na ton i ritam, uz to naučili su značenje svake pjesme i pjevali su iz srca, poštujući duh pjesama osjećajima (bha-va), melodijom (ra-ga) i ritmom (tha-la)  - bha-ra-tha – te se mogu nazivati Bharatiya (Indijci)! Kultura „Bharata“, Indije, izgrađena je na vezanosti (rati) za Bhagawana, Boga; stoga svaka osoba, neovisno o njenoj rasi, koja se veže za Gospoda, jest Bharatiya!

(Božanski govor, 19. srpnja  1970.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 5. 2017.

Kad se netko udaljava od pravednosti (dharme) suočava se s  nevoljom većom čak i od fizičkog ropstva. Dakle strahovitom se hajkom govori o  invaziji i ropstvu u odnosu na neprijatelja, kad ne postoji dovoljna budnost i ujedinjenost. Međutim gubitak dharme još je veća nesreća, jer koja je vrijednost života, ako netko ne može živjeti u skladu sa svojim talentima? Ova se načela nazivaju vječnima (sanatana), jer njihovo podrijetlo nije datirano, a njihovog autora nije moguće identificirati; ona su objelodanjena u prosvjetljenjem intelektima nepristranih mudraca. Ona su temeljna i vječna. Ona ne predstavljaju prolazne hirove. Dharma nije vezana za vrijeme i prostor, da se može oblikovati i prilagoditi potrebama i pritiscima trenutka. Ona podrazumijeva brojna temeljna načela koja trebaju voditi čovječanstvo u njegovom napretku prema unutarnjem skladu i vanjskom miru.

(Božanski govor,  1.travnja 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 5. 2017.

Iako je čovječanstvo postiglo neprocjenjiv napredak u znanosti i tehnologiji, um svakog pojedinca još je uvijek zagađen pohlepom, zavišću i velikom sebičnošću. Egoizam je razvio duboko korijenje u srcu i narastao u demonskim razmjerima. Ljudi su postali marionete koje reagiraju na svako potezanje konca. Žude za stvarima koje im donose trenutno zadovoljstvo i gomilaju stvari koje im podržavaju osjećaj moći. Svaki detalj pregledavaju sa svog sebičnog stajališta. Tako ih zarobljuju čudovišta – zavist, ponos, strah i predrasude. Jedino istinsko znanje može spasiti čovječanstvo od pogubnog pada. Sai je ponovio četiri cilja postavljena u vedama. To su istina, ispravnost, mir i ljubav. Čovječanstvo mora razumjeti važnost ova četiri cilja kao temeljna stupa, prihvatiti ih, poštovati ih i primjenjivati u svakodnevnom životu. Samo tada Božanstvo latentno prisutno u svakome može zasjati u svom punom sjaju. 

(Božanski govor, 5. ožujka 1981.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

31. 5. 2017.

Čovjek, obdaren inteligencijom kojom može  birati i odabrati, iskoristiti prošlost i pripremiti se za budućnost, mora iskoristiti svaku karmu za pročišćenje uma od nečistoće niskih želja. Karma je svako djelovanje, radnja ili postupak. Vede ustraju na obredima, ritualima, ceremonijama i drugom, ali ne kao na pukim djelima usmjerenim na nagradu. Takvim sebičnim djelima pribjegavaju ptice i zvjeri. Karma mora biti čin štovanja, darivanja Boga, ispunjenje dužnosti. Jedina nagrada kojoj se netko mora nadati je pobjeda nad sebičnošću koja se postiže razvijanjem nevezanosti. Sebična želja za prisvajanjem dobiti od djela za sebe, razvija ponos, pohlepu i mržnju. Karma koju nalaže dužnost i viši poticaji primarni je korak na putovanju prema vlastitoj stvarnosti. 

(Božanski govor, 7. veljače 1987.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 6. 2017.

Današnje obrazovanje orijentirano je samo na sredstva za život. Usmjereno je prema poslu, a ne prema istini, ne prema Bogu. Život se mora živjeti u ljubavi, miru i blaženstvu. Stoga čak i dok su još u školama i koledžima, dječaci i djevojčice moraju spoznati uvijek mirnu, uvijek blaženu, uvijek punu ljubavi vječnu dušu (atman). Tijelo, osjetila, um, razum i intelekt su nestvarni odnosno prolazni. Podizanje standarda života nije toliko važno koliko podizanje razine svjesnosti. Obrazovanje danas naglašava gomilanje stvari. Zapravo je odricanje na isti način ključno. Odricanje nije gubitak, već velika dobit, jer njime stječete radost. Odricanje znači oslobođenje; ono je prepuštanje Bogu, ljubav i sloboda. Boga možete spoznati jedino širenjem ljubavi. Studenti i mladi moraju voditi živote usidrene u ispravnosti i mudrosti, biti sjajni primjeri jednostavnosti, poniznosti i međusobnog služenja. 

(Božanski govor, 8.veljače 1987.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 6. 2017.

Kad za sebe kažete da ste član Sri Sathya Sai Seva Dala morate uvijek služiti prisjećajući se da služite Gospodu. Sjetite se u kakvom je duhu Hanuman služio Sri Ramu. Ne biste trebali pretpostaviti da mu je, zato što je bio majmun, manjakalo inteligencije ili drugih kvaliteta. Opisan je kao „miran, čestit i jak“. Kad su ga demoni u Ashokavani u Lanki ispitivali  tko je on i otkud je došao, Gospod Hanuman je odgovorio „Ja sam Ramin sluga.“ Nije se hvalio svojom hrabrošću ili znanjem, već je bio zadovoljan što se mogao opisati kao ponizni i predani Gospodov sluga. Imajte na umu  izreku: „Bez spremnosti da izvršite Gospodovu zapovijed (kinkara) ne možete postati Bog (sankara).“ Preobrazite svoj život kroz služenje, ne dajući nimalo prostora aroganciji ili osobnom interesu. U svom srcu čvrsto postavite osjećaj da gdje god i kad god  služite, služite samog Gospoda. Jedino je tada služenje bližnjima jednako služenju Bogu!

(Božanski govor, 23.ožujka 1989.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 6. 2017.

Rođeni ste u društvu, odgaja vas se u društvu, društvo vas obrazuje i primili bezbroj dobrobiti od društva, a što vi činite za društvo? Služenje društvu treba se smatrati izrazom zahvalnosti prema društvu za ono što je ono učinilo za nas. Bez društva ne možemo preživjeti. Od Boga dobiveno tijelo treba uključiti u primjenu dharme (propisanih dužnosti). Žene bi čak i svoje svakodnevne dužnosti trebale smatrati oblikom koncentriranog rada. Ako ne mogu prisustvovati duhovnom okupljanju (satsangu) zbog kućanskih dužnosti, ne bi se trebale osjećati loše. Izvršavanje kućanskih obaveza jednako je sveto kao prisustvovati satsangu. Samo ako pravilno izvršite svoje dužnosti kod kuće, moći ćete pravilno služiti izvan nje. Svaki posao koji radite kod kuće, bilo da je to čišćenje poda ili izrada chapatija, pretvorite u duhovnu vježbu. U svako djelovanje unesite božansku ljubav i posvetite ga Bogu.

(Božanski govor, 23.ožujka 1989.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 6. 2017

Istinsko ljudsko biće je ono koje se hrabro suočava sa životnim izazovima i prevladava ih. Za ovo je potrebna snaga duha. Bez snage duha sve drugo gubi vrijednost. Koju god duhovnu disciplinu prakticirali ili ne prakticirali, njegujte ljubav prema svima. Ponudite tu ljubav kao božanski dar svima. Jedinstvo u svijetu može se promicati jedino kroz ljubav. Upravo zbog nedostatka ljubavi pojavljuju se svi oblici različitosti. Ljubav je Bog. Živite u ljubavi. Učinite to glavnim načelom vašeg života. Utjelovljenja božanske ljubavi! Uvijek se sjetite da Bog prožima sve u svemiru. Sve što doživite je božansko. Sve što vidite je božansko. Što jedete je božansko. Zrak koji udišete je božanski. Zrak ne možete vidjeti, niti ga uhvatiti. Isto tako ne možete pojmiti Boga. Oči Ga ne mogu vidjeti. Može ga se doživjeti jedino u srcu. On je iznad uma.

(Božanski govor, 24. ožujka 1989.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 6. 2017.

Tišina je jedini govor samospoznatih. Prakticirajte umjerenost u govoru. To će vam pomoći na mnogo načina. Time ćete razviti neuvjetovanu ljubav (prema), jer se većina nesporazuma i trzavica događa zbog neoprezno izgovorenih riječi. Kad se noga poklizne, rana će zarasti, no kad se jeziku omakne, rana koju nanesete srcu drugoga ostat će do kraja života. Jezik je sklon činiti četiri velike greške: izgovarati laži, vrijeđati, tražiti  greške u drugima i prekomjerno govoriti. Njih treba izbjegavati ako želimo mir (śānti) za pojedinca kao i za društvo. Veza univerzalnog bratstva bit će jača ako ljudi budu manje i nježnije govorili. Stoga sveti tekstovi propisuju duhovnim poklonicima zavjet tišine. Svi ste vi duhovni tražitelji na različitim stadijima puta, stoga je ova disciplina također vrijedna i za vas.  

(Božanski govor, 22. srpnja 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 6. 2017.

Odnosite se prema drugima kako biste željeli da se oni odnose prema vama. Nikad ne premišljajte o prošlosti. Kad vas preuzme tuga, nemojte se prisjećati sličnih događaja iz svoje prošlosti i povećavati tugu; umjesto toga prisjetite se veselih događaja! Iz takvih sjećanja izvucite snagu i utjehu, uzdignite se iznad bujice tuge. Uvijek tražite svjetlo, budite ispunjeni samopouzdanjem i elanom. Nemojte pokleknuti pred očajem, jer to nikad ne donosi dobre rezultate. Samo pogoršava problem, jer potamnjuje intelekt i gura vas u sumnju. Jako entuzijastično krenite  na put duhovne prakse. Slaba volja, zastajkivanje neće donijeti plod.  To je poput čišćenja muljevitog područja s mlazom vode. Ako je strujanje mlaza slabo, mulj ne može bi ti očišćen. Mlaz mora teći snažno i brzo, noseći sve pred sobom, kako bi mulj mogao biti očišćen.

(Božanski govor, 2. kolovoza 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 6. 2017.

S vremena na vrijeme osjećate se loše, jer puno lakše od drugih pokleknete pred ljutnjom i tugom. Ja od vas tražim da uložite dodatne napore kako biste ih nadvladali. Ponavljanje Gospodova imena najbolji je lijek za to, i kad bi samo svi vi to počeli raditi, Gospod bi požurio spasiti vas. Nikad nemojte osjećati mržnju ili zavist prema nikome. Drugoj osobi oprostite njene mane, no budite strogi sa svojim vlastitima! Gospodovo ime usaditi će vjeru da je sve Božja volja i učiti vas da nemate pravo trijumfirati niti očajavati. Kada idete doktoru morate uzeti propisani lijek te slijediti savjet i upute. Nema svrhe optuživati doktora, ako vi ne slijedite upute. Kako vas doktor može izliječiti, ako ne uzmete lijek ili se ne držite propisane dijete? Radite kako vam Ja kažem, slijedite Moj savjet i onda promatrajte rezultat.

(Božanski govor, 2. kolovoza 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 6. 2017.

Utjelovljenja ljubavi! Bog ne očekuje od vas da izvodite obrede niti da proučavate svete spise. Sve što On želi od vas je osam vrsta „cvijeća“. Cvijet nenasilja (ahimsa) prvi je od osam cvjetova koji biste trebali ponuditi Bogu. Nenasilje znači ne nanositi bol niti jednom živom biću mislima, riječima ili djelima. Doktori operiraju pacijente kako bi ih izliječili od bolesti. Tijekom operacije, doktori nožem režu tijelo. Ne možete to nazvati činom nasilja , jer je to korisno za pacijenta. Neki ljudi tvrde da je čak i rezanje povrća nasilje, jer je povrće i drveće živo. Nema sumnje, povrće i drveće jest živo, ali ono nema um. Stoga ne osjeća nikakvu bol. Onaj tko ima um doživljava bol i zadovoljstvo. Ljudi, životinje, ptice i kukci obdareni su umom, drveće i povrće nisu.

(Božanski govor, 22. kolovoza 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 6. 2017.

Ponudite Bogu cvijet kontrole osjetila (indriya nigraha). Sve duhovne prakse pokazat će se uzaludnima, ako nemate kontrolu nad osjetilima. Nedostatak kontrole nad osjetilima glavni je uzrok svih nemira i uznemirenosti koje vidite u svijetu danas. Kako možete kontrolirati osjetila? Prvo trebate uspostaviti kontrolu nad jezikom. Jezik morate kontrolirati, jer on uvijek žudi za raznim delicijama. Postavite jeziku ovo pitanje: „O jeziče, koliko si vreća riže, žita i povrća proždro! U koliko delicija si uživao! Srami se, ako još nisi zadovoljan!“ Jedite samo da zadovoljite svoju glad i održavate tijelo. Nemojte pridavati neprimjerenu važnost okusu. Isto tako recite svojim očima da gledaju Boga, umjesto da gledaju nesvete stvari na televiziji ili u drugim medijima.  Naučite svoje uši da slušaju priče o Gospodu umjesto da slušaju isprazne tračeve.

(Božanski govor, 22. kolovoza 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 6. 2017.

Razmislite na trenutak kakvu korist imate od slušanja tračeva i nepotrebnog  razgovora o nesvetim stvarima? Nikakvu! Zapravo ćete njima zagaditi svoje srce. Sve što vidite i čujete ostaje zapisano u vašem srcu. Kad se jednom vaše srce zagadi, vaš život gubi smisao. Neki dan, dok sam govorio poklonicima iz Visakhaptnama, naveo sam ovaj primjer: “Čovjekovo je srce poput olovke. Boja riječi koje pišete bit će ista kao boja tinte u olovci.“ Dakle podučite uši da slušaju priče o Bogu umjesto da slušaju isprazne tračeve. Jedino kad je srce ispunjeno nesebičnom ljubavlju, sve što mislite, govore i radite bit će prožeto ljubavlju. Zapamtite, Bog očekuje da svoje srce ispunite ljubavlju i vodite svete živote.

(Božanski govor, 22. kolovoza 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 6. 2017.

Treći cvijet kojeg Bog najviše voli cvijet je suosjećanja (daya) prema svim živim bićima. Živite u prijateljstvu spram svih, no nemojte imati previše veza s ljudima. Četvrti poseban i važan cvijet kojeg Bog jako voli je cvijet uzdržanosti (kshama). Pandave su doživjele mnogo patnje od ruku Kurava. No Dharmaraja nikad nije izgubio uzdržanost. Uzdržanost je vrlina kojom su Pandave uvijek osvajale zaštitu Kršne i koja ih je učinila idealom ostatku svijeta. Bog voli darove uvijek rascvjetanih cvjetova – nenasilja, kontrole osjetila, suosjećanja i uzdržanosti (ahimsa, indriyanigraha, daya i kshama). Bog će biti sretan  s vama i blagosloviti vas samo kada Mu ponudite „cvijeće“ koje Mu je drago. Nema nikakve koristi od toga da nudite cvijeće koje vene i propada iz dana u dan.

(Božanski govor, 22. kolovoza 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 6. 2017.

Danas se hranimo baš kao što smo se hranili svih ovih godina. Gledamo ista lica koja smo gledali svi ovih dana. Pitamo li se zašto ponovo i ponovo vidimo ista lica? Hranimo isti želudac koji smo hranili jučer i prekjučer. Zapitamo li se ikad zašto uvijek iznova trebamo hraniti isti želudac? Lako razumijemo i prihvaćamo ove normalne zadatke, ali zašto onda razmišljamo i preispitujemo svoju tradiciju i običaje, pa čak i svakodnevnu molitvu Bogu? Naši sveti spisi i božanske priče iz prošlosti tu su kako bi nas vodili i spasili. Vremena se mogu promijeniti, svijet se može promijeniti, može doći novo doba, ali Bog je jedan te isti, nepromjenjiv. Mnogi od vas traže promjenjive stvari. Zašto ne tražite ono što je vječno i nepromjenjivo?

(Ljetni pljuskovi u Brindavanu 1977., 1. poglavlje)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 6. 2017.

Mladi ljudi, bogatstvo koje zaradite, prosperitet koji steknete, zdanja koja sagradite, sve je to prolazno i privremeno. Ako želite u budućnosti voditi miran i sretan život, to ovisi o djelima koja činite danas. U vašem životu najvažnije je vaše ponašanje, ono postavlja temelj vašeg budućeg života. Samo kad svoje sadašnje ponašanje oblikujete u skladu s pravim putem, vaša će budućnost biti mirna i sretna. Sjeme koje posadite danas odredit će vrstu drveta koje će izrasti. Ako danas poštujete svoje roditelje, vaša će djeca u budućnosti poštivati vas. Dakle, ako želite biti blizu Bogu – vidite dobro, činite dobro i budite dobri. Ovo je put – kraljevski put približavanja Bogu, a to je najvažnija dužnost svakog ljudskog bića.

(Ljetni pljuskovi u Brindavanu 2. poglavlje, 1977.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 7. 2017.

Mnogi Mi ljudi dolaze uznemireni i mole: „Svami, ja nemam mira. Molim te, blagoslovi me mirom uma.“. Zapamtite, mir se ne može dobiti izvana, morate ga pronaći u srcu! Loše želje donose jad, korisne želje bude radost u vama. Uklanjanje želja osigurava mir (santi). Kad se u vašem umu roji želja za željom, kako možete imati mira? Nakon bhajana i meditacije tri puta ponavljate santi za fizički, mentalni i duhovni mir. Jedino kad ste svjesni iste duše prisutne u svima možete primiti mir kao blagoslov. Većinu vremena vaš um teži prema lošem (durmathi). Morate svoj um i intelekt usmjeriti prema putovima povoljnim za mir i blagostanje. Kroz dosljednu duhovnu praksu (sadhanu) ispravite svoje mane i oblikujte svoju izvrsnost, kako bi osigurali mir za sebe, društvo i naciju. Svakodnevno se molite za dobrobit svemira: „samastha loka sukhino bhavantu“ (neka sva bića u svim svjetovima budu sretna).  

(Božanski govor, 5. travnja 1981.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 7. 2017.

Netko može poželjeti nešto dobro zahvaljujući unutarnjem porivu, iccha shakti, no tu želju ne može ispuniti ukoliko ne nastavi po planu koji može jamčiti uspjeh. Želja se mora razviti u djelo. To traži kriya shakti ili snagu djelovanja. Ostvaranje iznad svega ovisi o jnana shakti ili snazi i jasnoći mudrosti, samopouzdanju koje proizlazi iz ovladavanja situacijom. To je dar milosti od Boga, Boga ustoličenog u srcu. Sve što netko planira ili čini mora biti preobraženo u dar Bogu. Ili će se svesti na puku vježbu. Bog je sveprisutan. Nitko ne može poreći ili ignorirati Boga. Kad netko porekne Boga, on poriče samog sebe. Morate njegovati vjeru u Boga i znati da On postoji u svemu. Ta će vjera u vama usaditi poniznost, hrabrost i poštovanje.

(Božanski govor, 8. veljače 1987.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 7. 2017.

Da biste razumjeli svoju pravu prirodu morate napraviti tri stvari: saviti svoje tijelo, popraviti svoja osjetila i ovladati umom. „Saviti svoje tijelo“ znači ne dopustiti da se u vama razvije ego. Iskreno i ponizno ispunjavajte sve dužnosti. „Popraviti osjetila“ traži da preispitate ponašanje svojih osjetila, i kad su sklona lutanju, da ih na odgovarajući način ispravite i obuzdate. „Ovladati umom“ znači utišati hirove svog uma. Kako? Poput ključa i brave. Kad se ključ okrene nalijevo, brava je zaključana, a ako se okrene nadesno brava je otključana. Ključ je isti, a okretanje na različitu stranu uzrokuje otključavanje i zaključavanje. Kod vas je vaše srce brava, a um je ključ. Okrenete li um prema Bogu, vaše će srce razviti nevezanost. Okrenete li svoj um prema svijetu, vaše će srce biti vezano. Ovladati umom znači okrenuti ga prema Bogu!    

(Božanski govor, 6. svibnja 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 7. 2017.

Jedino bogatstvo koje možete ponijeti sa sobom nakon smrti je ljubav prema Bogu. Zato tijekom svog života uložite sve napore da steknete to bogatstvo. Čistom ljubavlju i predanošću to možete lako ostvariti. Da biste ga zavrijedili morate svoje vrijeme, tijelo i djela posvetiti služenju Gospodu. Arjuna je to spoznao slušajući Gitu od Gospoda Krišne. Arjuna, koji je bio izuzetno inteligentna osoba, nakon svih rasprava s Krišnom konačno je došao do ovog zaključka: „Učinit ću sve što Ti zatražiš od mene“ (Karishye vachanam tava). Ljudi se ne bi trebali oslanjati na svoju psihičku i fizičku snagu, već na Božansku moć. Samo onaj koji se oslanja na Božju moć može doživjeti istinski mir i blaženstvo. Takva se osoba ne mora osvrtati na kritike drugih ljudi. Ona se može oduprijeti mišljenjima mase i zauzeti se za ono za što vjeruje da je istina. Nedirnuti hvalom ili pokudom morate njegovati čvrstu vjeru u Boga.

(Božanski govor, 7. travnja 1989.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 7. 2017.

Neki gurui iniciraju učenika u mističnu formulu (mantra) i savjetuju ih da je ponavljaju. No ne ističu unutarnju božansku Zbilju učenika koju nije moguće ni na trenutak zanemariti. Niti ustraju na moralnoj obnovi koja je toliko neophodna za razjašnjenje unutarnjih svojstava učenika. Guru koji daje mantru je učitelj koji daje inicijaciju (deeksha guru), guru koji preoblikuje osobnost je učitelj koji vodi (siksha guru).Ovaj drugi guru je s poštovanjem hvaljen na tisuće načina u svetim tekstovima. On uklanja mane u viđenju i uništava tamu neznanja. Pojedincu otkriva atmana i oslobađa ga. Guru Poornima je posvećena takvim guruima. Mjesec (božanstvo koje vlada umom) tog dana je pun, jasan, prohladan i sjajan! Nema mana ni tuposti koje bi mu umanjivale sjaj. Tako se i gurua danas prikazuje i hvali kao nedirnutog, sjajnog i nježnog. Na Guru Poornimu morate odlučiti ovladati svojim osjetilima i intelektom, emocijama i strastima, mislima i osjećajima, pomoću intenzivne duhovne prakse (sadhana).

(Božanski govor, 27. srpnja 1980.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 7. 2017.

U indijskoj mitologiji na sudu Yame (kralja smrti) postoji računovođa koji se zove Chitragupta (ime znači „tajna slika“). Chitragupta vodi evidenciju dobrih i loših djela svakog živog bića, a u trenutku njegove smrti na sud donosi knjige i prebija dugovanja i potraživanja. Kralj Yama tada izriče kaznu, koja može iskupiti i podučiti. Chitraguptin se ured zapravo nalazi u umu svakog ljudskog bića, uvijek budan i spreman! Chitragupta prikazuje sve skrivene  poticaje koji procvatu u djelovanje, bilježi sve znakove upozorenja kao i situacije u kojima su ti znakovi bili zanemareni ili bezobzirno odbačeni. Pazite! Morate se pobrinuti da uvijek vodite računa o Božjoj opomeni u odnosu na jednostavno ljudske, ili pak životinjske sklonosti.  

(Božanski govor, 24. veljače 1971.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 7. 2017.

Jednom kad sam mnogo ljudi upitao što bi željeli biti u Božjim rukama, dobio sam razne odgovore. Neki su rekli lotos, drugi školjka, disk i tako dalje, ali nitko nije spomenuo flautu! Ja vam savjetujem da postanete flauta, jer onda će Gospod doći k vama, podići vas, staviti vas na Svoje usne i disati kroz vas. Iz praznine vašeg srca zbog potpunog odsustva ega, On će stvoriti zadivljujuću muziku na užitak cijele kreacije. Budite iskreni, bez imalo svoje volje. Život koji vodite odsad mora biti natopljen božanskim blaženstvom. Stopite svoju volju s Božjom voljom. Udišite samo Božji dah. To je  božanski život koji morate ostvariti. Takav božanski život uistinu je misija za koju se rodio svaki pojedinac – kako bi se pojedinac stopio s univerzalnim.

(Božanski govor, Venkatagiri, travanj 1957.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 7. 2017.

Cilj duhovnog poklonika treba biti da bude mentalno spreman za spoznaju Boga u bilo kojem trenutku. To jest, srce se mora očistiti od očaja, osloboditi oklijevanja i sumnje, otvoriti za velike valove blaženstva koji se slijevaju sa svih strana Božjeg svemira. Ljubav uvijek dovodi te valove, koliko god da se oni daleko protežu! Put kojim idete ovisi načelima u koja vjerujete! Slijedite ispravna načela pa ćete biti vođeni do ubiranja dobrih plodova. Iskreno i s vjerom pridržavajte se božanskih smjernica. To će vam pomoći da ostvarite svrhu svog života. Budući da svaki postupak ima odgovarajuću reakciju, čuvajte se zlih namjera, zlobnih riječi, djela koja štete drugima pa stoga štete i vama. Ja želim da slijedite put dobrote i u životu ostvarite dobre rezultate. Živite dobro, poštujući svako biće kao hodajući hram Božji. 

(Božanski govor, 18. travnja 1971.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 7. 2017.

Mudrac Narada, koji je ovladao mnogim područjima znanosti i umjetnosti, nije mogao  postići vrhovno blaženstvo koje proizlazi iz mira uma. Zabrinut zbog tog manjka mira prišao je mudracu Sanatkumaru i upitao ga koji je uzrok njegova stanja. Mudrac upita Naradu koja su njegova postignuća. Narada mu je odgovorio da je poznavalac svih veda i vedante te da je savladao šestdesetčetiri različite vještine, uključujući obuku slonova i uzgoj krava. Smijući se u sebi, mudrac Sanatkumara je upitao: „Jesu li to tvoja jedina postignuća? Oh Narada, bez spoznaje tko si, kakva je korist od poznavanja svih ovih drugih stvari?“. Ljudi na različite načine pokušavaju razumjeti sve u svijetu. No nitko ne ulaže ni malo truda da razumije sebe. Velika količina vremena troši se na razumijevanje drugih stvari, ali čovjek ne može pronaći vrijeme da upozna sebe. Kolika god da je nečija učenost ili inteligencija ili kakav god da ima položaj, ta osoba ne može biti mirna niti sretna, ako ne razumije stvarno Sebstvo.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 7. 2017.

Skup tijela, uma i osjetila vas sprječava da prepoznate svoju urođenu božansku prirodu. Vi ste uzrok svoje vezanosti putem tijela i uma. Kad shvatite prirodu kompleksa uma i tijela, spoznat ćete svoju pravu bit. Dovoljno je da razvijete vjeru da ste vi i Bog jedno. Pomoću ljubavi njegujte čvrstu vjeru u ovu božansku jednotu. Ta će vas ljubav dovesti do samoostvarenja. Gdjegod da jeste i štogod da radite gledajte sebe kao Božji instrument i ponašajte se u skladu s tim. Ne trebate čekati cijelu godinu na Gurupoornimu. Svaki trenutak svog života posvetite Gospodu. To je najbolji način da doživite Boga u svakom trenutku i svuda. To je pravo ostvarenje (sakshatkara). Čvrsto vjerujte da je Bog u svakome i uvijek postupajte u skladu s tim. Taj će sveti stav proizići iz stalne prakse.

(Božanski govor, 7. srpnja 1990.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 7. 2017.

Utjelovljenja božanskog Sebstva! Situacija u svijetu danas je grozna i zastrašujuća. Kamo god da se okrenete, suočavate se sa strahom. Bilo da ostanete kod kuće ili izađete na ulicu, putujete vlakom ili šećete ulicom strah vas proganja. Svijet je obavijen strahom. Ako želite ukloniti ovaj strah, morate razviti čvrstu vjeru u Boga kao jedino utočište. Tada ćete biti slobodni od straha. Nastavite raditi svoj posao, odbacujući strah i bez ikakve brige za budućnost. Bacite se na služenje hrabro i odlučno. Ako djelujete u ovoj čvrstoj vjeri moći ćete dobro služiti svojoj obitelji, naciji i svemiru. Nisu intelektualne sposobnosti ono što će vam pomoći da zaštite svoju domovinu. Ako se držite istine i ispravnosti  one će zaštiti vas, vašu obitelj i domovinu. Živite u skladu s istinom vašeg bića. Uvijek djelujte ispravno!

(Božanski govor,19. studenoga 1990.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 7. 2017.

U Bhagavad Giti postoje dva aksioma s po osam slogova, koja svako od vas mora uzeti k srcu: Shraddhavan labhate Jnanam i Samshayaathma vinashyati. Prvi vam govori da osoba koja je postojana u vjeri dobiva znanje o putu oslobođenja,  a drugi vas upozorava na zlokobnu posljedicu sumnje! Sumnja vodi u propast i duhovno uništenje. Promišljajte o ovim činjenicama i prakticirajte duhovnu disciplinu po svom izboru – meditaciju, ponavljanje Božjeg imena i tako dalje. Vi plaćate samo smećem, a tražite milost koja je dostupna samo po vrlo visokoj cijeni. To je obična pohlepa! Možete tvrditi da ste mnogo godina dolazili ili boravili u Puttaparthiju, no godine nisu ono što je bitno; bitno je koliko ste duboko korijenje karme razvili u prethodnim životima. Duhovni trud (sadhana) u djelovanju i štovanju (karma i upasana) vodi do znanja (jnana).  

(Božanski govor, 11. listopada 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 7. 2017.

Služenje (seva) u svim svojim oblicima je primarna duhovna disciplina za pročišćenje vašeg uma. Bez nadahnuća iz ovakvog stava, poriv će sigurno oslabiti i nestati, ili može prerasti u ponos i pompu. Samo se na trenutak zapitajte: Služite li Bogu? Ili Bog služi vama? Kad hodočasnik stoji do struka uronjen u Gangu, u dlanove uzima svetu vodu, ponavlja mantru i izlijeva vodu kao dar Bogu, odnosno radi arpan, kako on kaže, zapravo jedino što je napravio je izlio Gangu u Gangu! Kad gladnom djetetu date mlijeko ili promrznutom bratu na pločniku pokrivač, vi samo stavljate Božji dar u ruke drugog Božjeg dara! Vraćate Božji dar u spremište božanskog načela! Bog služi i dopušta vam da tvrdite da ste vi ti koji služite! Sjetite se da se bez Njegove volje niti vlat trave ne njiše!      

(Božanski govor, 19. svibnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 7. 2017.

Nakon obroka mora slijediti eliminacija, nakon udaha mora slijediti izdah, krv mora utjecati i protjecati da bi cirkulirala i održavala zdravlje. Prihvaćanje i odustajanje početak su i kraj istog procesa. To vrijedi za pojedince, društva, nacije i ljudsku rasu. Napredak i mir ovise o žrtvi, odricanju i služenju. Budite spremni primiti poziv da služite svuda i u svakom trenutku; budite spremni s osmjehom, ljubaznom riječju, korisnim prijedlogom, ustrajnom brigom i ljubaznim odgovorom. Oko sebe potražite priliku da ponovo proživite, spasite ili oživite. Izvježbajte sebe da biste mogli učinkovito i dobro pružiti pomoć. Seva sadi sjeme na kamen i s oduševljenjem ga gleda kako niče! Posadite ga s ljubavlju, a sjeme će otkriti ljubav unutar kamena i crpsti hranu iz njega. Seva je oblik isposništva koji se najviše isplati, koji donosi najviše zadovoljstva i užitka. Ona izvire iz ljubavi i obilno raspršuje ljubav uokolo.

(Božanski govor, 19. siječnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 7. 2017.

Predanost ne bi trebala biti ograničena na četiri zida svetišta, ili na nekoliko minuta izvođenja meditacije (dhyana). To je cjelodnevna duhovna praksa (sadhana). Vaša predanost treba se izražavati putem štovanja svakog živog bića kao utjelovljenja božanskosti. Vidite Boga u svakome, čak i u osobama koje smatrate svojim neprijateljima. Prakticirajte takvu široku i sveobuhvatnu ljubav. Kako možete osjetiti sreću pokazujući ljubav i poštovanje kamenom idolu, koji ne odgovara odnosno ne uzvraća vaše osjećaje? Živa bića će uzvratiti poštovanje i zahvalnost i željet će vam dobro. Možete vidjeti radost kako blista na njihovim licima. To će vam pružiti zadovoljstvo. Ako ne možete odgojiti sebe tako da volite svoje bližnje, kako biste mogli slijediti put predanosti Bogu?

(Božanski govor, 16. ožujka 1973.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 8. 2017.

Otkrijte teškoće i nevolje koje opterećuju druge i pomognite im koliko možete da ih prebrode; i također da svoje živote vode na takav način da ih ne ponove. Naučite živjeti s drugima dijeleći svoju radost i tugu; budite strpljivi, a ne oholi. Kad živite zajedno u slozi, selo će biti sretno i sigurno, a kad su seljani dobro povezani i snažni, i narod će također biti snažan i nesavladiv. Ljubomora, ljutnja, mržnja i pohlepa razjedinit će narod i dovesti do toga da upadne u nered i nevolju. Odagnajte sile koje dijele ljude i udaljuju ih jedne od drugih te onemogućuju iskrenu suradnju i međusobnu pomoć. Također unesite disciplinu u polje sadhane i ustrajte da ljudi ispunjavaju svoje dužnosti prema sebi i svojoj sudbini. Predanost je poput glave, dužnost je trup, a disciplina noge. Neka predanost bude povezana s dužnošću i vođena disciplinom, tada je uspjeh osiguran.

(Božanski govor, 16. ožujka 1973)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 8. 2017.

