A. Kumar: ISTINA KOJA OSLOBAĐA (II. knjiga)

U ovom dijelu nalazimo niz pitanja i odgovora koji se odnose na duhovnu disciplinu (sādhānu). Današnji čovjek izgubljen je u svijetu koji je sâm nazvao „svjetovnim“, iscrpljen u težnji za beskrajnim željama,  s tonama informacija koje se nazivaju „znanje“. Muči ga duboko nezadovoljstvo pa želi ispuniti prazninu koju ne može imenovati. Budući da duhovni tražitelj uporno traži milost i oslobođenje, Sathya Sai Baba  ukazuje  na potrebu kretanja na put  duhovne discipline bez odgađanja i pojašnjava kako njezine pojedine elemente integrirati u svakodnevni život aspiranta te kako nadvladati zamke koje na tom putu dolaze.

CIJENA: 30,00 kn