Zasađeno 700 mladica hrastova na Medvednici

U suradnji s ustanovom „Hrvatske šume“ te nekoliko duhovnih organizacija u  travnju 2013. godine organizirana je velika akcija pošumljavanja pod nazivom "Šume ljubavi" u kojoj je zasađeno 700 mladica hrastova na području Medvednice.

Cilj ovog projekta je usaditi poštovanje prema Majci Prirodi i podići svijest o dragocjenoj i neraskidivoj vezi biljnog, životinjskog i ljudskog svijeta na planetu Zemlja te konkretno pridonijeti kako obogaćivanju, tako i čišćenju šuma u Hrvatskoj. Sađenje drveća i njihova zaštita te održavanje donijet će dobrobiti ne samo ljudima već i cijelom planetu. Pomlađivanje šuma ima veliku ulogu i u borbi s klimatskim promjenama i u smanjivanju efekata prirodnih katastrofa, obzirom da drveće proizvodi kisik, pročišćava zrak i izravno uječe na klimu. U okviru projekta „Šume ljubavi“,  osim sadnje novih stabala, članovi Sathya Sai centara iz Rijeke, Splita, Osijeka i Zagreba sudjeluju i u periodičnom čišćenju postojećih šuma i drugih zelenih površina.