U sebi imate sve potrebne resurse. Možete ih koristiti tako što ćete ih identificirati, manifestirati i podijeliti s drugima. Vi ste bivanje, svjesnost i potpuno blaženstvo (sath, chith ananda), vi ste oblik božanske energije (Shiva-Shakti Swarupa). Nemojte gajiti uvjerenje da ste samo čovjek, budite uvjereni da ste predodređeni za božanstvo. Kad Bog preuzme ljudski lik, kao što je opisano u Ramayani, Mahabharati i Bhagavthi, djela morate objasniti kao pružanje primjera i lekcija, a ne kao priče za zabavu ljudi! Petorica braće Pandava predstavljaju pet osobina ljudske naravi: svi slijede primjer koji daje najstariji, koji je najplemenitiji  i najispravniji. U Ramayani je Gospod Rama bio sjajan primjer beskompromisnog pridržavanja načela ispravnosti, bez obzira na iskušenja! Rama je bio ispunjen ljubavlju koja nadilazila kastu, vjeru i koja se čak proširila na ptice i životinje. Ljubav je ključ koji otvara vrata zaključana egoizmom i pohlepom.

(Božanski govor, travanj 1973.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 8. 2017.

Odbaciti sve kontakte s drugima, koračati putem usamljenosti, znak je slabosti i straha, a ne hrabrosti. Samo živa zajednica može razviti moral, pravednost, suosjećanje, podršku, ljubav, toleranciju, ravnovjesje i mnoge druge osobine koje ojačavaju i vježbaju karakter te oblikuju osobnost pojedinca. Kultura je posljedica suradnje srcā i umova. Grupa pojedinaca koji su ispunjeni mržnjom ili zavišću jednih prema drugima, ne može proizvesti nikakav blagotvorni učinak ni za koga u grupi. Sama-chintha, odnosno zajedničko gledište ili zajednička unutarnja vizija neophodni je čimbenik. Zajednički sustav vjerovanja, mišljenja i stavova je ključan. Ta sama-chintha mora dovesti do preplavljenosti božanskim blaženstvom koje obuhvaća i osvjetljava čitavu zajednicu. Svjesnost da smo božanski i da su svi drugi također božanski, najbolja je poveznica zajednice, to blaženstvo je najbolja atmosfera za njegovanje i održavanje zajednica.

(Božanski govor, travanj 1973.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 8. 2017.

Novac (dhana) je valuta svijeta, duhovna praksa (sadhana) je valuta duha. Kad samozvani poklonici dođu do vas sa svojim listama i knjigama tražeći donacije, ne dajte im novac. Zašto biste trebali dvoranu za meditiranje ili ponavljanje Gospodova imena (dhyana ili namasmarana)? Prisutnost drugih s drugačijim namjerama češće predstavlja prepreku nego pomoć; umjesto toga učinite svoj dom hramom, meditirajte u svojoj vlastitoj sobi. S ljubavlju pjevajte bhajne u svojem vlastitom domu! Iznad svega svojim ponašanjem budite primjer drugima – govorite nježno i iskreno, budite skromni i pokažite poštovanje prema starijima. Živite u vjeri, postojano i iskreno. Tako ćete više ljudi povesti prema Bogu, nego uspostavljanjem društava, prikupljanjem donacija ili građenjem hramova. Zapamtite, Gospodu je stalo samo do iskrenosti, jednostavnosti i stalne radosti u promišljanju o Njegovom imenu i obliku, i do ničeg više!  

(Božanski govor, 19. kolovoza 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 8. 2017.

Ako ste zbog bolesti na Shivarathri budni dvanaest sati, to bdijenje neće vam donijeti Njegovu naklonost. Ako se raspravljate sa svojim supružnikom i jedan cijeli dan ne jedete, to neće biti zapisano u Božjoj knjizi kao post. Ako se nakon pića izgubite u dubini nesvjesnih događanja, nećete se smatrati osobom koja je dosegla duhovni trans (samadhi). Niti jedan uživatelj (bhokta) ne može biti poklonik (bhakta), što znači, nitko tko razmišlja o profitu koji može ostvariti kroz služenje Bogu ne može biti iskreni poklonik. Takvi ljudi jedan dan slave Gospoda do neba, a slijedeći dan kad im bogatstvo nestane odbacuju Ga. Blago u vašim srcima poruka koja vam daje besmrtnost (amrita vakyas) koju ste čuli u duhovnim govorima, promišljate o tome u tišini svoje meditacije i nastojite ostvariti dragocjeni cilj ovog neprocjenjivog ljudskog rođenja. 

(Božanski govor, 19. kolovoza  1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 8. 2017.

Od najdavnijih vremena Indijci  (Bharatiyas) su istinu smatrali Bogom, voljeli je, poticali, štitili i tako postigli božanskost. Bili su posvećeni istini, povezani s ispravnošću (dharma) i smatrali moralnost u društvu  svojom najvažnijom dužnošću. Danas ljudi, zato što su zaboravili istinu i ispravnost, ne mogu riješiti nacionalne probleme ili okončati društvene razlike. Mi imamo Bengalski zaljev na istoku i Arapsko more na zapadu i oboje utječu u Indijski ocean. Jednako tako, Bharat prikazuje kombinaciju svjetovnog blagostanja i duhovnog napretka. Bharat je država u kojoj je bilo utemeljeno jedinstvo individualnog duha (jiva) i kozmičkog duha (Brahman). Zapamtite, pojam Bharat se ne odnosi na bilo kojeg pojedinca ili zemlju. Pravi Bharatiyasi su oni koji uživaju u samospoznaji. Dakle svatko tko zasjaji sa svojim vlastitom svjetlosnom snagom je Bharatiya. 

(Božanski govor, 23. studenoga 1990.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 8. 2017.

Žedan putnik upitao je vodonošu na željezničkom kolodvoru je li njegova torba čista. Vodonoša je odgovorio: „Što se tiče čistoće, mogu samo reći da je torba iz koje se voda toči čišća od one koja ju uzima u sebe (tijelo žednog čovjeka).“ Morate više brinuti o čistoći svog uma i intelekta. Umjesto kritiziranja drugih i pronalaženja grešaka u postupcima drugih, podvrgnite se pažljivom  samopromatranju, sagledajte sami sebe i ispravite svoje mane. Nemojte biti poput plesačice koja okrivljuje bubnjara za svoje pogrešne korake. Ovaj objektivni svijet jednako je bezvremen kao i Bog, ne možemo odrediti kada je nastao, ali možemo odrediti kada će završiti, barem za svakog od nas. Kada pogledate u bunar, uvijek vidite svoj odraz; kada ste vi u pitanju, vaš odraz može nestati iz bunara onog trenutka kada odlučite da ga više nećete tražiti niti obraćati pažnju na nj.

(Božanski govor, 19. kolovoza 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 8. 2017.

Mnogi ljudi gube vrijeme raspravljajući o superiornosti jednog puta naspram drugoga, naročito između puta karme, bhakti i jnane. Ova tri puta – rad, štovanje i mudrost – komplementarni su, nisu suprotstavljeni. Rad je poput stopala, štovanje poput ruku, a mudrost poput glave. Njih troje moraju surađivati. Bhakti marga je naziv puta predanosti Gospodovoj volji (saranagathi), stapanja volje pojedinca s Božanskom voljom. Lakshmana je klasičan primjer duha predanosti koja spašava. Jednom, tijekom njegova izgnanstva u šumu, Rama je zatražio Lakshmanu da podigne slamnatu kućicu gdje god hoće. Lakshmana se bio jako iznenadio i rastužio. Molio je Ramu: „Zašto tražiš od mene da izaberem mjesto? Zar ne znaš da Ja nemam svoje volje. Ti odlučuješ, a ja slijedim, Ti zapovjediš, a ja izvršavam Tvoju naredbu.“ To je prava predanost, postignuta stalnim prakticiranjem nevezanosti.

(Božanski govor, 11. siječnja 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 8. 2017.

Gospod je toliko pun milosti da rado vodi i čuva sve koji Mu se predaju. Kada je bitka s Ravanom završena, bio je dovoljan jedan milosrdni pogled Gospoda Rame da ožive majmuni koji su pali na zemlju, i da zacijele rane koje su zadobili tijekom rata. Neki demoni koji su se prerušeni probili u majmunski kamp, dovedeni su pred Ramu da im izrekne kaznu! Gospod Rama se nasmiješio i oprostio im, jer su preuzeli lik majmuna koji Mu je bio tako drag; pustio ih je nekažnjene! To je bila Njegova milost na djelu. Kako bi osvojili veliku milost Gospoda, morate postati prožeti ispravnošću (dharma) tako da svako vaše djelo bude vrijedno Boga. Oštrim dlijetom intelekta (buddhi) oblikujte um (manas) u savršenu sliku idola (utjelovljenja) ispravnosti (dharma-murti). Tada ćete zasjati božanskim sjajem. To je zadatak kojem se danas trebate posvetiti.

(Božanski govor, 11. siječnja 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 8. 2017.

Primarni uzrok tuge za svaku osobu jest samo rođenje. Neznanje (avarana) prekriva odnosno obavija ljudsko tijelo i stvara stanje uma u kojem se tijelo, sastavljeno od pet elemenata i osjetila za percepciju i djelovanje, smatra pravim Sebstvom. Zbog ovog mentalnog stanja ljudi održavaju iluzije u vezi s tijelom koje je lažno i nezbiljno. Mala označava nečistoće. Kao stanje uma, mala se odnosi na stanje kada osoba promjenjivo, lažno i nesveto smatra trajnim, istinskim i svetim. Raniji postupci osnovni su uzrok vašeg rođenja. Želja je osnovni uzrok svakog djelovanja. Želju potiče vezanost, koja proizlazi iz nedostatka razumijevanja. Ego je uzrok ovog neznanja. Kada je uklonjeno neznanje, ego se povlači. Odsutnost egoizma vodi prema ispravnom razumijevanju, opadanju želja i posvećenom djelovanju. Onda život dobiva smisao.

(Božanski govor, 4. listopada 1989.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 8. 2017.

Vinayaka“’ znači On koji je ovladao sobom. Miš je vozilo Vinayake. Koje je unutarnje značenje ovog malog miša? Miš predstavlja vašu vezanost za svjetovne težnje (vasanas). Miš se brzo kreće i dobro vidi u mraku. Kao Vinayakino vozilo, miš vas vodi iz mraka prema svjetlu. Vinayakino načelo je ono koje uklanja sve loše osobine, loša djela i loše misli u svakoj osobi te ulijeva dobre osobine, dobro ponašanje i dobre misli. Drugo ime za Vinayaku je „Vighneshwara“. Eswara je onaj tko je obdaren svakim zamislivim oblikom bogatstva – materijalnim bogatstvom, znanjem, zdravljem, blaženstvom, ljepotom i drugim. Vighneshwara njeguje sve ove oblike bogatstva i uklanja sve prepreke za vaše zasluženo uživanje. On daje sve ove oblike bogatstva onima koji Ga štuju. Stoga je Vinayaka opisan kao prvo božanstvo koje treba štovani (Prathama Vandana). Spoznajte unutarnje značenje i štujte Ga.

(Božanski govor, 12. rujna 1991.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 8. 2017.

Oni koji pokušavaju izgraditi ljudsku zajednicu na temelju bogatstva (dhana), grade ju na pijesku. Oni koji ju teže izgraditi na stijeni ispravnosti (dharma) mudri su. Dharma moolam idham jagath: ispravnost i dužnost su korijen ovog svijeta. Slijedite to i bit ćete sretni. Zao čovjek je kukavica, proganjan je strahom, nema mira u sebi. Poštovanje prema roditeljima, koji su započeli vaš život i donijeli vas na ovaj svijet kako biste prikupili veliko i raznovrsno blago iskustava, prva je lekcija koju podučava dharma. Zahvalnost je izvor koji hrani to poštovanje. To je osobina koja brzo nestaje u današnjem svijetu. Sve je manje poštovanja prema roditeljima, učiteljima, starijima i mudrima. Ljudi govore glasno i dugo na raznim platformama o ispravnom ponašanju, ljubavi, miru, suosjećanju, istini i dr., sljedeći dan to je objavljeno u novinama i tu njihova svrha završava. Primijenite u praksi barem dio onoga o čemu propovijedate.

(Božanski govor, 3. veljače 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 8. 2017.

Baš kao što je tijelo kuća u kojoj vi živite, tako je i svijet tijelo Boga. Mrav koji vas grize za mali prst na nozi može u trenutku privući vašu punu pažnju na to mjesto i vi odmah reagirate na tu bol. Na sličan način morate osjetiti bol, jad, radost ili uzbuđenje gdje god da su prisutni; koliko god udaljeno bilo mjesto gdje se patnja događa, morate uložiti trud da zaštitite svoje zemlje i sunarodnjake. Budite dobri prema svim svojim bližnjima i rođacima. Proširite svoju empatiju, služite potrebitima onoliko koliko vam dopuštaju vaše vještine i sredstva. Nemojte uzalud utrošiti svoje talente na beskorisne stvari. Svatko konzumira veliku količinu hrane, ali nikad ne razmišlja što daje nazad društvu koje mu je pomoglo da živi! Hrana koju pojedete mora biti pretvorena u služenje, bilo  na vlastito dobro ili na dobro drugih. Ne biste trebali biti teret drugima ili svoj vlastiti neprijatelj.

(Božanski govor, 3. veljače 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

31. 8. 2017.

Kako se Istina može spoznati, a da se ne odbaci lijenost? Kako se predanost može ukorijeniti, a da se ne odbace strasti? Budite spokojni i smireni pod pritiskom i u zbrci – to je satvički ili pobožan način da pridobijete Gospoda, Istinu. Um je čudo, a njegovi su trikovi još čudesniji. On nema određeni izgled ili oblik. Preuzima izgled ili oblik onoga u što je uključen. Lutanje od želje do želje, lepršanje od jedne strasti do druge je u njegovoj prirodi. On uzrokuje gubitak i tugu, uzbuđenje i depresiju. Njegove su posljedice i pozitivne i negativne. Um će prikupljati iskustva i spremiti ih zauvijek u memoriju. On ne poznaje umjetnost odbacivanja! A kao posljedica toga u njemu nastavljaju vriti tuga, tjeskoba i bijeda. Isplati se spoznati osobine vlastitog uma i načine kako njime ovladati, jer ćete u konačnici imati koristi! Podučite ga požrtvovnosti (tyaga) i postat ćete duhovno mudri (yogi)!

(Božanski govor, 8. siječnja 1983.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 9. 2017.

Car Bali bez sumnje je bio veliki poklonik s poniznošću. Međutim, u njemu je postojao element ega. Bog će tolerirati sve, no nikad ne tolerira ljutnju i ego. Bog ne priznaje te osobine. Što je ego? Koja je njegova svrha? Javlja li se uslijed fizičke ljepote, snage osjetila, intelektualne oštrine ili bogatstva? Ništa od toga nije trajno. Osim toga, ego potiče više drugih loših osobina! Bog je svako ljudsko biće obdario svetim, plemenitim osobinama kao što su istina (satya), ispravnost (dharma), mir (šanti), ljubav (prema) i nenasilje (ahimsa). Razvijajte te osobine. One su pet vitalnih energija (pancha-pranas) ljudskog bića. Ljutnja, ljubomora, mržnja itd., loše su osobine koje su primjerene životinji. Kako bi se osobu s takvim životinjskim osobinama moglo nazivati ljudskim bićem? Ljudsko biće je onaj tko ima dobre osobine. Slijedite istinu. Istina je Bog. Njegujte ljubav. Ljubav je Bog. Živite u ljubavi.

(Božanski govor, 5. rujna 2006.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 9. 2017.

Između učitelja i učenika postoji trajna veza čiste ljubavi. Učenici mogu osvojiti srce svakog učitelja, a i učitelji mogu osvojiti srca učenika. Da biste bili voljeni, prvo vi morate voljeti druge. Osnova indijske kulture je „govori istinu, postupaj ispravno“. Budi ponizan. Možda nećete uvijek drugima udovoljiti, ali uvijek možete ljubazno govoriti! Ponekad učitelji možda moraju biti strogi. I neka. Zapamtite, Bog može biti tvrđi od dijamanta, kad je to potrebno u nekoj situaciji. Inače je nježniji od maslaca. Učitelji jako dobro razumiju ovu božansku prirodu, a i moraju se ponašati u skladu s njom i tako biti primjer. Kako bi stekli povjerenje učenika, učitelji im moraju pristupiti s ljubavlju i bez straha im skrenuti pažnju na njihove pogreške te ih voditi ispravnim putem. Tek tada će učenici slijediti ispravan put i ispraviti svoje pogreške. Za napredak i blagostanje naroda, svaki učitelj mora voljeti svoje učenike i oblikovati njihov karakter.

(Božanski govor, 21. studenoga 2001.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 9. 2017.

Vaš će um lutati od ispravnog do pogrešnog, od boli do radosti, samo kad ga na to potaknete i ohrabrite. Odustanete li od poticanja svog uma, smirit će se. Nemojte brojati svoje suze zbog boli ili izlijevati svoju tugu. Dopustite im da prođu kroz vaš um, kao što ptice prelete nebom ne ostavljajući nikakav trag; ili kao što se požar i poplave pojave na ekranu u kinu, a da ga ne dotaknu. Kad se razočarate, nikad nemojte biti obeshrabreni. Možda je sama vaša želja bila pogrešna, ili bi vas njeno ispunjenje stavilo u još goru situaciju. U svakom slučaju, to je Gospodova volja i On zna najbolje. Razočaranja i nevolje su poput kore banane: potrebni su da bi se zadržao okus i omogućilo da voće dozrije do pune slatkoće. U takvim teškim trenucima, dopustite svojem umu da promišlja o božanskom sebstvu (atman) i njegovoj veličanstvenosti; to će vas održati budnima i hrabrima.

(Božanski govor, 22. siječnja 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 9. 2017.

Inteligencija je dvosjekli mač. Može prerezati lance i osloboditi vas, a može i nanijeti teške rane i ubiti. Stoga velika Gayatri mantra moli Boga da vlada inteligencijom i učini je dobrotvornom  za pojedinca i društvo. Odgoj emocija i kontrola strasti dio su yoge, duhovne discipline koja pročišćava inteligenciju. Kako bi raspršila gustu maglu neznanja koja prekriva Zbilju, inteligencija se mora izgrađivati na temelju vrlina. Kada se djelovanje (karma) obavlja s  posvećenošću, a štovanje (upasana) sa stavom da je ono srž života, magla inteligencije se raščišćava i nestaje otkrivajući istinu. Kada se djelovanje (karma) posvećuje Bogu, ono gubi svoje loše posljedice za činitelja koji ih prepušta Bogu! Štoviše, kada se svako djelo smatra štovanjem, ono biva obavljeno na najbolji mogući način te preobražava  svjetovnu karmu u štovanje.

(Božanski govor, 3. travnja 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 9. 2017.

Nemojte biti tužni što vas Gospod testira i stavlja na muku polaganja testova, jer samo kada položite test možete biti sigurni u svoj uspjeh ili osvijestiti svoja ograničenja. Tada se možete koncentrirati na ono u čemu ste manjkavi i obratiti veću pažnju, kako biste mogli proći i taj test, kad vas se idući put bude testiralo. Nemojte u zadnjem trenutku učiti za ispite, učite puno unaprijed i budite spremni s potrebnim znanjem, kao i hrabrošću i samopouzdanjem utemeljenim na tom znanju i vještinama. Ono što ste dovoljno unaprijed učili, mora se prije ispita puno puta ponoviti; to je sve što se treba učiniti. To je put do pobjede.

(Božanski govor, Shivaratri, ožujak 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 9. 2017.

Zašto se morate natjecati i svađati jedni s drugima? Ništa na ovom svijetu ne može kao takvo dugo trajati. Gospod Buddha je to točno dijagnosticirao rekavši: „Sve je patnja, sve je prolazno, sve su samo privremeni fenomeni prolaznih karakteristika.“ Zašto biste bili privučeni ovim konačnim objektima i sitnicama? Težite postići vječno, beskonačno i univerzalno. Jednog dana morat ćete se odreći tijela koje ste tako pažljivo hranili i njegovali. Koliko dugo možete sačuvati sve što ste zaradili i ponosno zaposjeli? Trivijalne misli i želje donose samo patnju, svete misli i želje donose vam božanski mir. Stoga njegujte dobre i blagotvorne osjećaje i želje. Čuvajte se lošeg društva i loših misli. Spoznajte svetu svrhu života putem čistih misli i riječi te nesebičnog služenja svojim bližnjima.

(Božanski govor, svibanj 1981.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 9. 2017.

Ljudi pokušavaju postići mir stjecanjem autoriteta i bogatstva, što im daje moć nad drugima i mogućnost da kontroliraju komfor i blagostanje koji će donijeti mir. No ubrzo spoznaju da su oba puta opkoljena strahom, a mir koji osiguravaju može brzo i nasilno nestati. Kako onda možete postići mir? Jedino kroz ljubav! Mir je plod drveta života; bez njega je drvo jalova klada i nema nikakvu vrijednost. Plod je omotan gorkom korom, kako bi se sačuvao i zaštitio slatki sok. Morate ukloniti koru da biste okusili slatkoću i okrijepili se. Debela kora predstavlja šest zlih strasti koja zatvaraju sva srca koja vole: požuda, ljutnja, pohlepa, vezanost, ponos i mržnja. Oni koji strogom i dosljednom disciplinom uspiju ukloniti koru i okusiti slatkoću ispod nje dosižu trajni i nepromjenjivi mir.

(Božanski govor, 1. siječnja 1971.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 9. 2017.

Danas se čini da je jedinstvo posvuda potpuno nestalo, i da je neprijateljstvo u porastu. Nemojte razvijati otpor ili razlike između sebe, ma gdje bili. To nije zdravo. Pa ako vas netko i razljuti, nemojte se svađati s njim. Shvatite da svađom s drugima zapravo sebi nanosite štetu. Zapamtite, ljubomora uzrokuje mržnju i štetna je za vašu dobrobit. Stoga postignite jedinstvo i vježbajte život u jedinstvu u svim situacijama. Kontrolirajte svoje misli. To je kvaliteta uistinu obrazovane osobe. To je pravi duh programa „Educare“. Svi su ljudska bića. Svi su djeca Božja. Stoga živite u jedinstvu ne dajući prostora nikakvim razlikama. Sve će biti dobro ako svoje srce neprestano držite čistim. Dobar karakter je završetak obrazovanja. S dobrim karakterom moći ćete u životu postići bilo što. Zato je jako bitno da uvijek štite svoj karakter. Takva osoba je uistinu učena!

(Božanski govor, 22. studenoga 2010.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 9. 2017.

Među svim oblicima duhovnih praksi predanost ili bhakti je najlakša i najsvetija. Bhakti je izvedeno od korijena „bhaj“ sa sufiksom „ti“. Označava osjećaj prijateljstva povezan sa strahopoštovanjem. Da bi netko, tko je proizvod svojstava ili guna, razumio ono što nadilazi gune, potreban je stav poniznosti i poštovanja. Bhakti poziva na korištenje uma, govora i tijela za štovanje Gospoda. Predstavlja potpunu ljubav. Predanost i ljubav su nerazdvojive i međuovisne. Mudrac Narada je govorio da je štovanje Gospoda uz bezgraničnu ljubav bhakti. Vyasa je smatrao da to znači štovati s ljubavlju i obožavanjem. Mudrac Garga je govorio da to znači služiti Gospoda čistim umom, govorom i tijelom. Yajnavalkya je smatrao da se pravi bhakti sastoji od kontrole uma, okretanja u sebe i uživanja u blaženstvu zajedništva s Bogom. Iako su mnogi mudraci imali različite poglede na prirodu bhakti, osnovna karakteristika predanosti je ljubav. Bhakti je put prema spasenju.

(Božanski govor, 8. listopada 1986.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 9. 2017.

Vrhovna Shakti očituje se u obliku Durge, Lakshmi i Saraswati. Durga nam daje energiju – fizičku, mentalnu i duhovnu. Lakshmi nam daruje različite vrste bogatstvoa, ne samo novac, već i intelektualno bogatstvo, bogatstvo karaktera, bogatstvo zdravlja i tako dalje. Obdaruje nas neizrecivim bogatstvom. A Saraswati nam poklanja inteligenciju, sposobnost za intelektualna istraživanja i sposobnost razlučivanja. Vaša je majka kombinacija ovih božanskih bića. Život osobe koja ne može poštivati i voljeti svoju časnu majku posve je beskoristan. Vaša vam majka pruža energiju, bogatstvo i inteligenciju. Ona stalno želi naš napredak u životu. Stoga ona predstavlja sve tri Božice koje mi štujemo tijekom festivala Navaratri. Prepoznavanjem svoje majke kao utjelovljenja svih božanskih sila pokažite joj poštovanje i tretirajte je s ljubavlju. Ovo je prava poruka Navaratrija. 

(Božanski govor, 14. listopada 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 9. 2017.

Kad je zrcalo uma uprljano, ne može ništa vidjeti kako jest. To je razlog zbog čega čovjek ne može prepoznati svoju pravu prirodu. Stoga je potrebno očistiti ogledalo od nečistoća. Kako to treba napraviti? Prilagodbom prehrambenih i rekreacijskih navika. Važno je osigurati da se hrana koja se jede dobiva na ispravan način. Uzrok mnogih bolesti od kojih ljudi danas pate je to što se konzumira hrana dobivena na neispravan način. Stoga je čista hrana prvi preduvjet za pročišćavanje uma. No možda nije moguće uvijek osigurati čistoću u svakom obroku, u svakom pogledu i u svakom trenutku. Da biste zaobišli ovu teškoću, ponudite svoj obrok Bogu i primite ga kao dar od Boga. Kad se hrana prije jela ponudi Bogu, ona postaje dar od Boga (prasad). Tako se iz hrane uklanjaju sve nečistoće. To pomaže procesu čišćenja uma. Ova se praksa mora neprestano primjenjivati.

(Božanski govor,   25. svibnja 1990.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 9. 2017.

Swami često potiče poklonike: “Vodite svoje životno putovanje uz pomoć ljudskih vrijednosti.“ Neka vaš svakodnevni život bude ispunjen istinom (satya), ispravnošću (dharma), mirom (santi) i ljubavlju (prema). Bog je istina (atman). Dharma je dužnost koju svatko od nas mora iskreno izvršavati. Zato vršite svoju dharmu na temelju istine. Zapravo, to dvoje su jedina duhovna praksa (sadhana) koju morate poduzeti. To dvoje će vas štiti na svaki način, cijelo vrijeme. Oni ublažavaju sve tuge i teškoće. Ni jedno ljudsko biće se tijekom svog životnog putovanja u fizičkom svijetu ne bi smjelo odreći istine i ispravnosti (satya i dharma). Istinu treba doživjeti u srcu, a ispravnost se treba očitovati u vašim djelima. Nikad nemojte zaboraviti, ljubav je Bog. Koju god aktivnost poduzmete s ljubavlju, ona će biti uspješna.

(Božanski govor, Vijayadashami, 21. listopada 2007.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 10. 2017.

Gandhijeva majka Putlibai se pridržavala zavjeta da neće ništa jesti sve dok ne čuje pjev kukavice. Jednog je dana dugo čekala, ali pjesma kukavice se nije čula. Zabrinut zbog toga što se njegova majka pridržava zavjeta i ne jede, mladi Gandhi je otišao iza kuće i odglumio kukavičin pjev. Ušao je u kuću i rekao majci da pojede hranu, jer kukavica je pjevala. Majka Putlibai je bila jako tužna jer je znala da je njen sin lagao. Zavapila je „O Bože! Kakav sam grijeh učinila da rodim sina koji govori neistinu?“ Uvidjevši da je laganjem svojoj majci uzrokovao ogromnu tugu, Gandhi se zavjetovao da od tog trenutka nadalje više nikad neće izgovoriti laž. Majke, podučite svoju djecu moralnim vrijednostima i nikad nemojte prijeći preko njihovih pogrešaka. Morate ih preusmjeriti kad god skrenu s pravog puta i nagraditi ih za njihova dobra djela.

(Božanski govor, 6. svibnja 2001.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 10. 2017.

Svijet je prepun žalosti i radzora. Pokušavate ih izbjeći i nekako doživjeti barem malo radosti i mira, ne obazirući se na jad i razočaranje. Vaši su napori poput kopanja bunara u hrpi pijeska. Što dublje kopate, brže se urušava, a vi onda počinjete iznova malo dalje! Kad vas preplave najezde senzualnih želja i povuku u tugu, razmišljate o izlazu! Jedini put do trajne sreće je kroz predanost (bhakti); to najbolji od putova koje diktira inteligencija (yuktis). Jedino to daje snagu (shakti). Sjeme predanosti raste samo na dobro pripremljenom tlu. Metoda pripreme dana je u vedama. Ona jasno definira pravila  ponašanja, način života i ideale koje treba slijediti. Pridržavajte se pravila ponašanja. Čak i ako niste mogli proučavati vede, slušajte riječi onih koji slijede njihova učenja i prožeti su radošću tog iskustva!

(Božanski govor, 10. listopada 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 10. 2017.

Ponudite Bogu cvijet nenasilja (ahimsa). Mi smatramo da ahimsa znači ne povrijediti i ne oštetiti druga živa bića. Pravo značenje „ahimse“ je ne povrijediti niti ozlijediti mišlju niti riječju niti djelima. Kontrola svojih osjetilnih organa drugi je cvijet koji mora biti ponuđen Bogu. Naša osjetila jure bez kontrole. Ako konji u trku nisu pod kontrolom, predstavljaju opasnost. Bog je stvorio svaki organ ljudskog tijela za određenu svrhu. Samo kad pravilno koristimo ove osjetilne organe u svrhu zbog koje stvoreni, imat ćemo pravo na Božju milost. Naša unutarnja snaga brzo će se smanjiti uslijed uzrujanosti ili nepotrebne tuge. Tijelo također obolijeva zbog mentalnih uznemirenja i smetnji. Uslijed uzbuđenja i tuge osoba brzo stari. Razlog što ne uspijevate sačuvati ovaj predivni instrument u dobrom stanju je manjak kontrole nad osjetilnim organima. Stoga sljedeći cvijet koji treba upotrebljavati za štovanje Boga jest kontrola osjetila.

(Božanski govor, 12. svibnja 1981.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 10. 2017.

Šireći svoje srce i čineći ga sve većim i većim, trebali biste ga učiniti velikim poput samog Boga. Balon je na početku malen. Ako ga nastaviti napuhavati, postaje sve veći i na kraju eksplodira. Iako započinjete s idejama „ja“ i „moje“, ako s vremenom dođete do toga da „su svi moji i da smo svi jedno“, postupno ćete razviti širu viziju, eksplodirati i spojiti se s Bogom koji je sveprisutan. Trebali biste prepoznati istinu da vaš život treba biti putovanje od perspektive „ja“ do perspektive „mi“. Ako sve vrijeme jednostavno ostanete u perspektivi „ja“, ostat ćete tu gdje jeste. Ova kreacija je poput mosta koji spaja čovjeka s Bogom. “Ja“ je jedno brdo. „Bog“ je drugo brdo. Most između njih je kreacija. Ako presječete i uništite most, nikad nećete moći doći do odredišta. Nadam da ćete se uključiti u društvo i služiti te tako koristiti most da dosegnete Boga.

(Božanski govor, 12. svibnja 1981.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 10. 2017.

Bogu je jako drag 'cvijet suosjećanja prema svim živim bićima' (Sarvabhute Daya Pushpam). Iz sjemena Boga raste drvo kreacije. Plodovi na tom drvetu su ljudska bića - jeevatma. U svakom od ovih ljudskih plodova Bog je prisutan kao sjeme. U Bhagavad Giti Gospod Kršna je rekao: „Beejam Maam Sarva Bhutanam" (Ja sam sjeme u svim živim bićima u obliku atmana, duše). Ono što Bog očekuje od vas svaki dan je da prepoznate istinu da je Bog prisutan u obliku atmana u svim živim bićima i da suosjećate sa svim živim bićima. Bog jako voli cvijet strpljenja (kshama). To je uistinu najuzvišenija osobina ljudskog bića. Često razvijate uskogrudne ideje, razmišljajući samo o sebi i svojoj obitelji, a druge tretirate kao različite od sebe. Kad uistinu volite, razvijate strpljenje i blagost. Proširite svoju ljubav da obuhvaća sva živa bića, što će uroditi blagošću i strpljenjem. 

(Božanski govor, 12.svibnja 1981.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 10. 2017.

Razvijajte božansku ljubav (prema) prema Gospodu, utjelovljenju vrhovne božanske ljubavi. Nikada ne dajte mjesta sumnji, oklijevanju i preispitivanju Gospodove ljubavi. „Zašto moje nevolje ne prestaju?“ Kako se ovo može događati meni? Nemojte misliti da Bog ne brine o vama ili da vas ne poznaje. Možda ne dobijete ono što želite, ni onda kada to želite, ali nemojte misliti da vas Bog ne voli ili da ne brine o vama. Ne uznemirujte se, nikada ne dopustite vjeri da opadne. To će samo pojačati tugu koju već prolazite. Čvrsto se držite svog odabranog božanstva - Shive, Rame ili Sai Babe. Nemojte izgubiti kontakt i društvo, jer samo kad je ugljen u kontaktu sa žeravicom, i sam može postati žeravicom. U svom srcu njegujte bliskost Meni i bit ćete nagrađeni djelićem vrhovne božanske ljubavi.

(Božanski govor, 10. listopada 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 10. 2017.

Počnite dakle prakticirati duhovnu disciplinu, misliti duhovne misli i tražiti duhovno društvo. Zaboravite prošlost. Barem od sada nadalje nastojte spasiti sebe. Nemojte nikada pokleknuti pred sumnjom ili nesigurnošću. To je znak neznanja. Imajte vjeru u bilo koje ime ili oblik Boga koji se krije iza tog imena. Ako štujete Šivu, a mrzite Vishnua, plus i minus se međusobno poništavaju i rezultat je nula. Ja neću tolerirati niti najmanji trag mržnje prema bilo kojem Imenu ili Obliku. Žena mora poštivati muža, ali to ne znači da mora mrziti njegove roditelje, braću ili sestre. Gospoda nikada ne možete doseći kroz mržnju jedne ili više Njegovih oblika ili imena. Ako prezirete Boga kojeg netko drugi štuje, taj prezir pada na vašeg Boga. Izbjegavajte frakcije, prepirke, mržnju, prezir i pronalaženje mana u drugima, jer će vam se oni vratiti. Zapamtite, svatko je hodočasnik prema istom cilju; neki putuju jednom cestom, a drugi nekom drugom.

(Božanski govor, 10. listopada 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 10. 2017.

