TKO JE DRAG GOSPODU

Čovjek bi trebao imati šest osobina da postane drag Gospodu.

1. IZBJEGAVANJE ŽELJA (anapekśa)

Mora postojati kontrola želja

Anapekśa znači da bi poklonik trebao biti onkraj  želja i očekivanja (apekśa). Je li uopće moguće da čovjek, vezan za tijelo i želje, bude bez želja? Teško. Neke želje će uvijek postojati. Međutim, treba kontrolirati želje koje čovjek ima.

Koje vrste želja su dopuštene? Sjetite se što je Kṛšṇa rekao o tome. On je rekao da su sva ispravna djela božanska. I tako, među dopuštenim željama, najbolja je želja za požrtvovnošću. Važna je i čežnja za ispravnošću. Želja za Bogom je obavezna.

Premda je vrlo jasno ono što doista treba željeti, ljudi imaju vrlo različite vrste očekivanja i želja. Neki misle kako je ispravnost vrlo važna, dok drugi misle kako je najbolji cilj postići svjetovni ugled. Neki čak pokušavaju kombinirati te dvije stvari. Istinu govoreći, nitko nema slobode ni autoriteta činiti sve ono što mu se sviđa. Treba učiniti točno ono što Gospod kaže.

Činiti isključivo ono što raduje Gospoda

Gospod je jasno izjavio kako želi da postignete stanje bez želja. Kako da to čovjek postigne?  Treba se striktno ograničavati samo na ispravne aktivnosti, raditi isključivo ono što raduje Gospoda. Sva ta djela predajte u potpunosti Gospodu. Djela koja su učinjena u tom duhu, dižu se visoko iznad svjetovnih želja i očekivanja. Tako se izraz bez želja (anapekśa) ne treba interpretirati na vrlo krut način.

Ono što to doista znači jest neodoljiva potreba raditi samo za Gospoda, jedino za Njegovo zadovoljstvo. Međutim, to ne znači da čovjek može raditi sve i svašta. Naša djela trebaju biti takva da Njega raduju i osiguraju Njegovo odobravanje. Ako se poklonik tako ponaša, on postaje drag Gospodu. (2)

Čovjek se rodio da izvrši svoje dužnosti

Kad čovjek nešto radi i smatra kako je on taj koji radi, ta djela postaju lanci koji ga vežu. Sva djela učinjena s namjerom da budu posvećena Bogu kako bi On bio zadovoljan, ne vode u vezanost, već postaju djelovanja bez želja. Čovjek mora znati da je u svim bićima božanski princip koji čini sve, koristeći ljudska bića kao Svoje instrumente. Tako dugo dok se čovjek smatra činiteljem i onim koji uživa u nečemu, ne može izbjeći posljedicama svojih djela.

Kad čovjek smatra neki dio zemlje svojim, ljetina koja izraste na njoj, pripadat će njemu. Bhagavadgītā nas uči da, kad se djela učine kao ponuda Bogu, ona postaju djela bez želja. Čovjek se rodio da izvrši svoje dužnosti, a ne da uživa moć ili dokazuje svoja prava. Kad se dužnost izvrši, pravo se javlja sâmo od sebe. Ljudi se danas bore za svoja prava, a zaboravljaju svoje dužnosti. Zato najprije izvršite svoje dužnosti. Izvršavanjem svoje dužnosti čovjek spoznaje Boga. (1)

Bog je prisutan u svim ispravnim djelima

U Bhagavadgīti Gospod je izjavio da je On prisutan u svim ispravnim djelima. Stoga, oni koji čine takva djela, mogu u sebi razviti stanje bez želja. To znači da, kad čovjek čini sve kao ponudu Gospodu, ta djela postaju bez želja. Gospod je Onaj koji iznutra potiče čovjeka da djeluje, govori, sluša, gleda i čini mnogo drugih stvari. On je vršitelj i uživa u tim djelima. Ako čovjek radi sve s uvjerenjem da je Bog koji boravi u njemu vršitelj, tada njegova djela postaju bez želja. Stoga bi svaki duhovni aspirant trebao svoja djela smatrati ponudom Bogu. (3)

Živite bez osjećaja „moje i tvoje“

Danas je čovjek ispunjen raznim željama. Kako onda živjeti bez želja? Gospod Kṛšṇa je pokazao kako to učiniti. Rekao je: "Sine, nema ništa loše ako imaš želja, ali sve se one moraju svidjeti Bogu."

