Smjernice za studijske kružoke

„Najlakša i najplodonosnija metoda zahvaljujući kojoj ostajemo čisti od prašine i hrđe jest satsang (društvo dobrih ljudi).“ Sathya Sai Speaks IX, str 223.

A.    Cilj studijskog kružoka

Slušanje ili upijanje (śrāvaṇa), razumijevanje i usvajanje pročitanog (ma­nana), djelovanje u skladu s porukom pročitanog (nididhyāsana) tri su razine duhovnosti. Studijski kružok razvija cjelovit pristup duhovnim nastojanjima. Provođenje u djelo i iskrenost vrjedniji su od golemog znanja. Iskustvo i predanost značajniji su od akademskog obrazovanja. Najvažnije od svega je njegovati jedinstvo misli, riječi i djela.

„Tokom studijskog kružoka određeni predmet se sagledava s raznih strana. To je poput dijamanta s mnogo izbrušenih ploha, ali na vrhu postoji jedna ravna ploha s koje se može sve sagledati. Otkriti tu plohu zadatak je studijskog kružoka.“ Sathya Sai

Na studijskom kružoku:

 1. Učimo o  učenju Sathya Saija  te vođenju duhovnog života  i unaprjeđujemo svoju duhovnost.
 2. Kroz iskren razgovor saznajemo kako je Njegovo učenje utjecalo na druge i transformiralo ih. Dijelimo iskustva. Vidimo sve facete teme koja se obrađuje., rasčišćujemo zablode. To nas može inspirirati, pomoći da odstranimo sumnje koje možda imamo  i pomoći da ustrajemo na duhovnom putu. Na taj način podržavamo jedni druge u duhovnim nastojanjima
 3. Otkrivamo praktičnu primjenu Saijevog učenja i učimo kako ga primjenjivati u praksi.
 4. Produbljujemo studij Saijevog učenja, zajednički promišljajući o njemu te dobivamo dublje uvide. Nalazimo odgovore na neke svoje probleme (kroz učenje, a ne kao kroz grupnu terapiju).
 5. Boravimo u društvu dobrih ljudi - satsangu.
 6. Stječemo samopouzdanje u javnom govoru. Učimo  kako da se izrazimo, kako da  nadiđemo sramežljivost. Učimo se strpljenju  (čekajući svoj red).
 7. Usađujemo u sebe pozitivne vrijednosti  i punimo svoje „baterije“ pozitivnom energijom.
 8. Učimo  kako se strpljivo i ljubazno  nositi sa situacijama kada se ne slažemo s drugima.

B.    Proces

Studijski kružok održava se jednom tjedno u trajanju od 1,5 sat. Kružok započinje molitvom ili duhovnom pjesmom da bi se stvorila atmosfera bratstva i suradnje među sudionicima te osjećaj da svi teže prema zajedničkom cilju. Slijedi čitanje odabranog Saijevog teksta i  kratko izlaganje moderatora. Nakon toga, svaki član skupine govori kada na njega dođe red po principu kruga. Izlaganja se, u pravilu, ograničavaju na nekoliko minuta, ovisno o broju članova što osigurava svima jednaku priliku da se uključe. Ako vrijeme dozvoljava, dobro je napraviti i više krugova kako bi se nejasnoće što više razjasnile.

Svaki se sudionik treba osjećati slobodnim da govori bez straha da će ga netko prosuđivati ili  osobno kritizirati. Važno je stvoriti atmosferu u kojoj se svi osjećaju dobrodošlima i osjećaju da se njihovo mišljenje cijeni. Studijski kružok nije debatni klub; to je mjesto gdje se preispituju razna gledišta. Također, studijski kružok se ne bi trebao pretvoriti u sesiju grupne terapije. Moderator je dužan pomoći skupini da se drži teme i toka sastanka te da razmatranje nesmetano teče. Na kraju, moderator sažima iznesena gledišta i studijski kružok završava molitvom.

Sudionici:

 1. Iznose svoje gledište o nečemu o čemu se u pročitanom tekstu govorilo.
 2. Raspravljaju o onome što ne razumiju u tekstu i zašto.
 3. Iznose pitanja koja su proizašla iz teksta.
 4. Opisuju učinak teksta koji on ima na njih.
 5. Raspravljaju o nečem što im se dogodilo, a što je povezano s pročitanim tekstom.
 6. Raspravljaju o tome kako bi tekst mogao utjecati na njih u slijedećim tjednima.
 7. Odgovaraju na pitanje koje je netko ranije postavio.

„Ne informacija, nego transformacija; ne instrukcija, nego konstrukcija trebale bi vi vam biti cilj“ . Sathya Sai Baba 

Temeljna literatura za studijske kružoke je:

 • Sathya Sai nam govori  1- 42
 • Vahini serija
 • Pljuskovi u Brindavanu
 • ISTINA DOBROTA LJEPOTA
 • Službena stranica Sai organizacije i Radio Sai
 • Sanatana Sarathi