Narakasura je prisutan u svakome kao požuda, mržnja, pohlepa te kao strah i tuga, koje su protivne samoj ljudskoj prirodi. Baš kao što vas svileni kišobran ne može zaštiti od kiše, dok onaj nepropusni može, u ovom je olujnom svijetu neprestano izloženom silovitoj kiši ključan kišobran koji štiti od želja i ljutnje. U svakome potencijalno postoji velika moć i kad ta moć postane vidljiva (vyakta), čovjek zavrjeđuje da se nazove pojedincem (vyakti). Kad se iznutra očituju skrivene osobine, demoni će automatski biti uništeni. Vaša prava priroda je atma, vaša vrlina je blaženstvo (ananda). Kršna je uzvišeno ili sveprisutno sebstvo (Paramatma), a Kršnina supružnica (Satyabhama) predstavlja individualno sebstvo (jiva). Na ovaj povoljan dan Paramatma u suradnji s individualnim sebstvom uništava zle sklonosti! Zapamtite, Gospodovom milošću individualno sebstvo može pobijediti zlo.  

(Sathya Sai govori, 3. svezak, prosinac 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 10. 2017.

Što točno znači „Sai Baba“? Sai znači lotus s tisuću latica (Sahasrapadma), odnosno spoznaju ili izravno iskustvo Gospoda (Sakshatkara). Ayi znači majka, a Baba znači otac. Dakle „Sai Baba“ znači Onaj koji je Majka i Otac te cilj svih jogijskih poduhvata; uvijek milostiva Majka, svemogući Otac i cilj svih duhovnih napora. Došao sam radi uspostavljanja pravednosti (dharma samsthapana). Kad tapkate u mračnoj sobi, morate iskoristiti trenutak kad netko u sobu donese svjetiljku. Tada biste trebali brzo prikupiti svoje stvari koje su tamo razasute, ili otkriti gdje se nalazite, ili učiniti bilo što drugo što trebate sa svjetlom. Isto tako na najbolji mogući način iskoristite priliku kad se Gospod utjelovi u ljudskom tijelu i spasite se od katastrofe. Pretjerana važnost koju sada pridajete zadovoljavanju želja osjetila mora se smanjiti uslijed vašeg povezivanja sa svetim knjigama i svetim osobama.

(Božanski govor, 26.veljače 1961.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 10. 2017.

Ljudsko rođenje je najsvetije i najrjeđe (jantunam nara janma durlabham). Riječ ljudsko biće (manava) isto tako znači onaj tko je svet. Zašto pribjegavamo unižavanju tako svetoga ljudskog bića? Ljudi zagovaraju više dobrih i svetih stvari, no kad dođe do prakse, povlače se. Kada dođe do sukoba između percepcije i prakse, morate imati hrabrosti suočiti se sa situacijom i uložiti svaki trud da koračate svetim putem. U svom svakodnevnom životu susretat ćete više ljudi loših osobina i pogrešnog ponašanja. Nemojte im se pridružiti. Pozdravite ih (namaskar) i nastavite dalje. Možete se zapitati zašto biste trebali pozdravljati loše ljude. Dobre ljude pozdravljamo da ne bismo izgubili njihovo društvo. Pozdravljamo također i loše ljude da bismo ih zamolili da se odmaknu od nas. Moramo se pridružiti društvu dobrih ljudi, njegovati dobre osobine i voditi dobar život, te tako posvećivati ovaj dragocjeni život.

(Božanski govor, 4. studenoga 2002.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 10. 2017.

Sjesti u položaj lotosa (padmasana) i podizati duhovnu energiju (Kundalini shakti) iz prve čakre (Mooladhara) do krunske čakre na vrhu glave (Sahasrara) nije meditacija (dhyana). Prava meditacija se sastoji u spoznaji prisutnosti Boga u svemu što u svakodnevnom životu radite. Bog boravi u svima. Pokušati ograničiti Boga na jedno mjesto koje vi odaberete nije meditacija! U skladu s našom kulturom mi prvo iskažemo poštovanje poslu koji trebamo napraviti. Prije nego što krenemo bilo što raditi, to bismo trebali smatrati Bogom. Tako nas uče Upanishade: „Tasmai Namaha Karmane – ja pozdravljam rad koji trebam napraviti i ljubim Boga u tom obliku.“ Jeste li vidjeli osobu koja svira tablu ili harmonij?  Prije nego što počnu svirati oni iskazuju poštovanje instrumentu. Cijelu kreaciju smatrati Božjim oblikom i u tom duhu izvršiti svoju dužnost, to je prava meditacija.

(Božanski govor, 2. svibnja 1981.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 10. 2017.

Gospod će se ukazati kad mač žudnje raskoli stup. Hiranyakashipu je to učinio i Gospod se odmah pojavio iz tog stupa. Gospod se nije sakrio u stupu očekujući takvu mogućnost. On je svugdje pa je tako bio i tamo. Pouka koju je Hiranyakashipu naučio bila je da se deha-tatwa mora raskoliti, ako se dehi-tatwa mora otkriti. To znači svijest  o sebi kao tijelu mora nestati, a pojaviti se mora svijest o sebi kao utjelovljenoj svijesti. Sve dok ste u svijesti dehi (ja sam utjelovljena svijest), nikakva vas bol ili tuga, ponos ili egoizam ne može uništiti. Mala će količina morske vode u nekoj posudi za nekoliko dana poprimiti neugodan miris. Sve dok je u moru, ništa ne može utjecati na nju. Budite u moru, kao dio njega, nemojte se individualizirati ili odvajati. Nemojte razmišljati da ste tijelo (deha), odvojeni od Svijesti (dehi).

(Božanski govor, 29. siječnja 1965.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 10. 2017.

Deha – tijelo samo je instrument za ostvarenje Dehi, Stanovnika tijela. Spoznati svoju jednotu s Dehi treba biti vaša stalna težnja (deeksha). A ona se mora izraziti u stvarnoj praksi kao disciplina i vježba osjetila (nishtha i sikshana). Voda i vatra pojedinačno ne mogu pokrenuti vlak, one moraju surađivati kako bi stvorile treću stvar – paru. Para pokreće mašinu naprijed. Kerozin i zrak se moraju ujediniti u obliku plina koji pokreće petrolejsku svjetiljku da daje svjetlost. Yoga se objašnjava kao chitta vritti nirodha – obuzdavanje nemira uma. Ona također označava jedinstvo koje je moguće kada su nemiri uma obuzdani i postignuta je staloženost. Predanost, mudrost ili djelovanje (bhakti, jnana ili karma), svi moraju voditi prema postizanju staloženosti, u protivnom one su puka laž. Obuzdavanje uma dovest će vas do pobjede.

(Božanski govor, 29. siječnja 1965.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 11. 2017.

Nemojte upasti u zamke prijatelja ili društva, ili bespredmetnih društvenih konvencija i postati plijenom pušenja i drugih sličnih loših navika. One uništavaju zdravlje, sreću, energiju pa čak i šarm. Pušenje poružnjuje vaše lice i uništava vaša pluća. Oslabljuje vas i čini vas bolesnima. Tijelo je Gospodov hram, čuvajte ga u dobrom i snažnom stanju. Ovaj skeletni kavez ili tijelo je  Hasthinapuram u kojem imamo: slijepog kralja Dhritarashtru - simbol neznanja, kao i  Yudhistiru - simbol mudrosti.  Dopustite silama Yudhistire da pobjede uz pomoć Sri Kršne. Dopustite jeziku naučenom na gorak okus ploda svjetovnih pobjeda i nesreća, da okusi slatki med prisjećanja na Gospodovo ime. Eksperimentirajte time i iznenadit ćete se rezultatom. Moći ćete osjetiti ogromno povećanje mira i stabilnosti u sebi i oko sebe. Naučite ovu laganu lekciju, uronite u radost i dopustite drugima da s vama podijele tu radost.

(Božanski govor, 2. rujna 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 10. 2017.

Briga i tuga će u ovom ili onom obliku uvijek biti prisutne u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, dok hodate, sanjate i spavate. No ako se uzdate u Gospoda i sve svoje zadatke posvetite Njemu, one će zasigurno nestati! Mislite na Gospoda sa zahvalnošću tri ili barem dva puta dnevno, i to će vas ispuniti velikim mirom. Nemojte odustati od svojih svjetovnih dužnosti, već ih izvršavajte s Božjim imenom na svojim usnama. Nemojte se uključivati u poslove drugih do te mjere da se iz njih više ne možete izvući. Provodite svoje vrijeme u razmišljanju o ljepoti prirode koja se prostire ispred vas na zemlji i nebu – lijepim zelenim prostranstvima, umirujućim i radosnim osvježavajućim povjetarcima, panorami šarenih oblaka i pjesmi ptica. Dok hodate, pjevajte o slavi Boga. Nemojte mrzovoljno govoriti, nemojte se ljutiti, ne uznemirujte nebo svojom vikom i psovkama i ne zagađujte zrak osvetoljubljivim  hvalisanjem. 

(Božanski govor, 2. rujna 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 11. 2017.

Bog vas je obdario tijelom te je stoga svaki ud i osjetilni organ vrijedan pažnje pune poštovanja. Svaki se od njih mora upotrijebiti u Njegovu slavu. Uho se mora veseliti kad čuje predivne priče o Bogu. Jezik mora uživati kad Ga može hvaliti. U protivnom je vaš jezik jedanko koristan kao jezici žaba koje danonoćno krekeću na močvarnoj obali! Životinja (pasu) plaši, zvijer (mriga) prestravljuje! Strah od nekoga ili nečega je životinjska sklonost, a zastrašivanje drugih je demonska sklonost. Ne biste trebali imati niti jednu od njih! Vaše ljudsko tijelo vam je darovano u uzvišenu svrhu – spoznati Gospoda u sebi. Ako imate auto s punim rezervoarom i u dobrom stanju, hoćete li ga držati u garaži? Nećete li se njime odvesti kuda trebate ići? Isto tako naučite koristiti sposobnosti tijela, osjetila, intelekta i uma te ostvarite svoj cilj!

(Božanski govor, 2. rujna 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 11. 2017.

Susret s bližnjima hodočasnicima i srodnim tražiteljima dio je iznimne dobre sreće. Svatko od vas je hram, s Gospodom u svom srcu, bili vi toga svjesni ili ne. U svetim spisima Purusha Sukta Gospoda se opisuje kao onoga tko ima „tisuću glava“. To ne znači da On ima točno tisuću glava, ni manje ni više. Naprotiv, to znači da  je Gospod prisutan u tisućama glava kao srce puno ljubavi, koje svima daje život i energiju! Nitko od vas ne smije sebe gledati kao odvojenog od drugih, svi ste povezani istom životnom silom, istom krvlju koja teče bezbrojnim tijelima. Ovo je dragocjena poruka, odista posebno učenje o vječnoj religiji (Sanatana dharma), koju je nažalost većina vas zaboravila. To je ono što danas treba svijetu! Čvrsto se vežite za Boga. Tada će vam svi ljudi svakoga dana biti sveti i posebni!

(Božanski govor, 18. veljače 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 11. 2017.

Morate postati svoj vlastiti učitelj. Disciplinirajte se koristeći mudrost koja vam je usađena. Kad dajete sve od sebe, Gospodova će milost biti tu da vam pomogne dalje. Prvi korak u duhovnoj disciplini je pročistiti svoj govor. Govorite nježno, bez ljutnje. Ne hvalite se svojim obrazovanjem ili postignućima. Budite ponizni i voljni služiti. Uzdržite se od govora i prakticirajte tišinu. To će vas spasiti od razmirica, ispraznih misli i sektaštva. Radujte se kad su drugi oko vas sretni, a kad su tužni podijelite tugu. Neka vaše srce bude suosjećajno. No radost i tuga se moraju preobraziti u služenje, a ne ostati puke emocije. Kad sunce izađe, ne procvatu svi lotosi na jezeru; samo sazreli pupoljci otvore svoje latice. Drugi čekaju svoj trenutak. Isto tako je s ljudima. Razlike postoje zbog nezrelosti; no zapamtite, svi će plodovi jednog dana sazrjeti i otpasti. Svako biće doseže svoj cilj, ma kako sporo ili u krugovima koračalo na svom putu! 

(Božanski govor, 24. travnja 1961.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 11. 2017.

Nema smisla brojati sekunde i minute dok pjevate Božje ime (namasankirtan), razmišljajući „ toliko minuta i sekundi  sam  radio namasankirtan„. Meera se iskreno molila Gospodu Kršni, „Swami duboko sam zaronila u ocean i dobila biser Tvog božanskog imena. Neka ovaj dragocjeni biser ne isklizne iz moje ruke i padne natrag u ocean. Budući da sam se rodila na ovom svijetu, dopusti mi da stalno pjevam o slavi božanskog imena i posvetim svoj život!“. Neki ljudi sudjelujući u bhajanu govore: „Danas se ne osjećam dobro. Od prehlade i kašlja me boli grlo. Ne mogu pjevati.“ Iskreno, možda ste zaista prehlađeni i kašljete. No sigurno možete pjevati u sebi. Učinite to. To će vam dati dovoljno snage. Božansko ime jako je sveto.  

(Božanski govor, 13.studenoga 2007.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 11. 2017.

Postoje dvije vrste poklonstvenih pjesama, bhajana – jedno su khanda bhajani, bhajani pjevani u određeno vrijeme ili u ograničenom razdoblju, a drugo su akhanda bhajani, koji uključuju neprestanu kontemplaciju o Bogu ujutro, navečer pa čak i tijekom noći – neprestanu kontemplaciju o Bogu tijekom sva tri stanja  svijesti – budnom stanju, snu i dubokom spavanju bez snova. To je  sarvada sarvakaleshu sarvathra Harichintanam, razmišljanje o Gospodu u svakom trenutku i na svakom mjestu. Božansko ime ima ogromnu snagu. Svako Božje ime ima jedan specifični oblik moći. Ako želite pravilno upotrijebiti tu moć i postići dugotrajnu dobrobit od nje, morate sudjelovati u akhanda bhajanima. Imate veliku sreću da sudjelujete u ovim akhanda bhajanima. To je velika prilika. Samo ako ju pravilno iskoristite, vaš život bit će posvećen. Globalni akhanda bhajani održavaju se svake godine samo s tim ciljem. 

(Božanski govor, 13. studenoga 2007.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 11. 2017.

Bez pažljivog promišljanja o značenju svega što se događa oko njih, ljudi žive isprazne živote. Kad bi samo meditirali o stvarnosti vlastitog postojanja, znanju i radosti, uspostavili bi čvrst kontakt s Izvorom sveg postojanja, sveg znanja i blaženstva. Ako ne učinite prvi korak prema samopreispitivanju, kako možete steći samopouzdanje, beskrajnu moć i mudrost? U sebi imate snagu pretvoriti svoje vrijeme na zemlji u put posut cvijećem umjesto trnjem. Prepoznajte božanskog stanovnika u svakom srcu i život će postati smiren, lak i sladak. Bog će biti izvor ljubavi u vašem srcu i u srcima svih s kojima se susrećete. Volite druge ljude kao što volite Saija. Dajte drugoj osobi onoliko slobode koliko dajete sebi; odnosite se prema drugima kao što biste željeli da se oni odnose prema vama. To je srž i suština sadhane.

(Božanski govor, 11. svibnja 1975.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 11. 2017.

Vaš  je život dugo putovanje. Na tom biste putovanju trebali imati što manje prtljage (želja). Zato se kaže: „manje prtljage pruža više komfora i putovanje pretvara u zadovoljstvo“. Vi imate mnogo želja. Što dobivate od njih? Postoje pravila koja ograničavaju zemlju i posjed. No postoji li ikoje pravilo kojeg se držite da ograničite svoje želje? U današnje je vrijeme jako potrebno postaviti strop nad željama. To znači uspostaviti kontrolu nad svojim željama. Samo kad su vaše želje pod kontrolom možete biti istinski sretni. Imate pogrešnu predodžbu da sreća leži u ispunjenju želja. Ali zapravo se sreća budi tek kad su želje u potpunosti iskorijenjene. Dan po dan krešite svoje želje. Kad svoje želje smanjite, jako brzo napredujete prema stanju odricanja, mira i blaženstva.

(Božanski govor, 14. ožujka 1999.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19.11. 2017.

Na današnji dan slavi se Dan žena kako bismo promislili o svetim vrlinama žena i širili ih. Iako je zemlja samo jedna, biljke se razlikuju ovisno  o tome koje je sjeme posijano. Majčina maternica simbolizira Majku zemlju. Kakvo  je sjeme misli u nju posijano, takav plod daje. Stoga majke trebaju njegovati dobre misli, riječi i djela. Jedino onda mogu začeti dobru djecu. Aryamba je bila primjer vrlina. Provodila je svoje vrijeme u promišljanju o Bogu i čineći dobra djela. Kao rezultat toga, rodila je Sankaracharyu. Sankarachraya je zahvaljujući dobrim mislima svoje majke  mogao postati učitelj svijeta (jagadguru). Plemenite duše kao Vivekananda i Ramakrishna Paramahamsa mogle su postići uzvišene položaje u svom životu samo zahvaljujući svetim osjećajima njihovih majki. Zbog majčinih osjećaja njihova djeca postaju dobra ili loša. Zahvaljujući takvim ženama djeca kreću ispravnim putem.

(Božanski govor, 19. studenoga 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 11. 2017.

Posvetite svoj život tako što ćete razviti kontrolu nad osjetilima. Samo zato što ljudi nemaju kontrolu nad svojim osjetilima i granicu nad svojim željama, društvo je puno nemira i uznemirenosti. Mnogi ljudi lutaju društvom poput životinja. Ne biste trebali postati takvi. Kadgod se u vama pojave loše misli, trebate se podsjetiti da ste ljudsko biće, a ne životinja. Ljutnja je životinjska osobina.  Kad se razljute, životinje se međusobno bore. Nažalost danas se ljudska bića također međusobno bore poput životinja. Životinje za to imaju povod i znaju trenutak, ali ljudska bića nemaju niti povoda, niti biraju trenutak, i ponašaju se gore od životinja. Biti čovjek znači njegovati ljudske vrijednosti i ne ljutiti se! Pa i ako vas ljutnja obuzme, trebali biste pokušati ostati mirni i tihi. Ne gubite smirenost. Kad njegujete mirnoću, nećete se nikad uzrujati i uznemiriti.

(Božanski govor, 2. svibnja 2006.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 11. 2017.

Možda smatrate da se karma iz prethodnih života mora odraditi u ovom životu i nikakva milost ne može vas spasiti. Očito vas je netko naučio da u to vjerujete. Uvjeravam vas, ne morate tako patiti od karme. Kada vas muči jaki bol, liječnik vam da injekciju morfija protiv bolova, i više ne osjećate bol, iako je on i dalje u vašem tijelu. Milost je poput morfija, ne osjećate bol iako kroz nju prolazite! Milost uklanja malignost karme koju prolazite. Baš kao što su lijekovi djelotvorni do određenog datuma, a nakon njega više ne vrijede, uz Milost učinak karme biva poništen, iako je račun još uvijek tu! Prema tome, pogrešno je reći „Lalata likihitam“, sudbina je ispisana na čelu te ne može biti poništena. Milost može nadići sve, ništa joj ne može stati na put. Zapamtite, to je milost 'Svemogućega'!

(Božanski govor, 23. studenoga 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 11. 2017.

Danas ću vam reći što je dobro za vas, što morate pretvoriti u svakodnevnu praksu. Naučite odreći se svojih potreba i želja. Preispitajte važnost svake od njih. Kad u svom stanu nagomilavate stvari, samo potičete tamu i prašinu; zato nemojte skupljati ni čuvati previše materijala ni u svom umu. Putujte s malo prtljage. Imajte upravo onoliko koliko je potrebno za održavanje života i očuvanje zdravlja. U jelo od leće (pappu) morate staviti dovoljno soli (uppu) da biste u njemu uživali; nemojte pokvariti „dal“ s previše soli. Život postaje teško podnošljiv ako u njega dodate previše želja. Ograničite svoje želje u skladu sa svojim mogućnostima i među njima odaberite one koje vam pružaju trajnu radost. Ne trčite za modom i javnim odobravanjem niti iscrpljujte svoje resurse. Držite se svojih pravila koja reguliraju vaš život na osnovu vašeg duhovnog napretka. Potrebe i radost drugih stavite na prvo mjesto, kao važnije od vaših!

(Božanski govor, 19. kolovoza 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 11. 2017.

Nemojte omalovažavati svoje talente; kad zaronite duboko u sebe možete otkriti izvor sve snage. Mravi koji pužu po velikom kamenu, milioni njih, mogu iskopati duboki utor na svom putu. Sićušne noge mrava imaju takvu snagu. Možda ste vidjeli na zidovima oko seoskih bunara duboke rupe na granitnim pločama nastale uslijed stalnog stavljanja posuda s vodom! Posude su napravljene od blata, no tijekom godina oštećuju i najčvršći granit! Vi ste utjelovljenja sebstva (Atma-swarupa), a ne utjelovljenja beznačaja (alpa-swarupam)! Atma nije anemična. Ona je snažan dinamo, sposoban generirati ogromnu snagu. Vaš duhovni učitelj (Guru) pokazuje vam cilj (guri), ali sami morate svojim duhovnim trudom stvoriti snagu.  

(Božanski govor, 23. studenoga 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 12. 2017.

Mnogi od vas žude od Mene primiti nektar (amritu). No od kakve je koristi jednostavno progutati nekoliko kapi nektara koji Ja sam stvorio? Kad satvička  (čista) osobina pobjedi i nadvlada rajasične i tamasične (strastvene i inertne) osobine u bitkama koje se odvijaju u svakom srcu, nastaje amrita! Do ove se amrite, koja donosi besmrtnost, mora  doći kroz vlastitu duhovnu praksu (sadhana). Ljudi koji meditiraju uče vježbu zvanu  urdhva-drishti (pogled prema gore), u kojoj se oba oka usmjeravaju prema gore, prema točci između obrva. Urdhva znači gore, drishti znači pogled, pa termin ne opisuje samo fizičku vježbu, već cjeloživotni napor da se vlastiti um usmjeri tako da izbjegava i suzdržava se od nižih želja te se uzdigne do plemenitijih misli. Takav će napor stvoriti amritu, koja će poteći iz izvora u srcu!

(Božanski govor, 11. siječnja 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 12. 2017.

Čovjek hoda na dvije noge, a to su iha i para (ovaj i drugi svijet), dharma i brahman, ispravnost i Bog! Ako je osoba u potpunosti upletena u ovaj svijet, odabire cijeli život putovati s invaliditetom, skakućući na jednoj nozi. Takav put ispunjen je nevoljama, osoba u svakom trenutku može pasti i slomiti nogu. I tako bude! Dobrota u ovom svijetu i pobožnost za život nakon smrti – oboje zavrjeđuju jednaku pažnju. Osoba treba biti oprezna na svakom koraku, kojom god nogom zakoračuje. Obje su noge neophodne za sretno putovanje kroz život. Kada ulazite u područje samospoznaje, morate zakoračiti ispravnom nogom, korakom brahmana. Do tada morate ovladati osjetilima. Go označava osjetila, a go-pi označava osobu koja je ovladala osjetilima, kao rezultat prepuštanja Go-pali, gospodaru osjetila. Kršna je jednom rekao Arjuni da u Vrajamandalu (područje gdje su živjele Gopike) može ući jedino nakon što ovlada svojim emocijama i nagonima te sklonošću da podlegne osjetilima.

(Božanski govor, 13. siječnja 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 12. 2017.

Unatoč mnogim blagdanskim svečanostima (Navaratrijima i Shivaratrijima) kojima prisustvujete na svetim mjestima, ako ne osvijetlite svoje srce i postignete da svijetli jasnoćom i čistoćom, ono će biti omotano mrakom, uronjeno u noć (ratri). Možete reći da je napredak moguć jedino Mojom milošću, ali iako je Moje srce meko kao maslac, ono se otapa jedino kad u vašim molitvama osjeti toplinu. Ako ne uložite nešto discipliniranog truda i ne provodite neki oblik duhovne discipline (sadhane), milost se ne može spustiti na vas. Žudnja i agonija neispunjenog cilja otapa Moje srce. Ta patnja (aavedana) osvaja milost. Sadhana vas mora učiniti mirnim, nepokolebljivim, staloženim i uravnoteženim. Vaš um mora biti hladan i utješan kao mjesečina, jer Mjesec je božanstvo koje vlada umom. Budite smireni kad govorite i kad odgovarate na zloću, cjepidlačenje i hvalu.  

(Božanski govor, 13. siječnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 12. 2017.

Život se mora provesti u sakupljanju i čuvanju krijeposti, ne bogatstva. Slušajte i promišljajte o pričama velikih moralnih heroja iz prošlosti, kako bi se njihovi ideali usadili u vaša srca. Vrline su danas postale rijetke u pojedincu, obitelji, društvu i zajednici, kao i u svim poljima od ekonomije i politike, pa čak i „duhovnosti“. Također se smanjuje i disciplina, koja je tlo na kojem rastu vrline. Poštujte svakog. Ako nema poštovanja za svakog, bez obzira na njegov status, ekonomsku situaciju ili duhovni razvoj, u životu ne može biti mira i sreće. To se poštovanje može potaknuti jedino uvjerenjem da je i u drugoj osobi isto sebstvo (atma) koje je i u vama. Vidite tu atmu u drugima, spoznajte da i oni također osjećaju glad, žeđ, žudnju i želje kao i vi, razvijte suosjećanje i težnju da služite i budete korisni.

(Božanski govor, 22. veljače 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 12. 2017.

Krava pretvara travu i kašu u slatko hranjivo mlijeko, te ga u obilju daruje svom gospodaru. Razvijte tu osobinu, tu moć da hranu koju unosite preobrazite u nježne misli, riječi i suosjećajna djela prema svima. Kada je vaše srce ispunjeno vrlinama, Gospod će Vas u obilju obasuti milošću. Draupadi je svojom predanošću i vrlinama zavrijedila Gospodovu Milost. Bez postojanosti i duboke vjere, nitko ne može primiti Milost. Trudite se zaslužiti Milost slijedeći disciplinu koju Ja želim da slijedite. Odrecite se svojih starih svjetovnih navika zarađivanja i trošenja, čuvanja i prikupljanja s pohlepom, požudom, zloćom i ponosom. Ne gubite vrijeme u jalovom ogovaranju. Govorite nježno i milo, govorite što je moguće manje. Služite svima kao braći i sestrama, štujući Gospoda u njima. Uključite se u duhovnu disciplinu (sadhana), svaki korak učinite onako kako pristaje osobi koja teži spoznati Boga!

(Božanski goor, 11.siječnja 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 12. 2017.

U ribolovu ribič koristi štap i nit; na toj je niti plovak koji se nalazi na površini vode, a ispod njega u vodi je udica s crvom. Crv na udici privlači ribu, plovak se pomiče, ribič na niti osjeća potezanje ribe i izvlači je van, gdje je ona bespomoćna i ne može disati. Vaše je tijelo štap, vaša žudnja ili čežnja je nit, vaša inteligencija je plovak, razlučivanje je udica, a znanje je crv; vješt ribič na taj način lovi ribu božanskosti (atmana)! Kad primite duhovnu mudrost, privučeni ste Bogu (Kaivalyam).  Kaivalyam je stanje u kojem Gospoda doživljavate kao sveobuhvatnost, kao volju, djelovanje, blaženstvo, inteligenciju i kao bivanje. Kako biste se učvrstili u ovom božanskom stanju morate nadvladati svoje neznanje (tamas), pročistiti svoje strasti (rajas) i marljivo njegovati čistoću (sathwa).

(Božanski govor, 26. veljače 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 12. 2017.

Nemojte tugovati, niti uzrokovati tugu. Sȃmo utjelovljenje blaženstva (ananda) je u vama, kao i u drugima i u svemu ostalome. Unatoč mnoštvu posuda, sadržaj je isti. To je načelo postojanja, svjesnosti i blaženstva (sat, chit i ananda). Najmanji atom i najmoćnija zvijezda u osnovi su jedno. Zapravo su svi Brahman ili Bog. U svetim knjigama čitate da je Gospod Vishnu kao Svoje vozilo imao orla (Garuda), Shivu je nosio bik (Nandi), Gospod Brahma jaše na labudu (Hamsa), Gospod   Subrahmanya putuje na paunu, a Shani ima vranu kao Svoje vozilo. Ganesha jaše na mišu, iako je poprilično krupan i ima glavu slona! To ne znači da su Božanstva bespomoćna bez ovih životinja i ptica kao instrumenata kretanja. Nego samo otkriva da niti jednu pticu ili zvjer ne treba prezirati, jer svaku od njih Bog koristi kao Svoj instrument. Kad ih se gleda kao tijela (deha), svi su zasebni, a kad ih se gleda kao utjelovljenja (dehi) Brahmana, svi su Jedno.

(Božanski govor, 13. siječnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 12. 2017.

Duhovni napori (sadhana) će otkriti pravi identitet sveprisutnog božanskog sebstva. No budite pažljivi, sadhana može potaknuti ponos i zavist kao nusprodukte napretka. Računate koliko ste mnogo ili dugo radili sadhanu i u iskušenju ste da s visoka gledate na druge koji su je radili manje. Ponosni ste da ste ponavljali ili napisali Gospodovo ime deset milijuna puta; kadgod vam se pruži prilika pričate o tome kako bi se drugi divili vašoj vjeri i snazi. No milijuni nisu ti koji su važni; ono što je bitno je čistoća uma koja je rezultat iskrene koncentracije na Ime. Vaša sadhana ne smije biti kao nošenje vode u pletenoj košari! Kolikogod često ili dugo hodali, nećete u njoj donijeti vodu. Čuvajte srce čistim i cijelim. Isto tako morate pažljivo iz srca očistiti zloću, pohlepu, mržnju i ljutnju.

(Božanski govor, 13. siječnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 12. 2017.

Ideje o superiornosti i inferiornosti javljaju se samo u srcu iskvarenom egoizmom. Ako neki tvrde da su superiorni i da je njihov put štovanja svetiji, to je znak da nisu spoznali samu srž vjere. Duhovni napori (sadhana) moraju otkriti jedinstvo u cijeloj kreaciji. Zapitajte se ovo: kada se ustanete nakon bhajana ili meditacije, vidite li sve u jasnijem svjetlu, obdarene božanskošću? Volite li više, govorite li manje, služite li drugima usrdnije? To su znakovi uspjeha u sadhani. Vaš napredak mora biti potvrđen vašim karakterom i ponašanjem. Čak će se i stijena uslijed djelovanja sunca, kiše, vrućine i hladnoće, razgraditi u blato i postati hrana za drveće. Sadhana mora preobraziti vaš stav prema bićima i stvarima, u protivnom ona je prijevara, gubitak vremena! Zapamtite, čak i najtvrđe srce može omekšati i Bog će niknuti u njemu – zato, ne odustajte!

(Božanski govor, 13. siječnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 12. 2017.

Čujemo da čak i među visoko obrazovanima samo rijetki pomažu svojim starim roditeljima i pružaju im djelić udobnosti koja je njima samima na raspolaganju. Svatko je zaokupljen osiguravanjem svog vlastitog životnog standarda. Koliko dugo možete imati takav životni standard? Doći dan kad ćete se morati odreći svega onog što ste prikupili lukavošću i vještinom, nanoseći bol i tugu, nezadovoljstvo i nevolje mnogima. Služenje roditeljima, starijima i potrebitima pruža vam neusporedivu radost i zadovoljstvo. Vrlina i ispravnost bit će vaši svjedoci na sudnji dan; ni vaš bankovni račun, niti povrat poreza neće govoriti za vas. Sada božansko načelo nije dio vašeg iskustva, jer niste spremni pružiti najbolje od sebe drugima u kojima je također sadržano načelo istog sebstva. Tek kad ste spremni dati, imate pravo primiti, a ne prije toga. Volite i surađujte. Pomažite i služite. 

(Božanski govor, 22. studenoga 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 12. 2017.

Puno korisnije od štovanja velikih je voljeti ih. Hvala i slavljenje će ih uzdići na nedostižni pijedestal. Ljubav povezuje jedno srce s drugim. Zahvalnost za inspiraciju i primljene upute mora povezivati srca u ljubavi. Proslava Božića ne bi trebala uključivati pjesme, slike, umjetno drveće i Djeda Mraza. Ona mora biti prožeta odlučnošću da se primijeni barem nekoliko lekcija kojima nas je Isus podučavao. Prvo što je potrebno je vjera u Boga i u našu božansku prirodu. Duhovna radost, zahvalnost i vizija (Darshan) Boga moraju postati prirodnim dahom života i samom svrhom vašeg postojanja. Isus je prema zapovijedi i primjerom podučio čovječanstvo atmičkom načelu koje je vječni izvor blaženstva. Štogod da radite, gdjegod da jeste, kako god da vam je, budite sigurni da ste uvijek u Bogu. Znajte da je sve Božansko i sva djela prinose slavi Boga. Na ovaj način učinite svoje živote plodonosnima.

(Božanski govor, 25. prosinca 1982.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 12. 2017.

Isus je bio suosjećanje (karuna) koje je došlo u ljudskom liku. Širio je duh suosjećanja i pružao utjehu patnicima i potrebitima. Dobra djela uvijek izazivaju zle ljude. No ne treba oklijevati ili se bojati kad se protivnici opiru. Izazov pruža radost, budi skrivene izvore snage i donosi milost da se trud može povećati. U intervalu između dvije boli budi se zadovoljstvo. Čovjek se mora boriti s teškoćama da bi okusio zadovoljstvo pobjede. Isus je bio meta mnogih silnih prepreka i sve ih je prebrodio. Bio je utjelovljenje ljubavi. Ljubav je manifestirao u obliku služenja. U to služenje je ulagao sebe. Srce puno suosjećanja uistinu je Božji hram. Razvijte suosjećanje. Služite hranu gladnima, utjehu napuštenima, a suosjećanje bolesnima i patnicima. Živite u ljubavi. Budite dobri, činite dobro i vidite dobro. To je put prema Bogu.   

(Božanski govor, 25. prosinca 1981.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 12. 2017.

Sada je licemjerja na duhovnom polju puno više nego ikada prije. Imamo željezo i magnet. Magnet će privući željezo k sebi, to je njihova sudbina. No, ako je željezo prekriveno hrđom, milost magneta nije dovoljno jaka da ga privuče. Pohlepa za osjetilnim zadovoljstvima sigurno će djelovati kao hrđa! Ona djeluje kao prašina koja uzrokuje hrđu, u konačnici uništavajući željezo i mijenjajući njegovu urođenu prirodu. Stoga željezo mora biti stalno testirano i čišćeno od prašine. Tako, kada se spoji s magnetom, ono također postaje magnetično i završava svoju potragu. To postignuće je najbolje i za magnet i za željezo. Prašina senzualne požude može nestati bivanjem u dobrom društvu i primjenom u praksu načela dobrog ponašanja koja čovjek uči zahvaljujući dobrom društvu!

