Informacije vezane uz pandemiju coronavirusa i poruka predsjednika SSMO

Coronavirus (COVID-19) bolest do sada se proširina na više od  120 zemalja, tako da je proglašena pandemijom i opasnosti za javno zdravlje od strane Svjetske zdravstvene organizacije - World Health Organisation (WHO).

SSMO je dala savjet koji se odnosi na tu epidemiju, koji uključuje informaciju na web stranici SSMO i video poruku dr. Narendranath Reddyja, predsjednika SSMO.

Video snimku moguće je pogledati/skinuti sa stranice:  www.sathyasai.org

Video snimka pokriva:

  • Medicinske činjenice i preporučene mjere zaštite od COVID-19
  • Odgovor SSMO
  • Bhagavānov savjet  Sathya Sai poklonicima i tražiteljima na duhovnom putu kako postupati u sličnim situacijama.

Kada se radi o ovoj bolesti, najnovije znanstvene informacije iz pouzdanih izvora moguće je pronaći na sljedećoj adresi: 

https://www.sathyasai.org/healthy-living/coronavirus

Kao odgovor na prirodu COVID-19 (Coronavirusa) da  se sve više širi i brigu za zdravlje i sigurnost svojih članova, Sathya Sai međunarodna organizacija donijela je odluku da u okviru mjera predostrožnosti odgodi sva glavna događanja u okviru SSMO do 15. lipnja 2020. godine. Predkonferencije koje prethode Svjetskoj konferenciji/Festivali mladih odraslih koji su bili planirani da se održe prije 15. lipnja dobiti će novi raspored i održatio se kao Postkonferencije koje će se održati po završetku Svjetske konferencije/Festivali mladih odraslih  u 2021. godini.

Odluka da se odgodi održavanje ovih događanja donesena je nakon opširne rasprave i razmatranja. Isto tako, donesena je odluka da se otkažu sva ostala glavna događanja na SSMO na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Mi bismo se, isto tako, trebali podsjetiti kako je molitva izuzetno moćna. Sai Gayatri mantru, isto kao i  Gayatri mantru izgovaraju Sai poklonici širom svijeta za dobrobit čovječanstva. Budimo ujedinjeni u molitvi i molimo s velikim intenzitetom što češće moguće. To je važna duhovna vježba koja nam može pomoći da ublažimo ovu globalnu zdravstvenu prijetnju koja je nastala djelovanjem  Coronavirusa. 

Video poruku dr. Narendranatha Reddya, predsjednika SSMOH, možete pogledati u nastavku.

Titlove na hrvatskom jeziku možete odabrati na ikoni "CC" u donjem desnom uglu ekrana.


SSIO Advisory on Coronavirus COVID-19 from Sathya Sai Universe on Vimeo.