WATCH

Prava budnost jest kad pazite na svoje misli, riječi, djela, karakter i srce.

Ne misli se da gledate na ručni sat.

Ne možete izbjeći posljedicama svojih grešnih djela.

Pazite kako razgovarate s drugima.

Grijeh je vrijeđati druge.

Budite u potpunoj šutnji. Šutnja je zlato.

Pazite na svoje misli. Svakog se časa pojavi misao.

Analizirajte ju. Samo su dobre misli dobrodošle.

 

Riječ WATCH[1] prenosi važnu poruku. Ona znači:

W – (words) – pazite na svoje riječi

A -  (actions) - pazite na svoja djela

T – (thoughts) - pazite na svoje misli

C – (character) - pazite na svoj karakter

H - (heart) - pazite na svoje srce

Sat (watch) kojeg imate može se jednog dana pokvariti. Ali ovaj „watch“ je neslomljiv. Dakle, budite budni. Pazite, govorite li dobro ili loše. Pazite, vrijeđate li druge ili ih cijenite. Ne biste smjeli koristiti jezik da vrijeđate druge. To je grijeh. Ne dopustite jeziku da uživa u takvim grijesima. Ne možete pobjeći od posljedica svojih grešnih djela. Svako djelovanje stvara reakciju, odraz i odjek i sve vam se to na neki način vraća. Zato, vježbajte kontrolu nad jezikom.

Šutnja je zlato

Buddha je osjećao tišinu i postao je šutljiv. Svako Bogu posvećeno djelo mnogostruko je nagrađeno. Šutnjom je Buddha u sebi doživljavao so'ham (ja sam On). Možete ponavljati imena Rāme, Kṛšṇe, Govinde, Buddhe i Saija da biste obuzdali svoj um. Kad se to jednom dogodi, ne morate više ponavljati tâ imena. Doživite potpunu tišinu. Zato se i kaže da je šutnja zlato. Kad jednom bude manje riječi, bit će manje i aktivnosti i mušičavosti uma. Kada koristimo sve više riječi i mušičavost uma raste. Zaniječite um mirom. No, lakše je to reći nego učiniti. Čovjek može umrijeti, ali um ne umire. Uma nestaje tek kad iz njega nestanu riječi.

Doživjeti tišinu jedan je od načina da smirite um. Zato su naši preci cijenili, tišinu. Ne smijemo dopustiti umu da luta kamogod hoće i radi ono što hoće. Ne smijemo mu dopustiti da ismijava, vrijeđa ili mrzi druge. Ako bilo koga povrijedite, vas će povrijediti deset puta više.  Možda ćete se ponositi time što ste nekoga povrijedili, ali naći će se netko tko će i vas jednom povrijediti. Grijeh koji počinite danas, donijet će vam kasnije kaznu mnogo puta uvećanu.[2]

Ne ohrabrujte um da slijedi svoje hirove

Lako vas zavedu hirovi uma. Zato kažem: Pazite! (WATCH!) W znači – pazite na svoje riječi (words); A znači pazite na svoja djela (actions); T znači – pazite na svoje misli (thoughts);  C znači pazite na svoj karakter (character); H znači – pazite na svoje srce (heart). Ako vas sat (watch) svake sekunde opominje na potrebu da pazite na tih pet pojmova, možete biti posve sretni. Um se njiše poput klatna na satu, između jednoga i drugoga predmeta zadovoljstva. Kako biste zaustavili njihalo, najbolji je način da prestanete navijati sat. To će zaustaviti njihanje. Jednako tako, prestanite ohrabrivati um, slijedeći njegove hirove i maštanja. Kad nekoga udarimo ili smo nepravedni prema njemu, opravdavamo se smatrajući da smo u pravu i da smo ispravno postupili. Kad nas drugi udari ili povrijedi, pobunimo se i nazivamo taj čin lošim i kažnjivim.

Um je mač s dvije oštrice

Sve se opravdava prema kriterijima ega. Um je mač s dvije oštrice – on nas može spasiti, ali i vezati. Joga je sprečavanje valova koji su prirodni umu. Učenjem i provođenjem u djelo duhovnih disciplina samokontrole, disciplina moralnih navika, određenih položaja tijela u jogi, kontrolom disanja, povlačenjem osjetila iz pojavnoga svijeta, dubokom koncentracijom, meditacijom i uranjanjem u istinsko Sebstvo (yama, niyama, asana, pranayama, prathyahara, dharana, dhyana, and Samadhi), tražitelj  može nadvladati i eliminirati niži um.