(Božanski govor, 11. ožujka 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 12. 2017.

Napravite popis stvari za kojima ste dosad čeznuli. Vidjet ćete da ste žudjeli samo za bezvrijednim stvarima, kratkotrajnim postignućima i prolaznom slavom. Od sada nadalje, trebate čeznuti jedino za Bogom, za svojim osobnim pročišćenjem i ispunjenjem. Trebate plakati ožalošćeni zbog šest kobri koje su pronašle skrovište u vašem umu trujući ga sa svojim otrovom – pohlepe, ljutnje, požude, vezanosti, ponosa i zločestoće. Utišajte ih kao što to čini krotitelj zmija svirajući flautu. Glazba koja ih može ukrotiti je glasno pjevanje Božjeg imena. A kada budu previše omamljene da bi se kretale i povrijedile vas, uhvatite ih za vrat i iščupajte im zube, kao što čini krotitelj. Nakon toga one mogu biti vaše igračke, možete s njima postupati kako želite. Kada su one pokorene, ponovo ćete postati staloženi. Bit ćete nedirnuti pohvalom ili pogrdom, dobitkom ili gubitkom, radošću ili tugom!

(Božanski govor,26. ožujka 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 1. 2018.

Svi žele biti sretni, raditi manje, a dobivati više, davati malo, a dobivati pregršt, ali nitko ne iskušava drugi put, a to je željeti manje i davati više. Svaka "želja" je okov koji sprječava "napredak". Mladi student može se slobodno kretati na dvije noge, a kada uđe u brak, dobiva četiri noge! S djetetom dobivaju šest nogu, mogućnost kretanja postaje im ograničena. Više nogu, manja brzina, stonoga može samo puzati! Gomilanje sofa i stolica, dječjih krevetića i stolića stvara nered u prostoru, čineći kretanje težim i opasnijim. Smanjite želje i živite jednostavno, to je put do sreće. Vezanost sa sobom donosi tugu! Naposljetku, kada smrt zatraži da iza sebe ostavite sve i svakoga, preplavljeni ste tugom! Budite poput lotosa na vodi – na njoj, ne u njoj. Voda je lotosu neopodna za rast, ali lotos ne dopušta ni jednoj kapi da ga smoči!

(Božanski govor,15. svibnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 1. 2018.

Dragi studenti, volite svoje roditelje. Slušajte njihove naredbe. Vaši roditelji puno rade kako bih vas nahranili, obrazovali i uveli u život. Nastoje vas održati u dobrom raspoloženju, dati vam dobru hranu, odjeću i obrazovanje. Ako vi ne poštujete takve roditelje, kako možete očekivati da će društvo poštivati vas? Svojim roditeljima morate svojim ponašanjem pružiti radost. Kada postignete visoke kvalifikacije, jačate ego, a ne poniznost i poštovanje prema roditeljima i starijima. Stoga usrdno njegujte osobine poniznosti, poštovanja i zahvalnosti. Jedino tada ćete postati dobri građani države. Nije neophodno da svatko postigne veličinu. Međutim, važno je da svi postanu dobri građani. Ime i slava će danas doći, a sutra će nestati. No dobro ime trajat će vječno. Prema tome, zavrijedite dobro ime. Uvijek razmišljajte o Bogu i zavrijedite Njegovu milost. Vaši životi sigurno će biti posvećeni!

(Božanski govor, 12. siječnja 2004.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 1. 2018.

Glavni uzrok svakog nezadovoljstva je zavist. Možete biti zadovoljni sobom samim jedino kada iskorijenite zavist iz svog srca. Zadovoljan pojedinac uživa miran život. Kako se budi zavist? Nezadovoljstvo onim što vam nedostaje budi zavist. Na primjer, kada se uspoređujete s onima kojima je bolje, koji imaju bolji posao, postižu više rezultate, ili bolje izgledaju, vi patite u svjesnosti o vlastitoj inferiornosti! Zločin je razvijati zavist u sebi. Kako biste se oslobodili te loše osobine, pogledajte one kojima je lošije nego vama. Na primjer, kada obratite pažnju na one koji imaju lošije rezultate, možete se utješiti da ste bolji od njih! Dakle, oslobodite se zavisti uspoređujući se s onima kojima je lošije. U dogledno vrijeme morate razviti osjećaj ravnovjesja prema onima kojima je bolje i onima kojima je lošije. Takvo ravnovjesje je božanska osobina.

(Božanski govor, 19. siječnja 1989.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 1. 2018.

Popularni susreti u kriketu i tenisu danas okreću milijune rupija. Kako sportovi postaju biznis bez prostora za ljudske vrijednosti, mir je žrtvovan. Sportove i atletiku treba provoditi s osjećajem duhovnog jedinstva, nadilazeći razlike nacionalnosti, jezika i vjere, da biste iskusili dobro zdravlje, mir i blaženstvo. Od pamtivijeka su sportovi i atletika bili uglavnom namijenjeni poticanju zdravlja i buđenju radosti. Danas su ovi ciljevi zaboravljeni i zamijenjeni komercijalnim motivima i osobnim interesima. Ljudi razvijaju vezanost za tijelo, što rezultira vrlo uskim i ograničenim svjetonazorom. Uslijed toga mir i sreća su izgubljeni. Pri svakom djelovanju u svakodnevici trebate se ponašati sportski i suradnički, u jedinstvu i skladu. Morate prepoznati da unutarnji duh (atman) jest jedan te isti u svim bićima i razvijati duh jednote i jednakosti. Onda će se Božanskost prisutna u vama očitovati i vaša ljudska priroda postat će božanska.

(Božanski govor, 14. siječnja 1990.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 1. 2018.

Danas ljudi govore grube riječi koje povrjeđuju osjećaje drugih. Ako gledate neprikladne prizore, slušate loš razgovor i uživate u nesvetim aktivnostima, ulažete svoje vrijeme u aktivnosti koje vas u konačnici uništavaju. Kada zloupotrijebljavate svoja osjetila, kako možete očekivati da ćete biti sretni i zdravi? Kako biste uživali savršeno zdravlje, morate svoja osjetila koristiti na sveti način. Bilo da ste prosjak ili milijunaš, Bog je svakome od vas dao pet osjetila i srce (hridaya). Upotrijebljavajte ih ispravno i posvetite svoje živote. Srce koje je ispunjeno suosjećanjem (daya) je hridaya. Kako razmišljate, takvima postajete (yad bhavam tad bhavati). Kako biste posvetili svoja osjetila, trebate ih koristiti za služenje drugima. Ako ne možete poduzeti ni jednu aktivnost služenja, barem govorite nježno i blago. Ne možete uvijek svima ugoditi, ali uvijek možete ljubazno govoriti.

(Božanski govor, 19. siječnja 2002.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 1. 2018.

Sankranti donosi silnu radost životinjama i pticama, prirodi i svima, od poljoprivrednika do kralja. Sankranti označava početak svetog razdoblja kretanja sunca prema sjeveru (Uttarayana). Nazivi ovoga blagdana mogu varirati, no svi ga radosno slave, bez obzira na državu, religiju i nacionalnost. Također bi i vi trebali s radošću dočekati početak bogatog mjeseca pushya i slaviti sankranti u pravom duhu, očitujući svoju unutarnju radost i dijeleći je s drugima. Riječ sankranthi označava promjenu. Promjena je to iz bijede u sreću, iz nemira u mir i iz boli u zadovoljstvo. Sreća se ne može kupiti u dućanu niti steći svjetovnim sredstvima. Ona se treba očitovati iz nutrine. "Započnite dan s ljubavlju, ispunite dan s ljubavlju, završite dan s ljubavlju – to je put do Boga." Ako ovo prakticirate, uvijek ćete biti sretni, a tuga i teškoće vas neće uznemiravati.

(Božanski govor, 14. siječnja 2005.) 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 1. 2018.

Želite li vidjeti Boga morate čvrsto vjerovati da niste tijelo. Poistovjetiti sebe s tijelom samo je iluzija. Sve što vidite vani samo je odraz, a ne stvarnost. Štogod vidite i s kimgod se susretnete, svaki oblik gledajte isključivo kao manifestaciju Boga. Nemojte dati prostora razlikama između "ja" i "ti". Sve što vidite, sve u božanskoj kreaciji je reakcija, odraz i odjek. Gledate u ogledalo i govorite da vi ste u ogledalu. U ogledalu zapravo niste vi. U ogledalu se samo pojavljuje vaš odraz. Kad prijeđete brdo i viknete "ćao" odmah ćete čuti kako vam netko odgovara jednakom glasnoćom. Taj glas zapravo pripada samo vama, nikom drugome. Sve što vidite vani je odraz vašeg unutarnjeg bića.

(Božanski govor, 21. ožujka 2004.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 1. 2018.

Život nije ništa drugo nego interval između rođenja i smrti, putovanje prema grobu koje započinje u trenutku rođenja. Tigrovi vrebaju u grmlju pored staze u džungli; kad uoče svoju lovinu, u pravom trenutku napadaju i odvlače je u svoj brlog. Isto tako smrt vreba svako biće. Prati vas potiho i kad otkuca čas, skače i trga nit života. Na ovom teškom putovanju života imajte Boga kao svoje svjetlo i sigurno ćete doći na cilj. Danas odlučite da ćete usvojiti duhovnu praksu stalnog ponavljanja odabranog Gospodovog imena! S radošću razvijte naviku čitanja epova, kao što prihvaćate učinkovite lijekove! Oni liječe duboko ukorijenjene bolesti uma. Prihvatite mantre kao lijekove koji liječe fobije uma, smetnje unutarnjih osjetila i nedostatke unutarnje svjesnosti. One raščišćuju vašu viziju i čine vas jakim i postojanim na Božjem putu.

(Božanski govor, 29. ožujka 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 1. 2018.

Ljudsko tijelo, koje je u potpunosti opremljeno vještinama te tako sposobno za velike avanture, dar je od Boga. Koristite ga kao splav za prelazak ovog uvijek nemirnog oceana promjene (samsara) koji leži između rođenja i smrti, vezanosti i oslobođenja. Probudite ovu najvažniju dužnost kada su vaše fizičke i mentalne osobine najjače i kada je sposobnost razlučivanja oštra. Ne odlažite vožnju na splavu, jer vrlo brzo može biti opterećen bolešću, i sva vaša pažnja tada će morati biti usmjerena na njegovo održavanje. Razmišljajte o neusporedivoj radosti koja će buknuti u vama kada dosegnete obalu oslobođenja! Plovite sigurno nemirnim vodama svjetovnog života; budite svjedok, ne žudite za plodovima djela i prepustite posljedice svih djela Božjoj volji. On je taj koji djeluje, vi ste Njegovo oruđe. Prakticirajte duhovnu disciplinu i ostanite nedirnuti porazom ili pobjedom, utemeljite se u nepomućenom miru.

(Božanski govor, 04. srpnja 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 1. 2018.

Bog je izvor ljubavi; volite svijet kao Božje ruho, ni više, ni manje. Kroz ljubav se možete stopiti s oceanom ljubavi. Ljubav liječi uskogrudnost, mržnju i tugu. Ona otpušta vezanosti; ona spašava čovjeka od muka rođenja i smrti. Gledajući očima ljubavi sva su bića lijepa, sva su djela posvećena i sve su misli nevine. Svi ste kovčezi božanske ljubavi; dijelite je i širite. Pokažite je djelima služenja, suosjećajnim riječima i mislima. Baš kao što kad se probudite znate da je san koji ste sanjali trajao nekoliko minuta, iako je slijed događaja obuhvatio mnogo godina, ovaj će život izgledati kao prolazan kad se nakon ovog kratkog "sna o životu" probudite u jnani. Stoga uvijek budite puni radosti, tako da, kad smrt dođe, možete otići s osmijehom, a ne jecajući u tuzi. 

(Božanski govor, 7. srpnja 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 1. 2018.

Život je pun briga. Čini se da dolaze u beskonačnoj procesiji, zar ne? Kada štujete Boga, pobrinite se da uložite potpunu vjeru u Boga. Bez vjere, koja je korist od štovanja? Jedino vas vjera može uzdignuti iznad briga. Što ne uzrokuje tjeskobu? Rođenje je briga, kao i sama egzistencija; obiteljski život je briga, smrt je briga, djetinjstvo je briga, starost isto, život je briga, raditi je briga, bol uzrokuje brigu, a i užitak, i tako dalje. Brinete, brinete, cijelo vrijeme brinete! Na ovom svijetu nevolje će sigurno doći, no morate naučiti uzdignuti se iznad njih; a to je moguće jedino pomoću strpljenja i praštanja (kshama). Dočekujte nevolje s osmjehom govoreći: "Dođi prijatelju, ti donosiš radost!" Kada ste ispunjeni kshamom bit ćete opušteni i postići ćete sve u životu!

(Božanski govor, 25. svibnja 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 1. 2018.

Možete biti iz bilo koje države, bilo koje dobi i na bilo kojem položaju; ono što je najvažnije je vaš karakter i disciplina. Nema razlike u pravilima ponašanja za Indijca, Amerikanca, Nijemca ili Rusa. Svi ste vi ljudska bića i pripadate kasti čovječanstva, religiji ljubavi i jeziku srca. Kad spoznate tu istinu nije bitno iz koje ste države. U zlatnom dobu mladosti trebali biste pod svaku cijenu štititi svoj karakter. U drevna su se vremena mladi muškarci i žene pridržavali načela karaktera, te su stoga bili jako cijenjeni. Mladice se moraju pažljivo njegovati, da bi izrasle ravno u moćno drvo i dobro služile ljudima. Ako želite biti zapamćeni, čuvajte svoj karakter. Od sada nadalje, ako održavate dobar karakter, vaše potomstvo, zajednica u kojoj živite i općenito sve države će napredovati.

(Božanski govor, 19. srpnja 1997.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 2. 2018.

Duh požrtvovnosti osnovni je preduvjet za svakog tko služi (sevak).Bez nadahnuća za služenje vaša će seva biti licemjerni, isprazni ritual. Nosite sevadal maramu preko odjeće pa je brzo skidate! Kad skinete maramu, osjećate olakšanje što ste se oslobodili obaveze da volite i služite. Tako postupajući samo igrate prolaznu ulogu u drami, noseći i skidajući maramu. Duboko i jasno utjelovite duh požrtvovnosti u svom srcu. Bog je ljubav i možete Ga pridobiti jedino njegovanjem i primjenom ljubavi. Ne možete Ga uhvatiti nikakvim trikom; On daruje milost jedino kad se slijede Njegove zapovijedi – zapovijed da volite i služite svima. Kad to činite najviše služite sebi – sebi koga najviše volite! Jer tada vas okružuje Božja milost i daje vam veću snagu nego što ste nego ikad prije iskusili.

(Božanski govor, 26. lipnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 2. 2018.

Dom mora biti ispunjen ljubavlju, požrtvovnošću koju ljubav podrazumijeva, radošću koju ljubav širi i mirom koji ljubav pruža. Bilo koja ciglena i ožbukana struktura u kojoj roditelji i djeca žive svoje živote ne može biti dom, ako djeca ne žude za njime, a roditelji u njemu ne pronalaze mir. Dom je hram gdje se obitelj, a svaki član obitelji je hodajući hram, njeguje i hrani. Majka je uzvišena svećenica ove Božje kuće. Poniznost je miris kojim je kuća ispunjena. Štovanje je upaljena svjetiljka, s ljubavlju kao uljem i vjerom kao fitiljem. Provedite godine svog života posvećujući ih takvu štovanju u svojim domovima. Blagoslivljam vas da bi putem vaše vjere i snage, vaša predanost i posvećenost rasle.

(Božanski govor, 26. lipnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 2. 2018.

Dobro je voljeti i štovati Boga s ciljem dobitka nekog vrijednog ploda bilo ovdje ili kasnije, ali pošto ništa nije vrjednije od Boga, vede nam savjetuju da volimo Boga bez trunka želje u našim umovima. Volite radi ljubavi same, volite Boga, pošto je sve što On može dati manje od Njega samoga; volite jedino Njega, bez ikakve druge želje ili zahtjeva. Jednom je Draupadi upitala Dharmaraju dok je bio u izgnanstvu: „Gospode! Ti si bez sumnje najbolji među onima koji nepokolebljivo slijede dharmu; kako ti se dogodila takva nesreća?“ Bila je jako tužna. Dharmaja je odgovorio: “Pogledaj ovaj planinski lanac Himalaja. Kako je veličanstven, sjajan, lijep i uzvišen! Tako je predivna pojava da ga volim neizmjerno. On mi neće ništa dati, ali u mojoj prirodi je voljeti ono što je lijepo i uzvišeno. Utjelovljenje ove uzvišene ljepote je Bog. On je jedino biće koje je vrijedno voljeti. Zato Ga volim. Ne želim nikakve povlastice od Njega. Neću moliti ni za kakvu blagodat. Neka me On postavi tamo gdje želi da budem. Najuzvišenija nagrada mojoj ljubavi Njegova je ljubav, Draupadi!¨“

(Sathya Sai Vahini, 1. poglavlje, 'Vrhovna zbilja')

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 4. 2019.

Majka Gayatri ima tri aspekta – Gayatri, Savitri i Saraswati. Gayatri je božanstvo koje vlada našim osjetilima; Savitri je božanstvo koje vlada našim životnim načelom, i Saraswati je božanstvo koje upravlja našim govorom. Sva tri su dio istog načela istine. Gayatri mantra započinje s Om bhur bhuva suvah. Bhur je materijalizacija (tijelo), bhuvah je vibracija (životno načelo), a suvah je zračenje koje predstavlja atmu. Sa znanstvenog stajališta materija može biti pretvorena u energiju i obratno. Ali za Mene tvar i energija ne postoje odvojeno. Njih dvoje su nerazdvojive i međusobno povezane. U stvari na ovom svijetu nema materije, gdje god pogledate pronaći ćete samo energiju. Istina, ispravnost, mir i oprost izrazi su Shakti načela (energije). Istina je iskonski uzrok. Ništa drugo ne postoji. Svi dijelovi energije prisutni su u ovoj istini. Dakle na istinu gledajte kao na svoju majku i slijedite ju.

Božanski govor, 25.rujna, 1998.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 2. 2018.

Molite se Bogu, crpite od Njega magnet Njegove milosti, a svijetu ponudite moć Njegove električne energije. To je energija koju svatko može upotrijebiti za opće dobro. Svemoćna je, jer je božanska. Ona je u vama. Šteta što je ljudi nisu svjesni i osjećaju se bespomoćno! Sva energija i sve blaženstvo je u nama. Zbog neznanja ljudi posežu za raznim oblicima beskorisnih i nepotrebnih aktivnosti. Imajte punu vjeru u svoju duhovnu moć (Atma-shakti). Držite se istine o svojoj vjeri bez kritiziranja drugih. Otvorite svoja srca, a zatvorite usta. Danas ljudi postupaju upravo suprotno. Koliko god je moguće budite u tišini. Tko puno govori, malo radi. Tko radi, malo govori. Štogod radili imajte Gospodovo ime na usnama, a u srcu vjeru u Boga. Time će se rad preobraziti u štovanje.

(Božanski govor, 8. ožujka 1997.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 2. 2018.

Ljudi stječu veliko bogatstvo i razne diplome, ali što nedostaje? Mnogi razmišljaju da bogatstvo uzrokuje loše stvari i da su diplome štetne. Ne, i jedno i drugo je ispravno. Voda je čista i slatka, no kad je stavite u crvenu bocu, čini se crvenom, a u ljubičastoj se čini ljubičastom. Otkud dolaze boje? Čovjek je boca; loše ili dobro su odraz njegovih osobina. Ako je čovjek rajastičan ili strasan, bogatstvo i obrazovanje postaju beskorisni. Ako je satvičan ili plemenite prirode, djela i obrazovanje će također postati plemeniti. Dakle srce mora biti čisto. U tom se kontekstu kaže: Chitta suddhi leni Shiva pooja yetiki? – Kakva je korist od štovanja Sive (Boga) bez čistoće u srcu?  Atma sudhdhi leni acharamadiyela? – Kakva je korist od rituala bez čistoće u čovjeku?  Patra sudhdhi leni pakamela? – Kako netko može kuhati čistu i ukusnu hranu bez čistih posuda?

(Božanski govor, 4. travnja 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 12. 2018.

Utjelovljenja Božanskoga! Različiti ljudi danas provode različite oblike duhovne discipline (sadhana). Da bi spoznali dobrobiti sadhane, ljudi odlaze u ashrame, obožavaju i štuju pretke. Sve dok je u njima prisutan egoizam , od svih tih vježbi nema nikakve koristi. Stoga suzbijte svoj ego, odbacite osjećaj posesivnosti i razvijajte vezanost za atman kako biste spoznali svoju istinsku ljudskost. U Sai organizaciji primarno je potrebno jedinstvo i uzajamno povjerenje. Jedino putem jedinstva možete promicati dobrobit svijeta. Ako u organizaciji vlada nesloga, kako biste mogli služiti drugima? Danas zavist, mržnja i ljutnja izazivaju pustoš među svim ljudima. Najprije uništite svoj ego. Onda će se ljutnja povući. Ljutnja se opisuje kao tamjan koji je ponuđen grijehu. Okitite se sa trpeljivošću. Putem ljubavi uklonite svoje loše osobine. Vršite svoju dužnost bez projiciranja svog ega. Razvijajte uzajamno pomaganje. Jedni prema drugima postupajte prijateljski, radite u radosti i miru.

(Božanski govor, 7. listopada 1993.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 2 2018.

Niste obrazovani ako je proučavanje mnoštva knjiga sve što ste postigli. Tijelo i um moraju biti osvijetljeni svjetlom ljubavi koje proizlazi iz svjesnosti o duši i njene božanske biti. Budući da se danas obrazovanje bavi samo tijelom i umom te nije povezano s dušom, mladi ove zemlje lutaju tamo amo sa svakim zapuhom vjetra poput vegetacije bez korijenja. Svjesnost o atmanu pružit će nepokolebljivu hrabrost i snagu. Vede podučavaju načine kako učvrstiti ovu svjesnost i osloniti se na nju da se možete nositi sa životnim izazovima. Jedino tako obrazovanje može biti uspješno. Samo to može ojačati mlade da se mogu suočiti s izazovima nemira i tjeskobe. Škole moraju podučavati ne samo određene predmete, već i odnos između subjekta i objekta. Da bi obrazovanje bilo potpuno također se mora prenijeti i proces pomoću kojeg se može nadići ova dualnost i spoznati jedinstvo.

(Božanski govor, 31. siječnja 1974.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 4. 2018

Gospod Buddha je prošao kroz velike nedaće da bi spoznao istinu o tome da su svi obdareni istim načelom božanskosti. Mnoge plemenite duše koje su bile Buddhini suvremenici potvrdili su Njegovu veličinu. Rekli su da je Buddha iskusio istinu koju oni nisu mogli spoznati. Budući da se Gospod Buddha odrekao svih želja, postao je primjerom potpunog odricanja. U Njemu nije bilo ničeg drugog do ljubavi. Smatrao je da je ljubav Njegov životni dah. Podučavao je da ljudi ne trebaju gajiti ljutnju, pronalaziti mane u drugima, niti povrjeđivati druge, jer su svi utjelovljenja čistog, vječnog načela – božanskosti. Poticao je ljude da iskažu suosjećanje prema potrebitima i pomognu im koliko god mogu, spoznajući i poštujući temeljno načelo jedinstva i božanskosti u svima. Nikada nemojte uskogrudno neke ljude smatrati svojim prijateljima, a druge neprijateljima. Svi su jedno, budite jednaki prema svima. Ovo su najvažnija Buddhina učenja.

(Božanski govor, 13. svibnja 2006.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 3. 2018.

Bog nije odvojen od vas. Nemojte imati dojam da je Bog prisutan jedino u hramovima. Tijelo je hram, a stanovnik je Bog (Deho Devalaya Prokto Jeevo Deva Sanathanaha). Stoga nema potrebe za Bogom tragati drugdje. Okrenete li se prema unutra, pronaći ćete Boga koji je utjelovljenje blaženstva. Utapate se u iluziji zbog pretjerane vezanosti za tijelo. Oslobodite se vezanosti za tijelo i razvijte vezanost za Boga. Tada ćete i sami postati Bog. Bog i ljudska bića nisu odvojeni jedno od drugog. Oni su kao slika i odraz. Bog je u svima. Ovaj tjelesni hram može se kretati uokolo, jer je Bog u njemu. Sveti spisi otkrivaju: Bog je istina, mudrost i beskraj (Satyam Jnanam Anantam Brahma). Morate koračati putem istine i mudrosti da biste razumjeli i doživjeli Božje načelo (Brahman).

(Božanski govor, 19. studenoga 2000.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 3. 2018.

Um je postao nestabilan pošto ga hranimo svjetovnim tendencijama. Kako ga umiriti? Uposlite um onime što će ga držati uvijek zaposlenim i on vam neće zadavati probleme! U prirodi majmuna je da se penje gore dolje, zato ljudi koji hvataju majmune idu od kuće do kuće i traže majmune da se penju gore dolje po stupu; držeći ih tako zaposlenima, prikupljaju milostinju. Naš um je također ludi majmun, zar ne? A majmuni moraju biti zaposleni sa zadatkom koji će ih zaokupiti, kako bi se držali podalje od nestabilnosti! Stoga, prije svega, sjednite mirno i majmunskom umu dodijelite zadatak čuvara. Usmjeren na to, majmunski um pratit će udah - so (On, Bog) i izdah - ham (ja) i uvijek će biti zaposlen. Nakon pet minuta ove vježbe, vaš um će se smiriti

(Božanski govor, 25. svibnja  1979.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 3. 2018.

Jednom je neki mudrac u svojem samostanu imao mačku. Kad god je u svetu vatru prinosio dar bogovima (homa), mačka je prestrašeno hodala oko vatre i uzrokovala mu puno nevolja. Stoga bi je najprije uhvatio i držao ispod preokrenute košare tijekom home. Njegov je sin, promatrajući to godinama,  zaključio da su hvatanje mačke i njeno zatvaranje vitalni dio samog rituala. Pa je prije svake home ulagao veliki trud da pronađe mačku te je bio jako sretan kad bi jednu pronašao i mogao je držati ispod preokrenute košare u istoj prostoriji. Ovo je primjer besmislenog mehaničkog ponavljanja. Duhovni trud ne bi trebao postati mehaničko ponavljanje postavljenih formula ili izvođenje ispraznih formalnosti! Zapamtite, vaši duhovni poduhvati moraju biti usmjereni prema privlačenju Božje milosti. Vaša duhovna praksa mora biti popraćena iskrenom molitvom iz srca!  

(Božanski govor, 14. siječnja 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 3. 2018.

Car iz dinastije Chola želio je posjetiti hram Srirangam Gopuram o kojem je mnogo čuo. Opremio je svoju kočiju i u razdoblju od šest mjeseci niz puta pokušavao je krenuti na put. Međutim, svaki put bi vozilo presreo pustinjak u narančastom halji s krunicom oko vrata i aureolom oko glave. Kada bih car sišao da mu iskaže  poštovanje, on bi poveo razgovor koji je bio tako zanimljiv da bi car zaboravio na svoje putovanje i cilj. Jednog dana, kada se požalio zbog svog neuspjeha da uživa u slavi Srirangama, Gospod se pojavio pred njim i rekao : „Zašto se žališ? Ja sam Učitelj koji je tako često došao k tebi  čim si krenuo za Srirangam; prepoznaj Me u svima, to je istinsko hodočašće u Srirangam.“ Sve koje susretneš smatraj Gospodom Srirangama, svojim Učiteljem. Pokaži čistu ljubav svima koje susrećeš.

(Božanski govor, 14. siječnja  1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 3. 2018.

Kad je Adi Shankara sa svojim učenicima boravio u Varansiju susreo se s učenjakom koji je bio uronjen u komplicirana gramatička pravila. Na pitanje zašto se prihvatio tako intenzivnog proučavanja, odgovorio je da će na taj način lako zaraditi nešto srebra. Rekao je: „Ako me smatraju panditom, mogu otići u kuću nekog velikog zemljoposjednika (zamindar) i nadati se da ću od njih dobiti milostinju i milodare za moju veliku obitelj“. Shankara ga je tada savjetovao na odgovarajući način i ispunio ga samopouzdanjem i hrabrošću. Kad se vratio u svoj samostan Shankara je zapisao stih u kojem je sažeo savjet koji je dao siromašnom učenjaku: slavi Boga, slavi Boga, slavi Boga, slavi Boga, ti luckasti umu! Kad se smrt približi, gramatička te pravila ne mogu spasiti (Bhaja Govindam, bhaja Govindam, bhaja Govindam, moodha mate. Samprapte sannihithe kale, nahi nahi rakshati dukrun karane). Proučavanje ovih stihova i inspiracija dobivena iz njih potaknut će razlučivanje i nevezanost, i tako pripremiti um da vidi vrhovnoga Boga.

(Božanski govor, 21. svibnja 1973.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 3. 2018.

Važan uvjet za služenje (seva) je čisto srce, neuprljano  taštinom, pohlepom, zavišću, mržnjom ili natjecanjem. Osim toga trebamo imati vjeru u Boga kao izvor vitalnosti, vrline i pravde. Seva je štovanje koje nudite Bogu u srcu svih. Ne pitajte ljude iz koje države ili regije dolaze, iz koje su kaste ili koju vjeru ispovijedaju. Vidite svoj najdraži lik Boga u toj „drugoj osobi“; zapravo on ili ona nisu „netko drugi“ – oni su Gospodova slika, u istoj mjeri u kojoj ste to i vi. Ne pomažete „jednoj osobi“, već štujete Mene u njoj. Bog je ispred vas u tom obliku; zato otkud egu prostora da se probudi u vama? Dužnost je Bog; rad je štovanje. Čak i najmanji zadatak je cvijet stavljen pred Božja stopala. Pristupite svima kojima služite sa srcem ispunjenim blagom ljubavi!

(Božanski govor, 4. ožujka 1970.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 3. 2018.

Neki ljudi vrte krunicu u ruci, ali njihovi umovi lutaju tržnicom. Može li se to zvati molitvom (japa)? Dok meditirate, i vaše tijelo i vaš um trebaju biti postojani! Tijelo je sastavljeno od pet elemenata, zato mora patiti. To ne bi trebalo utjecati na vas. To je istinska duhovna praksa (sadhana). Sve druge sadhane bit će uzaludne ako ne otpustite vezanost za tijelo. Danas započinje iznimno sveta godina. Ne samo ove godine, već cijelog života trebate njegovati svete misli. Utjelovljenja ljubavi, razvijajte sve više i više ljubavi u sebi. Doživite ljubav i dijelite ju s drugima. Vi niste tek smrtnici. Vi ste božanske iskre. Vodite svoj život na takav način. To je najvažnija poruka za ovu Novu godinu! Kada razumijete i pounutrite svoje božansko podrijetlo, vaše misli, riječi i djela postat će sveti!

(Božanski govor, 02. travnja 2003.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 3. 2018.

Primjerak Gite vam može biti dostupan za samo dvadeset pet paisa, a dječji roman može koštati deset rupija. Koji je vrjedniji? Koji može pretvoriti metal u zlato? Zapamtite, služenje (seva) je vrijednije od molitve, meditacije, požrtvovnosti i obreda (jape, dhyane, yajne i yage) koji se obično preporučuju ljudima koji teže duhovnom razvoju. To je zbog toga što ona ispunjava dvije svrhe: iskorjenjivanje ega i postizanje blaženstva (anande). Kad pored vas sjedi netko uronjen u tugu, možete li biti sretni? Ne. Kad beba zaplače, ako je prekorite, vaše se oči napune suzama suosjećanja. Zašto? Između vas postoji nevidljiva veza. Jedino ljudska bića imaju osobinu empatije, mogu biti sretna kad su drugi sretni, tužna kad su drugi tužni. Zato su ljudska bića uzor cijeloj kreaciji. Jedino ljudska bića mogu raditi sevu; to je vaša posebna slava i jedinstvena vještina. U potpunosti iskoristite ovo dragocjeno rođenje!  

(Božanski govor, 4. ožujka 1970.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 3. 2018.

Prepoznavanje vlastite unutarnje božanskosti i življenje svakodnevnog života u skladu s tom istinom zvijezde su vodilje za one uhvaćene strujama i križnim strujanjima sukoba i borbi! Bez svjesnosti o svojoj stvarnosti da ste samo val u oceanu božanskosti (atmajnana) život postaje besmislena farsa, parodija, igra ludosti. Upravo stjecanje te svjesnosti život čini iskrenim, slatkim i plodnim. Kad želite pripremiti obrok, možete imati sve potrebne sastojke: rižu, leću, sol, limetu, začine, povrće i tako dalje. No ako u srcu nemate vatre, ne možete napraviti jestiv obrok. Tako je i u životu. Atmajnana je vatra koja stvara materijalni svijet, izvanjske aktivnosti i iskustva, jestiva i ukusna, probavljiva, ozdravljujuća i radujuća. Ova se radost zove anandam, ona je uzdižuća, prosvjetljujuća i konstruktivna!

(Božanski govor, 16. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 3. 2018.

Ako se u svakoj obitelji utjelove osobine koje su prikazane u Ramayani, svemir će zablistati radošću i mirom! Kao što svi znate, Dasaratha je vladao Ayodhyom i imao je četiri sina: Ramu, Lakshmana, Bharatu i Satrughnu. Dakle, ako je u nekom gradu zvanom Ayodhya, nekoć vladao vladar po imenu Dasharatha i imao sina Ramu, zašto bismo mi danas, u ovo doba, trebali slaviti Ramin rođendan? Uđete li malo dublje u priču shvatit ćete da Dasharatha nije vladar neke daleke zemlje! Ayodhya znači grad koji je neosvojiv, u kojeg neprijatelj ne može prodrijeti, neosvojiva tvrđava. On predstavlja atman, srce u kojem boravi Gospod, koje je onkraj kušnji, suptilnih neprijatelja strasti i emocija, nagona i instinkta. A Dasharatha? To je osoba koja ima potpunu kontrolu nad svojom kočijom (ratha), tj. deset entiteta, a to su tijelo s pet osjetila djelovanja i pet osjetila spoznavanja!

(Božanski govor, 04. travnja  1971.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 3. 2018.