Trebali biste provoditi u djelo vječne principe temeljene na istini i posvetiti sva svoja djela Bogu. Živite bez osjećaja „moje i tvoje“, sve ponudite Bogu. Samo ćete tako postići stanje bez želja. Danas čovjek ima i svjetovne želje i one koje vode duhovnom putu. Ali želja koje vode duhovnom putu mnogo je manje nego svjetovnih želja. (4)

Stanje bez želja prevladava kad se sva djela posvete Bogu

Samo kad su sva djela učinjena kao žrtva Bogu, prevladava stanje bez želja. Kad takav osjećaj ispuni srce poklonika, Bog mu pruža osjećaj blaženstva. Takav je poklonik drag Gospodu. Želite li steći Gospodovu ljubav, morate služiti svima i svuda kao ponudu Gospodu. (5)

2. APSOLUTNA ČISTOĆA (suchi)

Bitne su i unutarnja i vanjska čistoća

Druga osobina je čistoća (suchi). Trebala bi postojati i vanjska i unutarnja čistoća. Tjelesna čistoća odnosi se na fizičku čistoću. Ona se odnosi na čišćenje kao što je kupanje, nošenje čiste odjeće, uzimanje čiste hrane i slično. Čak i kod učenja, knjige trebaju biti korisne i plemenite. Ali samo vanjska čistoća bez unutarnje, nema nikakve vrijednosti. Svi, od znanstvenika do običnog čovjeka, brinu se samo za vanjsku čistoću, a ne za čistoću srca. Koliko god su sastojci čisti, ako posuda u kojoj se kuha nije čista, hrana će biti upropaštena. Srce je poput posude i čovjek se mora pobrinuti da ga održava čistim i neokaljanim.

Nesebično služite kako biste pročistili srce

Kako bi pročistio srce, svatko mora nesebično služiti. Vezanosti i nesklonosti koje zagađuju um treba izbjegavati putem usredotočenosti na nesebično služenje. Samo čisto srce može nesebično služiti. Stoga je za dobrog poklonika bitna i tjelesna i mentalna čistoća. (5)

Čistoća je od životne važnosti za sve aspirante

 Nije dovoljno da je tijelo čisto. Bitna je unutarnja čistoća. Ova druga je čak važnija od prve. Kako biste ispravno uživali u svim stvarima, bitna je čistoća uma. Bilo kakvo sveto djelo poduzmete u vanjskome svijetu, ako nemate čisto srce i um, sve je to bezvrijedno.

Hrana koja se kuha u nečistoj posudi bit će pokvarena čak i ako su svi sastojci dobri. Jednako tako, u posudi srca, unutrašnjost mora biti pročišćena ljubavlju. Tada će sve što čovjek konzumira biti zdravo. I zato je čistoća bitna za sve aspirante. Bez nje sve su čovjekove djelatnosti okaljane. Djela učinjena nečista srca mogu proizvesti samo neželjene rezultate. Koje god dobre rezultate želite postići u vanjskome svijetu, unutarnja čistoća je osnova. (1)

Kako pročistiti um, govor i tijelo

Sve što čovjek čini izvire iz unutarnjih impulsa, a ne iz vanjskih poticaja. Oni su odraz njegova unutarnjega bića. Samo kad čovjek ima čiste osjećaje u sebi, njegova djela mogu biti čista. Kad je iznutra onečišćen, sve su njegove djelatnosti nečiste.

Kako se unutarnji impulsi mogu pročistiti? Oni se odnose na um, govor i tijelo. Od to troje govor je najvažniji. Kako postići čistoću govora? Ni jedna riječ koju izgovorite ne smije izazivati uzbuđenje ili uznemirost. Ona mora biti istinita i ugodna, kaže se u Bhagavadgīti.

Četiri su čimbenika koji su odgovorni za nečistoću jezika: izgovaranje neistine, pretjerano pričanje, ogovaranje te vrijeđanje ili kritiziranje.

