RJEČNIK SANSKRTSKIH I HINDSKIH POJMOVA U SAI DUHOVNOJ LITERATURI

Rječnik je nastao na temelju Sathya Saijevih govora i pisanih tekstova u kojima On objašnjava značenje pojedinih sanskrtskih i hindskih pojmova te na temelju znanstvenih i stručnih tekstova.

Ovo je prvi rječnik ovakve vrste u Hrvatskoj.

CIJENA: 30,00 kn