Svatko mora proći kroz životne teškoće. To je priroda vanjskog puta (pravritti). Postoji i drugi aspekt života: unutarnji put (nivritti).  Dijete dođe majci i kaže, „Gladan sam.“. Majka koja samo slijedi vanjski put odgovara: „Dijete idi i pojedi nešto. Tvoja će se glad zasititi.“. To je pravritti dharma. No majka koja korača unutarnjim putem ne kaže samo to. Ona bi djetetu savjetovala što, kako i kada pojesti. Majka koja slijedi unutarnji put (nivritti) savjetuje vas da jedete onu hranu koja će vam omogućiti dobro zdravlje. Možete nešto željeti, ali te želje trebate ograničiti. One trebaju biti utemeljene na istini i ispravnosti. Nemojte pojesti sve do čega dođete. Nemojte izgovoriti sve što vam padne na pamet. Govorite tek nakon što ste pažljivo promislili. Ramajana na prekrasan način podučava vanjske i unutarnje aspekte života (pravritti i nivritti). Ne postoji uzvišenija moralnost od one koju prikazuje Ramajana. Ramajana  treba biti predmet vašeg štovanja (parayana).

(Božanski govor, 11. travnja 2003.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 3. 2018.

Isus je u ljude koji su živjeli tijekom njegova života usadio veliku vjeru. Jednog od tih ribara Isus je nazvao Petrom. Ovaj je prema Isusu razvio silnu ljubav i vjeru. Od tog su trenutka svi ribari redovno pozivali Isusa na svoje ribarske pohode, a navečer po povratku Isus im je često razjašnjavao duhovna pitanja. Kad je Petrov otac umro, njegova je majka bila puna tuge, no Isus ju je utješio govoreći: „Smrt je samo odjeća života. Zašto onda liješ suze? Smrt je poput mijenjanja odjeće. Zato prestani tugovati. Ova fizička tijela dođu i prođu pa nemoj gubiti vrijeme razmišljajući o tim prolaznim stvarima. Stanovnik (dehi) koji živi u ovom tijelu je pravo Božanstvo! Nitko tko ima fizičko tijelo ne može izbjeći životne promjene. Nitko ne može postojati bez teškoća. Smrt slijedi nakon rođenja, a jednako tako je sigurno da patnja slijedi nakon sreće!“.

(Božanski govor, 25. prosinca 2002.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

31. 3. 2018.

Isus je za Svoga vremena prošao brojne kušnje i nevolje. Postao je Spasitelj i Mesija siromašnih i napuštenih, pomažući im na mnogo načina. Jednom dok je prelazio pustinjom prišla Mu je siromašna žena proseći hranu. Dao joj je kruha govoreći: „Uzmi ovo“. Kada je netko upitao otkud mu kruh, Isus je odgovorio da to je bila Božja volja. Ne postoji ništa uzvišenije od Božje volje. Sve je Božja volja. Prva dužnost ljudskog bića je spoznati Božju volju i podvrgnuti joj se. Ljudi danas su slijepi jer su izgubili oba oka vjere. Vjera je temelj cijele kreacije. Dakle prije svega razvijte vjeru. Kada osoba ima vjere i ljubavi, sve drugo bit će joj nadodano. Mnogi ljudi imaju vjere, ali im manjka ljubavi. Vjera lišena ljubavi uzaludna je. Ljubav i vjera moraju biti zajedno, poput međusobno privlačnih magnetnih polova.

(Božanski govor, 26. prosinca 2007.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 4. 2018.

Gospodu ne treba nuditi cvijeće koje je plod biljke; to će nagraditi biljku, a ne vas! Gospod od vas traži lotos koji cvate u jezeru vašeg srca i plod koji dozrijeva na drvetu vaše zemaljske karijere, a ne lotos i plod koji se mogu kupiti na tržnici! Možete pitati: „Gdje možemo pronaći Gospoda?“. Pa On vam je dao Svoju adresu u 18. poglavlju, 61. sloki Bhagavad Gite. Kaže: “O Arjuna, Gospod boravi u srcu svih bića.“ (Ishwara Sarva Bhutanam hriddese, Arjuna, thisthathi). Pa sada, nakon što to znate, kako možete gledati na bilo koje živo biće s prezirom ili uživati u mržnji ili se upuštati u ismijavanje? Svaki je pojedinac ispunjen božanskom prisutnošću, dotaknut božanskim atributima. Ljubav, poštovanje, prijateljstvo – to je ono što svatko zaslužuje od vas. Pružite ih u potpunosti.

(Božanski govor, 16. travnja 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 4. 2018.

Vede se nazivaju sruti, jer ih se mora slušati s pažnjom. Slušanje (sravanam) usađuje ideje: nadahnjuje vas da razmotrite svoje stanje, uočite svoje nedostatke i mane pa čak i svoje odlike i zasluge. Uho ima veliki potencijal da ispravi, poboljša i vodi. Slušajte Ramayanu i Mahabharatu; to je dragocjena prilika koju mnogi sada ne koriste! Sami otkrijte važnost Rame, Krišne, Meere i Radhe. Promišljajte o njihovim životima i primjerima koje vam oni pružaju; ispravite svoje navike, svoj nazor, svoj stav prema svijetu, društvu i samima sebi. To je put spasenja. Uho ispunjava glavu, glava usmjerava ruku, a ruka djeluje. Zato slušajte dobre stvari, radite dobre stvari i dijelite dobre stvari. To vam pruža radost i zadovoljstvo.

(Božanski govor, 30.ožujka 1965.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 4. 2018.

Uzmite Moj primjer. Ja nikad ne likujem kada Me hvale, niti se povlačim kada Me kritiziraju. Malo ih je spoznalo Moju svrhu i značenje, ali to Me ne zabrinjava. Kada Mi se pripisuju stvari koje nisu u Meni, zašto bih brinuo? Kada se spominju stvari koje jesu u Meni, zašto bih se veselio? Za Saija vrijedi uvijek da ("Sayeeki Sarvamu yes, yes, yes"). Ako kažete: „Da, Ti si Gospod“, Ja sam tada za vas Gospod, ako pak kažete „Ne“, poput jeke odgovaram: „Ne“. Ja sam blaženstvo, mir i hrabrost (anandam, santam, dhairyam). Prihvatite Me kao svoju unutarnju atmičku zbilju (atma tatwam) i nećete pogriješiti. Odlučite da ćete od danas vidjeti samo dobro u drugima i razvijati dobro u sebi. To je najbolja duhovna disciplina (sadhana). Njegovanje ljutnje i mržnje u srcu nalik je prenošenju vode u posudi s mnoštvom rupa. Odbacite ljutnju, mržnju, zavist i pohlepu; učinite to uvijek promišljajući o Imenu koje sažima i označava Božju slavu.

(Božanski govor, 30. ožujka 1965.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 4. 2018.

Najgore što možete učiniti je postupiti suprotno od onoga što propovijedate. Rukom poreći ono što izlazi iz vaših usta! Ne možete li djelovati u skladu sa svojim izjavama, šutite; nemojte uokolo dijeliti savjete i pokazati se licemjernima! Nemojte propovijedati vrline, a na djelu raditi suprotno. Ispravnost (dharma) je postojana i nepromjenjiva; ona nikad ne slabi. Jedino oni koji moraju prakticirati dharmu slabe u vjeri i postojanosti! Svakom se pojedincu sudi prema njegovom ponašanju, nikad prema načelima koja rječito izražava. Zapitajte se iskreno: „Kako sam iskoristio duhovno iskustvo koje sam dosad stekao? Koliko dobrobiti imam od njega?“. Preispitajte se! Sjeme polako izrasta u veliko drvo. Isto se tako kroz male postupke, nježne riječi, iskrena i dobra djela vi morate uzdići do božanskog bića!

(Božanski govor, 31. ožujka 1965.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 4. 2018.

Ako negdje na tijelu imate čir, namazat ćete ga i prekriti zavojem dok ne zacijeli. Ako ga ne namažete i ne povežete zavoj oko rane, vrlo vjerojatno će se inficirati i kasnije uzrokovati još veću štetu. S vremena na vrijeme ga morate očistiti čistom vodom, ponovo namazati i staviti novi zavoj. Na isti način u našem životu postoji čir koji se pojavio u našem tijelu u obliku ega. Želite li uistinu izliječiti taj čir ega, morat ćete ga svakog dana oprati vodama ljubavi, namazati vjerom i povezati ga zavojem poniznosti. Zavoj poniznosti, mast vjere i vode ljubavi sigurno će izliječiti bolest koja je buknula u obliku ovog čira ega.

(Božanski govor, 17. veljače 1985.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 4. 2018.

Ljudsko tijelo je namijenjeno služenju drugih, a ne uživanju u sebičnim djelima. Kako je sebičnost postala djelom naših života, uživamo u mnogim grešnim aktivnostima. Izbjegavajte sebičnost, počnite nesebično služiti. Odrecite se vezanosti za tijelo. Vežite se za sebstvo. Spoznajte da to isto sebstvo (atma) postoji u svima. Iako možete vidjeti da u velikoj dvorani svijetli nekoliko žarulja, struja koja prolazi kroz njih je ista. Tijela su poput žarulja; načelo atmana je struja prisutna u njima. S tim osjećajem jednote uložite trud da olakšate patnju svojih bližnjih. Mudrac Vyasa je naveo suštinu 18 purana u sljedećoj izreci: čovjek može postići zasluge služeći drugima i počiniti grijeh ranjavajući ih (Paropakaraya Punyaya, Papaya Parapeedanam). Zato u praksi provedite moto 'pomozi uvijek, ne povrijedi nikad'. Nema uzvišenije duhovne prakse od ove. To je temelj samospoznaje.

(Božanski govor, 14. travnja 2001.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 4. 2018.

Mnogi ljudi tvrde da imaju pravo na status i beneficije osobe s predanošću; možete ih vidjeti na cestama prema svetim rijekama ili gradovima, ili kako pjevaju duhovne pjesme noseći sve rekvizite predanosti. Ali tvrdnja da je netko poklonik Gospoda, sljedbenik najvišeg reda, može biti točna jedino ako su mu strasti i emocije su čiste, a karakter pun vrlina. Jezik može izgovarati Gospodovo ime, uho može biti otvoreno kad se govori o Gospodovoj slavi, a ruke polagati cvijeće na sliku Boga, ali jezik možda ne poznaje ili uživa u okusu, uho možda ne čezne, a ruke ne žude. Ovo se može dogoditi samo kad je srce svjesno Vrhovnog,i kad um ushićen prisjećajući se Božje slave. U protivnom je osoba poput žlice koja uranja i u kiselo i u slatko istom žustrinom i bez osjeta. Ona niti odbija niti uživa u bilo kojem od ova dva okusa.

(Božanski govor, 23. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 4. 2018.

Morate žudjeti za vizijom Boga, jedino se tada imate pravo zvati čovjekom. Da biste to postigli, morate pokoriti svoj um. Zapamtite, istinski čovjek je onaj koji je vladar uma (manas), a ne njegov rob! Svaki čovjek (manava) mora nastojati doći do Boga (Madhava)! Kako biste zavrijedili viđenje Boga i milost Božju, morate se moliti personificiranoj moći s Imenom i likom; vaša žudnja odlučuje u kojem liku se Gospod ukazuje. Vi zazivate, a On odgovara! Ako niste revnosni, ili se osjećate indiferentno i govorite: „Neka On dođe kada hoće, u liku u kojem želi i s imenom koje voli“, On uopće neće doći! Pozovite Ga s čežnjom i On će odmah odgovoriti!

(Božanski govor, svibanj 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 4. 2018.

Životinjske su osobine sve jače u čovjeku. Životinje znaju za vrijeme i razlog, a čovjek ni za jedno od toga. Ljudi su danas postali gori od životinja. Nema ljudskih osobina poput suosjećanja, dobrote, ljubavi i strpljenja. Čovjek bi trebao biti slobodan od loših misli, koje su temeljni uzrok briga. Ovo traži stalnu i ustrajnu vježbu (abhyasa). Pomoću abhyase može kontrolirati um i postići mir. Plemenite misli bude se samo u mirnom umu. Um bi trebao biti pod kontrolom. Ovladajte umom i budite gospodari uma. Nažalost, umjesto da ovladaju umom, ljudi su postali robovi svojih osjetila. To je glavni uzrok nepostojanosti. Štoviše, ljudi su razvili tjelesnu vezanost, što je razlog zašto se, ako im netko pronađe manu, lako uznemire. Zašto bi trebalo brinuti o tijelu, kad je ono poput mjehurića na vodi? Trebali biste se osloboditi tjelesne vezanosti.

(Božanski govor, 26. svibnja 2001.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 4. 2018.

Na prvi pogled čini se da su svi poklonici, ali pojedinci različito reagiraju na različite situacije. Stavite li željeznu kuglu i suhi list jedno pokraj drugoga, dok vjetar ne puše, oboje će biti stabilni i postojani. Ali kada zapuše povjetarac, suhi list bit će otpuhan miljama daleko. Međutim, željezna kugla stajat će čvrsto na mjestu. Ako osoba ima iskrenu ljubav i nepokolebljivu vjeru u Boga, bit će poput željezne kugle, postojana i neuznemirena. S druge strane, ako je osoba poput lista, ako bježi uslijed problema i teškoća, kako može tvrditi da je istinski poklonik? Razvijte čistu, postojanu ljubav i vjeru. Svjetlost ima vrijednost jedino ako postoji mrak, u suprotnom, sama po sebi nema vrijednosti. Stoga, u trenutcima tuge i nevolje, kad god dođe do problema, zazovite načelo Božanskosti. Gospod će vas prosvijetliti i rasvijetliti trenutke tame!

(Božanski govor, 17. veljače, 1985.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 5. 2018.

Mnogi se žale: "Kaže se da pogled na svetu osobu (darshanam) uništava naš grijeh (papanasam). Pa dobio sam darshan ne jednom već mnogo puta, no ipak me moja zla kob još nije napustila i patim još više nego prije.". Istina, možda ste došli i dobili ne jedan već nekoliko darshana i možda ste posijali svježe sjeme dobiveno od Boga – sjeme ljubavi, vjere, predanosti, dobrog društva, božanskih misli, prisjećanja na Božje ime i tako dalje. Dakle naučili ste umjetnost intenzivnog uzgoja i pripreme tla. Tek ste posijali sjeme na dobro pripremljenom polju pročišćenih srca. Nevolje i teškoće kroz koje trenutno prolazite usjevi su ubrani u prethodnim žetvama, zato se nemojte žaliti i gubiti hrabrost. Svi moraju potrošiti žito koje su već spremili iz prethodnih žetvi. Strpljivo se nosite s time, dok ne dođe nova žetva!

(Božanski govor, ožujak 1983.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 5. 2018.

Sveti spisi objavljuju: poštujte majku i oca kao Boga. Majčina utroba mjesto je rođenja svih do jednoga, bilo da je riječ o običnom čovjeku ili o avataru glavom. Stoga volite majku kao Boga. Čuvajte njeno ime i poštujte ju. Nema ničeg uzvišenijega od majčine ljubavi. Majčine riječi uvijek su slatke. Ona će ponekad upotrijebiti stroge riječi, ali samo da bi vas ispravila, ne da bi vas povrijedila. Na ovom svijetu ima zločeste djece, ali nema zločeste majke. Većina suvremene mladeži ne brine dovoljno o svojoj majci. Razmišljaju da su oni visoko obrazovani, dok njihova majka ne zna ništa. Velika je pogreška tako razmišljati. Nikada nemojte svisoka gledati na svoju majku. Nadalje, ni majka ne bi trebala siliti svoju djecu da slijede njene želje. Ona ljubavlju i iskrenošću mora izvesti svoju djecu na ispravan put. Treba težiti da njezina djeca budu dobra, ne moraju biti slavna!

(Božanski govor, 19. studenoga 1999.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 5 2018.

Država nije samo komad zemlje; ona je skup građana. Da bi države napredovale, njihovi građani moraju njegovati moral, etičke i duhovne vrijednosti. Građani i vođe ne mogu njegovati ove vrijednosti, ako ih ne prakticiraju od djetinjstva! Život postaje besmislen, ako osoba od malih nogu ne počne ispravno postupati. Učenici i studenti danas ne mogu oplemeniti svoje živote. Zato roditelji i učitelji trebaju odigrati važnu ulogu u oblikovanju života učenika i studenata. Ponajprije moraju istražiti kako se učenici i studenti mogu osloboditi svojih loših poriva. Baš kao što gromada dobiva vrijednost kad je isklesana u lijepu skulpturu, isto tako učenici i studenti postaju idealni građani, ako su odgojeni u dobrom okruženju. Učitelji i roditelji su odgovorni za dobro i loše kod učenika i studenata.

(Božanski govor, 26. srpnja 1999.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 5. 2018.

Sveti spisi podučavaju da sva djela i postupci moraju u konačnici voditi prema nevezanosti, jer je ona najbolje svojstvo za izgradnju znanja o Brahmanu. Od tri: između predanosti, mudrosti i odricanja (bhakti, jnana i vairagya), predanost je kraljica. Pravila i obredi su dvorske dame na čekanju; kraljica se prema svojim dvorskim damama bez sumnje odnosi s nježnim razumijevanjem i naklonošću, ali ako ceremonije, koje su samo "sluge" i "pomoćnici", ne uvažavaju kraljicu, trebaju biti nemilosrdno odbačeni. Sve formalnosti i rituali u hramovima stoga moraju biti u službi veličanja kraljice, odnosno predanosti; ovo je bit i sadržaj dharme koja mora usmjeravati i upravljati svim hramovima. Jedino tada pojedinci mogu doseći cilj.

(Dharma Vahini, 10. poglavlje)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 5. 2018

Majčino krilo škola je za svaku osobu. Ono je svakomu prvi hram. Majka je svakomu prvo bogatstvo. Prepoznati ovu istinu o majci dužnost je svake osobe. Nema uzvišenijega Boga od majke. Jedino posvećene majke mogu ponuditi naciji djecu koja će se boriti za veliku budućnost države. Istina, požrtvovnost i mir dominantne su osobine u ženi. Žene brinu za čistoću i dobrobit zajednice. Dobre majke bitnije su od dobrih žena. Dobra žena predstavlja vrijednost samo za svog muža. Dobra majka nacionalno je blago. Od drevnih vremena, indijski sveti spisi slave primjere velikih žena kao što su Maithreyi, Sita i Savitri. Njihovi životi izvor su nadahnuća do dana današnjeg. Ne možemo si priuštiti da ih zaboravimo.

(Božanski govor, 11. rujna  1983.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 5. 2018.

„Duhovna mudrost (jnana) je lijek za sve bolesti, nevolje i muke.“ Tako je opisuju vede. Kojim ljudima hitno treba liječnička pomoć? Onima koji su jako bolesni, zar ne? Isto tako, oni koji žive u neznanju prvi imaju pravo na poduku i vježbu putem kojih će steći duhovnu mudrost. Mnogi su putovi za stjecanje mudrosti, a glavni među njima je put predanosti (bhakti). Kao što je ulje potrebno da bi se upali plamen u svjetiljci, tako je predanost potrebna da bi se upalio plamen duhovne mudrosti. Nebesko drvo radosti zbog mudrosti napreduje na osvježavajućim vodama predanosti. Dobro to spoznajte. Upravo iz tog je razloga Kršna, koji je bio oličenje božanske ljubavi i natopljen milošću, u Giti izjavio: „Mene spoznajete putem predanosti -  Bhakthya-mam abhijanathi”. Zašto je to izjavio? Jer na putu predanosti nema zapreka. Mladi i stari, moćni i slabi, muškarci i žene – svi mogu njime koračati.

(Jnana Vahini, 18. poglavlje)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 5. 2018.

Bez iskrene i duboke vjere u Boga posve je besmisleno savladati svih 700 stihova Gite; to je samo opterećivanje memorije. Površno recitiranje veda, stalno čitanje svetih spisa, čitanje ili slušanje priča o velikim mudracima uz površan interes u najboljem je slučaju mentalna gimnastika koja ima malu duhovnu vrijednost! Jedino kad ih recitirate, proučavate ili slušate s dubokom iskrenom vjerom i ozbiljnošću, oni počinju utjecati na vaše misli i djela. To više nisu samo puke priče, već postaju izvor inspiracije i utjehe za preobrazbu vlastitog života. Pravu lekciju pronađite u svetim spisima. Razvijte samopouzdanje za kompetentno i snažno suočavanje sa životnim problemima. Svoje svakodnevne dužnosti ispunite s predanošću.

(Božanski govor, 31. srpnja 1986.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 5. 2018.

Za Gospoda ova drama u tri čina – prošlost, sadašnjost i budućnost, prozirna je kao kristal. U tren oka On obuhvaća sva tri, jer On je sveznajući, Njegov se plan ostvaruje, Njegova se drama  izvodi na pozornici stvorenoga svijeta.  Međutim, glumci i gledatelji, izgubljeni u zbrci, ne uspijevaju razumjeti njen razvoj i smisao! Naime, kako bi jedna scena ili čin mogli otkriti smisao predstave! Nužno je nazočiti cjelokupnoj predstavi da bi se razotkrila priča, zar ne? Kada  je tajna razotkrivena i kada je otkriveno da je to tek „puka predstava“, spoznajete da ste vi u Njemu i On u vama. Stoga, tražitelji mudrosti, uvijek budite svjesni ovoga: Gospod je u svakom srcu, u suptilnom i grubom obliku. Bog je u mravu kao i u slonu, u atomu kao i u atmosferi!

(Jnana Vahini, 19.poglavlje)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 5. 2018.

Sve svoje misli i težnje posvetite Bogu i prepustite se Božjoj volji. Prepuštanje se možda čini teškim, ali nije tako. Ono je zapravo poput čuvanja novca u banci. Kad god vam novac treba, možete ga podići sa svojeg bankovnog računa. Slično tome, kad sve svoje brige predate Bhagawanu, možete od Njega tražiti sve što vam treba. Što stoji na putu prepuštanja? Vaš ego, vaša posesivnost i nedostatak povjerenja u Gospoda! Ljudi se očajnički drže za svoju imovinu i govore o „svojem novcu“, „svojoj kući“, itd. Bogatstvo će u nekom trenutku otići. Ali jednom kad se prepustite Bogu, stječete Gospodovu milost. Jednom kad se milost zavrijedi, ona će vas zaštititi i zadovoljiti sve vaše potrebe. Bogu ne treba vaše bogatstvo. On je uvijek Chitta Chora (kradljivac srca), a ne  vitha chora (kradljivac blaga). Vi ste ti koji od kradljivaca blaga morate postati kradljivci srca. 

(Božanski govor, 17. srpnja 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 5. 2018.

Neka se vrijednost indijske kulture preispituje u stvarnom život, osobnim otkrićem njezinih vrijednosti, te neka je prenose drugima oni koji su doživjeli mir i radost koju ona daje. Ne želim da lijek hvale oni koji njime nisu i sami  izliječeni. Danas, upravo u ovoj zemlji gdje je ova kultura rasla i procvala, nemoral i korupcija uništavaju sreću i zadovoljstvo. Mnogi to osuđuju, ali upravo su oni počinili nepravde na koje se žale. U povijesti Indije, sigurno ste primijetili da su veliki pokreti i carstva bila motivirana duhovnim strujanjima, a ne velikim političkim ili gospodarskim previranjima. Morate natjerati politiku da služi promicanju i usavršavanju temelja indijske kulture.

(Božanski govor, 21. travnja  1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 5. 2018.

Neki ljudi možda tvrde da treba pjevati samo Sai bhajane i koristiti samo ime i oblik Sathya Saia. To je velika pogreška. Time obeščašćujete Saija. Vežete li se za Saija i odvojite od Kršne, dobijete plus ovdje, a tamo minus; rezultat je nula. U duhovnosti nemojte razvijati fanatizam ili sektaštvo. Drugi ih možda imaju, ali nema razloga zašto biste i vi trebali razviti takve osjećaje. Dajte sve od sebe da izbjegnete tu zarazu. Ako drugi trebaju pomoć, pomognite im! To će im omogućiti da spoznaju da je priroda vašeg pristupa univerzalna i puna ljubavi. Nikad nemojte poticati razlike na osnovu regije, jezika i vjere ili na bilo kakvoj sličnoj neuvjerljivoj osnovi. Uskogrudne ideje potkopat će duhovne perspektive, mentalitet zajedništva i jednote koji su osnova duhovnosti. Duhovnost je polje na kojem su unutarnja radost, unutarnje zadovoljstvo i unutarnja čistoća uvijek važniji od vanjske slike!

 (Božanski govor, 21. travnja 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 6. 2018.

Postoji željezo a postoji također i magnet. Magnet će k sebi privući željezo, to im je sudbina. Međutim, ako  je željezo prekriveno hrđom, milost magneta možda neće biti dovoljno jaka da ga privuče k sebi. Pohlepa za osjetilnim zadovoljstvima sigurno djeluje kao hrđa! Ona djeluje kao prašina koja izaziva hrđu, hrđa u konačnici uništava željezo i mijenja njegovu unutarnju prirodu. Stoga željezo mora biti stalno ispitivano i čišćeno. Tada, kada se nađe u dodiru s magnetom, ono također postaje magnetično i konačno ostvaruje svoju težnju. To je najviše postignuće, kako za magnet, tako i za željezo. Prašina osjetilne pohlepe može se spriječiti boravkom u dobrom društvu (satsanga), i primjenom načela dobrog ponašanja koje osoba mora usvojiti iz svetih spisa!

(Božanski govor, 11. ožujka  1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 6. 2018.

Vezanost i mržnja su najveći neprijatelji napretka u bilo kojem obliku služenja društvu, dapače, u bilo kojem obliku rada. Ako čovjek u zabludi povjeruje da spašava druge, teško njemu, jer drugi uopće ne postoje. Svi su Jedno; bol jedne osobe je bol sviju. Temeljna greška je neznanje ljudske rase. Kad bi ljudi bili mudri, znali bi da su svi pojedinci valovi na površini jednog te istog oceana. Nesebično djelovanje ideal je kojem treba težiti. Ali sada se sve mjeri prema rezultatu, dobiti koju ostvaruje. Učenje je također zbog plaće koja se može zaraditi na temelju stečene diplome. Ako se nešto napravi bez sebične želje (na nesebičan način: nishkama), cilj nije tražiti dobit. Želja za dobiti je poput otrovnih zubi zmije; kad se izvade zmija karme (ciklus akcije i reakcije) postaje bezopasna.

(Božanski govor, 15. rujna 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 6. 2018.

Bog je izvor ljubavi. Ljubav liječi sitničavost, mržnju i tugu. Ljubav oslobađa veze, spašava vas od muka rođenja i smrti. Ljubav povezuje sva srca u meku svilenu simfoniju. Gledana očima ljubavi sva su bića lijepa, sva djela posvećena i sve misli nevine. Volite Boga i volite svijet kao Božje odijelo, ni manje, ni više. Svijet je jedna velika obitelj. Obratite li pažnju na pojedinca, prevladaju vas različitosti. Usmjerite pažnju na kolektiv (samasthi), i tada će ono što je jednako biti jasnije. Ako se koncentrirate na izvanjske etikete – hindu, kršćanin, musliman, parsi, budist – razvit ćete ponos, prezir ili mržnju! Ali ako se usmjerite na borbu koju čovjek prolazi da se uzdigne iznad tijela, da dosegne razinu Boga, sve će vam etikete postati nebitne. Tada je sve ljubav, suradnja, međusobno ohrabrivanje i poštovanje.

(Božanski govor, 7. srpnja 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 6. 2018.

Ponajprije, zauzmite stav „ja sam Tvoj“. Dopustite valu otkriti i spoznati da pripada moru. To nije lako. Valu treba puno vremena kako bi prepoznao da mu ogromno more ispod njega omogućuje postojanje. Ego je tako moćan da mu ne dopušta biti ponizan i nakloniti se moru. „Ja sam Tvoj; Ti si Učitelj. ja sam sluga; Ti si Gospodar. Ja sam ovisan.“ Ovaj način razmišljanja pripitomit će ego. Slijedeći korak je: „Ti si moj“, kada val zahtijeva podršku mora kao svoje pravo. Gospod mora preuzeti odgovornost čuvanja i usmjeravanja pojedinca. Surdas je rekao: „Ti si moj, neću Te napustiti, zatvorit ću te u svom srcu; nećeš Mi pobjeći“ i Gospod je na to pristao! Posljednji stupanj je: „Ti si ja“ – ja sam samo slika, a Ti si zbilja. Sve je Jedno. Dvojnost je puka zabluda.

(Božanski govor, 7. srpnja 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 6. 2018.

Prava ljubav slatki je plod koji se razvija iz mirisnog cvijeta dobrih djela. Danas, kad se pojavi bilo kakva poteškoća ili izbiju  problemi, ljubav se pretvara u mržnju. Bez obzira s kakvim se promjenama netko možda susreće, bez obzira na osobnu tugu i neimaštinu koju možda trpi, osoba s istinskom ljubavlju trebala bi ostati nedirnuta. Ljubav vlada bez korištenja mača. Ona veže bez zakona. Poput sjaja plamena u vatri ili zrake sunca ili valova u oceanu, božanska  je ljubav temeljna osobina svakog pravog ljudskog bića. Prava ljubav podrazumijeva izražavanje čiste i nesebične ljubavi prema svim živim bićima, koja su utjelovljenja Boga, bez očekivanja nagrade! Osoba koja je uistinu ispunjena ljubavlju u sebi neće imati nenaklonosti ili mržnje, i bit će prijateljski raspoložena i imati suosjećanja prema svim bićima (Adweshta sarva bhutanam, maitrah, karuna evacha). Jedino se oni koji imaju ovakav stav mogu zvati ljudskim bićima!

(Božanski govor, 6. svibnja 1985.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 6. 2018.

Islam znači posvećenost, predaju, mir i spokoj. Mjesec Ramazana posvećen je svetom zadatku prisjećanja i provođenja učenja koje je prenio Hazrat Muhammad te napredovanju u duhovnosti prema postizanju jedinstva i čistoće. Islam podučava da je Božju milost moguće steći pravdom i ispravnim životom, a ne bogatstvom, znanjem i moći. Jedino čista ljubav može ugoditi Gospodu. Muslimanski vidovnjaci naglašavaju da moramo preispitati vrijednost onog „ja“ koje misli da je tijelo i onog „ja“ koje misli da je um te spoznati da je ono pravo „ja“ sebstvo koje žudi za Sveprisutnim sebstvom, Bogom. Mjesec Ramazana, post i molitve osmišljeni su da probude i očituju tu spoznaju. Sve religije ističu jedinstvo, sklad i smirenost. Stoga njegujte ljubav, toleranciju i suosjećanje te očitujte Istinu u svakoj svakodnevnoj aktivnosti. To je poruka koju vam dajem s Mojim blagoslovima! 

(Božanski govor, 12. srpnja 1983.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 6. 2018.

Živite s ljubavlju (prema), u ljubavi, za ljubavOnda će vam Gospod koji je utjelovljenje božanske ljubavi (premaswarupa) dati sve što trebate, iako ništa niste tražili. On zna, On je Majka koja ne čeka da čuje vapaj djeteta da ga nahrani. Njegova ljubav je tako velika i duboka, On predviđa svaku potrebu i žuri s potrebnom pomoći. Svi žudno čekate saznati kada ću vam ponovo dati "intervjue", kako biste mogli staviti preda Me dugački popis želja (korika), koji ste donijeli. Te se želje nastavljaju umnožavati, nema im kraja. Ispunjenje jedne vodi do novog niza. Nastojte postići razinu na kojoj su jedino Njegove želje bitne, a vi ste oruđe u Njegovim rukama. Kada se ispunite ljubavlju prema Bogu, postižete sarupya i sayujya (sličnost oblika i uranjanje u Boga). Težite tom ispunjenju, a ne manjim pobjedama.

(Božanski govor, 15. svibnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 6. 2018.

Možda dolazite iz puno zemalja i različitih kultura i tradicija, jezika i stilova oblačenja, itd. Ali ta raznolikost ne bi trebala od našeg vida zakloniti  jedinstvo Božanstva svojstvenog svima vama. Svijet danas je pogođen mnogim problemima i strahom koji se brzo širi (strahom od rata, gladi i demonskih terorista te problemima rasnih, religijskih i regionalnih sukoba, gospodarskog oporavka i preživljavanja, nediscipline učenika i studenata, vjerskih sukoba, histerije i fanatizma, borbe za moći i ekstremnog egoizma). Jedini lijek za ovaj prikradajući strah je stav nevezanosti (vairagyam). Kad je netko vezan za kompleks tijelo-um i time ograničen na „ja i moje“, strah je neizbježan. Nedvojna (advaitska) svijest da je ono čemu svjedočimo samo interpretacija našeg uma o stvarnosti, najbolji je lijek, a služenje najučinkovitija sadhana.  

(Božanski govor, 21. studenoga 1985.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 6. 2018

Promatraj Me, kakvu bih korist Ja mogao imati od svih Svojih aktivnosti, Ja koji dodjeljujem sve dobrobiti svim aktivnostima prema onom što zaslužuju? No ipak ćete Me vidjeti zaposlenog od zore do sumraka. Ručak ili večeru pojedem u nekoliko minuta da vas mogu podučiti vrijednosti vremena; kod rada obraćam pažnju na najsitniji detalj, jer vam pokušavam pružiti primjer za veliku pozornost i pažljivo predviđanje svih mogućih okolnosti. Znam da su mnogi od vas satima besposleni, da gube dragocjene sate u ispraznom tračanju, besmislenom razgovoru i raspravama. Kad zauzmete stav da je Bog posvuda kao svjedok svakom vašem djelu, da je Bog u svakom biću s kojim se susretnete i koje služite, sigurno ćete biti nagrađeni vizijom Gospoda. Kad imate ovu sjajnu priliku, nemojte je izgubiti zbog neznanja ili nemara. Najbolji način da pridobijete Milost je da se pridržavate uputa, slijedite savjete i podvrgnete kontroli primijenjenoj s puno ljubavi.

(Božanski govor, 22. studenoga 1965.)


Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 6, 2018.

Postoje dvije stvari koje privlače um: korisno (hitha) i ugodno (priya). Odaberite korisno prije nego ugodno, jer ugodno vas može kliskim putem povući u jamu bez dna. Vibhishana je  Ravani govorio o hithi, ali ovaj je bio privučen priyom o kojoj su mu govorili njegovi uliznički ministri. Stavljanjem ugodnog iznad korisnig zapečatio je svoju sudbinu. Pravi vas doktor želi izliječiti od svih bolesti pa za oporavak vašeg zdravlja savjetuje hithuGuru je takav doktor. Slijedite ga čak i kad je njegov savjet neugodan, jer ćete se izliječiti! Ljudi pate od groznice osjetila i iskušavaju šarlatanske lijekove rekreacije, zadovoljstva, piknika, banketa, plesa i sličnog, a vide samo da groznica ne prolazi. Groznica može proći jedino kad se skriveni virus onesposobi. Taj će virus umrijeti jedino kad zrake mudrosti (jnane) padnu na njega.  