Jezik je sklon prepustiti se tim vrstama povrjeđivanja drugih govorom.  Nažalost, u ovom željeznom (kāli) razdoblju, sve te četiri vrste su česte. Neistina je postala svuda prisutna. Ljudi se slobodno prepuštaju klevetanju drugih. Sklonost brbljavosti širom je rasprostranjena. Tek kad se čovjek oslobodi te četiri zle namjere u govoru, njegov govor može postati čist i neokaljan. Stoga je vaša prva zadaća pročistiti govor.

Zatim slijedi um. Um je okaljan lošim mislima i zlim osjećajima. Čovjek bi trebao nastojati odstraniti sve loše misli iz uma. Kad je neprestano ispunjen lošim mislima, može samo požnjeti loše posljedice. Ne dajte lošim mislima nimalo mjesta u umu. Loše osjećaje treba prognati iz uma. Samo će tada on postati posve čist.

Zatim dolazi čistoća tijela. Čovjek čini mnogo nasilja i loših stvari. On je dobio tijelo prvenstveno zato da u djelo provodi ispravnost. Takav sveti dar treba koristiti samo za služenje drugih, za Bogu ugodna djela. To je način na koji se može pročistiti tijelo. I zato, kad su pročišćeni govor, um i tijelo, omogućena je unutarnja čistoća. Čistoća zato treba biti unutarnja i vanjska. (3)

3. ODLUČNOST (dakshah)

Budite odlučni jaki i nepokolebljivi u svojim odlukama

 Treća osobina koju poklonik mora imati je jaka i nepokolebljiva odlučnost. Kakvu vrstu odlučnosti morate imati? Morate reći: Štogod se dogodi, neću prestati dok to ne izvršim ili ne postignem. To je odlučnost koju morate imati. Svami često kaže:

Kad ste odlučili što treba učiniti, držite se toga, dok ne uspijete.

To je odlučnost.

Kad želite ono što vam treba, ustrajte dok se to ne ispuni.

To je odlučnost.

Kad molite ono što želite, ustrajte dok to ne dobijete.

To je odlučnost.

 Kad ste mislili na ono što želite imati, ustrajte dok to ne postignete.

To je kvaliteta odlučnosti.

Što će se na kraju dogoditi? Zbog vaše ustrajnosti, Gospod mora popustiti

vašim željama!

Budite ustrajni, budite uporni i nikad ne odustajte.

Karakteristika poklonika nije povlačenje,

odustajanje od svoje odluke.

Što se podrazumijeva pod odlučnošću? To znači imati čvrstu odluku.

„Ja ću svakako vidjeti Boga, imati Boga i steći Njegovu milost.“ Bog neobično voli poklonika koji ima tako čvrstu odluku. (2)

Nesebičnim služenjem ostvarite jednotu s čovječanstvom

Svatko mora smatrati svoj život vidom pokore i treba čvrsto odlučiti da će, dok živi, posvetiti sebe služenju svojih bližnjih. Na taj će način ostvariti jednotu s cijelim čovječanstvom. Takav osjećaj jedinstva dovodi do spoznaje Boga. Služenje je jedini način da se oslobodite sebičnosti i usredotočenosti na sebe. Poklonik, koji se odlučio na takvo služenje, drag je Gospodu. (5)

Poklonik mora biti nepokolebljiv i postojan u svim prilikama. Umom čvrsto vezanim za Gospoda, on se mora baviti služenjem drugih i izvršavati svoje dužnosti u duhu nevezanosti. Samo je takav poklonik vrijedan Božje ljubavi. Na njega ne djeluje ni radost ni bol, ni dobitak ni gubitak, niti na njega utječu svjetovna događanja. (6)

Ne sudjelujte u nečistim djelovanjima

Odlučnost treba ograničiti na čista djelovanja, koja pomažu drugima i oplemenjuju čovjeka. Nitko se ne može ni na trenutak uzdržati od djelovanja ove ili one vrste. Ni u kojoj prilici ne treba se baviti nečistim djelovanjima. To je način na koji ćete postići čistoću svojom čvrstom odlučnošću. Samo se takav čovjek može nazvati odlučnim. (3)