Kad se um eliminira, stvarnost postaje očita. To je kao otkrivanje „desetoga čovjeka.“ Deset prijatelja gazili su preko nabujale rijeke i kad su stigli na suprotnu obalu, svatko od  njih ih je prebrojavao i otkrio ih je samo devet jer nije brojio sebe. Zato su zaključili da se deseti čovjek utopio pa su počeli oplakivati njegov nestanak. Tada je naišao prolaznik i prebrojio ih, utvrdivši da su svi na broju; također je tu i deseti čovjek. Samo ga je neznanje držalo skrivenim. To je posljedica iluzije. Sve dok ne spoznate pravu prirodu Sebstva, vi ga uopće ne možete prepoznati. Kad vam to znanje priopći učitelj ili duhovni tekstovi, nestaje neznanja o sebstvu.[3]

Pazite na svoje riječi

Dragi studenti, vi se obrazujete u svetoj atmosferi. Morate i kasnije u životu nastaviti njegovati takvo ozračje. Moderna znanost je, naravno, na visokoj razini, dok su vaša osjetila na niskoj. Uz znanost i osjetila se moraju podići na višu razinu.  Danas živimo životom na visokoj razini, a naša osjetila su na niskoj razini. To se ne podrazumijeva pod nazivom „educare.“ Educare znači istaknuti latentnu božanskost koja postoji u ljudskom biću. Bilo kakve riječi govorite, morate paziti da su one rezultat vašeg odgoja i obrazovanja, naime, pojma educare. Danas nitko ne pazi na to. Ja često upozoravam na riječ WATCH. Ta riječ sadržava pet slova. Ona znače:

W – pazi na svoje riječi - words

A – pazi na svoja djela- actions

T – pazi na svoje misli - thoughts

C – pazi na svoj karakter – character

H – pazi na svoje srce- heart

 Prava budnost je kad pazite na svoje riječi, djela, misli, karakter i srce, a ne  na ono što nosite na svojoj ruci. Ručni sat može se popraviti, ali riječ watch neće nikad biti oštećena. Ona će uvijek donijeti  čistoću misli, riječi i djela. Kako su velike tê riječi! Odgoj i obrazovanje su u prošlosti doprinosili razvoju čovjeka u plemenito i idealno ljudsko biće.[4]

Pazite na svoje misli i pobrinite se da ne zalutaju

Ne gubite misli uzalud jer će vaš um postati nepostojan i kolebljiv. (Pokazujući na Svoj rupčić.) Što je ovo? Tkanina. Ne, to su vlakna. Čak ne ni vlakna, to je tek pamuk. Bez pamuka, nema vlakna, a bez vlakna nema ni tkanine. Jednako tako, um nije ništa drugo već klupko misli. Zato, provjeravajte svoje misli. Čak i bogatstvo koje stječete i hrana koju jedete moraju biti ograničeni. Hrana je Bog, nemojte ju trošiti uludo.

Trebali biste pomagati drugima, a nikada ih ne povrijediti. Pomažite uvijek, ne povrijedite nikad. To je nekoliko uputa za svrhovit život koje trebate slijediti. Onaj tko se vlada na takav način da ne povređuje druge, neće biti ni povrijeđen. Morate naučiti te vještine koje nisu dostupne u knjigama. Pazite na svoje misli i pobrinite se da ne zalutaju. Svaki puta kad se misao pojavi u vašem umu, analizirajte ju. Je li dobra ili loša? Osjetite li da je loša, ne dopustite joj da i dalje traje. Pustite ju da prođe. Ako je misao dobra, provedite ju u djelo, kako bi i vama i drugima bila od koristi.[5]

Postignite svijest o istinskom Sebstvu

Želja pobuđuje želje. Želje su uzrok rađanja i umiranja. Kad čovjek nema želja, ne mora se ni rađati niti umirati. Sljedeći život je rezultat neispunjenih želja u ovom životu i određen je njima. Oni u kojima nema ni traga želje za materijalnim stvarima, mogu postići  svijest o istinskom Sebstvu.

Zapravo, želja za spoznajom Boga nije želja koja veže. Kad svijest o Bogu svane u svom svojem sjaju, svaka svjetovna, senzualna želja svedena je na pepeo u plamenu tê svijesti. Individualno sebstvo okrenut će se Univerzalnom Sebstvu čim želja nestane, a Sebstvo će uživati u vrhunskom miru. Sebstvo mora prekinuti sve veze s nesebstvom, kako bi moglo postići besmrtnost. Vi ste hrpa želja. Vaše misli igraju vitalnu ulogu u oblikovanju vašega života. Zato vam se savjetuje da pazite na svoje misli i prihvaćate samo one koje su dobre.[6]  

 


[1] engleska riječ watch znači paziti i ručni sat i (op. prev.)

[2] Summer Showers in Brindavan 2002, poglavlje 11: Kontrola osjetila najviša je sadhana

[3] Sathya Sai Speaks, Svezak 7, poglavlje 36: Prozori uma

[4] Sathya Sai Speaks, Svezak 35, poglavlje 20:  Karakter je cilj odgoja i obrazovanja

[5] Sathya Sai Speaks, Svezak 42, poglavlje 13: Podupirite etiku i moralnost

[6] Vidyā Vāhinī, poglavlje 5: Duhovna disciplina