 (Božanski govor, 16. ožujka 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 6. 2018.

Štujte Gospoda i ponudite Mu osam cvjetova: nenasilje (ahimsa), kontrolu nad svojim osjetilima (indriyanigraham), suosjećanje prema svim bićima (sarvabhutadaya), strpljivost (kshama), unutarnji mir (shanti), pokoru (tapas), meditaciju (dhyana) i istinu (satya). Sada, kada se koristi druge vrste cvijeća, predanost prestaje onog trena kada se udaljite od svog oltara ili iziđete kroz vrata sobe za bogoštovlje (puja)! Kada prijeđete prag tih vrata, ljutnja, mržnja i tjeskoba obuzimaju vas i degradiraju. Bez izgradnje osobina na koje upućuje osam cvjetova, kako bi itko mogao osvojiti Božju milost? Ako 364 dana podržavate laži (asatyanarayana vrata), kakvu dobru se nadate štujući Gospoda Satyanarayanu (Satyanarayna Vrata) 365. dan u godini? Ako tvrdite da ste Saijevi poklonici, opravdajte svoju tvrdnju njegujući ove cvjetove vrlina i ponudite ih Bogu.

(Božanski govor, 6. listopada 1981.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 6. 2018.

Njegovati dobre misli je ispravno ponašanje (dharma). Kad štitimo dharmu, dharma će zauzvrat štiti nas (Dharmo rakshati rakshitaha). Povrijedite li dharmu, i vi ćete biti povrijeđeni! Kad naš vlastiti um stvara dobre misli, štiti nas. Vlastiti nam um isto tako nam može nauditi. Kako? Štetu nam nanosi svojim lošim mislima! Tako je naš um odgovoran za sve naše teškoće, nevolje i jade. Zato svoj um držite čistim, bez loših misli. Onog trenutka kad se neka misao pojavi u vašem umu, razlučivanjem dođite do zaključka je li dobra ili loša? Kad počnete analizirati na taj način, brzina vaših misli će se smanjiti. Ako s druge strane odmah djelujete na prvu misao, njihova brzina će se povećati. Stoga si uzmite vremena za kontrolu misaonog procesa pomoću pažljivog preispitivanja. Prvo preispitajte, onda djelujte. Krenite rano, vozite polako, stignite sigurno. Usporite li svoje misli, bez sumnje ćete stići sigurno!

(Božanski govor, 7. travnja 1993.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 7. 2018.

Rastimo zajedno, krećimo se i učimo zajedno, razvijajmo inteligenciju i ostvarujmo plemenite ciljeve zajedno, bez ikakvih sukoba živimo u prijateljstvu. Ovo je pravo značenje jednakosti. Takva jednakost daje mir. Bez jednakosti postojat će samo neprijateljstvo, razlike i dvojnost. Svakog dana tri puta izgovarate mir (santi)! Izgovarajte to nježno, čistog srca. Kada u vašem srcu postoji neprijateljstvo, neće biti koristi od ponavljanja santi mantre! Ako ju se ponavlja grubo, time se također poništava učinak ponavljanja! Riječi nisu važne, važni su osjećaji u vašem srcu. Stoga sve duhovne prakse provodite s čistoćom u srcu. Put ljubavi najplemeniti je. Možda vam nije moguće ponavljati Božje ime (japa). Možda ne uspijevate umiriti um u meditaciji. Možda ne poznajete put yoge. Ali možete razviti ljubav u svom srcu. Put ljubavi je lagan, to je najkraći put.

(Božanski govor, 7. travnja 1993.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 7. 2018.

Kad smo gladni, jedemo hranu da zaustavimo glad! Oko dva sata je potrebno da hrana od usta dođe do želuca, probavi se, pruži snagu i nahrani tijelo. Slično tome možda će postojati odmak između djelovanja i njegovih posljedica. Sjeme ne postane drvo čim ga posijete. Ono prvo klija, razvije se u mladicu, a onda kroz neko vrijeme izraste u drvo. Cijelo je drvo unutar malog sjemena. Vi vidite samo sjeme, a ne cijelo drvo koje je u njemu sakriveno. Slično tome vi se morate sjetiti da se vaša budućnost nalazi u djelima koja činite danas. Zamišljate svoju budućnost i čekate na nju. Nema potrebe čekati je, jer vaša budućnost leži u vašoj sadašnjosti! Vaše sadašnje misli, riječi i djela određuju vašu budućnost. Stoga sadašnjost učinite svetom, uzvišenom i svrhovitom.   

 (Božanski govor, 22. travnja 1993.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 7. 2018.

Mi ne možemo spoznati Boga u sebi, jer nismo svjesni prljave omotnice u koju je  umotan. Ako se naša odjeća zaprlja presvučemo se, jer se sramimo pojaviti u prljavoj odjeći. Ako je naša kuća prljava, čistimo je da posjetitelji ne bi stekli loš dojam o nama. No kad su naš um i srce zagađeni, osjećamo li sramotu? Nije li čudno da se toliko brinemo o čistoći naše odjeće ili doma, ali ne marimo za čistoću naših srca i uma koji utječu na cijeli naš život? Da bismo očistili naša srca i umove, prvo što moramo učiniti je voditi ispravan život. Naša se djela moraju temeljiti na moralu. Uživanje u zlostavljanju ili nanošenju boli drugima nije dio ljudske prirode. Zlo koje činimo drugima u konačnici se vraća nama.

(Božanski govor, 2. travnja 1984.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 7. 2018.

Poljoprivrednik koji želi uzgojiti usjev mora ukloniti sav korov iz svog polja. Sve vrste korova nepovoljno utječu na usjev. Stoga je uklanjanje korova neophodan preduvjet za dobivanje dobrog prinosa. Slično tomu, duhovni poklonik željan da ostvari blaženstvo (atmananda), mora iz svog srca ukloniti razne manifestacije strasti i tuposti (rajas i tamas gune) u obliku zloće, želje, pohlepe, ljutnje, mržnje i ljubomore. Tih šest neprijatelja čovjeka, djeca su guna rajasa i tamasa. Nitko ne može doživjeti radost i blaženstvo duše, sve dok ti korovi su prisutni. Cijeli svijet je manifestacija triju guna. Od njih triju, gune rajas i tamas izvor su svih nevolja, tuge, patnje i problema. Šest atributa gune tamas jesu spavanje, pospanost, strah, ljutnja, lijenost i inertnost. Stoga je Gospod Kršna tražio od Arjune da ukloni rajas i tamas gunu iz svog srca.

(Božanski govor, 12. rujna 1984.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 7. 2018.

Danas kad netko ide na piknik, ponese ogledalo, češalj i maramicu. Zašto ih ljudi imaju kod sebe? Dok putuju, vjetar im može pokvariti frizuru pa koriste ogledalo i češalj da je urede. Oni im pomažu da budu lijepi. Zar vam na slično tome ne bi trebalo nešto alata da popravite narušenu ljepotu vašeg uma? Baš kao što vam ogledalo govori je li vaša kosa razbarušena ili ne, alat predanosti otkriva stanje vašeg uma! Uz ovo čisto ogledalo bit će lako vidjeti ima li nečistoće u umu ili ne. Kad prepoznamo da je um uznemiren, moramo ga odmah ispraviti, a da bi to učinili trebamo češalj mudrosti! Nevezanost (vairgyam) je krpa koja briše prljavštinu našeg srca. Putujući kroz život, gdje god da jeste uvijek nosite vrline predanosti, mudrosti i nevezanosti.

(Božanski govor, 12. rujna 1984.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 7. 2018.

U posudi ispunjenoj s malo vode, kada posuda se pomakne i voda u njoj se pomiče. Ako posuda je mirna, voda će također biti mirna i u njoj možete vidjeti svoj lik! Ali ako uznemirite vodu,vaša slika je također uznemirena. Slično, da bi meditirali, vaše tijelo mora biti mirno. Vaše tijelo je poput posude, a vaš um je voda u njemu. Ako vaše tijelo se kreće, um će biti uznemiren. Stoga kontrolirajte um i umirite ga, držeći svoju kralježnicu ispravno i tijelo mirnim. Kundalini moć putuje od Mooladhara, u bazi kralježnice, do Sahasrara, tisuću latica energetskog centra na kruni glave. Stoga, glava, vrat i tijelo moraju biti ispravni, bez iskrivljenja. Ovo je jako važno za studente i tragatelje. Često pitam studente: "Zašto učite? Da bi postali postojani!" Od mladosti držeći svoje tijelo pod kontrolom, možete postići jako korisne stvari u životu!

(Božanski govor, 12.rujna, 1984.)


Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 7. 2018.

Potraga za istinom mora postati vaša svakodnevna duhovna disciplina; svaki trenutak mora se koristiti za tu primarnu dužnost. Istina se može odraziti u vašoj inteligenciji jedino kad se vaša inteligencija pročisti pokorom (tapas). Tapas podrazumijeva sva djela učinjena s uzvišenim motivima, sva djela koja pokazuju žudnju za duhom, pokajanje za prošle pogreške, čvrstu odlučnost da se držite vrlina i samokontrole, i u konačnici staloženost kako kod uspjeha tako i kod neuspjeha. Tapas je ono što potiče odricanje i disciplinu. Ova je disciplina ključna kad, kao sada, postoji tako puno iskušenja da se skrene s puta. U ovo željezno doba, kad tama zamračuje um ljudi, svako malo svjetlo koje može osvijetliti put jako je dobro došlo. Zato vam savjetujem da se držite dobrih djela, dobrog ponašanja i dobrog postupanja (sat-karma, sad-achara i sath-pravartana) da biste stalno bili utemeljeni u nazočnosti Gospoda!

(Božanski govor, 23. studenoga 1965.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 7. 2018.

Dopustite Mi da vam kažem – najbolja njega za ljepotu žene je vrlina! Pridajte važnost disciplini i upornosti (nishta), a ne doručku ili hrani (nashta)! Možete preskočiti obrok, ali ne disciplinu. Od sada živite uredno i disciplinirano; neka vam to postane navika i oklop koji će vas zaštiti od zla. Molite se Bogu i ponavljajte Njegovo ime ili meditirajte o Njegovoj slavi svakog dana neko određeno vrijeme; vidjet ćete da će se to isplatiti. Nemojte govoriti:"Daj mi da iskusim nagradu, pa ću onda početi duhovnu praksu.". Radite duhovnu praksu i iskustvo će uslijediti, mora. Ako želite da vas drugi poštuju, i vi njih trebate poštovati. Ako vas drugi moraju služiti, vi prvi služite njih. Ljubav stvara ljubav, povjerenje stvara povjerenje. Veličanje samog sebe i sebičnost donose katastrofu. Zapravo niti jedna radost nije ravna radosti služenja drugima.

(Božanski govor, 9. prosinca 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 7. 2018.

Bog je u svima i posvuda. Možda Ga ne vidite svojim fizičkim očima, ali Ga možete vizualizirati svojim unutarnjim vidom. Zrak postoji, to ne možete poreći, iako ga ne možete vidjeti ili uhvatiti. Kad je vruće, možete se rashladiti koristeći lepezu ili električni ventilator. Vrući zrak nije došao iz ventilatora. Ali tko god koristi ventilator osjeća strujanje zraka. Isto kao što postoji zrak postoji i Bog. Intelekt je ventilator. Ako ga okrenete prema atmi, primit ćete atmičko blaženstvo (atmananda). Nasuprot tome, kad ga okrenete prema tijelu, doživite prolazno tjelesno zadovoljstvo. Za prelazak oceana života ne možete se osloniti na tijelo, koje je prolazno i nestalno. Ono je uistinu puno prljavštine i smeća, mesa i kostiju. Stoga se morate prepustiti Bogu u sebi. Čim vam Bog pomaže, ne postoji ništa što ne možete postići.

(Božanska poruka, 29. travnja 1998.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 7. 2018.

Ljubav postoji zbog ljubavi i ni zbog čeg drugog; spontana je i budi radost. Ljubav gleda srcem, a ne očima. Ne sluša ušima, već spokojem srca. Ne govori jezikom već suosjećanjem. Ljubav ima mnogo sinonima – suosjećanje i dobrota također znače ljubav. Ljubav može proizaći jedino iz srca, a ne iz nekog drugog izvora. Ona je besmrtna, slasna, blažena i beskonačna. Srce ispunjeno ljubavlju je neizmjerno. Baš kao što se rijeke različitih imena ulijevaju u ocean i postaju jedno s njim, mnogi oblici ljubavi se ulijevaju u ocean vašeg srca i stapaju s njim. Vaše misli, riječi i pogledi trebaju biti ispunjeni ljubavlju. Ovo je božanska ljubav. Onaj tko je prožet božanskom ljubavlju nikad ne može biti podložan patnji. Na ljude danas utječe pohvala ili okrivljavanje. No oni ispunjeni božanskom ljubavlju nadilaze pohvalu ili osudu. Nedirnuti su kritikom ili laskanjem, a radost i tugu, dobitak i gubitak, pobjedu i poraz prihvaćaju na isti način.

(Božanski govor, 25. prosinca 1995.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 7. 2018.

Žene, koje su bile braniteljice indijske kulture i čuvarice drevnog duhovnog bogatstva, brzo podliježu površnim dražima kicoške kulture, što je vidljivo iz današnjeg načina života i društvenog ponašanja. Ovo je posljedica umjetnog i ispraznog sustava obrazovanja, kao i suptilne privlačnosti jeftine literature i bezvrijednih filmova. Danas su mlade žene majke i učiteljice generacija lidera koji dolaze. Svi moraju poštivati svojih pet majki: majku koja vas je rodila (deha mata), kravu koja vas hrani mlijekom (go mata), zemlju na kojoj raste žito (bhu mata), svoju domovinu koja vam pruža zaštitu, brigu, ljubav, prava i priliku da služite i uzdignete se u velike visine (desha mata), i duhovno bogatstvo koje otkriva svrhu života i vodi vas prema samoostvarenju (veda mata)Deha mata mora djetetu otkriti veličanstvenost drugih, stoga je njena odgovornost najveća i najvažnija.

(Božanska poruka, 22. srpnja 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 7. 2018.

Priroda je velika trgovina u kojoj se mogu naći sve stvari koje će vam pomoći da razumijete istinu. Ta se istina prvo spoznaje kao: "Sve je ovo prožeto Bogom (Brahman), usmjeravano i sastavljeno od Brahmana (Sarvam Brahma Mayam)!”. Nakon toga tragatelj doseže veću svjesnost: "Sve je ovo Brahman (Sarvam Brahmam)", samo neko vrijeme neotvorenim očima izgleda drugačije! Konačno je stanje ono u kojem se niti "sve ovo (sarvam)" ne postavlja kao Brahman; postoji samo Brahman, jedan i jedini. Ovu lekciju uče ljudi kad proučavaju prirodu, analizirajući je i pokušavajući je razumjeti. U majčinom krilu djeca uče umijeće življenja; isto tako priroda (prakriti) podučava čovjeka kako uspjeti u teškoj borbi i postići vrhovni mir (prasanthi). Prekršite li zakone prirode, ona će vas ošamariti; slijedite li njene upute i slušate upozorenja, prenijet će na vas vašu baštinu besmrtnosti.

(Božanski govor, 3. lipnja 1962.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 7. 2018.

Današnji se dan zove Vyasa Poornima. Ovo je sveti dan koji se mora proslaviti uz molitvu i pokajanje. Jedino oni mogu pročistiti srce, post ili slavlje koji djeluju samo na tijelo to ne mogu. Činjenica da je mudrac Vyasa povezan s ovim danom ili da su Gospod Rama ili Kršna povezani s nekim drugim danom je samo način da se dan označi kao jako važan, kao dan kad se mora učiniti nešto sveto. Danas je pun mjesec, kad mjesec sjaji punim sjajem, kad je mjesečina jasna, svježa i obilna. Čovjekov se um uspoređuje s mjesecom, jer je kolebljiv poput mjeseca koji luta od svjetlosti do tame; na današnji dan i um mora biti jasan, sjajan i svjež. Mudrac Vyasa je učitelj cijelog svijeta (lokaguru): on je božanski sjaj. Ali čak i Vyasa vam može samo pokazati put. Vi ga morate sami preći.

(Božanski govor, 24. srpnja 1964.)


Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 7. 2018.

Čovjek je mješavina Boga, demona i čovjeka (daiva, danava i manava). Zločesta priroda danave može se nadvladati dayom (svojstvom milosrđa i dobročinstva), suosjećanjem i osjećajem zajedništva; ponos daive može se nadvladati damom (samokontrolom), nevezanošću i odricanjem; egoizam manave može se nadvladati slijeđenjem dharme koju su propisali nepristrani mudraci pročišćeni pokorom i usmjeravanjem svojih nagona i impulsa u plodna polja. Kada je to troje tako prpčišćeno, manava (čovjek) je preobražen u Madhavu (Boga). Svatko mora proći proces pročišćenja, otkrivajući svoje mane i nedostatke, i spoznati put do uspjeha. Ako imate dayu, damu i dharmu (suosjećanje, samokontrolu i ispravnost), to će vas podići onkraj triju osobina uma; tada neće biti potrebe za dobivanjem Imena ili mantre od gurua i njihovim ponavljanjem.

(Božanski govor, 24. srpnja 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

31. 7. 2018.

Jedan od nedostataka koji se moraju nadvladati je nisko samopouzdanje (avishwasam). Danas rado i dragovoljno svu vjeru polažete na tijelo i njegova pomagala, a ne na unutarnjeg motivatora, vozača. Naročito mladi danas vjeruju u nestvarna, prolazna, trenutna zadovoljstva i razonode. Oni nemaju nikakvog znanja o vječnom, nepromjenjivom i uvijek blaženom. Dragocjene godine života se gube na beznačajne razbibrige. Upravo zbog toga vaša vjera zapinje kad se dogodi i najmanja nesreća! Duboko promišljajte o prolaznosti bogatstva, slave, svjetovnog prijateljstva i tako dalje. Njegujte vjeru u vrijednost služenja; vjerujte da ljubav može nadvladati mržnju. Imajte vjeru u ispravnost i moralan život. To se zove ispravan život (dharma). Nemojte nikad zalutati na krive putove, potaknuti senzualnim željama i planovima za vlastito veličanje.

(Božanska poruka, 7. prosinca 1978.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 8. 2018.

Po vašim riječima će vam se suditi. Neki je kralj u lovu slučajno odjahao tako daleko da ga njegova pratnja nije mogla sustići. Vidio je slijepog čovjeka uz cestu u džungli i prišao mu: "Pozdrav dobri čovječe. Jesi li primijetio da je netko ovuda prošao?“. Slijepac odgovori: "Ne". Zatim nakon nekoliko minuta naiđe ministar i upita istog čovjeka: "Hej brate! Jesi li primijetio da je netko ovuda prošao?" i dobije isti odgovor. Kad ga je ugledao, zapovjednik ga upita: "Ti budalo! Jesi li vidio da je netko ovuda prošao?", a vojnik koji je posljednji došao viknuo je: "Ti slijepa ništarijo, otvori svoja prljava usta i reci mi je li netko ovuda prošao!.". Na kraju, kad je naišao dvorski svećenik i rekao: "Dragi brate, molim te reci mi je li netko prošao ovim putem.", čovjek je mogao odgovoriti da su prošli kralj, ministar, zapovjednik i vojnik i postavili mu isto pitanje. Način govora svakog od njih otkrio je status i karakter onoga koji govori.

(Poruka dana, 24. srpnja 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 8. 2018.

Pojmite Gospoda kao svog oca i majku, no to je samo prvi korak koji treba voditi k trajnom odnosu koji će završiti stapanjem s apsolutom. Nemojte zastati na stepenicama, uđite u zdanje kojemu one vode. Povezanost s božanskim duhom (atmasambandha) vječna je i nepromjenjiva. Kao prvi korak, nudite cvijeće, svjetlost i mirise radi štovanja oblika sa svojstvima. Uskoro potom Vaša odanost treba rasti k novim oblicima bogoštovlja koji su čistiji i vredniji te više dostojni Vašega Gospoda. Nitko ne ostaje dugo na pločici za pisanje slova; isto tako i vi trebate osjećati da vam pred Gospoda valja staviti nešto trajnije od cvijeća i mirisnih svijeća. Trebate biti spremni pročistiti se i cijeli svoj život učiniti miomirisnim plamenom svjetlosti. To je istinsko bogoštovlje, istinska odanost Bogu. Nemojte mi dolaziti ruku punih smeća, ta kako da ih onda ispunim milošću? Dođite praznih ruku i odnesite Moje blago, Moju ljubav.

Božanski govor, 26. listopada 1961.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 8. 2018.

Postoje tri vrste ljudi koji pristupaju Gospodu: a) tip orla, koji se obrušava na cilj pohlepnom ubrzanošću i naglo, te uslijed toga ne uspijeva uhvatiti željeni predmet; b) tip majmuna, koji vrluda ovamo-onamo, od jedne voćke do druge, jer nije u stanju odlučiti koja je slađa; i c) tip mrava, koji se polako ali sigurno približava željenom predmetu. Mrav ne udara grubo u voćku tak da ona otpadne, niti ubire cijeli plod koji vidi; mrav uzima samo onoliko koliko može upiti, ni trunke više. Nemojte rasipati vrijeme koje vam je dodijeljeno za zemaljske dane, na budalasto ponašanje i ogovaranje drugih, zbog čega se zadržavate u vanjskome. Kada ćete ušetati u nutrinu, u toplinu i tišinu vlastite unutrašnjosti? S vremena na vrijeme povucite se u osamu i tišinu; doživite radost koja se može osjetiti jedino iz nutrine. 

Božanski govor, 26. listopada 1961.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 8. 2018.

Kada osoba umre, njen imetak i posjed ostaju kod kuće, ne odlaze s njom. Isto tako ni rođaci ne mogu je pratiti; samo dobro ili loše ime koje je osoba stekla traje i dalje. Stoga trebate živjeti na način da vas se potomci sjećaju sa zahvalnošću i radošću. Da biste vodili dobar život, od velike su pomoći neprestani poticaji od Boga iz nutrine. Nadahnuće se može dobiti jedino neprestanim ponavljanjem Gospodova imena i zazivanjem unutarnjih izvora Božanskosti. Ime je silno dragocjeno oruđe za dobivanje Njegove Milosti, spoznaju Njegove prisutnosti, vizualizaciju Njegova lika i prisjećanje Njegove veličanstvenosti. Čak i ako ga ponavljate od srca samo jednom ujutro i jednom uvečer, to će vaš dom učiniti domom (grha), a ne špiljom (guha). Prisjetite se kako su veliki sveci koji su uživali u Božjem imenu bili sretni, zadovoljni i bezbrižni – Jayadeva, Tukaram, Kabir, Surdas, Tulsidas ili Ramakrišna. 

(Božanski govor, Sathya Sai Speaks, sv. 6, pogl. 27)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 8. 2018.

U svim svjetovnim djelatnostima budite pažljivi da ne biste prekršili društvene norme ili kanone dobrog ponašanja; nemojte iznevjeriti poticaje unutarnjeg glasa; budite spremni u svakom trenutku poštivati ono što vam nalaže savjest; pazite da se ne nađete nikome na putu, te budite vazda budni kako biste otkrivali istinu onkraj ove treperave raznolikosti. To je vaša dužnost, vaša dharma. Blistava vatra mudrosti (jnana), koja u vama budi uvjerenje da je sve božansko (sarvam khalvidam brahma), pretvorit će u pepeo svaki trag vašeg egoizma i svjetovnih vezanosti. Tko god nadvlada egoizam, nadjača sebične želje, uništi zvjerske osjećaje i impulse, i odrekne se prirodne sklonosti da tijelo smatra Sebstvom, sigurno je na putu dharme. Takvi ljudi znaju da je cilj dharme stapanje vala s oceanom, stapanje Sebstva s Vrhovnom Božanskošću! 

(Dharma Vahini, pogl. 1. „Što je dharma?“)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 8. 2018.

U današnje vrijeme tjeskoba i strah šire se među ljudima, a ispravnost (dharma) je zapostavljena. Svijet može povratiti mir i sklad samo kada su ljudi potaknuti da prakticiraju ideale postavljene u svetim spisima (vede) koji služe kao svjetionici za vođenje čovječanstva u ispravnom smjeru. Sve aktivnosti u vašem svakodnevnom životu (karma) uistinu su vježbanje dharmeUpanišade nam daju smjernice o tome što činiti, a što izbjegavati na životom putu. Za činjenje dobrih djela, duhovna mudrost je bitan preduvjet. Upanišade nas usmjeravaju da majku, oca, učitelja i gosta poštujemo kao Boga. Također nas upozoravaju da istina i ispravnost ne smiju biti zanemarene. Dakle sadrže i pozitivne i negativne upute – slijedite te savjete, a ne neke druge. Prihvatite sve što doprinosi vašem napretku u dobroti, a ostalo izbjegavajte.

(Sathya Sai Vahini, 11. poglavlje: 'Vrijednosti u vedama")

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 8. 2018.

Oči, uši, nos i ruka različiti su udovi tijela. Tijelo je ud društva. Društvo je ud čovječanstva. Čovječanstvo je ud prirode. Priroda je ud Boga. Zbog utjecaja modernog obrazovanja čovjek zloupotrebljava svoje udove. Vede podučavaju da sve obrazovanje koje stekne čovjek treba upotrebljavati za dobrobit društva. Vede govore: osoba se treba uključiti u služenje društvu (sarvaloka hite ratah). Treba njegovati mudrost (sarvajnanopa sampannah) i sve dobre osobine (sarva samudita gunaihi). Stekavši obrazovanje, čovjek treba raditi za dobrobit društva i svijeta u cjelini. Ne bi smio uskogrudno razmišljati samo o sreći svoje vlastite obitelji. Bez svijeta, gdje je obitelj? Čovjek i njegova obitelj ovise o društvu i svijetu u cjelini. Dakle, pojedinac i njegova obitelj mogu biti sretni jedino kada svijet je siguran i miran.

(Božanski govor, 14. travnja 1999.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 8. 2018.

Neki ljudi kada su suočeni s teškoćama misle da ih Bog kažnjava. Pogrešno je tako razmišljati. Bog nikad ne kažnjava nikoga. Samo kralj kažnjava, a ne Bog. Bog je ljubav, On uvijek daje samo ljubav. Kazna uslijed koje patite posljedica je vaših djela. Bog vas niti kažnjava, niti štiti. Kažnjavaju vas vaši vlastiti grijesi, a štite vas vaša dobra djela. Svjetlo možete upotrijebiti za pisanje neprikladnih računa, ili pak za čitanje svete Ramayane. Ali vaši postupci ne utječu na svjetlo. Slično tomu, Bog je vječni svjedok. On je poput svjetla, nedirnut vašim djelima, bila ona dobra ili loša. Bila ona ugodna ili neugodna, morate se suočiti s posljedicama svojih djela. Stoga se nemojte upuštati u loša djela. Uvijek činite dobro, budite dobri i vidite dobro. To je put do Boga. Nemojte govoriti "Pokušat ću", nego učinite.

(Božanski govor, 14. travnja 1999.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 8. 2018.

Jednom je Vivekananda upitao Ramakrishnu Paramahamsu je li ikad vidio Boga. Ramakrishna Paramahamsa je odlučno odgovorio: "Da, vidio sam Boga. Vidio sam Ga kao što vidim tebe," "Zašto Ga onda ja ne vidim?", upitao je Vivekananda. Ramakrishna je odgovorio: "Plačete za svojom obitelji, patite zbog svog posla i bogatsva, ali plačete li i žudite li ikad za viđenjem Boga? Činite tako i sigurno ćete vidjeti Boga! Cijelo vrijeme čeznem samo za vizijom Boga. Stoga, Bog mi je vidljiv u svakom trenutku u svakom ljudskom biću." Na ovom svijetu, ne postoji ništa lakše od dosezanja Boga. Suočavate se s teškoćama i osjećate se odbačeno, jer ne razumijete ovu istinu. Umjesto da prolijevate suze za svjetovnim stvarima, zašto ne čeznete za viđenjem Boga? Nemojte ići nikud u potrazi za Bogom. Okrenite svoje viđenje prema unutra. Odmah ćete vidjeti Boga. Imajte potpunu vjeru da Bog boravi u vašem srcu i doživite Ga u sebi.

(Božanski govor, 23. studenoga 1999.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 8. 2018.

Tijelo je smrtno, dok je životno načelo (atma) vječno. Da bi postigli besmrtnost, imajte bezuvjetnu ljubav prema Bogu. Zamislite da idete zlataru i tražite ga da napravi nakit kakav želite. Vaš zadatak je samo predati mu zlato uz uputu da težina i dizajn trebaju biti prema vašim specifikacijama. Ne smijete se uplitati u to kako on pretvara zlato u nakit koji želite. Ako uvjetujete da ne ga ne smije obrađivati vatrom ili udarati čekićem, kako možete dobiti ukras koji ste naručili? Slično tome, ako predate svoje srce Bogu s uvjetima i ograničenjima, kako možete postići blaženstvo? Njegova je stvar što će On napraviti s vama. Molite se Bogu uz bezuvjetno prepuštanje. Kad je sve što posjedujete - vaše tijelo, um i intelekt - Njegov dar, ima li potrebe za postavljanjem uvjeta? Predajte se potpuno, Bog će vam dati blaženstvo koje zaslužujete!

(Božanska poruka, 23. studenoga 1999.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 8. 2018.

Vaša je sudbina određena vašim djelima. Um se pročišćava ispravnim djelima, a posljedica pročišćenog i čistog uma je duhovna mudrost (jnana). Kad ujutro štujete Boga, morate iskazati svoje poštovanje bilo kojem poslu koji namjeravate napraviti. Morate se pomoliti predsjedavajućem božanstvu djelovanja (karma): "daj da danas radim samo čista, korisna i dobra djela". Okolnosti vašeg rođenja posljedica su prošlih djela. Djelovanje (karma), rođenje (janma), ispravnost (dharma) i tajna života (marma) povezani su s Bogom (Brahman). Oni su kao četiri zida zgrade. Prvi zid je djelovanje (karma). Ne treba djelovati prema diktatu svoje ćudi. Prije nego li išta napravite, trebate promisliti je li to ispravno ili ne. Ništa ne treba raditi na brzinu, na trenutni poriv. Jedino će tada vaša djela biti satvička i slobodna od rajasičkih i tamasičnih mrlja.

(Božanska poruka, 3. svibnja 1987.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 8. 2018.

Godine života dodijeljene čovjeku vrlo su kratke, svijet u kojem živite jako je velik, vrijeme se proteže daleko iza i daleko naprijed. Koliko god malo trebate učiniti, učinite to brzo, na mjestu i u vremenu koji su vam dodijeljeni. Dužnosti svoje uloge morate ispuniti sa stavom štovanja. Vijenac ne nastaje od jednog cvijeta; mnogo cvjetova različitih nijansi i mirisa upleteno je oko niti kako bi se postigao zajednički cilj ukrašavanja Gospoda. Slično tome, fizička snaga, novčana sredstva i inteligencija moraju se pomiješati i udružiti da bi projekt uspio. Život mora biti posvećen ne samo jelu i probavi, lutanju i odmoru, nego i puno uzvišenijoj svrsi – spoznaji Boga u nama i u svemu što postoji oko nas, kao i u onome što je izvan naših osjetila. Gubiti takav život na dokonu razonodu i puka senzualna zadovoljstva nije znak inteligentne osobe. Zavrijedite milost Boga pomažući slabima i siromašnima, bolesnima i invalidima, uznemirenima i potlačenima.

(Božanski govor, 28. siječnja 1975.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

26. 8. 2018.

"Gita Govindam", knjiga pjesama o Govindi velikog pjesnika Jayadeve iz Odishe, besmrtni je portret ljubavi koju je poklonica Radha osjećala prema Gospodu Kršni (Radha bhakti) u svim očitovanjima. Jayadeva ju je iskazao s takvim šarmom i jasnoćom, da su čak i ljudi za plugom pjevali te pjesme i ispunili svoje srce božanskom radošću. Kralj Lakshmana Sena bio je silno zavidan te je pripremio paralelnu knjigu pjesama i naredio da se one pjevaju, umjesto Jayadevinih, u svim hramovima u Odishi, uključujući Jagannath hram u Puri. Kada je njegova naredba bila odbačena sveopćim prosvjedom, kralj je stavio obje knjige pred Gospodova stopala, zaključao oltar i budno ga čuvao. Kada su se ujutro vrata otvorila, kralj je vidio Gospoda s Jayedevinom knjigom Gita Govindam u ruci, dok je suparnička knjiga, napisana iz zavisti i ponosa, bila odbačena. Gospod je objavio da milošću obasipa unutarnju čistoću, a ne izvanjsku pompu.

(Božanski govor, 7. rujna 1985.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 8. 2018.

Vi dar hrane zovete anna – dana. Ali nitko nema pravo u dobrotvorne svrhe dati ono što je Bog dao ili biti ponosan zbog toga ili čak osjetiti da je davanje bilo dobročinstvo. Bog je dao kiše, njegovao mladice i dozrio žito; otkud vam pravo to svojatati i dati u dobrotvorne svrhe? To što činite nije dobročinstvo (dana), već samo iskazujete zahvalnost Bogu! Vi blagoslivljate žito koje ste ubrali nudeći pripremljenu hranu Bogovima u ljudskom obliku (Narayanama)! Dakle, zovite je Narayana seva! To će biti ispravnije. Svatko je od vas ud tijela zvanog svemir. Radite svoj posao bez gunđanja, u potpunoj suradnji sa svime. Jedino će tada svemir biti zdrav i sretan. Ljubav i jedino ljubav vas može povezati s drugima i s Bogom koji je utelovljenje ljubavi.

(Božanska poruka, 28.siječnja 1975.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 8. 2018.