Budite uvijek u ravnovjesju

Trebate biti odlučni kako biste zadobili božansku milost. Kad jednom nađete utočište u Bogu, nikad ne gubite vjeru, štogod se dogodi. Nemojte da vas obeshrabre iskušenja i nevolje koje vam se nađu na putu. Budite u ravnovjesju i u zadovoljstvu i u boli. To je istinska odlučnost. (4)

4. POTPUNA NEVEZANOST (udāsēna)

Budite potpuno nevezani

Morate biti posve nevezani u odnosu na sve što radite. Možete raditi bilo što. Naprimjer, možete se baviti aktivnostima služenja. Međutim, ne smijete očekivati niti tražiti nikakvu nagradu, pohvalu, zahvalnost i ostalo za ono što ste učinili, bez obzira na rezultat. Budite osobito pažljivi dok radite u organizacijama posvećenim služenju, ne smijete težiti za slavom  ni pohvalom.

Ne smijete tražiti ni zahvalnost niti poštovanje. Ne jadikujte: „Radim tako teško i mnogo, ali nitko to ne spominje u novinama!“ Obavljate li svoj rad s takvim težnjama i očekivanjima, tada će dobro koje ste možda učinili biti jednako nuli, a svetost rada bit će poništena. Stoga obavljajte svoje služenje iskreno, budite imuni na uspjeh ili neuspjeh, na pohvalu ili kritiku. (2)

Obavljajte svoje dužnosti nesebično

Trebate nevezani u odnosu na tugu i radost, gubitak ili dobitak, počasti ili sramotu. Morate voditi brigu jedino o tome da pazite jesu li vaša djela čista i nesebična te u skladu s vašom savješću. Ništa drugo nije važno, ni pohvale niti optužbe drugih ljudi. Kada vam savjest kaže da je ono što činite dobro, možete nastaviti bez obzira što drugi misle, bilo da su vaši rođaci, prijatelji ili netko drugi. (5)

Ljudsko tijelo je rezultat prošlih djelovanja. Čovjek je vezan uz svijet svojim djelovanjima. Tijelo je neophodno da biste ispravno djelovali. Nevezan u odnosu na pohvalu ili kritiku, ne tražeći moć i slavu, čovjek treba izvršavati svoju dužnost nesebično. (1)

Uvijek ostanite smireni i staloženi

Čovjek treba biti oslobođen svih vezanosti.To znači ostati smiren i staložen u odnosu na pohvalu i pokudu, mir ili tugu, gubitak ili dobitak, užitak ili patnju, ne smije biti ushićen napretkom ili potišten zbog neuspjeha. On ne smije podleći klevetama, niti se radovati slavi. Slava i osuda su poput prolaznih oblaka. Treba na njih gledati kao svjedok, odnositi se prema njima s ravnovjesjem Odnositi se prema njima s ozbiljnošću znači izazivati nemir u umu što bi moglo dovesti do demonskih sklonosti. (3)

5. BITI SLOBODAN OD OSJEĆAJA TUGE (gatavyathah)

Ne prepuštajte se mislima na prošlost, ne brinite se za budućnost

To znači biti nepopustljiv prema usponima i padovima koje donosi vrijeme. Stjecanje ove osobite vrline također zahtijeva snažnu odlučnost. Ne prepuštajte se mislima na prošlost, ne brinite se za budućnost. Zbog čega sva ta besciljna razmišljanja? Bez obzira na to koliko mislite, razmišljate i prepuštate se mislima, nemoguće je ispraviti nevolje prošlosti.

Što se tiče budućnosti, nitko ne može kazati ništa određeno o njoj jer je tako jako neizvjesna. S oduševljenjem želite postići nešto sutra, a tko vam garantira da ćete tada biti živi? Jeste li sigurni da ćete biti živi? O tim stvarima nitko ne može govoriti sa sigurnošću. Stoga, koji je smisao brige o budućnosti?

