Globalni pregled

Knjigu 'Globalni pregled Sri Sathya Sai obrazovanja' napisali su učitelji i ljudi uključeni u Sai obrazovanje širom svijeta pod vodstvom Odbora za obrazovanje pri Sri Sathya Sai svjetskoj zakladi. Ona pokriva najvažnije vidove programa obuke učitelja Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti, njegove pristupe i filozofiju.

Cijelu je knjigu moguće pogledati na sljedećem linku.

PREDGOVOR IZ KNJIGE

Sathya Sai odgoj i obrazovanje u duhu ljudskih vrijednosti ispunjava krajnju misiju obrazovanja. Sri Sathya Sai Baba, začetnik ovog obrazovnog programa, izravno ukazuje na svrhu postojanja obrazovnih ustanova i njihovu ulogu u ljudskom društvu, kao i ostalih društvenih ustanova i naposljetku svrhu samog ljudskog života. Sathya Sai Baba nam ukazuje na razliku između istinske stvarnosti i relativne stvarnosti, između univerzalnog i ograničenog, trajnog i prolaznog. Većina prosvjetnih djelatnika priznaje da je najvažnija misija obrazovanja prenijeti znanja i vještine neophodne za sigurno, korisno i donekle sretno putovanje kroz život.

Međutim, u modernim obrazovnim sustavima, naglasak je najčešće na stjecanju znanja i vještina koje će studentima omogućiti pronalaženje posla ili stručne prakse. Obrazovni sustav prečesto postaje procesija studenata koji prolaze kroz površne vježbe. Drugim riječima, obrazovanje je u mnogim mjestima postalo tekuća vrpca gdje steći obrazovanje znači »upisati se, utuviti u glavu i potom diplomirati«.

Zaokupljenost ovim aspektom obrazovanja umanjuje njegovu najvažniju ulogu. Sri Sathya Sai Baba je rekao: »Cilj obrazovanja je karakter«. Nadalje, On je objavio kako je karakterna ona osoba koja provodi u praksi ljudske vrijednosti ljubavi, istine, ispravnog djelovanja, mira i nenasilja. Naposljetku, Sathya Sai Baba nas uvjerava kako su sve ove ljudske vrijednosti u nama samima te će prevladati našim bićem kako budemo spoznavali sami sebe. Program Sathya Sai odgoja i obrazovanja u duhu ljudskih vrijednosti temeljen je na ovim univerzalnim principima.

Program Sathya Sai odgoja i obrazovanja u duhu ljudskih vrijednosti predstavljen je kao zaseban program, a isto tako i kao program čije je principe i vrijednosti moguće integrirati u nastavni plan različitih školskih predmeta i provoditi, također, i kroz izvanškolske aktivnosti. Učitelji moraju težiti tome da ljudske vrijednosti budu osnova svakog programa te da oni sami budu primjer. Sjetimo se velikih grčkih filozofa poput Sokrata koji nisu podučavali samo predavanjima i objašnjenjima, već, što je važnije, demonstrirajući uzvišene ideale koji su proizašli iz njihovih plemenitih karaktera. Tu bih također spomenuli velike svece i mudrace svih religija koji su podučavali i inspirirali, upućivali i transformirali.

Prema programu Sathya Sai odgoja i obrazovanja u duhu ljudskih vrijednosti krajnja misija obrazovanja bila bi da pridonese spoznavanju nas samih, kako bismo shvatili svrhu ljudskog života te da nas obdari vrlinama neophodnima za ispunjenje te svrhe. Na taj način, pravo obrazovanje, inspirirano Sri Sathya Sai Babom, postaje transformirajući, životni proces. Studenti traže i pronalaze odgovore na vječna i složena pitanja: »Tko sam ja? Zašto sam ovdje? Što mi je činiti da bih zadobio trajnu i beskrajnu sreću? Kako da ostvarim najviše dobro za sebe samoga i za cijeli svijet?« Ova knjiga je najopsežniji priručnik koji donosi početak, razvoj, povijest, filozofiju, pedagogiju, dostignuća i trenutni status Programa širom svijeta, kao i planove za ovaj prijeko potreban obrazovni program.

Program Sri Sathya Sai odgoja i obrazovanja u duhu ljudskih vrijednosti poseban je po tome što je univerzalan. Ovaj program doprinosi najdubljoj transformaciji i najvećoj sreći, kako za studente tako i za učitelje.