Svaka ptica, životinja, drvo, planina i zvijezda, svaki mali crv ima svoju lekciju za vas, ako imate imalo volje i žeđi za učenjem. Oni svijet čine pravim sveučilištem za vas; ovo je Gurukul gdje ste vi učenik od rođenja do smrti. Na primjer, drvo vas može naučiti strpljenju i snošljivosti. Ono daje hlad svima bez obzira na godine, spol, religiju, nacionalnost ili imovinsko stanje. Svojim plodovima i hladom pomaže čak i neprijatelju koji mu sjekirom sječe deblo! Tijekom punog mjeseca more valja i udara velikom radošću; ono poznaje samo puninu sretnog zadovoljstva. Sunce može iz njega podići oblake pare; more se ne protivi. Kiša može ispuniti njegove zalihe velikim riječnim pritocima; more se ne raduje. Ono vas uči staloženosti. Pogledajte valove kako se kotrljaju jedan za drugim prema obali noseći komadiće olupina, smeća, boca i grančica koji će se nataložiti na kopnu. To je stalna borba, hvalevrijedna sadhana, da ostane čisto, što biste i vi svakako mogli usvojiti.

Božanska poruka, 26. srpnja 1972.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 9. 2018.

Kad je bio suočen s brojnim teškoćama mladi je Prahlada stalno ponavljao Narayanino ime s vjerom i ljubavlju. Bio je gurnut s vrha planine i bačen u more, izgazili su ga veliki slonovi i izgrizle otrovne zmije. Ali ni na trenutak nije prestao ponavljati ime Narayana. Imao je potpunu vjeru da je Bog u njemu. Prahladina vjera i ljubav otopili su Gospodovo srce i On se požurio da ga spasi i očitovao se. Prahlada je živi dokaz za stihove iz Gite da iskrena predanost leži u tome da se i kod zadovoljstva i kod boli ostane u stanju spokoja. Ostani u ravnoteži u sreći i tuzi, dobiti i gubitku, pobjedi i porazu (Sukha-duhkhe sama kritva labhalabhau jayajayau). Takva se ravnoteža može postići jedino kroz nesebičnu ljubav – to je osnovna sila. Jednom kad u sebi razvijete nesebičnu ljubav, nikada nikoga nećete mrziti. Odrecite se svog ega i vodite svoj život s ljubavlju. Ne postoji veća predanost od toga.

(Božanski govor, 25.kolovoza 1999.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

2. 9. 2018.

Kako bi spasio čovječanstvo, Gospod se ukazao u najljepšem obliku kako bi ljubavlju mogao privući svačije srce. Zato Gospod Krišna lako ulazi u srca čak i najtvrdokornijih pojedinaca. On je najveći kradljivac srca (bada chitta chor)Čista srca žude za Njegovim glasom, Njegovom likom, Njegovom flautom, Njegovim osmijehom, Njegovom igrom i Njegovim šalama. To je pokora (tapas) za koju se dobiva Njegova milost. Kršna se utjelovio kako bi uspostavio dharmu (ispravnost). Zato On najviše voli dharmu. Koračajte putem dharme, to je dar koji će On rado prihvatiti. Gospod vam je najbliži, On je majka, otac, učitelj, prijatelj, vodič i čuvar. Zazovite Ga, i On odmah odgovara. Od zore do mraka, svaku minutu provodite u Njegovu društvu. Flauta Mu je najdraža. Zato postanite flauta, šuplja (bez želja), ravna (bez iskrivljenja) i On će vas izbaviti!

(Božanski govor, 19. kolovoza 1968.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 9. 2018.

Učitelji i gurui, djeca za koju kažete da su vaša su kamaputra (rođena iz želje), ali djeca koja dolaze k vama da bi učili su premaputra (privučena vama nesebičnom ljubavlju). U stvarnosti ova čista, nevina djeca zaslužuju vaše vrijeme i ljubav čak i više nego vaša vlastita djeca. Stoga ih učite s ljubavlju i predanošću. Požrtvovnost (tjaga) je stvarni duhovni put (joga). Dajte i time dobivate. Posljedica uživanja (bhoga) je bolest (roga). Zgrabi i time gubiš! Prepoznajte istinu u tim maksimama. Možda je među vama puno ljudi koji na intelektualnoj razini prepoznaju njihovu vrijednost, ali nisu imali prilike provesti ih u djelo. U Giti Krišna kaže Arjuni: „Budi instrument, o Savjasači!“. Pozivam vas da budete Gospodov instrument i gradite most između ljudskog roda i Boga. Posvetite sve svoje vještine, snagu i znanje tom velikom obrednom daru (jađna). Zauzvrat ćete kao nagradu postići mir i blaženstvo!

(Božanska poruka, 25. srpnja 1978.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 9. 2018.

Gospod ne inzistira na tome da svi slijede jedan put i prihvate jednu disciplinu. Mnogo je ulaza u Njegovu kuću. Međutim, glavni ulaz je nadvladavanje vezanosti (moha-kshaya). To je ono što je Krišna poticao Arjunu da postigne. Arjuna se obeshrabrio i dopustio da mu luk isklizne iz ruku, jer je bio preplavljen zabludom. Kršna mu je pokazao da su rođaci koje se bojao ubiti, njegovi učitelji, i svi koje je volio i mrzio, svi odreda bili instrumenti Njegove volje, lutke vođene Njegovom rukom. To je uništilo njegovu vezanost i nastavio je sa svojim zadatkom, bez ikakve vezanosti za posljedice. To je Arjunuučinilo primateljem najveće lekcije u povijesti. Ova lekcija vrijedna je vjernicima, kao i nevjernicima, jer  i jedni i drugi imaju vezanost za posljedice svojih djela, vezanost koja će obojiti njihovu žudnju i uvećati tjeskobu razočaranja.

(Božanski govor, 28.ožujka 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 9. 2018.

Kad pjevate bhajane, promišljajte i o značenju pjesama i poruci svakog imena i lika Boga o kojem pjevate. Na primjer kad pjevate "Rama", to ime u vama treba pobuditi ispravnost (dharma) koju je On utjelovio i predstavljao. Kad pjevate o "Radhi" najuzvišenijoj Gopici, to ime u vama treba pobuditi nadmentalnu i nad-svjetovnu ljubav koju je ona osjećala za Gospoda Krišnu. Kad zazivate "Šivu", to ime treba pobuditi vrhovnu požrtvovnost ispijanja otrova halahala za spas svijeta i podržavanje dobrote u svemiru te mirnu milost uzvišenu slapovima Gangesa i mjesečinom polumjeseca. Dakle spoznajte svrhu bhajana ili namasmarane i prepustite im se punim srcem; izvucite maksimalnu dobit od dodijeljenih vam godina. Nemojte gubiti vrijeme pjevajući bhajane rutinski, bez svrhe; umjesto toga dopustite da svaki trenutak vašeg života bude iskreno štovanje!

(Božanski govor, 28. ožujka 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 9. 2018.

Morate živjeti stalno promišljajući o Bogu, kao i o drugoj činjenici – smrti. Tijelo je auto kojim se brzo vozite kroz život prema svojoj destinaciji. Ako niste pažljivi pri vožnji, možete smrtno stradati u nesreći, koju može uzrokovati neki kamion! Stoga nikad ne zaboravite ove dvije činjenice: 1. smrt je izvjestan događaj na vašem životnom puta, 2. vrijeme vam istječe svakim proteklim trenutkom. Kad to imate na umu, nikad nećete biti u iskušenju gubiti vrijeme na isprazna naklapanja, beznačajne razbibrige, obijesne podvale ili vulgarnu zabavu. Autom putujte pažljivo, polako, s dužnom pozornošću na potrebe drugih koje susrećete putem. Nemojte pohlepno pokušati preteći druge ili se natjecati u brzini; budite svjesni ograničenja svog vozila i puta! Tada vam se neće dogoditi nikakva nesreća. Vaše putovanje će biti sretno iskustvo za vas, kao i za sve oko vas!

(Božanski govor, 26. listopada 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 9. 2018.

Živite život u ovom svijetu kao obaveznu dužnost koja vam je nametnuta, kao da odslužujete kaznu u zatvoru za zločine iz prethodnih života. Nadzornik dodjeljuje različite dužnosti – kuhanje, čišćenje, cijepanje drva i dr. Dodijeljeni posao morate napraviti najbolje što možete, bez očekivanja nagrade. Ako se dobro ponašate, ne uzrokujete nevolje i bez oklijevanja ispunjavate svoje dužnosti, onda se vaša kazna može prije završiti i bit ćete oslobođeni s potvrdom o dobrom ponašanju. Ovaj stav će vam pomoći činiti nesebična djela bez očekivanja nagrade (nishkama karma), što je jako važno za obuzdavanje vaših osjetila. Kada su Pandave bili pod utjecajem mentalnih tjeskoba, Dharmaraja se molio Krišni. Krišna ih je tješio, a kad je odlazio dao je Dharmaraji jednu rečenicu, koje se trebao prisjetiti svaki puta kada bi bio pogođen radošću ili tugom. Ta rečenica glasila je: "To će proći (eppudu undadu)“. Ovo je moćna metoda pomoću koje se ublažava mentalni nemir.

(Božanski govor, 26. listopada 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

18. 9. 2018.

Najveće je čudo da nitko niti ne poznaje sebe niti se nastoji upoznati, ali svi cijeli život provode u poznavanju drugih. Vaše je sebstvo suptilnije od vode, zraka i prostora. Sebstvo mora djelovati kroz oko da možete vidjeti; mora ući u ruku da ona može držati; mora prožeti stopala da možete hodati. Osjetila su statični materijali; "ja" mora djelovati da bi ona mogla funkcionirati. Taj "ja" je Brahman, koji se greškom smatra odvojenim! Prostor u posudi i prostor u samostanu su isto što i ogroman prostor na nebu; samo maske u obliku posude i samostana održavaju iluziju razdvojenosti. Osjetila su negativci. Podržavaju iluziju da ste tijelo. Obuzdajte ih, kao što se bik obuzdava prstenom u nosu, konj žvalom u ustima, a slon štapom.

(Božanski govor, 26. listopada 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

20. 9. 2018.

Priča o braku Rukmini i Gospoda Krišne (Rukmini Kalyana) je priča o jedinstvu vrhovnog duha (Purusha) i svega stvorenog, odnosno materijalnog svijeta (Prakriti). Rukmini je individualno sebstvo (jiva),a Krišna je vrhovno sebstvo (Paramatma). Ona pati od pravila i ograničenja koja nameće materijalni svijet; egoizam je njen brat, svjetovnost je njezin otac. Ali zbog njezinog dobrog ponašanja, njezin je um počivao u Bogu. Njezine molitve, pokajanje, žudnja i postojanost bili su bogato nagrađeni. Roditelji, brat i svi rođaci su prigovarali, ali pojedinac se rađa da ostvari svoju sudbinu, a ne da odigra ulogu u nečijoj tuđoj drami. Čovjek se rađa da odsluži svoju kaznu; kad je kazna odslužena, slobodan je. Nećete ostati u zatvoru zbog toga što je neki dragi prijatelj još u njemu! Samo promislite o ovoj činjenici: Rukmini Krišnu nije poznavala prije, nije bilo prethodnog udvaranja. Duša je žudjela i dobila.

(Božanski govor, 28. listopada 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

22. 9. 2018.

Ne trebamo krenuti Boga tražiti vani. Gdjegod je istina, ukazuje se Bog. Gdje se Narayana ukaže, također se ukazuje i Njegova supružnica Lakshmi, božica bogatstva i napretka. Dakle, želite li bogatstvo, morate učiniti prvi korak! Kada u svom srcu uspješno ustoličite Gospoda Narayanu, božica Lakshmi slijedi svog Gospodara i ulazi u vaše srce. Bog vam može dati obilje milosti. Ali ona je u dubini! Potrebno je uložiti određeni trud kako bi je stekli. Ako trebate nekome dodati vode iz bunara, trebate zavezati uže za kantu, spustiti je u bunar i izvući vodu. Vi niti vežete uže za kantu, niti spuštate kantu u bunar, zato vas voda ne doseže. Uže koje trebate koristiti je predanost. To uže mora biti vezano za posudu vašeg srca i spušteno u bunar Božje milosti. Ono što primate iz bunara, kada izvučete vodu, voda je čistog blaženstva.

(Božanska poruka, 24. svibnja 2002.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

24. 9. 2018.

Rođeni ste u ovom ogromnom svemiru. Živite u ovom širokom svijetu. Stoga biste trebali imati širokogrudne osjećaje. Živeći u ovom ogromnom svijetu čovjek ne bi smio imati uskogrudne osjećaje. Pogrešno je pronalaziti mane kod drugih. Možda i imaju mana. Ali nemojte gledati njihove mane, gledajte njihove kvalitete. Tada cijeli svemir postaje jedna obitelj. To je duh "bratstva ljudi i očinstva Boga". Takvi osjećaji potiču univerzalno bratstvo. Vječna atma u svim bićima dio je Mog bića (mamai vamso jeevaloke jeevabhuta sanatana). Bog je izvor svega stvorenoga. On je stvoreno, Stvoritelj i upravitelj svemira. Bog je nevidljiv. Ne može se razumjeti. Spoznajte da ste svi vi odraz Boga. Tada nećete nikoga mrziti, niti na ikoga biti ljubomorni; bit ćete slobodni od egoizma.

(Božanska poruka, 7. srpnja 1963.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 9. 2018.

Gospod je tako pun milosti da će rado voditi i čuvati sve koji Mu se prepuste. Nakon što je bila završena bitka s Ravanom, jedan pogled Njegovog milosrdnog oka bio je dovoljan da se majmunske horde ožive i njihove rane iscijele. Tu su bili i neki demoni (rakshasas), koji su obučeni u majmune ušli u logor. Kad su dovedeni pred Ramu na izricanje kazne, Rama se nasmiješio i oprostio im, jer su preuzeli Njemu jako dragi oblik majmuna. Neozlijeđene ih je pustio u neprijateljski kamp. Tolika je bila Njegova milost. Da bi stekli milost morate postati prožeti dharmom, tako da svako vaše djelo bude dostojno Boga. Oštrim dlijetom intelekta oblikujte um u savršeno utjelovljenje dharme (Rama). Tada će neistesana ljudska statua, što ste vi sada, zasjati Božanskim sjajem. To je zadatak kojem se morate posvetiti danas.

(Božanski govor, 11. siječnja 1966.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 9. 2018.

Još niste shvatili tajnu ovog adventa. Vi ste uistinu sretni, sretniji od mnogih drugih. Tek kada je Yasoda uvidjela da je svaki komad užeta bi bio prekratak da ga se omota oko Krišnina trbuha, shvatila je da On je Gospod. Isto tako i vi ćete spoznati da je svaki opis Moje božanske slave premalo da prikaže zbilju. Nemojte se međusobno raspravljati i svađati. Ispitajte, iskusite! Onda ćete znati istinu. Nemojte obznanjivati prije negoli se uvjerite. Budite tihi kada ste neodlučni ili dok procjenjujete. Naravno, morate odbaciti sve zlo u sebi, prije nego što pokušate procijeniti tajanstvo. A kada se vjera probudi, ogradite ju disciplinom i samokontrolom, kako bi nježni izdanak bio sačuvan od koza i stoke – raznolikog mnoštva cinika i nevjernika. Kada vaša vjera izraste u veliko drvo, upravo ta stoka moći će leći u hlad koje ono nudi!

(Božanski govor, 23. veljače 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 10. 2018.

Pazite i na svoje fizičko zdravlje. Zadovoljite zahtjeve prirode; i autu morate dati benzin koji mu treba. U protivnom bi vam se od puke iscrpljenost moglo zavrtjeti u glavi i zamagliti pred očima. Kako se Gospodove misli mogu učvrstiti u slabom okviru? Samo nemojte zaboraviti svrhu ovog tijela kad se brinete o njemu. Valjak za asfalt se puni uljem, ugljenom i drugim oblicima goriva. Ali zašto se održava u dobrom stanju? Da bi popravljao ceste, zar ne? Slično tome, zapamtite da ste utjelovljeni da biste mogli završili ovaj ciklus rođenja i smrti. Koristite tijelo kao instrument za postizanje tog cilja. Kad leti ovamo-onamo i sve više uvis, ptica na kraju mora sletjeti na drvo da bi se odmorila. Isto tako čak i najbogatiji i najmoćniji traže odmor i mir (shanti). Mir možete dobiti samo u jednom dućanu – unutarnjoj stvarnosti.

(Božanska poruka, 23. veljače 1958.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 10. 2018.

Ljudi pate zato što imaju nerazumne želje, čeznu da ih ispune, ali ne uspijevaju. Previše vrijednosti vežu za materijalni svijet. Tek kad se vezanost poveća patite i tugujete. Promatrate li prirodu i sve stvoreno kroz uvide dobivene iz unutarnje vizije, vezanost će se izgubiti, iako će trud ostati; također ćete sve vidjeti puno jasnije i u slavi prožetoj božanstvom i sjajem. Vezanost za prirodu ima ograničenja, ali vezanost za Gospoda, koju razvijate kada se otvori unutarnje oko, nema ograničenja. Uživajte u toj stvarnosti. Gospod je imanentna moć u svemu. Mjesec se odražava u posudi, ako u njoj ima vode; isto tako se Gospod može jasno vidjeti u vašem srcu, ako u njemu ima vode ljubavi (prema). Kad se Gospod ne odražava u vašem srcu, to samo znači da Ga ne volite dovoljno.

(Božanski govor, 2. veljače 1958.)

 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 10. 2018.

Kad se sedam boja spektra okreće zajedno, učinak je „bez boje“; kad se prestanu okretati, sedam se boja može pojedinačno identificirati. Kad se tri lopatice električnog ventilatora okreću brzo i niti jedna se lopatica ne može vidjeti pojedinačno, one pružaju ugodu hlađenja. Isto tako, kad su osobine satva, rajas i tamas (čistoća, djelovanje i inertnost) tako ispreletene da ih se ne može raspoznati, sve što ostaje je čista sreća i ništa drugo. Orah areka palme (supari) je smeđe boje, lišće betel papra (pan) je zeleno, limeta (chunam) je bijela, ali kad ih sve troje zajedno prožvačete, boja je crvena! Kad se vaše tri gune na primjeren način nadziru kroz duhovnu praksu, rezultat je šanti ili mir. Svjetiljka je satva guna, fitilj je tamo guna, a ulje je rajo guna. Kad su one integrirane, daju svjetlo mudrosti koje se probija kroz sve probleme.

(Sathya Sai govori, 6. svezak, 7. poglavlje)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 10. 2018.

Kada zrakoplov leti nebom, ne ostavlja nikakav trag na njemu, nikakvu trajnu traku, nikakvu brazdu niti rupu koje bi ometala promet. Isto tako, dopustite svim osjećajima i emocijama da vam prođu umom, ali nemojte im dopustiti da utisnu dojam. To možete postići preispitivanjem, tihim razmišljanjem u sebi, prije nego slušanjem predavanja ili proučavanjem knjiga. Malu djecu vježbamo hodati pomoću naprave na tri kotača za koju se drže i guraju ju. Prazvuk, pranava, takva je naprava, s tri kotača A, U i M koji čine „omkara tricikl“. Držeći se za nj, možete naučiti koristiti dvije noge bhakti i vairagya, predanost i nevezanost. Kada zanemarite usredotočenost na omkaru bespomoćno ćete pasti na pod. Kada svaki dan koračate ponavljajući pranavu, sigurno ćete spoznati božansku slavu, koja je sama bit svemira.

(Sathya Sai govori, 6. svezak, 27. poglavlje)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 10. 2018.

Kad netko umre, stvari i imanje ostaju kod kuće; ne odlaze s njim na onu stranu. Ni rođaci ga ne mogu pratiti; iza njega ostaje samo dobar ili loš glas koji je stekao. Zato svatko mora živjeti tako da ga potomci pamte sa zahvalnošću i radošću. Za ispravno življenje puno pomaže stalni poticaj od Boga iznutra. To nadahnuće može se postići jedino stalnim ponavljanjem Gospodova imena (namasmarana) i zazivanjem unutarnjih božanskih izvora. Neprestano radite namasmaranu. I zapamtite da samo time što ćete glasno pjevati ili izvikivati šivoham ne možete postati Šiva; morate razviti božanske osobine kao što su univerzalna ljubav, nevezanost i dr. Tada ćete imati pravo izgovarati šivoham, pa čak i ako ga uopće ne izgovarate, bit ćete Šiva, jer tada nećete imati egoizma (aham osjećaja)!

Sathya Sai govori, 6. svezak, 27. poglavlje

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 10. 2018.

Vi ste od Boga, iskra Njegove slave, val tog oceana blaženstva; bit ćete mirni jedino kad se ponovo stopite u Njemu. Poput djeteta koje je izgubilo svoj put možete se radovati samo kad se vratite svojoj majci. Kapljica oceana uzdigla se kao para, pridružila se nakupini zvanoj oblak, pala na zemlju, tekla gudurama i na kraju došla do oceana. Krenite na to putovanje i putujte brzo i lagano. Upravo se u sanatani dharmi snažno i jasno određuje važnost karme kod oblikovanja nečije sudbine, činjenica da pojedinac prolazi kroz mnoga rođenja na putu prema trenutku kada se više ne mora rađati kao i moćna milost koja leži u tome što je Bog došao kao Avatar da oko Sebe u sveto društvo okupi pojedince i tako spasi njih i svijet preko njih. Sumnja u bilo koju od ovih velikih istina vodi u sigurnu patnju i jad. Svatko od vas mora biti spašen, prije ili kasnije, milošću svemilosrdnog. Neka to radije bude prije nego kasnije. Imajte cilj jasno pred svojim očima i nastavite ka njemu.

(Božanski govor, 17. listopada 1996.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 10. 2018.

Svatko mora smatrati svojom najvažnijom dužnošću da poštuje svoju majku kao božanstvo i služi joj, bez obzira na to u kojoj zemlji ili u kojim okolnostima živi. Ako ne možete poštivati i služiti svojoj majci koja vas je nosila devet mjeseci, donijela na svijet i godinama vas odgajala, koga drugoga ćete poštivati? Sam Gospod Rama rekao je da su majka i domovina uzvišenije i od samog raja. Majčinska ljubav slična je ljubavi Stvoritelja koji štiti ovaj beskrajni svemir na bezbrojne načine. Navaratri festival podučava ovoj dubokoj istini. Moramo se sjetiti da je poštivanje vlastite majke naša najviša dužnost. Ako je vaša majka nesretna, sve što uložite i svo štovanje koje ponudite u ime Durge, Lakshmi i Sarasvati tijekom Navaratri festivala bit će uzaludno.

(Božanski govor, 14. listopada 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 10. 2018.

Svaka yajna ima veliki nevidljiv utjecaj na ljudski život, jer su ove svete formule snažni zvukovi ispunjeni suptilnim tajnama. Ritualno žrtvovanje (yajna) ima dublje značenje; značenje tih simbola uistinu je vrijedno i ključno za ljudski napredak. Svaki ritual simbolički je čin. Yajna je u svakom koraku povezana s ljudskim težnjama i duhovnom praksom. Do najsitnijeg detalja je u doticaju s ljudskim životom i težnjama. Maslac je proizvod mućkanja emocija, nagona, dojmova i instinkta ljudi - najčišća i najizvornija božanska srž u ljudima. Kad se još više pročisti, taj maslac postaje ghee, a to je ono što se nudi Bogovima! Kad molite, uvijek se skoncentrirajte na vječni plod – ono univerzalno, ono duhovno. Nemojte moliti za male svjetovne želje; usmjerite svoj um da slijedi smjernice koje Gospod daje radi ponovne uspostave ispravnosti (dharmu) u svemiru.

(Božanski govor, 4. listopada 1962.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 10. 2018.

Svijet je manifestacija tri gune (satva,rajas i tamas). Kad su sebičnost i osobni interesi jako rašireni, ljudi zaboravljaju na dobrotu i suosjećanje, kad sile nepravde, nemorala i neistine narastu na ogromne razmjere i prepuste se u smrtnom plesu, atmičko načelo, Božanska Majka Shakti, uzima rajasički oblik da bi potisnula i pobijedila mračne sile zla te zaštitila satvičke osobine. To je središnje značenje Dasara festivala. Tijekom deset dana Dasara festivala zapitajte se je li Božanska Majka uništila 10 demona (rakshasa) u vama? Rakshasi nisu demonska bića, već loše osobine. Arogancija, loše misli, požuda, ljutnja, zabluda, pohlepa, ponos, zavist, ego i mržnja su demoni koji moraju biti uništeni. Sami morate odlučiti jeste li sada po svojim osobinama Ravana ili Rama! Utjelovljenja božanske ljubavi! Od danas živite svoje živote u nesebičnoj ljubavi i živite u miru i radosti!

(Božanski govor, 18. listopada 1991.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 10. 2018.

Kada svoja srca ispunite ljubavlju, nemate nikakvih loših misli prema nikome. Njegujte vjeru da je Bog u svima. Prepustite se Bogu u duhu posvećenosti. Simboličko značenje odnosa Krišne i gopika jest: vaše srce je Brindavan. Vaše misli su poput gopika. Atman je Krišna. Blaženstvo je Krišnina zabava. Svatko mora preobraziti svoje srce u Brindavan, a atman u njemu shvatiti kao Krišnu. Na svako djelo trebate gledati kao Krišninu zabavu (leela). Krišnin rođendan (Gokulashtami) slavi se nuđenjem Krišna paramannama (posebnog jela od riže kuhanog sa šećerom od trske). Pravo značenje riječi paramannam je hrana (annam) povezana s Vrhovnim (Param). Paramannam je slatka hrana. Vaša ljubav mora biti slatka. Bogu trebate nuditi svoju slatku ljubav. Vaša ljubav mora obuhvatiti sve. Ovo je najvažnija avatarova poruka.

(Božanski govor, 3.kolovoza 1988.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 10. 2018.

Iako Bog boravi u svakoj osobi, ta činjenica ostaje skrivena kao ulje u sezamovom sjemenu. Da biste očitovali Božanstvo u sebi, morate proći kroz izazove i iskušenja. Ljubav prema Bogu treba rasti kao rezultat nedaća. Baš kao što zlato sve jače sjaji što ga se više zagrijava u loncu za taljenje, tako i vaša predanost mora zasjati dok prolazi kroz stalan proces pročišćenja. Zapamtite da je temeljni uzrok sve okrutnosti i nasilja koje danas vidimo u svijetu sebičnost. To se mora iskorijeniti. Iskusite načelo ljubavi i oslobodite svijet od mržnje. Jednom kad se mržnja uništi, svijet će biti slobodan od nasilja i sukoba. Njegujte nesebičnu ljubav i iskažite je u svojim mislima i djelima. Doživjet ćete blaženstvo. Kad ste ispunjeni ljubavlju prema Bogu, sve boli i nevolje bit će zaboravljene. Da bi poticao ovo načelo Božje ljubavi, Bog s vremena na vrijeme silazi u ljudski oblik.

(Božanski govor, 21.kolovoza 1992.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

28. 10. 2018.

Trebate slijediti put Radhe, Mire, Gourange i Tukarama. Morate osjećati neraskidivu bliskost s Gospodom, nerazdvojivu poput vala i mora. Uistinu imate istu bit, isti okus, isto svojstvo kao more, iako imate ime i oblik vala. Gospod je oblik s osobinama (saguna), aspekt vrhovnog bića (paramatman), koje jest svemir. Putar, kada je u mlijeku, imanentan je, i nema drugo ime i oblik, ali kada mlijeko pretvorite u sirutku i sirutku odvojite, ona ima ime i oblik koji je čini drugačijim od mlijeka. Ghee (pročišćeni putar) također kada je tekući nema određeni oblik, ali kada se skrutne, dobiva oblik. Isto tako i božanska bit (madhava-tatwam) kada preuzme oblik, postaje čovjekom (manava).

(Božanski govor, 10. listopada 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 10. 2018.

Ljudi govore da Gospod Yama, Bog smrti, oduzima svaki život užetom zvanim Yama pasa. Što je uže koje uzima život svake osobe? Vezanost i sebičnost su užad koja donose kraj svima! Bog ne stvara zadovoljstvo i bol odnekud izvana! Misliti da u nevolje upadamo ili smo sretni zbog drugih ljudi ili izvanjskih faktora je netočno! Mi sami stvaramo svoju sreću ili bol. Ako to prepoznamo, ne trebamo se bojati. Kad smo puni čiste ljubavi, bit ćemo neustrašivi. Gdje je grijeh, tu je strah. Zato nikad nemojte dati prostora pogrešnim djelima. Koji god mali posao da radili, prvo razlučite da li je on dobar ili loš. Uzmite vremena. Nemojte žuriti. "Žurba potiče pogreške. Pogreške dovode do brige. Zato ne žurite." Sve što se dogodi prihvatite mirno. Molite se Bogu i njegujte ljubav prema Bogu. Ta je ljubav božanski nektar koji će ukloniti svu tugu.

(Božanski govor, 20. lipnja 1996.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

30. 10. 2018.

Vrane dosađuju orlu sve dok on u kljunu ima ribu. Prolijeću pored njega da bi mu ukrale ribu iz usta. Progone pticu gdje god sleti da se malo odmori. Na kraju se orao odriče vezanosti za ribu ispušta je iz kljuna; vrane lete za njom i ostavljaju orla na miru. Stoga isključite osjetilne užitke pa će vrane ponosa, zavisti, zlobe i mržnje odletjeti, jer one žele samo strvinu. Od sad nadalje prakticirajte odricanje da biste mogli krenuti na putovanje kad dođe poziv, a nikad ne znate kad će se to dogoditi. U protivnom ćete u tom trenutku plakati kad pomislite na kuću koju ste izgradili, imovinu koju ste stekli, slavu koju ste postigli i sitnice koje ste dobili. Znajte da je sve ovo prolazno: razvijte vezanost za Gospoda, koji će uvijek biti uz vas, kamo god da idete.

(Božanski govor, 10. listopada 1964.)

 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

1. 11. 2018.

Poštujte znanje kao što poštujete svog oca, volite Gospoda kao što volite svoju majku, čvrsto se vežite za ispravnost (dharmu), kao da vam je rođeni brat, vjerujte suosjećanju (daya) kao da vam je najdraži prijatelj, imajte mirnoću (shantam) kao svoju bolju polovicu, a s tjelesnom snagom (shana) postupajte kao sa svojim voljenim sinom. Oni su vaš pravi rod. Krećite se s njima, živite s njima, nemojte ih ostaviti ili zanemariti. Živjeti s ovim rođacima najbolji je put. To je najbolja okolina za postizanje discipline i nevezanosti potrebne za kontrolu uma. Pukom molitvom to ne možete postići. Morat ćete progutati i probaviti zalogaj koji vam je u ustima; nema koristi od ponavljanja naziva jela. Majka dijete hrani ljubavlju, ali dijete hranu mora uzeti željno i s užitkom. Ako zemaljska majka ima tako puno ljubavi, tko može procijeniti ljubav Majke svih bića, jagatjanani?

(Božanski govor, 9. listopada 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 11. 2018.

Prema svojim bližnjima trebate se odnositi kao prema vlastitoj braći. Zvati se čovjekom zavrjeđujete jedino kada njegujete duh jedinstva. Gdje nema jedinstva, pronaći ćete neprijateljstvo i mržnju. Uslijed toga, načelo ljubavi u potpunosti nestaje. Jedinstvo i ljubav trebaju vladati ne samo među braćom, već i između muža i žene, te u svim odnosima u obitelji. Vaša najuzvišenija dužnost je dijeliti Njegovu ljubav s drugima. Jedino onda možete spoznati značenje plemenite izreke: "Bratstvo čovjeka i očinstvo Boga." Ali, nažalost, danas ne nalazimo takav idealizam. Čak i ako ne vjerujete u očinstvo Boga, morate imati vjeru u bratstvo čovjeka; ­provodite to u praksu i tako iskusite blaženstvo. Naša država, Indija, povratit će svoju drevnu slavu samo kada postignemo takvo jedinstvo.

(Božanski govor, 17. listopada 2003.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 11. 2018.

Možete steći razna znanja i putovati diljem svijeta. Ali unatoč svim vašim svjetovnim uspjesima ne možete razumjeti načelo ljubavi. Jednom kad osjetite nesebičnu ljubav vidjet ćete svijet u njegovom pravom obliku. Stoga zaista postanite utjelovljenja ljubavi. Neka ljubav neprestano teče iz vašeg srca. Uronite u tok ljubavi. Iz ljubavi proizlaze istina i ispravnost. Govorite istinu, prakticirajte ispravnost. Istina i ispravnost dva su stupa na kojima počiva ljudski život. Volite ljubav. Živite u ljubavi. Nema boljeg obrazovanja od ovoga. Koračajte putem ljubavi. Uzimajte hranu ljubavi. Nije dovoljno da se samo nahranite ljubavlju, trebate je također apsorbirati i probaviti. Jedino tada će se bit ljubavi proširiti u svaku stanicu vašeg tijela pružajući vam ogromnu snagu i mudrost.

(Božanski govor, 17.listopada 2003.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 11. 2018.

Dom (griha) u kojem se ne čuje Gospodovo ime mračna je špilja (guha)! Kad ulazite u svoj dom, kad izlazite iz njega i dok ste u njemu, namirišite ga, osvijetlite i pročistite Njegovim imenom. U sumrak ga upalite kao svjetiljku, a u zoru ga pozdravite kao što pozdravljate sunce. To je istinski Deepavali, festival svjetiljki. Čvrsto vjerujte da je Ime čamac koji će vam pomoći prijeći more svjetovnog života. Ime je djelotvornije od promišljanja o obliku. Na današnji dan Deepavalija odlučite upaliti svjetiljku namasmarane (ponavljanja Božjeg imena) i staviti je na svoj prag, na svoja usta. Punite je uljem predanosti, a neka postojanost bude fitilj. Neka svjetiljka osvijetli svaku minutu vašeg života. Sjaj Imena odagnat će tamu izvan kao i unutar vas. Širit ćete radost i mir među sve koji vam se približe.

(Božanski govor, 24. listopada 1965.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 11. 2018.

Nemojte biti oduševljeni bogatstvom, statusom, autoritetom ili inteligencijom koje ste dobili. Prihvatite ih kao znakove Njegove milosti, prilike za služenje i simbole odgovornosti koji su vam povjereni da biste mogli pomoći drugima. Nikad se nemojte veseliti tuđim manama; sa suosjećanjem pristupajte s tuđim nedostatcima i pogreškama. Uvijek tražite dobro u njima, slušajte samo dobre vijesti o njima i ne slušajte o skandalima. Nevezanost potiče neustrašivost, ohrabruje vas i jača, jer želja je ta koja vas oslabljuje i potiče da se dodvoravate onima s autoritetom i utjecajem. Nevezanost vam daje samopoštovanje, sposobnost da se suprotstavite optužbi i kleveti. Neki plaču na najmanji znak poraza ili razočaranja. Takvo je ponašanje dostojno prezira. Zašto biste trebali osjećati strah ili tugu ako je Gospod ustoličen na oltaru vašeg srca? On je u svakom trenutku u svim bićima. Znate li da je On tu, da vas čuva i vodi?