Usredotočite vaše misli na sadašnjost 

 Budućnost je skrivena u utrobi vremena i nitko je ne može vidjeti. Zašto onda gubiti vrijeme zamišljajući sve vrste budućih scenarija? Što se tiče prošlosti, ona je prošla i leži duboko zakopana u pijesku vremena. Prošlost se ne može ponovno oživjeti, ponovo steći niti uskrsnuti. Budućnost pripada vremenu. Zašto onda gubiti vrijeme razmišljanjem o objema - o prošlosti ili o budućnosti? Ako baš želite razmišljati, tada razmišljajte o sadašnjosti.

Čovjek ne može živjeti bez razmišljanja. Valovi misli neprestano nasrću na vas. Usredotočite ih na sadašnjost. Zašto? Jer su u sadašnjosti sadržane i prošlost i budućnost. Sadašnjost je sjeme izraslo iz stabla nazvanog prošlost. To sjeme sadrži i stablo zvano budućnost. I tako je sadašnjost veoma važna jer utjelovljuje i prošlost i budućnost; zato živite u sadašnjosti. Ne brinite se za budućnost, već se usredotočite na sadašnjost. Budete li se dobro brinuli za sadašnjost, budućnost će svakako biti sjajna, u to budite sigurni. (2)

Uklonite mentalne brige

Ako u sadašnjosti postupate ispravno, budućnost će se pobrinuti za vas. Učinite ono što je prikladno za sadašnji trenutak. Ako nema očekivanja, nema ni razočaranja. (1)

Razmišljanjem o prošlosti i nagađanjem o budućnosti, čovjek ne uspijeva obaviti svoje dužnosti u sadašnjosti. To je uzrok njegovim nevoljama. Dobro iskoristite sadašnjost pa vam je osigurana dobra budućnost. Poklonik bi trebao imati tu istinu na umu i usredotočiti pozornost na sadašnjost. Mentalna briga o prošlosti ili budućnosti imaju osobinu strasti (rajas). Nju treba ukloniti. (3)

Sudjelujte u ispravnim djelima

Iskreni poklonik je onaj koji živi u sadašnjosti, ne misleći na prošlost, ne brinući se za budućnost. Prošlost je prošlost, zaboravite je. Ne zabrinjavajte se budućnošću jer ona je nesigurna. Zato živite u sadašnjosti, ona nije obična sadašnjost, već je sveprisutnost.  (4)

Držeći na oku sadašnjost, ljudi bi se morali baviti ispravnim djelima. I prošlost i  budućnost sadržane su u sadašnjosti. Poklonici, koji obavljaju svoju dužnost u sadašnjosti, dragi su Gospodu. (5)

6. ODRICANJE OD RASKOŠI I RAZMETANJA (sarvrambha patithyāgi)

Tko se istinski odriče?

Na kraju dolazi odricanje od raskoši i razmetljivosti (sarvrambha patithyāgi)to podrazumijeva potpuno odricanje. Tko je onaj koji se potpuno odriče? Onaj koji uvijek ostaje potpuno miran, u svim uvjetima jest onaj koji zavrjeđuje taj naziv. Takav je čovjek iznad svake raskoši i razmetanja. Bog se udaljuje od razmetljivca. Zapravo, javno isticanje je prva stvar koje se čovjek mora odreći. Raskoš je siguran znak strasti (rajo guna).

Težiti razmetanju početak je svih želja. Traženje publiciteta odraz je svjetovnih želja. Ne slijedite svjetovne ciljeve jer oni predstavljaju prolaznost i nestalnost. Izbjegavajte raskoš, javno pokazivanje i publicitet. Kṛšṇa je rekao da mu je takav osamljenik drag.

Nikad nemojte čeznuti za publicitetom

Danas ima posvuda javnog razmetanja i sklonosti publicitetu. Čovjek može potrošiti tek malo novaca na milosrđe, ali spreman je investirati goleme svote kako bi u novinama javno objavio svoje djelovanje. Nije li to javno razmetanje? Samo onomu koji traži slavu potreban je publicitet. S druge strane, onaj koji je doista zainteresiran za služenje, nema takve potrebe.  Nikad nemojte čeznuti za publicitetom.

Tako dugo dok težite raskoši, nikad nećete moći doživjeti duhovno blaženstvo. Kako može onaj tko ne poznaje Sebstvo ikada steći Božju ljubav? Tražeći Božju milost, čovjek mora biti u svemu i u svim uvjetima veoma strpljiv. Samo se tada može kazati da je na duhovnom putu, tada je jedino vrijedan Božje pozornosti. (2)

Uklonite ego kako biste pročistili srce   

Poklonik ne bi smio biti razmetljiv ili se praviti važan ni u jednoj aktivnosti koju obavlja. Ako se razmetljivost ne ukloni, egoizam neće nestati. Ego treba ukloniti da se pročisti srce. Ne može se učiniti nikakvo dobro djelo bez čistoće srca. Srce se može pročistiti samo djelima koja su posvećena Bogu.

Razmetljivost je demonska osobina. Ona ohrabruje egoizam i umišljenost u vlastitu veličinu. Jedino iskrenim i poniznim nesebičnim služenjem čovjek može steći dobro ime. Onaj tko ima namjeru postati nacionalnim liderom, mora najprije znati kako služiti i ne smije tražiti nikakvu funkciju niti položaj. Sai organizacija je osnovana kako bi provodila služenje, a ne osnivala pozicije dužnosnika. Nesebično služenje treba činiti iz osjećaja dužnosti.

Nesebično služenje proširuje srce i širi vidike

Nesebično služenje iznosi na vidjelo sve što je veliko u čovjeku. Ono proširuje srce i širi čovjekove vidike, ispunjava ga radošću, potiče osjećaj jedinstva, objavljuje duhovnu istinu. Ono rastjeruje sve loše osobine u čovjeku i mora se smatrati velikom duhovnom disciplinom. Rođeni ste da služite, a ne da dominirate. Svi su sluge na ovome svijetu a ne gospodari! Svi se odnosi, kao što su odnosi između bračnog para, majke i dijeteta, zaposlenika i poslodavca – trebaju zasnivati na međusobnom služenju koje osigurava napredak svijeta. Kad princip služenja ne bi funkcionirao, svijet ne bi mogao postojati.

Smatrate li dužnosnika superiornim? To nije tako. Čak i on je sluga. Jedino kada je čovjek ispunjen duhom služenja otkriva se njegova božanska priroda. Tada on doživljava mir koji nadilazi shvaćanje. (5)   

Vaša predanost treba se svidjeti Gospodu

Danas je svijet uronjen u razmetanje i sebičnost. Zašto je važno hvali li vas svijet ili vas ponižava? Naprimjer, zašto bi poklonik pokazao svoju predanost Bogu samo zato da stekne odobravanje drugih? Njegova odanost mora se svidjeti Gospodu, jer ne postoji zato da stekne odobravanje svijeta. Na duhovnome putu, ono što je važno jest unutarnja radost koju doživljavate. To je ključ samozadovoljstva koji označava onoga tko je spreman odreći se svega što posjeduje i svega što ima, uključujući bogatstvo, znanje i snagu.  (1) 

Pojedinac treba napustiti sve želje i ego. Ego dovodi do vezanosti, mržnje, ljubomore, pretjerivanja i ostalih mana. Ego je odgovoran za čovjekov pad. Čovjek s egom ne može izvesti čak ni najmanju zadaću. Egoističnu osobu ne cijene ni njezini bliski i dragi. Ego je  najgori od svih čovjekovih  neprijatelja. Njegujte poniznost kako biste se oslobodili ega. Nikakvo duhovno djelovanje neće pomoći egoističnom čovjeku da stekne mir i blaženstvo. (4)

                                    Težite za Božjom ljubavlju, čeznite da Mu budete dragi

Pridobite Božju ljubav posvećujući Mu svoja djela

Želite li postati vrijedni Božje ljubavi, tada vaša djela moraju biti u skladu s ljubavlju. Nemoguće je pridobiti Božju ljubav bez primjerenih i bogougodnih djelovanja. Može li onaj koji neprestano čezne za nagradama biti doista sretan?  Jedina nadoknada koju trebate tražiti jesu zadovoljstvo i radost u ispravnom obavljanju dužnosti. Radost služenja istinska je nagrada. Ako radite suprotno Božjoj zapovijedi, tada će svakako sve poći po zlu.