(Božanski govor, 24. listopada 1965.)

 

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 11. 2018.

Imate veliku sreću sudjelovati u ovim (globalnim godišnjim) akhanda bhajanima. Nemojte izgubiti ovu veliku priliku da s ljubavlju pjevate Gospodovo ime. Mira je ispila šalicu otrova s Imenom na svom jeziku i otrov se pretvorio u nektar. Bhartrihari je oplakivao svoju sudbinu: "Gospode, ova zadovoljstva će me progutati, ne dopuštaju mi da budem svoj. Ne! Oslobodit ću se njihova stiska. Pronaći ću zaštitu u neuništivom blaženstvu, spremištu radosti, Gospodu. Neću žudjeti za predmetima (padartha), žudjet ću za najvišim dobrom (parartha)“. Predanost i vjera osiguravaju dar spoznaje Duha, što je najveća nagrada za veliku pustolovinu rođenja, života i smrti. Nastojite se sjetiti ove činjenice kada pjevate. Što god radili, tko god bili, koji god posao obavljali, sigurno ćete uspjeti ako ne prestanete ponavljati Njegovo ime neprestano s ljubavlju i predanošću.

(Božanski govor, 13. studeni 2007.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 11. 2018.

Neki ljudi kažu da danas, budući da je ovo kali juga, samo laž može uspjeti. Ali unatoč tome kako to možda izgleda, iskrenost je još uvijek najbolji pristup. Jedna se laž mora poduprijeti sa stotinu drugih, dok je biti iskren lako, sigurno i jednostavno. Teško je održavati lažno stajalište i zato je uvijek sigurnije biti izravan i iskren. Nemojte napraviti prvi krivi korak koji će vas dalje, korak po korak, odvesti u propast. Istina je čovjekova prava priroda i kad ste svoji u vama se budi more radosti. Kad poričete sebe i zavaravate se, sram pomračuje vaš um i izaziva strah. Vi krećete putem laži zbog strastvenih (rajastičnih) osobina požude, pohlepe, mržnje i ponosa. Zadovoljstvo, poniznost i nevezanost su te koje vas vode putem istine. Istina će uvijek pobijediti, ni trenutka ne sumnjajte u to.

(Božanski govor, 24. listopada 1965.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 11. 2018.

Služenje bez ispravnog stava, učinjeno u duhu uobraženosti, parodija je od služenja. Uklonite sebičnost, koja je uzrok dvojnosti i njezinih potomaka, radosti i tuge, sklonosti i nesklonosti i tako dalje. Morate se osloboditi osjećaja "moje" i "tvoje". Ako su vaši umovi ispunjeni mržnjom, zavišću, predrasudama i pristranostima, niste kvalificirani da se uključite u aktivnosti služenja. "Aktivni radnici" (u Sai pokretu) ne bi smjeli imati osjećaj arogancije ili umišljenosti dok obavljaju služenje. Oni su uistinu kralježnica Sai organizacije. Kao aktivni radnici, morate razumjeti važnost ljudskih vrijednosti i prakticirati ih u svom životu. Morate stalno raditi na sebi da bi postali dobri muškarci i žene, spremni poduzeti plemenite zadatke. Svi aktivni radnici moraju imati otvoren um, potpuno slobodan od sebičnih briga, te moraju razvijati ljubav prema svima. Vaš recept za doživljaj Boga mora biti: "ponuditi služenje i primati ljubav."

(Božanski govor, 19. studeni 1987.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 11. 2018.

Proučite živote naših velikih žena koje su bile uzori strpljenja, hrabrosti, suosjećanja i požrtvovnosti. Od davnina se štuje ženski aspekt Boga. Vede govore da je tamo gdje se žena poštuje i cijeni Bog prisutan u punoj snazi. Nažalost muškarci danas smatraju da je ponižavajuće iskazati poštovanje prema ženama. To je pogrešno i znak neukosti. Muškarci trebaju dati počasno mjesto ženama. Žena je Božica blagostanja za svoj dom (Grihalakshmi), čedna supruga (Dharmapatni), gospodarica kuće (Illalu) i bolja polovica (Ardhangi). Ljudi se naslađuju beznačajnim titulama koje su im dodijeljene, ali ove najviše titule dodijeljene ženama vrijede za sva vremena. Dom bez žene je džungla. Muškarci ne smiju rastužiti ni rasplakati žene. Dom u kojem žena plače bit će razoren. Žene također trebaju nastojati razviti osobine empatije, suosjećanja, ljubavi i požrtvovnosti. One se trebaju promijeniti i pomoći muškarcima i djeci da se preobraze.

(Božanski govor, 19. studenoga 1995.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 11. 2018.

Obrazovanje mora otkriti put koji vam omogućuje pronaći unutarnji skriveni božanski izvor, a da se ne upletete u mnoštvo stvorenih objekata. Ono mora staviti naglasak na duhovnu preobrazbu kao važniju čak i od moralnog uzdizanja. Pravi znak obrazovane osobe je to što zauzima jednak stav prema svima. One moraju vidjeti društvo kao očitovanje Boga. Obrazovanje ne vodi izravno od prirode prema sveprožimajućem atmanu. Ono vas vodi prema proučavanju prirode s jedinstvenim atmičkim pogledom. Kad sile prirode podlegnu uskogrudnoj sebičnosti, one se na vas odražavaju kao kuga. Kad se poštuju kao odraz atmana, postaju vam korisne. Obrazovanje vam daje ovaj uvid. Proces kojim se odričete svoje slobode i vežete mrežom želja nikad ne može biti obrazovanje. Cilj istinskog obrazovanja mora biti osigurati mir i stabilnost kroz neprestano opažanje i prakticiranje jedinstva u svemu stvorenome.

(Božanski govor, 22. studenoga 1986.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 11. 2018.

Što možete ponuditi Gospodu koji je svemoćan, sveprisutan i sveznajući? Gospod vas je obdario svim Svojim bogatstvom i Božanskim potencijalom. Vi ste nasljednici Njegovog bogatstva. Morate otkriti što je to bogatstvo. Saijevo bogatstvo nije ništa drugo do čista, nesebična i bezgranična ljubav. Morate naslijediti ovu ljubav, ispuniti se njome i ponuditi je svijetu. Božanska utjelovljenja! Za spoznaju božanskosti ljubav je najlakši put. Baš kao što mjesec možete vidjeti samo na mjesečini, Boga koji je utjelovljenje ljubavi možete dosegnuti jedino kroz ljubav. Nesebičnu ljubav prihvatite kao svoj životni dah. Ljubav je prva osobina koja se razvila u procesu stvaranja. Sve druge osobine razvile su se nakon nje. Stoga ispunite svoja srca čistom ljubavlju i vodite život s nesebičnom ljubavlju kao temeljom.

(Božanski govor, 23. studenoga 1986.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 11. 2018.

Trebali biste imati što manje prtljage (želja) na ovom životnom putovanju. Stoga se govori "manje prtljage a više udobnosti čini putovanje ugodnijim". Prema tome, danas morate usvojiti strop nad željama. Iz dana u dan trebate smanjivati svoje želje. Imate pogrešan dojam da sreća leži u ispunjenju želja. Ustvari, sreća se počinje buditi kada su želje potpuno iskorijenjene. Smanjujući svoje želje napredujete prema stanju odricanja. Imate mnoštvo želja. Što dobivate od njih? Nužno ćete se suočiti s posljedicama kada tvrdite da je nešto vaše. Kada tvrdite da je neki komad zemlje vaš, onda morate požnjeti urod. Taj instinkt ega i vezanosti izložit će vas patnji. Nikad nemojte zaboraviti da ćete onog trenutka kada odbacite ego i vezanost biti blaženi!

(Božanski govor,  14. ožujka 1999.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 11. 2018.

Danas se u svijetu sve aktivnosti vrte oko novca. Zamolite nekoga da otpjeva pjesmu ili nešto napravi za vas, odmah će početi pregovarati oko iznosa koji ćete im platiti za njihove usluge. Danas je svaka aktivnost postala posao, u toj mjeri da je posao ušao i u područje duhovnosti. Nema potrebe da novcem kupujete Boga, što naravno ni ne možete. U stvari ste vi sami Bog. Obdareni ste beskrajnom božanskom moći. Ali svoj um morate držati postojanim. Nemojte mu dopuštati da skače s jedne misli na drugu. Napišete li na ispitu ispravne odgovore, dobit ćete dobre ocjene. Imate li dobar um, sve će izaći na dobro. Ali ako imate loše misli, rezultati će također biti loši. Ponajprije spoznajte prirodu svog uma. Tajnu ljudskog života možete razumjeti samo kad razumijete svoj um. Budite dobri, činite dobro, vidite dobro. Tada će sve u vašem životu postati dobro.

(Božanska poruka, 2. svibnja 2006.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 11. 2018.

Adi Šankara je naglašavao važnost provođenja vremena u dobrom društvu (satsanga). Smatrao je da je za oslobođenje satsanga prvi i važan korak. Evo malog primjera: ako se komad crnog ugljena drži pored crvene vatre, područje u kojem je taj crni ugljen u kontaktu s jarkom vatrom počinje se žariti. U ovoj analogiji crni ugljen je vaše neznanje. Jarka crvena vatra je dobro društvo. Kad se ovo dvoje spoji, samo dio vašeg neznanja koji je izložen učinku dobrog društva će biti otklonjen. Ali ako uključite sadhanu ili duhovnu praksu kao ventilator da povećate područje kontakta, cijelo će područje neznanja biti osvjetljeno. Stoga nije dovoljno da samo jeste u društvu dobrih ljudi. Također trebate razviti sadhanu ljubavi i biti voljeni od dobrih ljudi. Potrebno je biti blizak i drag dobrim ljudima.

(Ljetni pljuskovi u Brindavanu, 24. svibnja 1973.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

3. 12. 2018.

Uvjerite sebe da je Gospod u vama, kao vaš kočijaš koji drži uzde pet konja (osjetila) i stalno vas savjetuje, kao što je to radio kad Ga je Arjuna molio da ga vodi i usmjerava. Tada postaje lako uvjeriti se da je sebstvo taj isti kočijaš koji vodi i usmjerava sve druge. Kad ste čvrsto utemeljeni u vjeri, postajete slobodni od mržnje i zlobe, pohlepe i zavisti, ljutnje i vezanosti. Molite se Gospodu da ojača to uvjerenje i tu vjeru; On će otvoriti vaše oči za istinu i otkriti vam da je On vječni kočijaš (Sanathana Sarathi) u svima. To otkrivenje pružit će vam neusporedivo blaženstvo i omogućiti vam da osjećate bliskost s mnogostrukošću svega stvorenoga. Spoznajte Ga kao svoju snagu, svoj dah, svoju inteligenciju, svoju radost – tada On postaje sve to za vas. Usmjeravat će vaša osjetila, um, svjesnost i inteligenciju prema najvišem cilju; Njegova milost pružit će vam sve što trebate.

(Božanski govor, 31. srpnja 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

5. 12. 2018.

Gospod procjenjuje vaš stav koji je u pozadini svakog djelovanja. Yad bhavam, tad bhavati –postajete ono što osjećate. Stoga preobrazite svako djelo u štovanje i iz njega crpite maksimalnu radost. Sai je u svakom biću, stoga nemojte omalovažavati nikoga. Štujte i služite svima najbolje što možete. Kad vas netko zatraži vode da utaži svoju žeđ i vi mu ponudite čašu, osjetite da je nudite Meni; tada vas to djelo pročišćava i ispire. Vi ne služite tom potrebitom, već služite Bogu koji je u vama i njemu. Djelovanje (karma) je cvijet, a mudrost (jnana) je plod. Cvijet postaje plodom s vremenom kad ga čuvate od nametnika. Drveni ugljen je drvo koje je izgorjelo u vatrenom krštenju. Postupno se drveni ugljen preobražava u bijeli, lagani pepeo koji leti na vjetru. Rigorozno pročišćavajte svoj um vatrom mudrosti sve dok ne postignete uspjeh.

(Božanski govor, 22. studenoga 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

7. 12. 2018.

Bog nije daleko od vas. U vama je, u vašem unutarnjem oltaru. Svi vi patite jer Ga ne možete tamo otkriti te crpiti mir i radost iz tog otkrića. Perač koji stoji u do koljena dubokoj rijeci i pere u njoj svoju odjeću umro je od žeđi, jer nije spoznao da mu je voda koja život daje bila nadohvat ruke. To je priča o čovjeku. On trči u očajnoj žurbi tražeći Boga u izvanjskom te umire razočaran i uzrujan, samo da bi se ponovo rodio. Naravno, morate biti u svijetu, ali zapamtite, ne morate biti od svijeta. Pažnja se mora usmjeriti na Boga u sebi. U državi Kannada održava se festival Karaga. Središnji lik ovog svetog rituala drži puno posuda na svojoj glavi, jednu na drugoj, i kreće se u procesiji u ritmu muzike; također mora skladno pjevati s drugima i udaranjem u bubanj zadavati ritam. No cijelo je vrijeme njegova pažnja usmjerena na balansiranje dragocjenog tornja na glavi. Isto tako vi pred sobom morate držati cilj spoznaje Boga, a istovremeno biti uključeni u bučnu i smiješnu procesiju života.

(Božanski govor, 1. siječnja 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

9. 12. 2018.

Neki ljudi zavide ljudima bogatih nacija na visokom životnom standardu, ali siromaštvo Indije puno je više u skladu s dobrim životom, nego što je to raskošan i razmetljivi način života na zapadu. More ima veliku količinu vode, no može li ugasiti čovjekovu žeđ? Slično tomu, koliko god bogatstva i udobnosti čovjek posjedovali, ako ne njeguje nevezanost, sve što se nakupilo puki je otpad. Nevezanost za osjetilna zadovoljstva i materijalne pothvate potiče rast ljubavi prema Bogu i božanskomu. Kada spoznate da je Bog u vama, puno više ćete cijeniti sebe, jer kada znate da je komad 'stakla' koji ste podigli dijamant, spremit ćete ga u željezni sef, zar ne? Slično tomu, znajte da je svakog od vas kipar pažljivo isklesao tako da postanete predivni odraz Boga, i ponašajte se u skladu s time.

(Božanski govor, 1. siječnja 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

11. 12. 2018.

Koliko dugo možete stagnirati u istom razredu predanosti? Zar nemate želju prijeći u idući viši razred? U predanosti (bhakti) postoje dva razreda: sahaja-bhakti i vishesha-bhakti. Sahaja-bhakti je zadovoljna štovanjem (puja), poštivanjem zavjeta (vrata), bhajanima, grupnim pjevanjem, prisjećanjem na Gospoda (namasmarana), hodočašćem itd. Visesha-bhakti žudi za čistoćom karaktera, suzbijanjem nagona, kontrolom uma, prakticiranjem suosjećanja, ljubavi, mira i nenasilja (daya, prema, shanti, ahimsa) itd. te preispitivanjem svrhe čovjeka. Sramota je da čovjek iz godine u godinu ostaje u istom razredu sahaja-bhakti. Kad završite ova dva razreda, postoji i viši razred - vidjeti Boga svugdje (para bhakti). Inventivnost može ispraviti i riješiti izvanjske probleme, ali jedino koncentrirana sadhana može ispraviti i riješiti unutarnje krize.

(Božanski govor, 14. siječnja 1967.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

13. 12. 2018.

Kad ulaziš u neku kuću i na zidovima sobe za molitvu vidiš Moju sliku, zar ne osjetiš val poštovanja i povezanosti unutar sebe? Možda vam se iz nekog razloga ta osoba ne sviđa, ali će vam je ova slika približiti, iako je vlasnik kuće možda vaš suparnik na profesionalnom polju. Čak i osoba, koju smatrate svojim najvećim neprijateljem, u dubini svog srca ima istu svjetlost kao i vi! Znajte da svaka druga osoba u svom srcu srca nosi sliku Boga kojeg štujete. Prepoznajte to i izgladite svoje nesporazume; ispunite sve jazove i budite braća i sestre na hodočašću, ohrabrujući i nadahnjujući jedni druge na teškom putu. U slavi tog sveprožimajućeg svjetla nestat će sva mržnja i zavist, koje su zli potomci mraka. Znajte da je isto svjetlo u svima.

Božanski govor, 22. siječnja 1967.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

15. 12. 2018.

Dom je hram gdje se obitelj, čiji svaki član jest pokretni hram, njeguje i hrani. Majka je visoka svećenica ove Božje kuće. Središte svakog doma mora biti svetište, miris cvijeta i tamjana koji se iz njega šire moraju prožimati dom i pročišćavati ga. Majka mora biti primjer u stvaranju svetišta u srcu doma. Mora uvesti disciplinu kod djece u osobnoj čistoći, poniznosti, gostoljubivosti, lijepom ponašanju i služenju. Primjerom i zapovijedima mora uvjeriti djecu da poštuju starije, i odvoje određeno vrijeme za jutarnju i večernju molitvu i tihu meditaciju. Poniznost je miris kojim kuća je ispunjena. Štovanje je svjetiljka koja se pali ljubavlju kao uljem i vjerom kao fitiljem. Blagoslivljam vas da putem vjere i snage, u ovoj zemlji rastu predanost i posvećenost.

(Božanski govor, 26. srpnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

17. 12. 2018.

Indijska kultura prisutna je diljem svijeta, jer može ispraviti i usmjeriti ljudske emocije i motive u zdrave i produktivne pravce. Ona je sveta te može uspostaviti mir i radost u srcima sviju. Ona se teži ukorijeniti u životu kroz majke i djecu u njihovim krilima. Žene su njezini čuvari i poticatelji; muškarci imaju sekundarnu ulogu. A među ženama, mlade studentice koje će u nadolazećim danima postati vođe moraju postati primjeri koje će sve žene željeti slijediti; moraju razumjeti ovu kulturu i prenijeti je u praksu, kako bi ona bila sačuvana i mogla procvasti. Žudnja za stjecanjem obrazovanja sada se jako vidi među kćerima nacije te se stoga u njih može pouzdati na ovom polju obnove. Obrazovanje mora biti za život, ne za življenje. Žene su dokazale kroz stoljeća indijske povijesti da imaju hrabrost, viziju i inteligenciju potrebnu da urone u dubine duhovne znanosti i discipline.

(Božanski govor, 26.srpnja 1969.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 12. 2018.

Ako sveta mjesta posjećujete kao da idete na piknik, bez potrebne mentalne pripreme za primanje Božje milosti, bit ćete smetnja koja kvari atmosferu svetog mjesta. Idete od mjesta do mjesta, poput poštanskog paketa, skupljajući dojmove na vanjskom omotu, a ne u srži svog bića. Ne dopuštate svetim mjestima da djeluju na vaš um. Kao rezultat hodočašća vaše se navike moraju promijeniti na bolje, vaš pogled prema van proširiti, a pogled unutra postati dublji i postojaniji. Morate spoznati sveprisutnost Boga i jednotu čovječanstva. Morate naučiti biti tolerantni i strpljivi, milosrdni i služiti. Nakon što se hodočašće završi, dok sjedite u svom domu i promišljate o svom iskustvu, morate odlučiti da ćete težiti prema višem, bogatijem i stvarnijem iskustvu spoznaje Boga. Blagoslivljam vas da biste mogli pronaći tu odlučnost i truditi se korak po korak postići taj cilj.

(Božanski govor, 28. veljače 1964.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 12. 2018.

Utjelovljenja Božanske ljubavi! Želite li osigurati istinski mir u svijetu, ne biste trebali imati nikakvu netrpeljivost prema religiji. Svojoj zajednici (jati) morate predstaviti moral (neeti) kao najvišu vrijednostMorate gajiti dobre osjećaje kao vrjednije od religijskih uvjerenja. Međusobno poštivanje (mamata), ravnopravnost (samata) i strpljenje (kshamata) važne su osnovne kvalitete svakog ljudskog bića. Istinsko ljudsko biće je ono koje njeguje ove tri svete osobine. Oslobodite se osobnih interesa i egocentričnosti. Razvijte ljubav, strpljenje i suosjećanje. Živite skladno. Služiti potrebitima treba biti vaša maksima. Ne smije biti prostora za bilo kakve razlike u služenju. Kad želite služiti društvu, morate biti spremni žrtvovati svoje osobne i zajedničke interese. Kroz takvu žrtvu možete pročistiti svoj život. Sveti spisi (vede) naglašavaju da se besmrtnost može postići jedino kroz požrtvovnost (tyaga).

(Božanski govor, 25. prosinca 1990.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 12. 2018.

Isus je podučavao jednostavne praktične lekcije o duhovnom napredovanju za dobrobit čovječanstva; očitovao je božanske moći da bi usadio vjeru u vrijednost svojih učenja, označio je put koji čovječanstvu pruža slatki nektar blaženstva (ananda). Poticao je ljude upućujući ih na njegovanje vrline milosrđa, suosjećanja, trpeljivosti, ljubavi i vjere. Moramo obratiti pažnju na žrtvu koju je Isus podnio svojom voljom. Žrtvovao je svoju sreću, napredak, položaj, ugodu i sigurnost, te je prkosio neprijateljstvu moćnih. Odbio je pokleknuti ili ustuknuti. Odrekao se ega, čega se najteže osloboditi. Štujte Ga zbog toga. Voljno se odrekao želja kojima tijelo muči čovjeka, to je velika žrtva. Proslava Njegova rođendana mora biti obilježena time da žrtvujete barem jednu ili dvije želje, i nadvladate barem one pogubnije porive ega.

(Božanski govor, 24. prosinca 1972.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

25. 12. 2018.

Jaki sjaj obasjao je nebo iznad sela kad se Isus rodio. To je značilo da se rodio Onaj koji je trebao nadvladati tamu zla i neznanja, koji će širiti svjetlo ljubavi u srcima svih muškaraca i žena. Kad slavite Kristovo rođenje, odlučite da ćete svoj život živjeti služeći s ljubavlju slabe, bespomoćne, one u nevolji i neutješne. Razvijajte toleranciju, strpljenje, milosrđe i velikodušnost. S ljubavlju se držite ideala koje je Isus podučavao i prakticirao u svom svakodnevnom životu. Međutim način na koji sada slavite Božić pokazuje koliko su se ljudi udaljili od ovih plemenitih ideala! Štuje se ponoćni sat, postavlja se osvjetljenje, kiti se bor, ali provodite li onda ostatak noći ispunjavajući se božanskim blaženstvom? Pročistite svoja srca čineći sveta djela i šireći ljubav prema svima. To je najbolji način za proslavu Božića.

(Božanski govor, 24. prosinca 1972.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

27. 12. 2018.

Svi vjeruju u moć ljubavi. Kad ljudi pitaju: “Kako možemo razviti ljubav prema Gospodu?", odgovor je: „Samo je jedan način – primijenite u praksi ljubav u koju vjerujete pa će ljubav rasti.“. Budući da ne radite ono što propovijedate, vaša vjera slabi. Biljka će rasti samo kad je redovito zalijevate. Kad posijete sjeme ljubavi, možete ga potaknuti da raste samo ako ga svakodnevno zalijevate ljubavlju. Drvo će ljubavi izrasti i donijeti plodove ljubavi. Muškarci i žene danas ne čine plemenita djela koja potiču ljubav. Kad želite razviti ljubav prema Gospodu, morate stalno biti s ljubavlju predani Gospodu. Predanost treba teći iz srca, kao što je to bio slučaj s Gopikama. Puno je toga što se danas prikazuje kao predanost umjetno. Razvijte čistu i iskrenu predanost te posvetite svoje živote.  

(Božanski govor, 2. rujna 1991.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

29. 12. 2018.

Utjelovljenja Božanskoga! Nemojte proigrati svoje dane stječući bogatstvo u materijalnim stvarima, koje su često smetnje na životnom putu. Novac dolazi i prolazi, a moralnost dolazi i raste! Novac nije istinsko bogatstvo, on gubi vrijednost, napuhuje ego i otvrdnjava srce. Ako ne dopustite novcu da cirkulira, to će sigurno uništiti vaše zdravlje, baš kao što bi to učinila i loša krv! Nemojte to pogrešno shvatiti, jer vam to govorim iz punine Svoje ljubavi prema vama! Svjetovna postignuća bude zavist, odvajaju čovjeka od čovjeka! Uslijed njih se vaše srce sužava i smanjuje se područje vaše svijesti o božanskosti! Ljubav je širenje, a širenje je božanski život! Boga se može spoznati jedino ljubavlju. Bez ljubavi u srcu, vaše srce je pustinja, Bog neće boraviti u njemu. Sijte čistu ljubav, ona će procvjetati kao suosjećanje i tolerancija, i donijeti plodove trajnog mira (santi).

(Božanski govor, 25. prosinca 1970.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

4. 1. 2019.

Balvikas je primarna osnova velikog pokreta za obnovu pravednosti (dharma) u svijetu. Ideal Balvikasa je odgojiti generacije dječaka i djevojčica koji imaju čistu i jasnu savjest. Djeci treba pokazati dobar način življenja, jednostavnost, poniznost i disciplinu. Kao što znate, djecu ne možete privući k sebi ako u ruci držite batinu; ali ćete ih privući ako imate nešto slatko. Zato gurui moraju biti utjelovljenja ljubavi i strpljenja. Današnji nastavni plan nije tako važan kao stvaranje atmosfere u kojoj plemenite navike i ideali mogu rasti i donositi plodove. Učenici slijede disciplinu i nastavni plan Balvikasa samo jedan dan u tjednu, a druge dane pohađaju svoje redovne škole. Stoga utjecaj guruamora biti još jači, ako će djelovati kao katalizator u procesu oblikovanja obrazaca ponašanja ove djece.

(Božanski govor, 25. prosinca 1970.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

6. 1. 2019.

Vede vas uče da trebate obožavati i štovati Boga iz zahvalnosti za Njegove blagoslove.Biblija podučava da treba moliti za mir i činiti djela milosrđa. Kuran vas potiče da milostivo postupate prema onima koji pate i da svoju volju predate Svevišnjemu. Budistički tekstovi podučavaju lekcije o nevezanosti i kontroli osjetila. Zend-Avesta potiče vas da se oslobodite zlih sklonosti i zasjajite u vlastitoj urođenoj slavi. Dakle svi morate spoznati da su učenja svih religija jedno i da molitva na bilo kojem jeziku, upućena bilo kojem Imenu, doseže Boga. Shvatite da se Boga može prizvati putem slike ili idola da ispuni vašu iskrenu želju, ako će to pomoći drugima, kao i vama samima. Učitelj odgoja u duhu ljudskih vrijednosti mora usvojiti sve ove osobine i zatim o njima podučavati djecu u programu odgoja u duhu ljudskih vrijednosti (balvikas) podukom i primjerom.

Božanski govor, 6. lipnja 1978.(Sathya Sai nam govori, sv. 14, pogl. 3)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

8. 1. 2019.

Da bi živjeli u skladu s visokim moralnim standardima koje indijska kultura potiče, morate njegovati ljubav, nenasilje, hrabrost i staloženost. Posljednje tri osobine čuvaju i njeguju prvu. Mnogi su ljudi uspjeli pomoću posljednje tri učvrstiti svoje umove u univerzalnoj ljubavi! Ali uistinu, veliki broj duhovnih poklonika je odustao od svojeg duhovnog napretka na pola puta, zato što su izgubili vjeru u svoje pravo ja. Prvi blagi šapat sumnje ih obeshrabruje i oni se vraćaju u život senzualnih zadovoljstava. Gube vjeru u Boga koji je utjelovljenje ljubavi i njihova prava podrška. Jedino sadhana može ojačati ljude da idu naprijed na svom duhovnom putu. Mudre podupire blaženstvo njihove iskrene svjesnosti. Držite se, ustrajte u svojoj sadhani, imajte vjere u sebe i crpite snagu i radost samo od Boga!

Božanski govor. 6. lipnja 1978.(Sathya Sai nam govori sv.14, pol. 4)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

10. 1. 2019.

Strpljenje vam daje snagu da se suočite sa „strelicama i mecima silovite sudbine“. Osoba bez strpljenja lako klone pred preprekama i teškoćama. Uz istinu i strpljenje morate njegovati i slobodu od ljubomore. Zavist je poput štetočine koja napada korijen drveta. Zavist vam može uništiti cijeli život. U životu uživamo u mnogim stvarima – znanju, bogatstvu, položaju, moći i dr. Ali uđe li virus zavisti u naše umove, zagadit će sve. Nikad nemojte ni u najmanjoj mjeri biti zavidni. Nemojte zavidjeti kolegi studentu ako ima bolje rezultate od vas. Ako drugima ide bolje nego vama, veselite se zbog njih, a nemojte dopustiti zavisti da vas obuzme. Ako je netko bolje obučen od vas ili bogatiji, trebate osjetiti kako oni uživaju u onome što imaju, a vi trebate biti zadovoljni i sretni s onim što vi imate. Biti slobodan od zavisti uistinu je božanski.

(Božanski govor, 30. prosinca 1983.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

12. 1. 2019.

Veliki učitelji poput Ramakrishne Paramahamse, Vivekanande, Tulsidasa i drugih, vodili su život ispunjen potpunim zadovoljstvom. U brojnim situacijama nisu imali što za jesti. Takve situacije smatrali su Božjim pozivnicama na post (upavasam), za njih je to bila hrana za duh. Putem kontemplacije o Bogu, uživali su u tim postovima. Kad god su bili pozvani na bogatu gozbu, i to su prihvaćali kao dar od Boga. Bilo da se radilo o postu ili gozbi, oboje su prihvaćali s istim osjećajem zadovoljstva. Nisu bili tužni zbog jednog niti razdragani zbog drugog, 'ravnovjesnost je yoga' (samatvam yogamuchyate), kaže Gita. Drevni mudraci provodili su u praksi ovu vrlinu. Ravnovjesnost je pokazatelj zadovoljstva. Tomu treba podučavati naše mlade ljude, oni to trebaju njegovati. Onaj tko je postigao zadovoljstvo može uživati u blaženstvu Božje milosti.

(Božanski govor, 19. veljače 1987.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

14. 1. 2019.

Makara sankramana označava kretanje sunca od juga prema sjeveru. Kretanje sunca prema sjeveru smatra se vrlo važnim, duhovno i znanstveno. Važno unutarnje duhovno značenje putovanja sunca prema sjeveru mora se pravilno shvatiti. Himalaje (Himachala) predstavljaju sjever. Hima znači snijeg. On je čist, nezagađen i izuzetno hladan. Achala znači ono što je mirno i postojano. Himachala se ne odnosi na fizičku himalajsku regiju. Predstavlja ono što je staloženo, mirno i postojano. Sve te kvalitete vam daju osobinu savršenog mira (prashanthi). Od danas se sunce kreće prema takvom stanju. Sunce simbolizira čovjekov pogled. Kretanje sunca prema sjeveru poziv je ljudskim bićima da okrenu svoj pogled prema onom što je staloženo, mirno i nepromjenjivo. Lekcija koju morate naučiti je da svoj pogled usmjerite prema unutra.

Božanski govor, 14. siječnja 1994.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

16. 1. 2019.

Ljubomora se očituje na mnogo načina, uključujući pronalaženje pogrešaka i kritiziranju čak i Boga. Ljudi su ljubomorni ako netko stekne bolju reputaciju od njih samih. Neki su ljubomorne na one koji bolje izgledaju od njih. Studenti zavide onima koji dobivaju bolje ocjene na ispitima. Ljubomorna osoba ne može podnijeti nekog drugog na boljem položaju, nekog tko je ljepši ili uspješniji. To je znak ljudske slabosti. Nakon što se ljubomora ukorijeni u vašem umu vremenom će uništiti sva vaša druga postignuća. Ona potiče demonske osobine, dehumanizira pojedinca i srozava ga na nivo životinje. Zbog njezinih pretjeranih zlih sklonosti ljubomoru treba iskorijeniti na samom početku. Morate naučiti uživati u uspjehu i sreći drugih. To je velika vrlina.

Božanski govor, 6. rujna 1984.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

19. 1. 2019.

Mir ili rastresenost, smirenost ili tjeskoba koje doživljavate danas posljedica su vaših misli i djela, vašeg stava ili ponašanja prema sebi i prema drugima. Mnogi kreću redovito meditirati na Božje ime i lik, i uspijevaju utišati nemir srca i otvoriti put prema unutarnjoj spoznaji. Meditacija (dhyana) ne bi smjela lutati od jednog ideala do drugog, niti bi trebala biti svedena na puku mehaničku udžbeničku formulu, na strogi raspored disanja ili besmisleno gledanje u vrh nosa! Dhyana je stroga disciplina osjetila, nervne struje i krila mašte. Zbog toga je prikladno reći da je dhyana dolina mira koja leži s onu stranu golemog planinskog lanca s vrhovima koji nose imena šest neprijatelja: požude, ljutnje, pohlepe, vezanosti, ponosa i zavisti. Morate prijeći planinski lanac i doseći dolinu s druge strane.

Božanski govor, 9. lipnja 1970.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

21. 1. 2019.

Naučite živjeti u skladu i jedinstvu. Selo (zajednica) je za seljane (članove zajednice) ono što je tijelo za pojedinca. Svaki organ u tijelu surađuje sa svakim drugim dijelom. Ako stopalo stane na trn, oko osjeća bol i ispušta suze. Uoči li oko trn ili kamen na cesti, upozorava stopalo da ga izbjegne. Seljani bi trebali razviti isti osjećaj jedinstva te svoju radost i nevolje dijeliti kao jedno tijelo. Ne postoji ništa što ne biste mogli postići jedinstvom kao svojom snagom. Čistoćom i jedinstvom možete otkriti svoju božanskost i razviti istinsku predanost Bogu. Svoja srca trebate ispuniti ljubavlju i učiniti svoje živote svetima i korisnima. Kad svi rade u duhu jedinstva i dobrote, selo će postati primjer svima drugima.

Božanski govor, 22. svibnja 1986.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp

Misao dana

23. 1. 2019.

Za vrijeme tretja juge Ravanin brat Vibhishana nije mogao podnijeti loša djela koja je radio Ravana. Suprotstavljajući se tim djelima, na svaki je mogući način pokušao ispraviti Ravanu