Postajete ono što mislite. Želite li Božju ljubav, tada vaša djela moraju biti u skladu s Njegovom ljubavlju i s vašim željama. Ako ne želite Božju ljubav, tada ste slobodni učiniti onako kako želite. No, ako je želite, tada morate djelovati na primjeran način.

S ljubavlju poslušajte Božje zapovijedi

Na ovome svijetu morate najprije platiti cijenu, prije nego što steknete pravo da imate ono što želite. Odete li u trgovinu kupiti ručnik, prodavač vam kaže cijenu. Kad platite u gotovini, trgovac zapakira ručnik i dade vam ga. Bez novca, nema ni ručnika. I Bog također slijedi sličnu proceduru transakcije. Koju vrstu posla Bog čini? Božanski posao. Ako s ljubavlju poslušate Njegove zapovijedi, tada možete biti sigurni da ćete primiti ljubav. Božja ljubav nema nikakvih ograničenja ni uvjeta. Samo jedan uvjet: vi dajete i tada primate.      

Ako ne ponudite nesebično služenje, kako možete očekivati da ćete primiti Božju ljubav? Da biste je primili, morate biti posve oslobođeni svjetovnih želja, morate se neprestano baviti nesebičnim služenjem. To služenje mora biti ugodno. Sva djela moraju biti obavljena isključivo zato da se svide Bogu. Da biste tako učinili, ne morate se ničega odreći. Samo i dalje obavljajte svoju uobičajenu dužnost onako kako vam je odredila sudbina.

Učinite sve da udovoljite Bogu

Ako želite studirati, svakako to učinite. Ali na koji ćete način studirati? Trebali biste to učiniti za Božje zadovoljstvo. Zaposleni ste negdje. Kako biste morali obnavljati svoj posao? Činite to kao da pokušavate udovoljiti Bogu. Recite u sebi: "Radim taj posao kao izraz predanosti." Učvrstite taj osjećaj u srcu i radite sve što želite ili morate učiniti. Međutim, prije nego što pojurite da to poduzmete, razmislite i budite sigurni da će Bog biti zaista zadovoljan onim što pokušavate učiniti i ponuditi Njemu. Ne možete činiti svu silu ludih i glupih stvari, objašnjavajući kako ih činite zbog Božjeg zadovoljstva.

Prožmite svako svoje djelo ljubavlju

Ako postupate tek prema svojim zamislima, mislite li da će Bog primiti vaša djela kao izraz vaše predanosti? Svako vaše djelo mora imati pečat kvalitete koji je prihvatljiv Bogu. Bez toga pečata, vaše će djelo biti lažno. Na osnovi tog pečata Bog će procijeniti je li vaše djelo dobro. Kad prilijepite ispravnu poštansku marku, vaše pismo može stići na vrlo udaljena mjesta. No ako je samo adresa na koverti, a nema marke, ono neće biti korisno. Pismo bez poštanske marke ubačeno u poštanski sandučić, završit će samo u uredu za neuručena pisma. Zato, ako želite da vaša ponuda stvarno stigne do Boga, morate nalijepiti marku ljubavi. Samo kad ljubav prožme svako vaše djelo, Bog će vas obasuti Svojom milošću. On će to učiniti na mnogo načina.

Činite dobra djela samo kako biste udovoljili Bogu

Polako ali sigurno, njegujte sve osobine navedene u stihovima Bhagavadgīte. Moguće je postići te vrline, ne sumnjajte u to. Iskre nastaju kad se dva komada drveta snažno trljaju jedan o drugi. Maslac nastaje kad se mlijeko neprestano bućka. Slično tome, u duhovnosti, neprestano traganje dovodi čovjeka do mudrosti i božanskosti. Spoznajte istinu: to si ti (tat tvam asi), to jest tvoja istinska stvarnost je božanska priroda.

Je li moguće dobiti vatru bez trljanja i maslac bez bućkanja? Vatra je latentna u drvu, ali nije vidljiva. Morate snažno trljati dva komada drveta kako biste prisilili vatru da se pojavi. Maslac se nalazi nevidljiv u mlijeku. Vi morate snažno bućkati mlijeko da bi se pojavio maslac. Na jednak način, morate neprestano činiti dobra djela ako želite Božju ljubav, morate to činiti isključivo da udovoljite Bogu i sve morate ponuditi Njemu.

Sreća se javlja samo nakon teškog napora

Samo kad nešto obavljate u duhu takve predanosti, zavrjeđujete Božju ljubav. Predanost ne znači da ste pobijeđeni, a da je netko drugi pobijedio. U duhovnosti to znači da dva postaju jedno - ne radi se o davanju ili primanju. Prepoznajte kozmičko jedinstvo koje svuda prevladava. Spoznajte da podloga jedinstva nije ništa drugo nego Bog. Tada ćete automatski doživjeti Boga. Sve to izgleda vrlo teško provesti u djelo. Spoznajte istinu da se radost javlja samo nakon teškog napora. Bez poteškoća nema radosti.  (2)

Pravi poklonik je onaj koji provodi u djelo ono što je naučio

Ako ste pravi poklonici, provjerite sami kako ste dugo slušali Svamijeve govore. Godinama. Koliko ste duhovno napredovali? Koliko ste provodili u djelo Svamijeva učenja? Kakva korist od samog slušanja? Nije li sve to bio gubitak vremena? Slušate, ali ne provodite učenja u djelo. Glad se može utažiti tek kad se pojede skuhana hrana. Pravi je poklonik samo onaj koji provodi u djelo ono što je naučio.

Provođenje u djelo se razlikuje od uputa. Vi živite sebično i koncentrirani ste samo na sebe. Tako žive ptice i zvijeri. Čak i one ponekad izraze nesebičnost. Samo čovjek živi potpuno sebično. Sramotno je takva čovjeka nazvati poklonikom. Čovjek bi se trebao potruditi i provesti u djelo barem jedno ili dva učenja. To zahtijeva čistoću misli, riječi i djela. Bez te trostruke čistoće čovjek prestaje biti čovjekom.

Postignite poštovanje iskrenošću

Danas su ljudske vrijednosti ustupile mjesto demonskim namjerama. Bog je zaboravljen. Posljedica je ta da su sva duhovna djelovanja ispunjena razmetljivošću. Ono što je potrebno jest iskrenost. Ne bi se smjelo učiniti ništa zbog toga da vas drugi hvale. Ako čovjek radi iskreno, bit će dostojno poštovan. No ako samo pripovijeda, a ništa ne provodi u djelo, ignorirat će ga. Kako takav poklonik može očekivati da će osvojiti Gospodovu  milost? (1)

Onaj koji posjeduje gore navedene osobine, pravi je poklonik. Samo je takav čovjek blizak i drag Gospodu. Njegujte te osobine kako biste zaslužili da primite Božju ljubav.  (4)  

Čovjeka spašava šest osobina

Samo poklonik koji ima tih šest osobina drag je Gospodu. Takva poklonika Gospod voli. Čovjeka uništava šest neprijatelja: požuda, ljutnja, obmana, pohlepa, ponos i zavist. Jednako tako, čovjeka spašava šest osobina opisanih u stihovima gore navedene Bhagavadgīte. Ako ne njegujete te osobine, ako ne gajite takve čiste osjećaje, od kakve je koristi upuštati se u takozvanu predanost? To je onda samo halucinacija koja ne može odvesti čovjeka do doživljaja Boga.  (1)  


(1)   Sathya Sai Speaks, Svezak 26;  1. poglavlje: Čistoća, put do Boga

(2)   Summer Showers in Brindavan 2000, 11. poglavlje: Kako postati drag Gospodu

(3)   Sathya Sai Speaks, Svezak 26, 29. poglavlje: Ispravan vladar i podanici puni vrlina

(4)   Sathya Sai Speaks, Svezak 32, 2. dio, 6. poglavlje: Ustoliči paduke u svome srcu

(5)   Sathya Sai Speaks, Svezak 23, 31. poglavlje: Poklonik koji je drag Gospodu

(6)   Sathya Sai Speaks, Svezak 29, 48. poglavlje: Tko je drag Gospodu?